Živý rozhovor, sdílení a INFORMACE o všech aktivitách GOSCHA probíhají současně

na FACEBOOK Igora Chauna. - Navštivte náš hlavní YOUTUBE KANÁL GOSCHATV1

 

 


Kontaktujte nás


Svůj KOMENTÁŘ nebo DOTAZ na GOSCHA aktivity můžete vložit také přímo SEM! Děkujeme!

Datum: 04.05.2018

Vložil: Vladimír Pecholt

Titulek: MILAN ŠČUČKA

Igore, tohle přece není zdaleka první případ, kdy jsi nerozeznal a podpořil podvodníka, falešného proroka, nebo přímo zloducha. Stačí vzpomenout třeba Teal Scott (Swan), Inelii Benz, zmíněného Nowického, nebo i Jiřího Drahoše, jakož i různé kartářky a lesbické vaginální terapeutky. Teď je to pan Ščučka, kterému jsi dobře posloužil a vidím, že nejnověji ses rozhodl podpořit další velký kšeft s psychedelickou drogou od žáby Bufo Alvarius. Myslím, že se nejedná u tebe o zakolísání, ale o cílené matení. Ty totiž nejsi schopen skrze své ego rozeznat dobré od zlého. O Ščučkovi říkáš, že je manický, mesianistický a chce vydělávat peníze. Ty jsi na tom ale úplně stejně jako on (stejné přitahuje stejné), tvé bujné ego se postavilo do role duchovního učitele a magického tahouna „kočáru světla“, jak tomu říkáš. Bohužel je to spíš pohřební vůz a je mi líto oklamaných, bezelstných a jistě dobrých duší těch, kteří ti věří a spoléhají na tvé vedení. Hle, jak ti před nedávnem blahořečili, když jsi video vyvěsil, nyní ti opět blahořečí, když jsi ho sundal. Jistě jsi tím potěšen. Vladimír Pecholt (Medvěd).

Odpovědět

—————

Datum: 05.05.2018

Vložil: Katja

Titulek: Re: MILAN ŠČUČKA

Voltaire

„Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.“

Ernst Moritz Arndt

"Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění."

Odpovědět

—————

Datum: 01.05.2018

Vložil: Katja

Titulek: Proč nemazat karmu,ale smazat video plné pýchy

Sice mi uniklo Igore, co mělo za význam mazat z YouTube video : "VODA SE NEPTÁ,ZDA MÁ TÉCT" se "zázračným léčitelem" a odstraňovačem karmy Milanem Ščučkou, když je tam stále, a dokonce ve dvou verzích - české a anglické (a kdo má vlastně k němu práva), ale nechť.
Dovoluji si překopírovat moc pěkné zamyšlení Danky Davano o tom, proč nemazat karmu jako VESMÍRNÉHO ZÁKONA:
KARMA V DOBĚ TRANSFORMACE ...JE ČI NENÍ ???
Včera jsem měla rozhovor s paní…byla smutná, protože se transformace neděje podle jejich představ (spíše podle představ, o kterých čte). Ptala se mě, jak je možné, že její přítel prožívá stále „křivdu“, když podle článků jsou už všechny karmické dluhy smazány…
Víte, odpověď na toto téma je jednoduchá, přestože se zdá být složitá…pokud by byly smazány karmické dluhy, nevznikla by například právě kniha o karmě: „Poselství poutníka“, už by mi nebyla nadiktovaná, protože by ji nebylo potřeba…
Já osobně si nemyslím, že karmické dluhy nebo karma jako taková už neexistuje, jak to tvrdí někteří lidé…popřel by se totiž "Vesmírný zákon", celý vesmír by se dostal do chaosu a ztratil by řád.
Spíš mě na tom všem zarazila jiná věc…proč naslouchají lidé názorům, které popírají chod vesmíru a karmy? Proč někdo vytváří lidem postuláty, že nemusí nic dělat, že Světelná rada to za ně vyřídí, smaže jejich dluhy a přetransformuje je do jiných dimenzí…( Nepřipadá vám to známe? „Odpustky“).

To co je těmto lidem nabízeno…je z pohledu karmy, jakoby utekli za školu, nechtěli se učit a pořídili si falešné vysvědčení, že složili zkoušky…třeba právě z nedostatku trpělivosti nebo lásce sama k sobě…
Proč jsem napsala právě z lásky k sobě? Protože chtěním se vyhnout se zadanému životnímu učivu neubližujeme druhým, ale právě sobě…A pak není snad tato Země, kterou si naše duše vybraly pro svůj život krásná? Tak zkusme napravit svoje karmy, zkusme odlehčit z ní naše viny, aby mohla lépe dýchat, zkusme změnit svět …nyní a hned…kde začít??? U sebe.

Na mojí přednášce na astrovíkendu se mějedna paní ptala, co má dělat, když se jí vrací špatné myšlenky, že je od sebe odhání…
Ano, ony se vrací, stejně jako bumerang, protože chtějí být vyřešeny a ne odhozeny. Pokud vám někdo radí, že nemáte k sobě zlé myšlenky pustit, neradí to člověk znalý karmy, protože je zcela pochopitelné, že se tyto myšlenky vrátí. Proto je přijměte a ptejte se, proč se vrací, proč nastává stále stejná situace, možná se mění lidé kolem vás…co se máte naučit nebo napravit…věřte sami sobě. Věřte, že vaše podvědomí zná odpověď a rádo vám ji zodpoví.
Neutíkejte před sebou a nechtějte, aby vaše hříchy za vás napravovali jiní…pokud chceme změnit svět…musíme začít sami u sebe…nejen se podívat na sebe do pomyslného zrcadla, ale také naučit se mít rádi i s chybami, které děláme…jak jinak chcete rozdávat lásku…

A protože mi většinou "Oni" potvrdí moje myšlenky a já to beru jako známku ve škole, dostal se mi dnes ráno do rukou článek…je to spíš otázka a odpověď…potvrzuje se zde to, co cítím…karma je zákon stvoření…
Tvrzení, že Ježíš zemřel, aby vykoupil všechny duše, jsem nikdy nepřijala, on byl posel, měl lidi přivést ke hvězdám, ale respektoval jejich svobodnou vůli, jestli chtějí nebo nechtějí jít s ním…tak je to i s transformací…pokud někdo mluví za ostatní…není to transformace, ale opět jen manipulace duší…
Věřte prosím sobě, to o co v transformaci jde, je napojit se na energetický tok lásky. Chtěli byste, aby to udělal váš soused za vás? Ano pochopili jste, nejde to…jsme samostatné bytosti s jedinečnou rozhodovací schopností…to rozhodnutí o dalším vašem životě máte jen vy ve svých rukou.
S láskou Danka

Odpovědět

—————

Datum: 25.04.2018

Vložil: MARKLAR

Titulek: New AgeSvět se převrací a mění,
jedno však zůstává beze změny.
Po všechna léta mého života
zůstává jedno beze změny,
ať to skrýváte jakkoli, toto se nemění:
trvalý zápas dobra a zla.
- T. S. Eliot
Svět se hnul. Západní civilizací zmítá schizofrenie: V tentýž okamžik, kdy se snaží chirurgicky odstranit zbytky křesťanství, zejména v bývalém „křesťanském světě“ (dnešní Evropa), přijímá i „nové“ duchovní nauky – dnes hromadně označované jako New age.

Kult New age se stal lákavou alternativou spiritualismu; a to nejen pro soudobého „konzumenta mainstreamu“, ale i pro stále rostoucí skupinu „konspiračních teoretiků“, kteří vnucovaná paradigmata odmítli a hledají pravdu kdekoliv jinde – mimo hlavní proud. O to snadněji však podléhají novým klamům a svůdným myšlenkám.

Randall N. Baer, bývalá osobnost v New age univerzu, může vyprávět své; jeho příběh demonstruje, že „králičí nora“ duchovního poznání může vést hlouběji, než by kdo očekával – dokázal, že andělská zjevení nejsou tím, čím se zdají být na první pohled. Je rovněž typickým svědectvím, jenž zastupuje obrovské množství podobně děsivých zkušeností.

„Nový věk“ je neoddělitelně spjat s Novým světovým řádem. Ač proti němu mnoho následovatelů tohoto hnutí vystupuje, jsou jeho bezděčnou součástí. Nový světový řád má totiž i náboženskou složku; není proto překvapivé, že řada osobností New age naopak volá po světové vládě. Přece jen: „Nový věk“ vše potřebné říká již svým názvem. Rovněž není velké tajemství, že se očekává příchod „velkého mesiáše“. Přichází antikrist?
Lež ze zahrady Eden
Pravou tvář New age nelze poznat bez klasického příběhu z Bible. Zde je totiž dokonale vystižená podstata zla:
„Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevřou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.“ Genesis 3:1-6 (Bible Kralická)
Přeskočme rovnou různé fáze poznání a řekněme si o čem celý New age vlastně je: Vše se skrývá ve větě: „a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.“

V prvé řadě je potřeba si uvědomit důsledky, které z této informace vyplývají:
Starý zákon předchází jakémukoliv spiritualismu z New age
Tento příběh jasně identifikuje satanův klam
New age své myšlenky zakládá přesně na tomto klamu
Podíváte-li se do New age hlouběji, jedna věc zůstává vždy stejná, a to myšlenka „vesmírné jednoty“. Veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance. Nebo-li: Neexistuje dobro a zlo. Všechno je Jedno. A my jsme manifestací této kosmické síly (vědomí). Jsme svými vlastními bohy. Ale pojďme si definovat některé termíny...
Co všechno je New age?
Hnutí New Age (angl. Nový věk) představuje zastřešující označení pro celou řadu lidí, organizací, akcí, praktik a myšlenek. Skládá se z mnoha myšlenkových proudů, má svou vlastní filosofickou a náboženskou interpretaci a dovolává se vědeckých názorů.

To je trochu moc obecné. V praktické rovině sem patří každý, kdo nějakým způsobem vyznává následující myšlenky:

víra v astrologii, numerologii, posvátnou geometrii, skryté duchovní významy (gnosticismus)
channeling (komunikace s „bytostmi“ z vyšších dimenzí)
meditace, jóga
víra v různé energie, „čakry“, práce s krystaly
víra, že všechno je Jedno (formy monismu)
„člověk je bůh“
Ježíš Kristus je jen stav mysli nebo „vědomí“, kterého můžeme dosáhnout
veškeré esoterické nauky
víra v mimozemské civilizace a „andělské bytosti“
reinkarnace, karma a „zákon přitažlivosti“
přicházející skok v „evoluci vědomí“ (vstup do nové dimenze / nastolení ráje / zlatého věku)
„všechna náboženství jsou založena na společné pravdě“
víra, že civilizace potřebuje jeden světový systém pro „věk vodnáře“
Je nutné poznamenat, že mnohé doktríny přicházejí od takzvaných guru (duchovních učitelů), kteří určitými technikami „channelují“ (napojují se) takzvané „duchovní bytosti“, kterým bezprecedentně důvěřují. O to více je potom zarážející, že lidé zůstávají nadále součástí tohoto bludného hnutí; vzpomenete-li si na rok 2012 a slavný Májský kalendář, tak hnutí New age bylo obestoupeno řadou proroctví, ale žádná z nich se nenaplnila.
Kde to má počátek? A kde konec?
Základní otázka zní: Kde má toto nové náboženství počátek? Podíváme-li se do historie, tak vše začíná u Heleny Petrovny Blavatské a Teosofické společnosti.

Helena Petrovna Blavatská, matka moderního New age, založila v New Yorku Teosofickou společnost v roce 1875. Zásadní kniha, kterou tato ruská kněžna publikovala, se jmenuje Tajná doktrína. Její poselství lze shrnout několika zajímavými citáty:
„Esoterická filosofie ukazuje, že člověk je skutečně manifestované božstvo mající dvojí aspekt – dobro a zlo. [...] Ďábel je nyní církví označován jako temnota, ačkoliv v Bibli se o něm hovoří jako o Synu Božím (v Jobovi), Jitřence, Luciferovi (Izajáš). Existuje celá filosofie tohoto dogmatu ospravedlňující, proč byl první archanděl, který se vynořil z hlubin chaosu, pojmenován jako Lux (Lucifer), osvícený syn rána nebo úsvitu. On byl církví transformován do podoby Lucifera nebo Satana, protože je vyšší a starší než Jehova a musel být obětován pro vznik nového dogmatu. [...] Protože Satan, jakmile přestane být viděn pověrčivým, dogmatickým, nefilosofickým duchem církví, vyroste do grandiózního obrazu toho, jenž udělal z pozemského člověka božského; a který mu dal skrze dlouhý cyklus ‘Maha-kalpa‘ zákony spirituálního života a osvobodil jej od hříchu nevědomosti, a tedy i smrti. “
Asi nikoho nepřekvapí, že tato žena později, v roce 1877, přijala certifikát „Obřadu přijetí“ od zednáře 33. stupně Johna Yarkra. V roce 1887 pak založila i časopis Lucifer. Dle vlastních slov je veškeré její dílo nadiktované „duchovními rádci“. Je dobré podotknout, že populární internetový dokument Petera Josepha „Duch doby“, který v jedné části napadal křesťanství, čerpal mimo jiné právě z prací madam Blavatské.

Další významnou osobností hnutí New age je Alice Baileyová – žákyně Heleny Blavatské a členka Teosofické společnosti. Tato žena vydala 24 knih, které jsou pro učení New Age zásadní. Tvrdila, že je vlastně nenapsala sama, ale byly jí nadiktovány jejím „duchovním vůdcem“, který si nechal říkat Djwhal Khul. V roce 1922 založila neziskovou organizaci pod názvem „Lucifer Trust.“ (později přejmenováno na Lucis trust), která publikuje její knihy dodnes.

V knize „Education for a New age“ navrhuje, že v novém věku má být „světové občanství cílem osvícení, spolu se světovou federací a světovým mozkem.“ Jinými slovy: Nový světový řád.

Aby to nebylo málo, tak zakladatel satanistické církve a autor satanistické Bible, Anton LaVey, prohlásil, že New age vykrádá satanistické okultní praktiky:
„V obsahu knih, které lemují police v New age knihkupectvích, jsou instrukce pro řízenou meditaci, kreativní vizualizaci, mimotělní zkušenosti, napojování se na duchovní rádce, vykládání budoucnosti pomocí karet, křišťálových koulí nebo hvězd. Co kdyby si tyto praktiky přivlastnili satanisté pro své vlastní temné účely a věnovali je rituálům pro ďábla, kam doopravdy patří? Lidé z New age převzali všechny druhy satanistických materiálů a upravili je pro své vlastní pokrytecké účely. Ale popravdě řečeno, celá značka New age, je opětovný pokus hrát ďáblovu hru bez užití jeho jména.“ (Church of Satan, B. Barton, str.107)
Je patrné, že mnoho myšlenek New age nemá svůj původ u lidí. Jsou jimi pouze zprostředkované. Skutečnými autory jsou ale duchovní bytosti. Je opravdu fascinující, že nikdo nepochybuje o pravosti jejich úmyslů. Zvláště, když je v V Bibli jasně psáno:
„A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla.“ (2 Kor 11:14)
„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů.“ (1 Tim 4:1)
Z toho lze usoudit, že New age, zednářství a satanistická církev mají společné kořeny. To je všechno hezké, říkáte si, ale existují i nějaká svědectví, která by prokázala, že ta „temná strana mince“ je skutečná?

Baerovo děsivé svědectví
Randall N. Baer byl mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti krystalů, posvátné geometrie a spirituálních učení. Jeho příběh je typickým svědectvím a zastupuje nesčetné množství bývalých členů praktikujících New age spiritualismus.

Ve své knize, „Inside the New age nightmare“ popisuje svůj duchovní vývoj a konečnou konverzi ke Kristu, jakmile objevil, co se skrývá za takzvanými benevolentními „duchovními rádci“ a „anděly světla“.
„Jeden večer, zatímco jsem byl ve své ‚meditační komoře', můj duch se dostával do nejvzdálenějších koutů ‚nebeského světla'. Ta noc změnila můj život navždy.
Během tohoto prožitku jsem byl obklopen doslova ohromující září – bylo to jako bych se díval přímo do slunce. Vlny blaženosti ozařovaly mého ducha. Byl jsem totálně uchvácen tou mocí.

Náhle se připojila ještě další síla. Zastihla mě naprosto nepřipraveného. Ve mžiku oka mě neviditelná ruka zavedla do zákulisí scény, kterou jsem sledoval. Byl jsem vzat za oponu oslňující záře a zde jsem spatřil něco, co mě nechalo v mrákotách a děsu po celý týden. Viděl jsem tvář pronikavé temnoty! Za oponou třpytivé vnější fasády se nacházela neuvěřitelně mocná, rozšklebená tvář plna absolutní nenávisti a nevýslovné ohavnosti – tváře démonů naplněné mocí satana!“
Takto expresivně popisuje Baer svůj zážitek, který ho nakonec dovedl ke Kristu. Toto svědectví vůbec není ojedinělé, ale právě docela typické. Kdo byla ta záhadná síla, která mu ukázala skutečnou tvář zla?
„Co jsem v té době ještě netušit, že to byl sám Ježíš, kdo intervenoval svou milostí do mého života. Po této zkušenosti jsem věděl jen, že nějaká síla větší než ta ukryta za líbeznou tváří, udělala dvě věci: 1) Ukázala mi skutečnou tvář New age ‚nebes' a ‚andělů', se kterými jsem byl hluboce zapleten. 2) Vysvobodila mě z jistého zatracení.“
Podobný prožitek popisuje i Johanna Michaelsen ve své knize „The beautiful side of evil“. I ona, jakmile objevila skutečnou tvář zla, byla vysvobozena z démonické posedlosti. V okamžiku obrácení se člověk dostává do nebezpečné situace – často mu jde i o život. Týden po vydání knihy sjelo Baerovo auto ve vysoké rychlosti z horského průsmyku v Mexiku. Náhoda?
New age je Nový světový řád
Pojďme si shrnout dosavadní informace:
Bible, která předchází New age, obsahuje řadu výstižných varování vztahujících se na toto hnutí.
Nový věk lze do jisté míry ztotožnit se zednářstvím a satanistickými praktikami.
Proroctví vyřčená k „fenoménu 2012“, se nikdy nenaplnila.
Původ myšlenek New age lze vystopovat až k „duchovním bytostem“ .
Svědectví konvertistů potvrzují opakující se vzor: Za benevolentními bytostmi a silnými prožitky se skrývají démonické síly.
Přidejme si ještě jeden bod: Křesťanství a New age je v naprostém rozporu u otázky týkající se zednářství. Co tím mám na mysli?

New age je ve skutečnosti taková kolekce mystických škol Babylonu a novodobého svobodného zednářství; zatímco lidé jako například Jan Van Helsing (autor knihy: Ruce pryč od této knihy), David Icke a další, hodnotí pozitivně fakt, že se znalosti tajných spolků volně rozšiřují mezi běžné smrtelníky (evoluce vědomí), křesťané to považují za signál, že se blíží příchod antikrista.

Dále: New age, ve své nejobecnější podobě, explicitně popisuje utopistickou vizi Nového světového řádu, což je patrné v následujícím odstavci z Baerovy knihy:
„Renesance vědomí vnímá lidstvo v současné době prožívající počátek nového duchovního a sociálně politického probuzení; novodobá „super renesance“ predestinovaná k tomu, aby člověka zavedla do nové osvíceného humanismu. Současně i odmítající myšlenku Božího zásahu pro kreaci globální utopie, tato perspektiva vidí probuzení neomezeného božského potenciálu jako nástroje k manifestaci ráje na Zemi.“
David Spangler, typický zastánce těchto myšlenek a další významná osobnost hnutí Nového věku, přijal gnostické pohledy na křesťanství, které obvykle hovoří o Luciferovi jako mocnějším bohu (případně jako o bratru Boha), který byl neprávem vyhnán z Nebe. Ve své knize „Reflections on Christ“, napsal:
„Nikdo nevstoupí do Nového světového řádu, dokud se nezaváže k uctívání Lucifera. Nikdo nevstoupí do Nového věku, dokud nepřijme luciferiánskou inicializaci.“
Nejen, že řada osobností z tohoto satanistického hnutí (počínaje zesnulou Alice Bailey, Davidem Spanglerem...) volá po Novém světovém řádu, New age dokonce považuje tajné znalosti zednářství za „dávnou pravdu“, která byla elitami tohoto světa doposud skryta před „běžnými smrtelníky“ a je jakousi zbraní proti Novému světovému řádu. Je až k neuvěření, kolik lidí, co si myslí, že objevili pravdu, a že se postavili Novému světovému řádu, ve skutečnosti stojí v jeho tvrdém jádru.
Příchod antikrista
Ale to není vše: S nástupem „věku Vodnáře“ mnozí věří, že přijde i nový „mesiáš“. Jestli to náhodou nevíte, tak předchozí „věk Ryb“ byl reprezentován Ježíšem Kristem – mocným guru, který učil lidi, jak dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Jakou to má konexi? No, nebyli snad apoštolové rybáři?! Vnímáte také tu dokonalou logiku? Komické je, že ač mnozí guru z New age sebevědomě interpretují Bibli, tak je patrné, že jí nikdy nečetli. Jak by mohli!

Hlavní postavou pro plánované nastolení „NWO“ a světového náboženství má být lord „Maitrea“, kterého chtělo hnutí uvést na veřejnost 25.4.1982. V mnoha zemích oznamovali titulky v časopisech: „Kristus už je mezi námi, nepřichází svět soudit, ale přináší pomoc a inspiraci. On je Maitrea, vychovatel světa.“

Pojďme si připomenout seznam mesiášů (proroků), kteří jsou očekávání:
Židé čekají na svého „spasitele“.
Muslimové na příchod Imáma Mahdího.
Budhisté na inkarnaci Budhy.
Někteří křesťané očekávají druhý příchod Krista ještě před velkým pronásledováním církve.
Až tedy přijde antikrist, bude-li to zrovna lord Maitrea, je patrné, že naplní proroctví mnoha náboženství (včetně křesťanů, co uvěřili bludu, že vytržení církve může přijít kdykoliv). Nicméně: Praví bdělí křestané jej rezolutně odmítnou! Je tento scénář reálný? Blíží se příchod antikrista? Na to nelze unáhleně odpovědět.

Jedno však jisté je a zůstává beze změny. Po všechny věky beze změny. Trvalý zápas dobra a zla.

Odpovědět

—————

Datum: 13.04.2018

Vložil: Alex

Titulek: Názor Abd-ru-shina na Buddhismus

Buddhismus
OTÁZKA: Je to příliš mnoho, když požádám Abdrushina o vysvětlení, jak se staví vůči nejvyšším myšlenkám buddhistů, kteří nalézají svou největší blaženost v opětovném rozplynutí se dokonalého lidského ducha?

ODPOVĚĎ: Vaše otázka skrývá odpověď již v sobě. Ano, stavím se zcela rozhodně proti těmto myšlenkám v nejostřejším významu slova! Nejvyšší blažeností lidského ducha, který se stal dokonalým, je osobně vědomý život v čistě duchovní části stvoření, která se nazývá rájem, jakož i odtamtud osobně vědomé spolupůsobení v trvalém vývoji stvoření podle Boží vůle. Pokud by muselo nastat opětovné rozplynutí, bylo by celé lidské bytí, veškeré putování skrze všechny části stvoření zcela bezúčelné! To se však opět nedá sloučit s dokonalostí vůle Stvořitele.

Každý nakonec dojde také ještě k tomu, že rozplynutí hotového lidského ducha nemůže být nikdy pokrokem, nýbrž pouze strašlivým krokem zpět! Lidský duch bude se také v ráji ještě ve svých schopnostech trvale dál rozvíjet, avšak nikdy se nerozplyne. Protože putování a všechny k tomu patřící nutnosti vývoje mají jako konečný cíl sebeuvědomění k osobnímu „já“.

Rozplynutí stihne jen toho lidského ducha, který na své dráze skrze hmotnost následkem falešných názorů zbloudí, tedy ztratí pravou cestu a nenalezne ji zpět do oněch světlých výšin, odkud pochází. Pak zcela přirozeně, když jím obývaná světová část jde vstříc svému rozkladu, bude se svými hmotnými obaly rovněž rozložen a rozplyne se, přičemž také své osobně nabyté já jako takové ztratí. Přestává tím jako osobnost opět existovat. Toto rozplynutí je souznačné s věčným vymazáním ze zlaté knihy vědomého života, protože byl neschopný tím, že nehledal svou cestu do výšin.

Tento postup je zcela přirozené, samočinné dění, které se nazývá věčným zatracením. To nejstrašnější, co se může osobně vědomému lidskému duchu stát (přednáška: Poslední soud).

K výšinám se vyvíjející duch však stále více nabývá podoby Stvořitele a vchází v lidsky ideální postavě do říše čistě duchovní, aby tam stále silněji spolupůsobil ve stvoření. Dojít ještě výše je pro něj nemožné, taktéž to nelze nikdy přivodit skrze rozplynutí, které přece nemůže směrem vzhůru naprosto vůbec nastat; neboť pak by musela jeho cesta vést mimo stvoření a to on nemůže! Mimo ně přichází pak Božské. Lidský duch je však duchovního složení, a nikoliv Božské povahy, které mu dává nezměnitelně ostrou, přirozenou a nepřekročitelnou hranici. Musí setrvat v duchovnu následkem svého původu, který v sobě nemůže doznat žádných změn a žádného stoupání k Božskému. V důsledku toho je buddhistická myšlenka, kterou hájí také mnozí okultisté v názoru, že v sobě nesou Božské, bezpodmínečným omylem. Člověk je tvor, stojí tedy ve stvoření a také navždy v něm musí zůstat. Každé jiné tvrzení ukazuje jen směšnou nafoukanost, kterou veškeré lidstvo přece tak trpí, a tím považuje nejfantastičtější a nejnepřirozenější věci za možné.

Buddhistická myšlenka nejvyšší blaženosti skrze opětovné rozplynutí namáhavě získaného osobního vědomého já má svůj počátek ve sklonu orientálců k pohodlnému rozjímání! Tento sklon se vplížil jako přání do náboženských názorů, které přece vždy nesou nějakou charakteristickou pečeť země svého původu.

Odpovědi na otázky od Abdrushina

Odpovědět

—————

Datum: 10.04.2018

Vložil: Saša

Titulek: EVOLUCE

Dobrý den, ačkoliv jsem se k Bohu obrátil po té, co jsem ztratil víru v evoluci podle Darwina, záhy jsem ke svému překvapení i zklamání zjistil, že je mnoho těch, kteří se nějakým způsobem hlásí ke Kristu a přesto nemají problém těmto teoriím věřit. Jelikož neřízenou evoluci považuji za nesmysl, stále zde zůstává otázka, že mohla být řízena Bohem, což by teoreticky možné bylo. Ovšem neumím se vyrovnat s následujícími problémy: 1) Evoluce jako prostředek svého působení potřebuje smrt. Podle Bible smrt před tím než Adam zhřešil neexistovala. Ta je totiž až důsledkem hříhu člověka a Božího prokletí země (Gn 3:17). 2) Někteří tvrdí, že smrt zvířat je akceptovatelná i před pádem člověka. Nemyslím si to. Bůh totiž stvořil svět, který byl velmi dobrý (Gn 1:31). A podle Bible to byl právě lidský hřích, který tento dokonalý svět pokazil. Myslíte si skutečně, že by to byl velmi dobrý svět, pokud by v něm zvířata jednala stejně jako dnes (boj o přežití, umírání, vzájemné lovení se a pojídáni se někdy i za živa...)? 3) Pokud byste stále připouštěl, že Bůh tvořil svět i se smrtí a zlem mezi zvířaty, jak byste vysvětlil, že člověk umírá z důvodu svého vlastního hříchu, což je základní poselství Bible? První člověk Adam měl mít přece zaručený věčný život, a smrt měla být pouze výsledkem neposlušnosti vůči Bohu (Gn 2:17). Pokud by však první člověk byl potomkem pravěké opice, která již byla podléhající smrti, jak by potom lidská smrt a rebélie proti Bohu mohla být důsledkem lidského selhání. Potom by přece původcem smrti a zla byl sám Bůh, což také přímo kontrastuje s poselstvím Bible? Pokud to tak není, tak prosím o vysvětlení. 4) Ježíš zemřel pro všechny lidi, kteří kdy žili na zemi. Pokud zde skutečně existoval milióny nebo tisíce let trvající přechodný stav mezi zvířaty a člověkem, kdo z nich by ještě byl považován za zvíře a kdo už za člověka, tedy kdo z nich už by měl po smrti přijít do Boží přítomnosti, a kdo ještě ne? Bible a evangelium přece zřetelně předpokládá zásadní rozdíl mezi zvířaty a člověkem nejen tím, že člověk je stvořen k obrazu Božímu, ale také cestou spásy. Dosud mi na tyto mé základní námitky (daly by se přidat další) proti teistické evoluci nikdo nedal uspokojivou odpověď. Je to vůbec možné nějak uvést do souladu s Biblickou zvěstí? Vůbec mi tu nejde o doslovné chápání knihy Genesis, ale o její základní principy: dokonalé stvoření => lidská neposlušnost => trest, prokletí, smrt => Ježíš, v němž nás sám Bůh z této smrti vysvobozuje. Jestli bych mohl, tak bych Vás chtěl poprosit o skutečně promyšlenou odpověď se všemi vazbami na biblickou zvěst, ne jak slýchávám: smrt, strach a utrpení (což jsou hybné síly evoluce) není nic zlého; smrt zvířat je přijatelná, protože i rostliny hynou; kdo bude spasen, to ví jenom Bůh apod. Proč si vlastně myslíte, že by křesťan měl věřit v evoluci, když ona stejně dokázat nelze a navíc její hybné principy jsou v základním rozporu s obrazem Boha, který o něm podává Bible i sám Ježíš?

Odpovědět

—————

Datum: 09.04.2018

Vložil: Daniel H.

Titulek: Prosím o pomoc

Dobrý den. Před dvěma měsíci jsem zažil panickou ataku. Můj život do té doby nebyl nijak šťastný nebo veselý, ale neměl jsem deprese, strachy a pocity úzkosti. Teď jsem v začarovaném kruhu. Nic mě nebaví, nevím proč tu jsem a jaký je můj smysl života. Jsem jakoby v neustálém očekávání že se něco stane. Strach mě omezuje. Vždy jsem byl usměvavý, zábavný, vtipný a společenský. Teď je ale vše jinak a hledám cestu k sobě samému. Prosím pomozte mi. Jsem vděčný za veškeré rady co se se mnou děje a jak toto období přejít a probudit se. Děkuji.

Odpovědět

—————

Datum: 31.12.2017

Vložil: Jana Vladěna

Titulek: ohlas

Igore, na okamžik se zviditelním, abych Vám mohla napsat a poděkovat za Vaše videa na Goscha TV (jdem s Chaunem, a proč ne ?, další skvělý český fór :-)), zejména za to poslední shlédnuté, Smrt, naděje a znovuzrození. Ne poprvé nacházím velmi podobné momenty svého a Vašeho života, tak jak o něm vyprávíte (ačkoliv mou nejsilnější drogou zůstává vlastní slivovice - duch švestky). Během jednoho roku mi zemřeli oba rodiče, a měla jsem podobné vjemy, o jakých jste mluvil (tudíž je zde cosi univerzálního, co lze zachytit i necvičeným vědomím; díky Bohu). Jsem ráda, že mluvíte i o těch "makabrózních detailecch", mám to podobně, zatímco zbytek rodiny ne. Díky Vám se v tom necítím úplně sama.
Ještě slovo k prezidentování. Byl byste skvělý "desátý muž", jděte do toho, lepší duchovní cvičení si neumím představit. Ale proboha, nevžijte se do představy, že opravdu chcete být prezident. Co je božího bohu, co je císařovo, císaři. Nemyslím, že patříte císaři. .
A hodně štěstí na cestě.

Odpovědět

—————

Datum: 26.12.2017

Vložil: Juraj

Titulek: Než sa zbláznim

Zdravým.Volám sa Juraj a mám 24 rokou.Viete ludia je to asi šialené a vysvetlit to nedokážem.Ked som ešte malý chlapec bol som mooooooc dobrý a súcitný.Veril som každému a trošku s hlavou v oblakoch.Postupom času sa moj charakter menil a začal som milovat prírodu a zvieratá ale hlavne som začal vihladávat samotu.Komunikácia s ludmi vždy viústila k výmene názorou a samozrejme ku konfliktu.Potom asi v 18 rokoch na mna prišlo obdobie ktoré ma trošku zmenilo a ukludnilo.Začal som sa zaujímat o duchovné veci a dušu a energie okolo nás.Probém je však v tom že začínam vidiet,počut ale hlavne cítit zrejme veci ktoré neexistujú.Najsilnejsie to je v lese neviem prečo.Ked zavrem oči tak akoby mi v momente niečo vrazilo oči až dozadu do hlavy a priestor sa roztahoval.V tom momente sa cítim úplne super.Trošku som sa ale zalakol ked som začal vdiet svetielkovat moje ruky.Najprv to bolo iba niečo patrné,teraz to vidím na ludoch okolo seba.A čím viac sa nedívam tak tým viac toho vidím.Takže bud som sa zbláznil,čo je jedna varianta.Alebo priznám že celý žvot utekám pred semám sebou a pred faktom že je tu naozaj niečo viac čo je nad naše chápanie.Nikoho takého som ešte nepoznal ale gosha tv o tom často hovorý vo videách.Keby niekto vedel pmoct bol by som naozaj vdačný..Bohužial sa momentálne nachádzam v zahraničí a miesta pobytu sa často menia podla mojej nálady alebo blbého nápadu prestahovat sa vždy tak kde nieje nič okrem lesou,džunglí alebo mora.Nenávidím mesto a davy ludí....Ale moc vám dakujem za každú radu.S pozdravom Juraj...........email..............chuanez22@gmail.com

Odpovědět

—————

Datum: 24.01.2018

Vložil: dušan

Titulek: Re: Než sa zbláznim

Jurko, nič nie je náhoda, a dar , ktorý máš je potřeba využiť. Ja som Dušan Fanfara, žijem v Letoviciach, na Morave. Som Slovák žijúcí v Čechách.Nech je to jak chce.Doležité je, čo chcem povedať. Já osobně nenávidím počítače a preto niesom nikde moc nahlásený. Prepáč mi moje pravopisné chyby, ale v slovenčine som dlho nepísal. Pravda je, že na Morave žijem už 25 rokov. Všetky knihy, včetně BIBLE, čítam v češtině. Akorát knihu KORAN mám v slovenštine. Ja nerobím rozdiely medzi národnosťou a vierou. Už nehovorím o náboženských názoroch.
BOH je a bude len jeden a jediný. Je jedno, kto si, je jedno akú máš farbu pleti a aké máš pohlavie, musíš vedieť kam chceš ísť a kam patříš.
Hovorí sa, že kdo hľadá nájde. Čítaj, veľa čítaj a vyberaj si. Ver mi, TEN MOJMU SRDCU NAJVEDŠÍ, ťa k tomu dovedie. Všetko je dané BOHOM, nikdy sa nedozvieš, tak jako ja, všetkú pravdu. Ato je to najlepšie na celom svete, že je to tak. Keď budeš chcieť tak sa pýtaj. BOH je vo mne a v tebe je všade. Prepáč, ale neviem, jako by som ti to povedl. To, čo mám v hlave sa nedá napísať.

Odpovědět

—————

Datum: 06.02.2018

Vložil: Juraj

Titulek: Re: Re: Než sa zbláznim

Dušan,dakujem za odpoved a s gramatikou si nerob starosti.Ja som na tom podobne.No a k bohu.Ja niesom moc pobožný človek a moc neverým že je za všetkým niekto.Skor si myslím že je za všetkým niečo.Ale skor ide iba o hru slov a ludstvo dalo meno ako boh niečomu čo nechápu.Ja už viem ale skor cítim že je niečo čo proste je.Ja už to cítim všade a ten pocit zasahuje až do kostí.Akoby mi vibrovalo celé telo.Je to príjemné.Zvlášt po tom,ako som sa naučil kontrolovat dýchanie.Potom som zystil že to asi základ.Neviem čo si mysliet o tom všetkom a už vobec neviem čo s tým všetkým mám robit.Nevidím žiadny výzman na tom vidiet na človeku auru alebo cítit pocity ked tomu neroumiem.Neviem čo sa so mnou deje a neviem ako to využit.Nikomu som tým zatial nepomohol,práve naopak,ked o tom niekomu poviem tak sa na mna poerá ako na blázna.Prečítal som už radu kníh,pozeral stovky videí ale je to všetko o tom istom.Ludia hovoria o svojich schopnostiach v úvodzovkách,Z toho asi polovica sú šarlatáni a bývalí narkomani,štvrtka z toho profituje a iba malé percento naozaj pomáha ludom.Možno by som chcel pomáhat ludom.Mal som o tom už sny aj myšlienky.Možno mám prote strach z toho všetkého.Ja si proste o tom potrebujem s niekým porozprávat.S niekým kto tomu rozumie.A ešte raz dakujem za odpoved.Všetkým aj čo mi odpísali na email.Dakujem.Budte zdravý a štastný pretože život je krátky.

Odpovědět

—————

Datum: 29.03.2018

Vložil: Alena

Titulek: Re: Re: Re: Než sa zbláznim

Vypadá to, že jste se při svém duchovním hledání nevědomky zapletl do okultismu. Podívejte se na tyto české weby: www.obohu.cz (svědectví - autor se sám potýkal s okultistckou minulostí), www.odkrytepravdy.cz , www.odkrytelzi.cz Na ně píší lidé, kteří o tomto mají znalosti. Zkuste vyhledat, nejspíš přes facebook, vašeho slovenského kazatele jménem Alexander Barkóci, mohl by poradit. Ještě lépe, pokud se někdy vracíte domů i pomoci. Na YouTube jsou četná videa z jeho kázání, mohli by vám napovědět, co dělat.

Odpovědět

—————

Datum: 15.02.2017

Vložil: Dušan Fanfara

Titulek: prosba

Dobrý den,

jmenuji se Dušan Fanfara, je mi 45, jsem dělník. Teprve nedávno jsem natrefil náhodou na pana Igora Chauna. Bylo to na YOU TUBE. Četl z knihy Edgara Cayceho. Do té doby jsem ho neznal. Poslechl jsem si pár přednášek a reportáží a moc mě to zaujalo. Začal jsem poslouchat texty z knihy VE SVĚTLE PRAVDY od ABD-RU-SHINA a díky tomu jsem si toto dílo i koupil. Je to docela těžké čtení, alespoň pro mě. Smutné je pro mně to, že nemám přátelé, kamarády ani známé, které by téma Bůh a STVOŘENÍ zajímalo.
Takže Vás, kdo tady fungujete a sledujete a zajímáte se o BOHA prosím, dejte mi vědět kdy a kde je možné vidět, slyšet a potkat pana Chauna, chci poznat osobně, poděkovat mu, že o těchto věcech a bytostech mluví otevřeně. Tím otevírá oči lidem a snaží se probouzet spící.


S pozdravem, vírou, pravdou a láskou Dušan Fanfara, Letovice

Odpovědět

—————

Datum: 13.03.2017

Vložil: Pavel V.

Titulek: Re: prosba

Milý Příteli Dušane.Podívej se na stránky www.centraprozdravi.cz.Pokud projdeš skrze Boží očištění a prozáření zde od duchovní léčitelky z krze ní působí Boží síla a budeš dále se snažit o udržení duchovních ochran,které od Boha dostaneš!!Budeš mýt nejen nových přátel,ale budeš zdráv a žádná nemoc či stařecká chatrnost tě nepohltí.Budeš štastný pokud vejdeš!!Boží láska je všemohoucí a vševědoucí.
Není potřeba nahánět pana Igora Chauna.Když bude vůle Boží ti v tomto nakloněna,tak se s ním shledáš.Již se opravdu probouzíš!
Mám z toho radost.Tak do toho a´t se napravíš ve svém stvoření.Konec spících již už začal a začne se dostávat do silného proudu.
Kdyby jsi měl připomínky.Tak napiš na adresu vecnosti@post.cz
Přeji štastné pořízení a z Bohem na věčné časy.
Pavel V.

Odpovědět

—————

Datum: 01.04.2017

Vložil: kamila

Titulek: Re: prosba

Dobry den, pan Dusan, kedysi som citala knihu od Abdrushina, ale ked som tam nasla jeho vyhlasenie, ze je "Synom Bozim", knihu som vyodila, lebo sa mi zdalo nezodpovedne hoci aj darovat ju niekomu. Duchovnych prudov je vela, ale maloktore su "ciste" tj bezpecne... Vsetko dobre prajem. kamila

Odpovědět

—————

Datum: 10.08.2017

Vložil: Dušan Fanfara

Titulek: Re: Re: prosba

Dobrý den, paní Kamila, Děkuji moc za váš názor a radu. Chci vás požádat, aby jste mi prozradila, ve kterých místech, přednáškách v díle Ve světle pravdy, píše autor o sobě, že je "Synem Božím"? Moc krát vám děkuji a přeji hodně štěstí.

S pozdravem Dušan Fanfara

Odpovědět

—————

Datum: 08.05.2017

Vložil: Alena

Titulek: Re: prosba

Pane Dušane!
Pokud se zajímáte o Boha Stvořitele, nehledejte ve východních naukách ani v kostele, tam Ho nenajdete. Doporučuji přečíst
si na www.odkrytepravdy.cz Příběh světa, který vystihuje podstatu. A vycházet jedině z Bible, kde naleznete slovo Boží. Číst tuto
knihu však není jednoduché. Dívala jsem se, zda je v Letovicích některá z protestantských církví. Máte tam sbor Církve bratrské,
jejich stránku snadno objevíte zadáním názvu a místa. V něm potkáte věřící, kteří Vám s hledáním pomohou.
Možná to nezní tak vznešeně a líbivě jako mylné názory prezentované Igorem Chaunem, ale on není člověk víry.
Osobně jsem v protestantské církvi apoštolské, ale denominace nerozhoduje. Společenství musí být církví Ježíše Krista,
vycházet z Bible. Jinde pravdu neobjevíte.

Z Brna zdraví Alena

Odpovědět

—————

Datum: 10.08.2017

Vložil: Dušan Fanfara

Titulek: Re: Re: prosba

Dobrý den, paní Aleno. Mockrát vám děkuji za váš názor a radu. I byť, že jsem křesťan, tak na veškeré církve, sekty a podobné spolky mám svůj názor. Navštívil jsem vámi doporučené webové stránky a nesouhlasím s názory, které zde jsou. Podle nich je celý svět démonický, kromě Boha a jeho syna Ježíše Krista. Nechápu, jak může někdo tvrdit, že jiná náboženství jsou ovládána a řízená démony. S tím nemohu souhlasit. Nikomu jeho názory na Boha a jeho stvoření neberu. Např. již staří egypťané, ještě před příchodem Ježíše měli své bohy a bohyně, takže věřili v něco nebo v někoho, kdo je výš, nemyslím si, že byli ovládání démony, jenom proto že meditovali a věnovali se duchovním praktikám. A také si nemyslím, že Buddha a jeho náboženství je dílem Satana. I ateista, který žije poctivý a spořádaný život nemůže být démonem nebo ním řízený. To je dle mýho názoru blbost.

S pozdravem Dušan Fanfara

Odpovědět

—————

Datum: 30.01.2018

Vložil: Míša

Titulek: Re: Re: Re: prosba

Dobrý den, jestli můžu doporučit publikaci, která mi hodně dala a donutila přemýšlet, je trilogie " Hovory s Bohem " od Neal Donald Walsch
Je to rozhodně pro mě, o přijatelnější formě vnímání Boha.

Odpovědět

—————

Datum: 30.01.2018

Vložil: Míša

Titulek: Re: Re: Re: Re: prosba

Omlouvám se, zvláštně jsem to napsala.
Bůh, v knize zmíněné, je prezentovány jinak, než ho prezentují naše církve. S mojí duší rozhodně víc rezonuje Bůh, nesoudivý, milující, netrestající.
Nevěřím tomu že Bůh promluvil naposledy před dvěma tisíci lety

Odpovědět

—————

Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Šárka Hudečková
Lucie Scantlebury
Veronika Pěkná