ZVLÁŠTNÍ VIDEA Igora Chauna


Původní Království - IGOR CHAUN 

Pohádka, podobenství, alegorie - anebo PRAVDA o nás. Malá povídka Igora Chauna o probouzení a rozpomínání se na naši dávnou podstatu


Jsme POZEMŠŤANÉ, nejsme NEBEŠŤANÉ! - Igor Chaun, 27. 2. 2015

Další „neobvyklé“ video :-) režiséra, duchovního nalézače a zakladatele spolku Goscha Igora Chauna. - Náhlá inspirace a zazpívání si v obýváku - poděkování Stvořiteli za ten dar, Dar Života…

 


NÁSLEDUJ MÉHO SYNA - Igor u kapličky sv. Anny, Slovensko, 30. 7. 2014 

Osobní povídání režiséra a duchovního hledače Igora Chauna v pohnutém okamžiku návštěvy posvátného místa poblíž Turzovky.
IGOR: "Přátelé, cestou na Turzovku - Mariánské místo na Slovensku - si určitě nenechte ujít méně známé, avšak velmi kouzelné a podivuhodné místo v nedalekém Jelitově. Upozornili nás na ně věřící na Turzovce, na jeho skromnost, čistotu a autenticitu... Natočil jsem tam malé povídání "sám se sebou", v náhlé inspiraci z té podivuhodné chvíle... Po kratším váhání jsem se rozhodl, že ho na GoschaTV1 taky zveřejním…"


Středa odpoledne ve středu Prahy... :-) - Igor Chaun, 17. 9. 2014

Neobvyklé video z jednoho pražského odpoledne v podání režiséra Igora Chauna. - Pro posilu ke sv. Tadeášovi a poté rozhovor s mimozemšťanem v pražském Palladiu. :-)

 


REINKARNACE ZAŽIVA - Igor Chaun pro Regeneraci, 14. 1. 2015

Neobvyklý rozhovor pro "duchovní časopis" REGENERACI s milou šéfredaktorkou Pavlínou Brzákovou. - IGOR: Pavlína mne navštívila u mne doma a zapnula diktafon. A já pro změnu položil kameru na stůl... :-) Tak mohu zveřejnit rozhovor i v této video podobě. Rozmluvil jsem se tam nejen o duchovnu, ale i o tvrdé osobní cestě životem. A vyprávěl, co nikdy ještě nevyprávěl... Prvních 20 minut rozhovoru jsem ve videu vynechal, aby se to s článkem nekrylo... - Příjemné sledování a zamyšlení (z čeho TAKÉ se rodí naše spiritualita) přeje Igor.


KAŠPÁREK VE TMĚ - šílený rozhovor ve sklepě :-) Igor Chaun a Petr Michálek (8. 1. 2015, Zlín) 

Tohle je trochu bláznivý rozhovor, kdy mne pan ředitel divadla zamknul po tmě ve sklepě, aby se mnou udělal rozhovor. Je to trochu šílené, ale i v něčem podmanivé a vážné… Co k tomuhle říci… Pokud máte rádi rozhovory „trochu jinak“, neváhejte… - A poděkování Petrovi Michálkovi do Zlína, za to, jaký je, tvořivý a svobodný… Vlastně mi to pomohlo na cestě mezi dvěma moravskými setkáními, a to večerní ve Valašském Meziříčí bylo po tomhle sklepě už dopředu odlehčeno a uvolněno… :-) Uf.
Sám Petr Michálek o svém projektu, zveřejňovaném na stránkách divadla, říká: „Už léta jsem chtěl mít svůj diskusní pořad v rádiu. Takové noční rozhovory. Ale vždycky mě všude odmítli s tím, že je to moc dlouhé a že takový formát už dnes nikdo nevydrží. Ani v noci. Já si ale myslím pravý opak. Lidi si málo souvisle povídají a chybí jim to. Tak vznikl KAŠPÁREK VE TMĚ, cyklus rozhovorů na místě, kde v divadle dříve býval legendární klub Kašpárek. Teď už je tam jen prach a tma. Sedíme tam, potmě, a rozhovor se natáčí.“


NOVÝ ROK klidně a s radostí! - Igor Chaun, 1. 1. 2015

Malé NOVOROČNÍ VIDEO s přáním všeho dobrého, popisem půlnočního zážitku a s připomínkou některých duchovních zákonitostí, které se nás přímo dotýkají... Aneb Ještě žijem, ještě nás tu Stvořitel stále nechal. A on ví proč! Tak jdeme na to, přátelé, CO ŘÍKÁTE?

 


VESMÍRNÁ GALERIE TADY NA ZEMI - Igor Chaun (13. 8. 2013)

A my, její návštěvníci... Igor čte svůj text, příměr obrazárny o mnoha patrech, jíž je široké dílo Stvořitelovo... A proč je dobré se nezdržovat v přízemí a připomínat si i vyšší patra této galerie...
Při natáčení s Evou Puklovou, duchovní učitelkou a léčitelkou, pro GoschaTV.

 


Všude je SVATÉ - Igor Chaun, 12. 8. 2014

O obsahu své hlavy a svého srdce rozhoduješ ty sám. - Osobní povídání a návod Igora, jak neprosrat den a zůstat ve víře, radosti a naději...

 


ČLOVĚK A KŮŇ, aneb Jak jsem se zamiloval - Igor Chaun (5. 11. 2013)

Nečekané setkání režiséra Igora při natáčení Malé farmy s klisnou Kapříčkem. Hipoterapie, Vladykův dvůr, Roudné, www.vladykuvdvur.cz

 


Je možné PŘÁTELSTVÍ mezi mužem a ženou? - Igor Chaun a Lucie Donátová, 6. 8. 2014

Povídání na houpačce s nepředvídaným výsledkem. :-) Igor a Lucie si povídají na věčné téma a nějak se nemohou shodnout. Anebo ANO? A jak to máte vy? - U Igora na statku, 6. 8. 2014, Vysočina...

 


Nekoukejte na ZPRÁVY - aneb kdo by nás měl politicky vést! - Igor Chaun

V létě 2012 jsme seděli s Rudou a bavili se o politice. A řekli si, že to nejlepší, co můžeš udělat pro ostatní, je to, že zlepšíš sám sebe. - Povídání mezi režisérem Igorem Chaunem a farářem Rudou Špačkem. - 18. 8. 2012

 


Ach jo, to EGO tak BOLÍ! - Igor Chaun (29. 9. 2013)

Nějak se mi udělalo smutno. Znáte to? Znáte ten pocit? - Na procházce po Krkonoších...

 


Das ist Message from ČERSTVĚ POSEKANÁ TRÁVA - Igor Chaun - 28. 10. 2014

Malé Igorovo dobrodružství při sekání trávy. Aneb otázky a odpovědi v přímém přenosu - nečekané SHŮRY.

 


O PODSTATĚ ČASU - Igor Chaun (a Morgan Freeman a Julian Barbour) :-)

Proč se tím zabývat? - Protože hledáme svou vlastní SVOBODU za iluzí času. Svou Původnost ... přes kterou se teprve dostaneme snáze a opět - ke Stvořiteli... A naplníme tak volání svého srdce...

 


Klenot skutečné moudrosti - režie: Igor Chaun

Jaký je skutečný SMYSL ŽIVOTA a proč žijeme? - Krátký hraný film Igora Chauna z 90. let na téma duchovnosti.
POZNÁMKA IGORA: Film byl dodatečně sestřižen z materiálu, natočeného na hradě Karlštejn, původně pro reklamu na investiční fond Futurum Aurum. Fond byl následně vytunelován a vkladatelé přišli o peníze. Tak jsem z materiálu alespoň sestavil tento film - a dodnes lituju spolupráce, o které jsem ovšem dopředu netušil, jak skončí. Co zbylo, je tento film v nákladné výpravě - za peníze střadatelů - natočený během tří nocí na magickém Karlštejně. Za kamerou stál Jan Malíř a hudbu poskytl Ondřej Soukup (z filmu Akumulátor). V jistém smyslu jsem tedy "vyvlastnil" natočené záběry původnímu komerčnímu kontextu (slogan reklamy zněl "odpovědnost za každou korunu") a sestavil z nich s pokorou nový tvar, ilustrující mou vlastní potřebu a poznatky na cestě duchovního hledání, tedy téma, procházející mým životem, klopýtáním, radostí i tvorbou.

 


Příprava před duchovní besedou - Igor Chaun, 4. 5. 2014 :-)

Na besedu v Uherském Hradišti jsem se zvláště těšil. Vnímal jsem zájem lidí a měl jsem radost ze spolupráce s Gabrielkou Filippi a Patrikem Kee. Cítil jsem tedy potřebu se SPECIÁLNĚ PŘIPRAVIT... :-)

 


Krása BUDDHOVA UČENÍ a SÍLA PIVA! - Igor Chaun :-)

Igor Chaun v Buddha parku, v Laosu, 2011. Spontánní video, natočené při návštěvě nádherného parku plného Buddhových soch v Laosu, poblíž hlavního města Vientiane.

 


NABÍDKA SPÁSY - CESTOU DO KAVÁRNY SAVOY (Brno, 1. 3. 2013)

Originální video o pouličním kazateli v Brně. A také o tom, že „Bůh nesídlí v chrámech udělaných lidskýma rukama!" A že „bez Svatosti nikdo nespatří Pána!" - IGOR CHAUN: Potkal jsem Pavla cestou na setkání Gošárníků v kavárně Savoy. Muž stál před prodejnou BAŤA v setmělém zimním městě a linulo se z něj spontánní kázání... Snažil jsem se ho oslovit, ale nedařilo se příliš. Ano, byl to fanatik a nikdo ho neposlouchal... A přesto musím říci, že jsem na něj mnoho dnů potom myslel, že jsem oceňoval SÍLU JEHO VÍRY, a cosi z jeho kázání ve mně ŽILO - A ŽIJE DODNES... Ukázka silné víry a přesvědčení - nebo prostý fanatismus? - Sám sebe označil muž jako ZNOVUZROZENÉHO KŘESŤANA Z BOŽÍHO DUCHA...