Živý rozhovor, sdílení a INFORMACE o všech aktivitách GOSCHA probíhají současně

na FACEBOOK Igora Chauna. - Navštivte náš hlavní YOUTUBE KANÁL GOSCHATV1

 

 


Kontaktujte nás


Svůj KOMENTÁŘ nebo DOTAZ na GOSCHA aktivity můžete vložit také přímo SEM! Děkujeme!

Datum: 16.12.2018

Vložil: Ing.Josef Vavřík

Titulek: 20.GOSCHA

Slavili jsme s mojí ženou přesně 6 let ode dne kdy jsme se účastnili setkání GOSCHA v Chotěboři a kde jsme vyprávěli svůj životní příběh, jak nás Bůh spojil a dnes jsme již manželé, společně pracujeme a sloužíme Bohu jako knižní evangelisté. Bylo to přesně 15.12.2012. A tedy 15.12.2018 jsme navštívili opět toto skvělé setkání lidí, kteří vnímají, že materiální světy nikdy nikoho nenaplnily. Byl jsem velmi potěšen tím, že zde zněly i slova o Ježíši Kristu a že si většina účastníků uvědomila, že právě Ježíš Kristus je pro nás vším, že On je alfa a omega, že On jsou ty dveře, na které máme klepat, aby se v nás rozhojnila láska díky Božímu milosrdenství. Vnímali jsme i některé jiné příspěvky, ale i ze slov lidí, kteří ještě plně nevnímají Ježíše Krista jsme si odnesli také hodně. Nejvíc jsem ale obdivoval Igora. Je vidět, že obdržel Boží dar slova, protože umí reagovat na všechny s láskou. Celé setkání se neslo v duchu lásky, pokory a tolerance. Přál bych více lidem, aby poznali toto setkávání, toto společenství i s různými názorovými směry. Je to pro mnohé i zkouška, zda jsme skutečně křesťané, zda dokážeme přijímat své bratry a sestry v lásce, i když říkají někdy slova, která se nám nelíbí. Děkuji Igorovi a celému jeho týmu za tato setkávání. Děkuji Bohu za jeho službu Bohu, za vnímání Ježíše Krista a za plnění jeho poslání.

Odpovědět

—————

Datum: 06.11.2018

Vložil: Petr Fiedor

Titulek: Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?


Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?

Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti a spásy sami, byla by Ježíšova smrt (a tím naprosto zásadní křesťanská zvěst) zbytečná. Pokud je možné dojít k Bohu tímto způsobem, nemusel Ježíš dělat to, co celou dobu dělal. (např. Galatským 2:21).

Kdyby byla tak zásadní nauka pravdivá, jsem přesvědčen, že by o ní bylo v Bibli mnoho zřejmých zmínek a odkazů. Nic takového nenacházíme. Těch několik málo míst, které obhájci reinkarnaci používají, je pro účely její obhajoby naprosto nedostačující, jsou vytrženy z kontextu a lze je bez větších problémů vysvětlit v přirozeném kontextu křesťanské zvěsti. Mnohdy se jedná o zdánlivé podobnosti, které však s reinkarnací nemají nic společného.

Reinkarnace naprosto odporuje základní biblické zvěsti o vzkříšení těl (budeme mít stejné tělo, pouze však dokonalé a "oslavené").

V reinkarnaci si musíš spásu zasloužit, v křesťanství ji Bůh nabízí jako dar a milost.

Reinkarnace ignoruje zlo a ve svém důsledku lidi nabádá i k ignoraci utrpení, kdežto stěžejním prvkem křesťanství je láska, odpuštění a milosrdenství.

V reinkarnaci v podstatě všichni dojdou (možná někdy) spasení, křesťanství ale zdůrazňuje, že:

"Kdo v něho (pozn. Ježíše) věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna božího." (Jan 3:18)

Mohli bychom nalézt mnoho dalších problémů, které tato nauka přináší (např. jaký karmický dluh splácel první život, nebo odkud bere karma informaci co je dobré a co je zlé, když zlo ani dobro vlastně v absolutním slova smyslu podle učení reinkarnace neexistují). Jistě, každá nauka má své problémy, včetně té křesťanské. Proto existence sporných otázek nutně neznamená, že musíme danou myšlenku odmítnout. Osobně jsem však nabyl poznání, že jedinou cestou k Bohu je Bůh samotný, který se zjevil v Ježíši Kristu. Nikoliv snaha zasloužit si spásu vlastním úsilím. Stejně tak většinu, ne-li všechny argumenty ve prospěch reinkarnace lze spolehlivě zpochybnit nebo vysvětlit v kontextu existence křesťanského Boha zjeveného v Bibli.

Odpovědět

—————

Datum: 16.12.2018

Vložil: Radmila a Josef Vavříkovi - knižní evangelisté

Titulek: Re: Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?

Milý Petře, jsem moc rád za Tvá slova, která jsou pravdivá a každému ukazují co máme dělat. Ježíš Kristus nám říká - studujte Písmo a Proroky. Lidé jsou stejně stále chybující, ale vždy mohou k Ježíši přijít a On nám vždy dveře otevře.Jsem přesvědčený v tom, že mnoho lidí, které zajímá reinkarnace i když slyší o Ježíši, v konečné fázi ho stejně začnou hledat a najdou, protože většina lidí věřících v reinkarnaci stejně stále něco hledá, protože ta láska, kterou mají ve svém srdci není úplná. A proto tyto lidi neodsuzuji, ale modlím se za ně, aby dali šanci Duchu svatému, který jim otevře srdce a nasměřuje ho na Ježíše Krista, protože ta správná cesta, pravda a život je pouze Ježíš Kristus.
I já jsem kdysi věřil reinkarnaci, měl jsem i svoje teorie a byly skutečně "úžasné". Každý mi naslouchal a já si byl ve všem tak jistý, že jsem mnohdy nevnímal lidi, kteří se mi snažili vysvětlit, že to v Bibli není napsáno. Bůh ale dělá s každým zázraky obrácení, a to se stalo i mně. Dnes s mojí manželkou mu sloužíme jako knižní evangelisté a jsme za vše moc vděčni.

Odpovědět

—————

Datum: 29.12.2018

Vložil: Hannah

Titulek: Re: Re: Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?

Drazí, nevím jak ostatním Gošárníkům, ale mě nepřipadá, že by REINKARNACE a víra v Ježíše Krista našeho spasitele byly v nějakém rozporu...?!? Ehmmm..??? Ale samozřejmě - nechť má každý svoji víru, však se na "KONCI" všichni dozvíme, jak to je ... ☺

Odpovědět

—————

Datum: 14.02.2019

Vložil: Petr Šimík

Titulek: Re: Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?

Dobr den.
Je jedno, zda v reinkarnaci věříme i nevěříme, zda je či není. Křesťanstvī zavedlo učení Ježíše na špatnou kolej.
Bůh je láska. Láska je radost i bolest, štěstí i neštěstí. Jedno bez druhého nejde. Ježīš řekl: Já jsem v něm a on je ve mně. Co by měl člověk dodržovat v životě? Láska, soucit, tolerance, bratrství, pocit jednoty. Jednota sam se sebou, jednota s ostatními, jeďnota s planetou, jednota s vesmīrem, jednota s Bohem. Bůh je jeden pro všehny bez vyjímky. Můžete ho nazvat jak chcete Bůh, Jehova, Allh, Manitou, Brahma, Ra, Perun atd. Na počátku byl člověk. Nebyl běloch, černoch, křesťan, budhista, inteligent, dělník, čech,xaneričan atd.
Tohle rozdělení udělal sám člověk a kvůli těmto pojmům se zabíjí. A tím odešel od Jediného a Živého Boha. A vzývá mrtvé modly a klaní se jim a plazí se před nimi.
Ale je to vývoj. Lidé se v budoucnu zase vrátí k Jedinému. A bude to hodně bolet. A bolí to už teď.
S pozdravem
Petr

Odpovědět

—————

Datum: 19.02.2019

Vložil: Kjara

Titulek: Re: Re: Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?

Cituji vás: "Křesťanstvī zavedlo učení Ježíše na špatnou kolej."
A co je tedy podle vás křesťanství? Je to učení Ježíše.Díky němu křesťanství existuje (doufám). Tedy křesťanství nic nikam nezavedlo.
Měl jste snad, možná, na mysli církve? Ale to je v dnešní době debata úplně o něčem jiném.
A velice se mýlíte, už v samém prazákladu. Na počátku nebyl člověk, jak píšete. A máte pravdu ani běloch, černoch, křesťan, budhista, inteligent, dělník, čech,xaneričan atd. Nevím jak vás vůbec napadlo, jmenovat jakékoliv zrozené entity na Zemi, že by mohly být na počátku. To je ta pýcha lidských tvorů, že si myslí, že jsou pány této planety.
Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.

Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
V něm byl život
a ten život byl světlem lidí.
A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila.
Odpovědět

—————

Datum: 14.02.2019

Vložil: Petr Šimík

Titulek: Re: Proč není reinkarnace s křesťanským učením slučitelná?

Dobrý den
Jeden pragmatický důvod, proč křesťanství zavrhlo reinkarnaci, i když Ježíš o tom mluvil, jek je psáno i v bibli.
Jsem otrok. Můj pán mne k vůli malému prohřešku nechává bičovat. Můžu na to zemřít.
Při představě, že se znovu narodím jako otrok, tak se vzbouřím a bojuji za svůj realný život. Raději zemřīt v boji za svobodu.
Co udělala církev? Buďte poslušní v jakékoliv situaci a po smrti půjdete přímo do nebe. A když tomu uvěříte, tak se přestanete bouřit proti pánům a žrecům. A ti vám dale můžou v klidu vládnout.
Zamyslete se otevřeně a svobodně, pokud to ještě dokážete. Ale Vaši vįru Vám nevyvracím. Bůh je dálnice. Ta je tvořena jednotlvmi pruhy. To jsou jednotlivá náboženství. To, že se jejich členové navzájem nenávidí, za to nemůže Bůh. Za si může člověk sám.
S pozdravem
Petr

Odpovědět

—————

Datum: 22.09.2018

Vložil: T.Lobsang Rampa

Titulek: Bez názvu

Věřte, čemu chcete. Vede-li vás vaše víra k tomu, abyste s ostatními jednali tak, jak byste chtěli, aby se jednalo s vámi, pak až se ozve poslední zavolání - projdete. T. Lobsang Rampa

Odpovědět

—————

Datum: 13.09.2018

Vložil: Rosa de Sar

Titulek: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Osud Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé je dnes neznámý, neboť byl nahrazen příběhem jejího bratra Jana.

„Následuj mě. Petr viděl, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který byl po jeho boku při poslední večeři. Petr se zeptal: Co bude s ním? Ježíš odpověděl: Jestliže chci, aby tady zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mě následuj. Onen učedník je zapisovatelem Janova evangelia.“

Janovo evangelium

Osud Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé, apoštolky evropského Západu a hlavní autorky takzvaného Janova evangelia, je dnes zcela neznámý, neboť byl záměrně nahrazen příběhem jejího mladšího bratra Jana. A přitom je text evangelia, jejž zapsala ve spolupráci se svou matkou Marií z Betánie, Ježíšovou první manželkou, jedním z nejautentičtějších dobových písemných pramenů. I když do textu po převozu do Sýrie její bratr Jan zasáhl, a nevyhnulo se asi ani pozdějším církevním úpravám, je tato písemnost důležitým zdrojem, z něhož vyšel i křesťanský hermetismus. Když jsem v Bibli pročítala „Listy Janovy“, došlo mi, že se zde jedná o korespondenci diákonek – duchovních učitelek takzvaných janovských křesťanských obcí, k nimž lze řadit i Ježíšovu dceru, jež společně s Marií Jakubovou a se svou dcerou Sárou připlula do jižní Francie a stala se poté významnou apoštolkou v Evropě.

Otisky jejího duchovního působení lze nacházet hlavně v oblasti Pyrenejí a v Galicii, kde se i díky její činnosti rodilo křesťanství podle původního Ježíšova gnostického konceptu. V pyrenejských údolích i v horských sedlech se nově usadily první křesťanské komunity v čele s diákonkami a později zde vznikla i celá řada románských kostelů se specifickou malířskou výzdobou, kde je mezi evangelisty vyobrazena i Ježíšova dcera. Je pohřbena v Santiagu de Compostela v kostele sv. Marie Salomé, jenž je jediným kostelem tohoto zasvěcení v Evropě. K jejímu hrobu dnes nemíří tisíce poutníků jako do nedaleké katedrály s ostatky jejího nevlastního bratra apoštola sv. Jakuba Většího, neboť její odkaz se církvi podařilo z dějin vymazat. S životem Ježíšovy dcery zřejmě souvisí i označení prvních takzvaných janovských obcí v Přední Asii, které se velmi brzy začaly dostávat do střetu s pavlovskými misiemi a s patriarchálními žido-křesťanskými skupinami.

Ježíšovy učednice přinesly do Evropy a zde rozšířily také svatojánský kult, jenž však nesouvisel s hnutím Jana Křtitele, jak se dnes předpokládá. Před jeho asketickým učením dávaly diákonky přednost Ježíšovu pojetí gnóze, kde pravá cesta k poznání mohla vést i skrze mystický prožitek božské lásky při zasvěcení ve „Svatební komnatě“, jak to popsal v apokryfním evangeliu již apoštol Filip. Učení Jana Křtitele se stalo spíše východiskem pro vznik raně křesťanských asketických hnutí, jež začala postupně vznikat hlavně na severu Sýrie, kde i nadále po odchodu z Jeruzaléma působil Ježíš. Duchovní praxe matriarchálních komunit v západní Evropě se zde úzce provázala také s kultem velkých bohyní a s keltsko-iberskou spiritualitou za vzniku nového mystického křesťanského proudu, jenž se stal trnem v oku rodící se velké církvi v Římě.

„Miláček Páně“ z Janova evangelia zůstal v textu anonymní, i když byl později ztotožněn s Janem Evangelistou, který se pak objevil i pod křížem na vyobrazeních Ježíšova ukřižování. Měl takto být zřejmě vymazán odkaz jeho sestry Marie Salomé, jež byla oním „učedníkem, kterého Ježíš nejvíce miloval.“ Jan byl v době ukřižování Ježíše ještě malým dítětem a až později byl vyškolen v Ježíšově učení, jež se více zaměřilo na cestu lásky a pravého poznání. Apoštolky a jejich skupiny vyznávaly gnostickou mystickou duchovní cestu, zatímco vznikající mužské církve zvolily cestu evangelizace. Na duchovní odkaz Ježíšovy dcery a jejích pokračovatelek v Pyrenejích později navázalo i manichejské hnutí, jež se zrodilo ve 2. století na pomezí dnešního Turecka a Sýrie, kde až do pozdního věku žil a působil Ježíš a také apoštol Tomáš.

S osudem a působením Ježíšovy dcery v Evropě souvisí také grálská tématika, jež byla později uměle spojena s osudem Marie Magdalény, která však v Evropě nepůsobila. Jako svobodná kněžka po celý život vyučovala své žákyně na území Přední Asie, kde byla také pohřbena. Magdalský kult se v Evropě nově zrodil až ve středověku, a to hlavně z přičinění templářů na základě záměny Máří s její učednicí poustevnicí Marií Egyptskou a nebo s Ježíšovou dcerou Marií Salomé. Také obrozené neokatarské hnutí v Pyrenejích dnes vychází z učení Marie Magdalény, avšak nebrání se ani představě o její mladší inkarnaci a působení ve Francii v oblasti Languedoku.

Pramatky raně křesťanských obcí v jižní Francii a v severním Španělsku byly zvány „Naše paní“, to je Notre Dame nebo Nuestra Seňora, a později byly spojeny s kultem Panny Marie a také Černých madon, jež byly též připomínkou plodnosti zemských bohyní. Duchovní učitelky se podílely také na oživení tradice galicijské pouti, přejmenované později na pouť Svatojakubskou, jež byla tehdy zvána podle svatyní bohyní na trase „Cestou hvězdy“. V doznívajícím matriarchátu na územích s iberskou a druidskou spiritualitou se tak pozvolna rodilo křesťanství, jež zde bylo šířeno nenásilnou formou a s tolerancí k duchovním proudům a náboženstvím na daném území.Odpovědět

—————

Datum: 07.10.2018

Vložil: Marta

Titulek: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

JEŽIŠ - syn Boží, priniesol skazenému ľudstvu pomoc v SLOVE, priniesol ho od Boha otca. To bola jeho úloha za ktorú bol zavraždený práve tými ktorí boli tiež skazení. Nie je pravda že spasí ľudí svojou smrťou, to je absolútny nezmysel. Keby ľudia počúvali jeho SLOVO a žili podľa neho, tak to by bola pre nich spása.

A absolútny nezmysel je že JEŽIŠ mal partnerku a deti!!! Sú to výmysly temných ľudí aby znevážili jeho Božskú pozemskú úlohu.

Odpovědět

—————

Datum: 12.10.2018

Vložil: Rosa de Sar

Titulek: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

A jak můžete vědět, že je to nezmysel a ještě k tomu absolútny? Znala jste ho osobně, že víte tak jistě, že neměl manželky a děti?

Odpovědět

—————

Datum: 16.12.2018

Vložil: Josef Vavřík - knižní evangelista

Titulek: Re: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Milá Rosa, vše je napsáno v Božím Slově. V Bibli. Ježíšovým nejbližším a Božím miláčkem byl Jan. Proto i on dostal na ostrově Patmos vidění a sepsal ZJEVENÍ o konci času. Myslíš si, že by nikdo z apoštolů nepsal o tom, o čem víš Ty? Ukaž nám, kde to je napsáno. Můžeš odporovat - to lidi vypustili z Bible. Pak Ti sdělím - ukaž mi originál, kde to bylo napsáno a kde to je již vypuštěno. Všechny originály opisů najdeš ve Vatikánské knihovně. Modlím se za všechny lidi, kteří stále něco zpochybňují, aby jim dal sílu a vedl je svým Duchem Božím, aby se nebáli otevřít Bibli a studovat tak Boží Písmo.

Odpovědět

—————

Datum: 12.02.2019

Vložil: Rosa

Titulek: Re: Re: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Za prvé mi netykejte, já vám také netykám. Pokud jste evangelista, měl byste vědět, co je slušnost. Prospělo by vám, kdybyste se modlil hlavně sám za sebe.

V bibli není napsáno zdaleka vše, ani to, co i samotné církve hlásají. Dogmata vám asi nic neříkají. Pochybuji, že jste vy osobně dostal šanci nahlédnout do originálů opisů bible ve Vatikánské knihovně.

Odpovědět

—————

Datum: 15.10.2018

Vložil: Ing.Josef Vavřík

Titulek: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Přátelé, není se proč zlobit anebo jakkoliv přemýšlet o tomto příspěvku. Ani Vám, milá Rosa, není co vytýkat, protože jste se stala nástrojem klamu. Bůh nikdy neklame a Ježíš Kristus říkal: já jsem ta cesta, pravda a život. Je mnoho lidí, kteří naletí rafinovaným klamům satana. On je dnes nejvychytralejší bytostí, neboť zná velmi dobře Boha a také ví, jaké mají lidé slabiny. Lidé stále něco vymýšlejí a o mnoha věcech pochybují, a tak stačí, když se jen zaseje drobné semínky pouze malinkaté lži. Ona to ani není jasná lež, ona to je polopravda, a ta potom bobtná a klíčí a nakonec roste. Takže pak se stane i to, že jste uvěřila, že Ježíš měl děti a že nikdy třeba nezemřel, protože nebyl ukřižován. Víte, Rosa, Vy ani nevíte s čím si zahráváte. Nejlepší by bylo vzít si do ruky Bibli a s modlitbou ji otevřít. A věřte, i když jste pod těžkým vlivem satana, Bůh Vás má také rád a nenechá Vás takto padnout. Budu se za Vás modlit, abyste obdržela moudrost, abyste dokázala odlišovat dobré od špatného. Váš přítel a věřím, že i budoucí bratr v Kristu.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2018

Vložil: Rosa de Sar

Titulek: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Vážený pane Vavřík.
Vůbec se neobávám, že bych měla někam padnout neřkuli být pod těžkým vlivem Satana.Spíš vy se dokonale zrcadlíte ve svých vlastních slovech - přejete mi, abych dokázala odlišovat dobré od špatného a sám to neumíte. Tak se tedy ptám: co je špatného na manželství, na dětech?
Je zřejmé, že pro vás samotného by bylo nejlepší vzít si do ruky Bibli a nejen ji otevřít a modlit se nad ní, ale také číst jako já.
Vůbec první příkaz Zákona zní: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.ˇ (Genesis 1,28)
Kristus nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit, jak sám říká (srov. Mt 5, 17). Mezi Starým a Novým zákonem je hluboká souvislost, nikoliv rozpor. Je to pochopitelné, neboť tehdy i nyní působí tentýž Bůh.
Děti jsou požehnáním od Boha (Lukáš 1:42).
Krásně to ve své knize "Posvátnost manželství" říká Gary Thomas: "Manželství je víc než jen posvátná smlouva mezi dvěma partnery. Je to duchovní cesta, na níž můžete lépe poznávat Boha a učit se mu víc důvěřovat a hlouběji ho milovat."

Odpovědět

—————

Datum: 16.12.2018

Vložil: Josef Vavřík - knižní evangelista

Titulek: Re: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Miá Rosa, toto je takz.vytrhávání z kontextu. A toto dělá mnoho lidí. Komu Bůh řekl "Ploďte a množte se."? Lidem. A kdo byl Ježíš Kristus - Syn Boží.
A Ježíš Kristus přišel zákon naplnit. A co je ZÁKON? To je pokyn Ploďte a množte se? Myslím, že nepotřebujete ode mne odpovědi.
S láskou - bratr Josef

Odpovědět

—————

Datum: 12.02.2019

Vložil: Rosa

Titulek: Re: Re: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Tím spíš, že Ježíš Kristus je (nikoli "byl" jak věříte a píšete vy) syn Boží. Zajisté věříte i vy, že Bůh je spravedlivý a bylo by s podivem, kdyby měl jiná měřítka na svého syna a jiná na lidi. Ježíš sám se Písmem řídil.

Odpovědět

—————

Datum: 12.02.2019

Vložil: Rosa

Titulek: Re: Re: Re: Re: JEŽÍŠOVA DCERA MARIE SALOMÉ APOŠTOLKA A HLAVNÍ AUTORKA JANOVA EVANGELIA

Tím spíš, že Ježíš Kristus je (nikoli "byl" jak věříte a píšete vy) syn Boží. Zajisté věříte i vy, že Bůh je spravedlivý a bylo by s podivem, kdyby měl jiná měřítka na svého syna a jiná na lidi. Ježíš sám se Písmem řídil.

Odpovědět

—————

Datum: 04.09.2018

Vložil: Bertha Dudde

Titulek: Reinkarnace

Reinkarnácia - 20. marca 1959 (Bertha Dudde, č. 7312)

Mali by ste všetci vedieť, že nemôžete ľubovoľne opakovať váš pozemský pokrok ako ľudská bytosť, ale musíte využiť túto jedinečnú príležitosť, ak raz nechcete byť sužovaní trpkým žiaľom, že ste z vlastnej viny odišli nevyzretí do duchovnej ríše. Názor, že môžete ľubovoľne často opakovať váš pozemský život, až dokým dosiahnete určitý stupeň dokonalosti, vás necháva byť vlažnými vo vašom úsilí za dokonalosťou, a preto je také učenie škodlivé pre vaše duševné zdravie, je nebezpečenstvom, lebo mnohí ľudia sú kvôli tomuto učeniu neporiadni vo svojej duševnej práci, sú ustavične v nádeji, že budú môcť v novom živote dobehnúť to, čo zameškali.

Také učenie je predsa mylné... Vy máte bezo zvyšku využiť dar milosti stelesnenia sa v človeku, lebo keď už raz vstúpite do záhrobnej ríše, vtedy je váš pozemský vývojový proces uzatvorený, a každý ďalší vývin teraz závisí od vášho postoja v duchovnej ríši, ktorý môže byť veľmi rozdielny.... Pri dobrej vôli, pri činorodej pomoci svetelných bytostí a pri účinnom príhovore od ľudí, môžete aj na onom svete ešte zaznamenať pokrok a dospieť raz aj ku blaženosti, avšak k tomu musíte vynaložiť ďaleko viacej sily než na Zemi.... avšak môžete aj klesnúť do hlbiny, ak máte úplne zatvrdené srdce, čiže žiadnu dobrú vôľu.

A v tomto stave by to bol bol skutočne nebožský čin, keby vám bolo poskytnuté ešte opakované vtelenie na Zemi, ktoré by nikdy nezaručilo váš duchovný pokrok, pretože slobodná vôľa je vždy rozhodujúca a kvôli tejto slobodnej vôli vám tiež musí chýbať spätná spomienka. Ak ale máte dobrú vôľu, potom budete môcť dosiahuť aj v duchovnej ríši ku onej zrelosti, ktorá vám zaistí prísun svetla a tak aj určitý stupeň blaženosti, ktorý môže byť neustále zvyšovaný.... A potom už viac nebudete nosiť v sebe žiadnu túžbu potom, aby ste si obliekli mäsité telo a museli pristúpiť k opakovanému vteleniu na Zemi....

Ojedinelé prípady, v ktorých sa toto môže udiať, majú svoj mimoriadny dôvod, ale nikdy na ne nemáte nahliadať ako na pravidlo, že by sa z toho mohlo odvodzovať učenie o znovuvtelení. Lebo tu nejde o to, že by človek nemohol dospieť k určitému stupňu zrelosti.... lebo kvôli tomu zomrel Ježiš Kristus na kríži, aby toto bolo umožnené, aby človek mohol jednorazovým prejdením po Zemi získať úplné odlúčenie sa od formy. Je to výhradne vôľa človeka, ktorá zlyháva a zato tiež musí pre seba prijať následky.... neblažený stav v duchovnej ríši, ktorý podľa svojej vôle nemôže ľubovoľne odtrhnúť ani zmeniť.

Okrem toho, všetko napreduje podľa Božej vôle, jedine samotná vôľa človeka sa môže nasmerovať spiatočnícky.... A tak by to protirečilo plánu božského poriadku, keby bola nejaká bytosť skrze Jeho vôľu preložená do spiatočníckej formy, ktorú by nesprávne využívala a preto by sa teda mohlo hovoriť o zneužití daru milosti, za ktoré by sa teraz musela zodpovedať a prijať za to na seba následky.

Opätovné vtelenie sa zaiste môže vyskytnúť v mimoriadnych prípadoch, aby sa za účelom poskytnutia pomoci vtelili na Zem svetelné duše, aby tým prejavili svoju veľkú lásku k trpiacemu ľudstvu, že ešte raz pre seba prijmú pozemský život ako ľudia, aby svojim blížnym pomohli v duchovnej núdzi. A tak teda možno veľmi dobre uveriť, že sa na Zemi zdržiavajú ľudia, ktorí zostúpili zhora, ale sami o tom nevedia, a preto to aj ich blížni zaiste tušia, ale nemôžu to tvrdiť s istotou....

Ešte omnoho menej vierohodné sú ale také domnienky, že sa ľudia viackrát objavujú na Zemi, u tých ľudí, u ktorých nie je spoznateľná žiadna duchovná misia.... Učenie o znovuvtelení je nebezpečenstvom pre ľudí, lebo ojedinelé prípady bývajú zovšeobecňované, a zodpovednosť ľudí počas krátkej doby ich pozemského života sa ponecháva bez povšimnutia a ustupuje bezstarostnosti človeka, ktorý tu verí, že bude môcť opakovane dobehnúť to, čo tu zameškáva....

Jedného dňa mu toto poznanie v záhrobnej ríši padne zaťažko, lebo človeku už nikdy nebude možné dobehnúť to, čo z vlastnej viny zameškal v pozemskom živote. Aj tam pravda ešte môže dospieť k určitému stupňu svetla a tento ustavične zvyšovať, ale nikdy nebude môcť dosiahnuť stupeň Božieho detstva, ktorý je možné dosiahnuť iba na Zemi.... A k tomu je ešte vo veľkom nebezpečenstve, že v záhrobnej ríši ešte viac klesne do hlbiny, keď sa nechytá príležitosti a s pomocou svetelných bytostí sa nesnaží stúpať nahor....

Amen.

Odpovědět

—————

Datum: 16.06.2018

Vložil: Henryk Kiereś

Titulek: NEW AGE

New Age má globalistický a totalitní charakter utopie

Pod pojmem New Age se skrývá dnes velmi módní ideologie, jejíž stoupenci předpovídají brzký příchod nového věku (New Age) ve světových dějinách – věku vodnáře. Má se vyznačovat všeobecnou hojností (symbolizuje ji mytologický mladík Ganymédes vylévající vodu ze džbánu) a především celkovou proměnou lidského bytí: dojde ke zbožštění člověka a k jeho konečnému osvobození od zla.

Mohlo by se zdát, že se tyto vize nemusejí brát příliš vážně, že se jedná o svého druhu neškodnou kulturní zvláštnost, která stejně jako jiné módní trendy pomine a nakonec jednou provždy upadne v zapomnění. Vždyť lidské dějiny jsou plné mýtů a utopií, různých vzletných idejí, které lež prezentují jako pravdu a s oblibou vytvářejí obrazy dokonalých společností a států. To je sice pravda, jenomže z historie víme, že tyto sny nekončí tam, kde by skončit měly – pouze na papíře –, ale že jsou velmi často živnou půdou pro společenské ideologie a jejich úsilí přeměny světa a že tato přeměna s sebou namísto slibované hojnosti dobra a vysvobození z moci zla přináší rozklad kultury a civilizační můry.

New Age vychází z mýtů a utopií a následně je roubuje na tzv. gnózi. Tato tajná nauka je základem každé ideologie a je největším ohrožením lidské kultury – proto ji není radno podceňovat. Ba co víc, New Age rádo cituje vědu. Využívá jejích pikantérií (o ty ve vědě nebyla nikdy nouze), zároveň si ji přivlastňuje, přičemž se mu mnohdy daří svést vědce: filosofa, přírodovědce, humanistu, ale i psychologa a psychiatra. Když se učenec stává rukojmím New Age, pak se gnózí nakazí i jeho vědní obor a stane se pseudovědou, „služkou ideologie“. Dodejme ještě, že se New Age zmocňuje i teologie a náboženství, umění a morálky, má totiž „zálusk“ na celého člověka, na veškeré jeho aktivity.

Co je na New Age tak přitažlivého? Tak tedy: jedná se o vizi a té je vlastní tzv. holistické pojetí, tzn. že podává ucelený obraz světa. Na tomto pozadí pak stanovuje konečný cíl lidského života a předkládá zaručené recepty k jeho dosažení. Dále pak New Age vychází vstříc světonázorovým potřebám člověka, přičemž síla jeho vlivu a atraktivita spočívají v jednoduchosti předkládaného obrazu světa i samotných receptů. Každá společenská ideologie žije z propagandy a nejspolehlivějšími nástroji propagandy jsou právě jednoduché vize plus snadnost dosažení cíle.

Na „špek“ New Age skáčou nejen jednotlivci, ale i celé národy, ba dokonce celá pokolení. Běžně se takovéto „pastičce“ velmi trefně říká manipulace. Ovšem budeme-li na tuto manipulaci pohlížet v zájmu přesnosti s jistou účastí, nazveme ji spíše sebemanipulací, jejíž příčina tkví ve zcela obyčejném pochybení v poznání, tedy v neuvědomělém zaměňování lži za pravdu, klamu za skutečnost. Není proto od věci podívat se na New Age a seznámit se s historickými i věcnými příčinami jeho zavádějícího smýšlení. Název článku předpokládá, že pramenem New Age je jakási pseudofilosofie, tedy – z hlediska původu a etymologie – falešná moudrost. Doplňme ještě, že gnosticismus dělá lidstvu společnost „odjakživa“ a jako filosofický směr spatřil světlo světa teprve někdy mezi šestým stoletím před Kristem a čtvrtým stoletím po Kristu. Avšak omyly filosofie (navzdory její vlastní podstatě) jsou gnózi nakloněny a stojí u základu New Age.Co je to New Age?

Jak již bylo řečeno, jde o učení hlásající příchod věku vodnáře – období hojnosti a osvobození člověka z moci zla. Tato idea vyplývá z tzv. spekulativních slunečních teorií a z astrologických představ s nimi spojených, podle kterých závisí běh dějin a osud člověka na postavení planet a pohybu hvězd. Základem astrologických předpovědí je horoskop, tedy tabulka předkládající zvěrokruh, označující polohu planet, která souvisí se znameními zvěrokruhu v určitém časovém okamžiku. Stoupenci New Age jsou přesvědčeni, že astrologie je nejstarší a nejhodnotnější naukou, která navíc má i antropologické poslání.

Tak tedy, podle astrologie, přesněji řečeno, podle historiosofie, jež je s ní spjata, ovlivňuje lidské dějiny vesmírný rytmus, přičemž každý věk, např. věk raka, berana, ryb či vodnáře, imanentně vymezuje jeho specifický archetyp – archaický kód (řec. arché = praobraz, počátek, princip, pralátka) –, který rozhoduje o charakteru země i na ní žijícího člověka. Ke svému konci spějící věk ryb byl (přes všechny své výdobytky) epochou válek a materiálního nedostatku. Věk vodnáře má být naopak „nadčasový“, má být obdobím, v němž dojde k naplnění dějin a člověk dosáhne plnosti svého lidství. Hovoří se zde o božské přirozenosti člověka, potažmo o nahrazení Boha Člověkem.

Zrod a rozšíření New Age spadá do druhé poloviny dvacátého století (šedesátá až osmdesátá léta) a jeho počátky jsou co do organizace spjaty s utopickým společenstvím ve skotském Findhornu a s tzv. Institutem pro rozvoj lidských schopností sídlícím v kalifornském Esalenu, neposlední řadě s nesčetnými sektami navazujícími svým učením na myšlenkové konstrukty New Age a užívajícími shodné praktiky a rituály. New Age je z hlediska uspořádání a učení velmi pestré, pod jeho praporem můžeme nalézt nejen rozličné sekty a celosvětové organizace, kupříkladu tzv. scientologickou církev či svobodné zednáře, ale také nespočet příležitostných a místních společenských směrů či subkultur.

Jejich programy ovlivňují různé filosofie, které hrají dominantní roli: např. složka náboženská – v ní se předpovídá sloučení všech stávajících náboženství do jednoho celosvětového nadnáboženství nebo odstranění těchto náboženství z života „newagera“; složka ekologická – její realizace probíhá v souvislosti s kultem Matky země (Gaia) a s politickými aktivitami „zelených“; složka společenská – zde se propaguje anarchie (stádní komunismus) a tzv. otevřená sexualita (zejména homosexualita a pedofilie), boj o legalizaci omamných látek (zejména tzv. měkkých drog) a nevázaný životní styl (ideologie MTV); složka „demografická“ – morální i právní uznání antikoncepce, potratů i eutanazie a na druhé straně genetické zdokonalování lidstva (eugenika).

Styčným bodem všech modifikací New Age je víra v to, že po roce 2000 vchází lidstvo do nové epochy, epochy konce dějin i vesmíru (dojde k „smrti“ dějin, k období posthistorickému), epochy vyznačující se tzv. rozšířeným vědomím, oplývajícím světlem a harmonií. K tomu je nutné doplnit fakt, že ideologie New Age, vyznačující se doktrinálním eklektismem a synkretismem, není ani tak ve většině případů proklamována, jako spíše nevědomky praktikována. Přispívá k tomu rozvoj sdělovacích prostředků a s tím související informační globalizace světa, jež zcela zřetelně napomáhá šíření tzv. multikulturalismu („multi-kulti“), který razí názor, že všechny kultury jsou si rovné, a hledá inspiraci v dávných civilizacích a laciných senzacích.Kritika New Age

Hlasy s New Age polemizující jsou zajedno v tom, že jeho učení není projevem, potažmo známkou vyššího poznání či pokročilejší civilizace, nýbrž znamením hluboké krize, v níž se západní civilizace ocitla. Tato krize se vyznačuje ztracenou schopností rozumět světu, člověku i místu člověka ve světě, stejně jako konečnému cíli lidského života. V názoru, resp. světonázoru hnutí New Age můžeme nalézt prazvláštní směs útržkovitých vědomostí – výpůjček z rozmanitých oborů, náboženských systémů a mýtů, které jsou spolu provázány na principu „zbožného přání“ (wishfull thinking).

New Age nezapadá do klasického pojetí logiky a běžně chápané racionality. Jeho základní teze jsou buď nepravdivé, anebo si navzájem odporují. Nejsou tedy ani tak lživé, jako spíš nesmyslné. Kromě toho jsou na hony vzdáleny přirozeným (spontánním) zkušenostem, na nichž je založen celý vědomý život člověka, a to dokonce i našeho „newagera“. Největší odpor vzbuzují případné reálné (!) následky ideologie tohoto hnutí, a to v rovině antropologické, civilizační a kulturní.

Je mu vyčítáno, že odosobňuje a odlidšťuje člověka, přispívá k úpadku života společnosti a k „zglajchšaltování“ kultury a stírá hranice mezi vědou, uměním a náboženstvím. Poukazuje se přitom na praktiky New Age, jež představují velké nebezpečí pro psychiku člověka a škodí samotné podstatě jeho lidství. Jedná se zejména o citovou izolaci, holotropní dýchání, hypnózu, mantry, nedostatek spánku a nepřiměřené posty, kineziologii, mandaly, cvičení tai-či, aikidó, feng-šuej, rolfing, iridologii, reiki, bioenergoterapii, používání kyvadélek atp.

Jmenované parapsychologické a alternativní medicínské směry, zvláště ty, jež jsou k nám importovány z mimoevropských kultur, neslouží k rozvíjení lidského rozumu, aby člověk více a lépe rozuměl (přitom myšlení je nejvyšším lidským poznávacím aktem), ale ke snižování rozumové schopnosti člověka a v konečné fázi až k jejímu rozvrácení. Mimo to tzv. selfismus [zaměření na vlastní já – pozn. red.] a pozitivní myšlení zabíjejí v lidském jedinci schopnost reflexe a sebereflexe, která je nezbytnou podmínkou bytí „ve světě“, zejména společenského života a jeho měřítka – solidarity.

Žádná z technik New Age pak není neutrální v otázkách poznání či světonázoru a údajné „nové stavy vědomí“, kterých toto hnutí dosahuje, jsou výsledkem působení šamanismu a iniciačních technik. Poukazuje se rovněž na naivitu lidí, kteří se ideologií New Age nechají ovlivnit a hledají v ní proslulý „kámen mudrců“, jakýsi univerzální recept na lidský život. Přívrženec New Age většinou prochází „vymýváním mozku“ a mění se v „nového proletáře“, povolný nástroj komerčně zaměřené civilizace.

Řada kritiků New Age správně podotýká, že tato ideologie má globalistický a totalitní charakter. Jeho mluvčí hovoří otevřeně o vládě New Age či taky plánu New Age, jenž obsahuje všecko, co nabízejí utopie, jmenovitě záměr vybudování světa-stroje, ve kterém bude zmiňovaný proletář (Gemeinermann, Everyman, Homo Sovieticus), tento reprezentant „lidského potencionálu“, podléhat byrokracii, kulturní i civilizační uniformitě, rovnostářství, militarizaci, přerozdělování statků a eliminaci (osob politicky nepřizpůsobivých). Typické pro New Age je rovněž fakt, že nesvádí pouze prostotou svých myšlenek a jednoduchými recepty, ale i náboženskou rétorikou, propaguje přece světové náboženství, čímž slibuje i ukončení náboženských rozporů a válek, smíření lidstva v nové duchovní hlavě, které oni říkají Maitréja a my Antikrist, přičemž „osvíceným“ slibuje „samospasení“.

Odpovědět

—————

Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Šárka Hudečková
Lucie Scantlebury
Veronika Pěkná
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!