Jak zvládnout rok 2012

Igor Chaun

13.1.2012

 

Milí PŘÁTELÉ, moc vás zdravím, vás přátele "stávající“, i vás čerstvé - nové tady. Vážím si vašeho zájmu a děkuju vám. Jak asi víte, v poslední době se krom práce režisérské věnuju i besedám a povídáním s duchovní tématikou. Jsem prostě hledač na duchovní Cestě, stejně jako mnozí z vás, a s pokorou se snažím, je-li zájem a jsem-li pozván, předávat různě po republice střípky Poznání, o které jsem na své osobní Cestě zavadil. V letech devadesátých při usilování buddhistickém a následně pak při podivuhodných rituálech křesťanské pralesní církve Santo Daime v brazilské Amazonii s modlitbou, zpěvem písní a posvátným nápojem ayahuascou. Některé ty věci, které se mi vyjevily, jsou opravdu úžasné, a to tím více, že jsou zároveň dostupné každému z nás. Nám všem! Nelze to asi běžně nalézt v okamžiku, krom setkání s výjimečnými Mistry typu Ježíše či Buddhy, protože prostě kráčíme pozvolnou cestou. Ale je to cesta krásná, i když často trnitá. A je dobré pochopit, že právě tato Cesta je samotným smyslem…

Minulý rok byl pro mne jakýmsi „časem vyjevení se“, tak jsem si to sám s údivem nazval. Aniž bych to nějak jasně plánoval, krok za krokem se „věci děly“ a já postupně nabíral na síle i schopnosti jakoby lépe o pociťovaných duchovních věcech hovořit, a hlavně s větší lehkostí a přirozeností. V červnu jsem schválně přijal vše, co bylo nabídnuto, a tak jsem objel asi 15 besed po republice. Bylo to náročné, ale nenahraditelné. Učil jsem se za pochodu, především spontaneitě, a vznikla nádherná setkání s lidmi opravdu po celé republice. Jedno pozvání způsobovalo další, nastal jakýsi efekt domina, a já se snažil (a snažím stále) mluvit o těch duchovních věcech pokaždé JINAK, i když je to vlastně pořád o tomtéž. Jednou jsme i ráno byli v Chotěboři (Chvění a tušení nové doby), a večer už na Šumavě v Nesměni, kde to bylo úplně jiné, a taky velmi silné. Vše se vždy i natáčelo. Byl to opravdu krásný a zvláštně požehnaný čas. Samospádem se dostavily i jisté krátké meditace v průběhu povídání, jakési pozitivní energie se sami hlásily o slovo a my jim začali, s veškerou ochranou a modlitbou, dávat průchod. Bylo to velké dobrodružství, a stále pokračuje! - Už začátkem roku jsem začal používat kanál na Youtube s názvem Gossscha1 a začal tam shromažďovat filmy, videa, dokumenty, besedy a přednášky s duchovní (převážně) tématikou. Postupně to lidé objevovali a nyní vznikla jakási spontánní komunita, která si říká v žertu Gošárníci. I někteří z vás k ní patří, jak vím. Už jen samotná čísla jsou výmluvná: zhruba 350 nahraných videí zhlédlo za minulý rok neuvěřitelných čtyři a půl milionu diváků! Shromáždilo se osm a půl tisíc komentářů v diskusi přímo na kanále! A tato diskuse se stala zdrojem radosti a posily pro mnohé z vás. A další a další diváci přicházejí. Moc mne to těší a je mi to důkazem, jak naše současná doba potřebuje pozitivní příklady a informace. Je mi velkou radostí a ctí, že se na tom můžu podílet, že v tom můžu pomáhat. Taky mě moc těší, když někteří píšete, že z toho čerpáte radost a inspiraci. Věřte, že se pořád považuju za velkého žáka, či spíše malého :-), a ještě hodně dlouho to tak bude. Ale střípky poznání, které se mi někdy podaří předat na besedách jsou neobyčejně silné a krásné - svou podstatou, nikoliv zásluhou mojí, ale svým Původem Shůry. S dojetím to tak cítím. Krásná byla setkání s posluchači, a velmi si ověřuji, díky vašim živým reakcím a povětšinou dychtivě rozevřeným srdcím, jak je doba OPRAVDOVÁ, jak smysl duchovního hledání je SKUTEČNÝ, a jak je potřebné se navzájem podporovat a posilovat. Vaše občasná poděkování jsou mi právě takovou posilou, a jsem moc rád, že máme tento prostředek, tuto rychlou okamžitou komunikaci, díky které můžeme své pocity a naděje sdílet. Jsem přesvědčený, že tento rok bude pro nás dobrým rokem a že o jeho podobě a průběhu rozhodujeme především ve svých srdcích a myslích. Proto si dovolím apelovat na nás všechny, i na sebe samého, abychom nezapomínali na POZITIVITU, na DOBROU NÁLADU, na VSTŘÍCNOST a LASKAVOST vůči svým lidským bratrům a sestrám, i když sám dobře vím, jak je to někdy těžké. :-) Změna nenastane hned, ale je zřejmé, že při troše důslednosti a vytrvalosti se ZMĚNA odehraje, ba co více, že PROBÍHÁ UŽ TEĎ! Asi jste i vy zaznamenali neobvyklou sumu čištění v konci minulého roku, tu prazvláštní vlnu vyjevení se lidí a vztahů takových, jací opravdu jsou, bez přetvářky a falše. Odneslo to dost vztahů i přátelství, ale bylo to asi nutné. Do Nového roku jsme vstoupili posílení a zároveň osvobozenější. Sám na sobě si toho velmi všímám, dýchá se mi volněji a radostněji. … Pokud bych ze současných teorií chtěl nějakou vyzdvihnout, byla by to ta o paralelních světech, o jakémsi multiplicitní vesmíru. Nelekejte se, nepřejdu teď do výčtu divokých či „nepotvrzených“ teorií. A už vůbec nemusím ony teď tak populární teorie o přechodu z jednoho D do druhého D. :-) Dosti mne totiž fascinují ti, co ony 4D až 12D (či kolik) popisují s takovou familiérní znalostí. (Ale možná to opravdu znají a byli tam! :-) … Ale na teorii o paralelních světech jako kdyby něco vážně bylo. Zaprvé to cítím už od dětství, a zadruhé na to přicházejí už i moderní vědci, kvantoví fyzici a astronomové. Jsem přesvědčený, že pro nás z toho plyne jedno velmi praktické poučení, kvůli kterému má cenu se tím zabývat. Totiž, že každým jedním svým činem, ba dokonce každou svou jednou myšlenkou a osobním postojem - či dokonce „pouhou náladou“ - překlápíme kontaktní destičky přechodů z jednoho světa do druhého, a je jich vytvořena myriáda v rámci kosmické mnohosti. Záleží tedy opravdu jen na nás samých, do jakého světa se postupně dostaneme, zda do apokalyptického a nepřátelského, či do přátelského a laskavého. Ten výběr je ovlivněn už zpočátku (a pak v každém okamžiku znovu a znovu!) samotným postojem naší mysli - a našeho srdce. Možná to vypadá složitě, ale jsem přesvědčený, že toto bude jeden z dalších velkých objevů budoucnosti, jedno z nových příštích paradigmat, které ovšem bude pro lidstvo stejně šokující, jako byla kdysi zpráva, že Země není placatá, ba co více, že ona obíhá vesmírem kolem Slunce, a ne naopak, i když z pozice Pozemšťana se to přece naopak „jasně jeví“. Už nyní se tyto informace zobrazují v našem srdci a v naší intuici. A jsem přesvědčený, že je jen otázkou času, kdy se dostanou do obecného vědomí lidstva a budou prostě „přijaty“. Pak už se nebude soudit „trestný čin“. Bude se soudit i „trestná myšlenka“. Protože se bude vědět, nakolik to poškozuje dané společenství… Samozřejmě, že to teď zní jako utopie. Ale je možné, že tyto změny se odehrají překvapivě brzy. Ba co více, že už se ZJEVNĚ ODEHRÁVAJÍ. Není proto nutné zabývat se katastrofickými scénáři konce roku 2012, byť je to někdy příjemně děsivé či lechtivě provokující. Je naopak třeba už od počátku roku žít vědomě, pokud možno v soudržnosti a přátelství s co největším počtem bratrů a sester, ano, duchovních sourozenců v lidských tělech tady na Zemi. Protože to je náš společný úděl a společná Cesta. A v jistém smyslu i společná volba - té naší části, která nevtělená zůstává Tam… Děkuju, že s vámi mohu sdílet svůj optimismus. Je mi velkou radostí pokračovat v  setkáváních s vámi a ve sdílení společné naděje a optimismu, a také výměny duchovních informací. Besedy, které dělám, se následně nahrávají na můj kanál Gossscha1 a nově i GoschaTV na Youtube. Odkazy níže přiložím. A je tam i spousta dalšího zajímavého materiálu nejrozličnějších náboženských a filozofických směrů. Když pominu, že je tam občas i rokenrol nebo černý humor! :-)))

Tak vám přeju, ať si na kanály najdete cestu, pokud jste tak ještě neudělali, a to jak na ty mé filmové na webu, tak na ty své vlastní, jimiž jsme každý napojen k původní svrchované Lásce a Moudrosti, a z nichž můžeme KDYKOLIV čerpat, pokud si však vzpomeneme, že je to možné. Ano, pokud se na to ROZOMENEME. Můj opakovaný osobní zážitek je, že to JE MOŽNÉ, a i když na to někdy zapomínám, tak pokud se to podaří, je to naprosto fascinující a skoro až zdrcující, totiž ČEHO VŠEHO jsme ve skutečnosti součástí, jak NESMÍRNÉ INTELIGENCE, jak nesmírné MOUDROSTI A LASKAVOSTI, jak nebetyčně geniálního vesmírného orloje... Ano, přátelé, kdo to pocítí, má slzy v očích, protože toto poznání se dotýká nejhlubší podstaty lidství v nás, a ukazuje nám, že už teď můžeme „směřovat ke hvězdám“…

Rozbijme a opusťme staré vzorce v nás a najděme odvahu stát se plnými, skutečnými a krásně silnými bytostmi. Je to možné. Stvořitel nás proto vytvořil, už teď… Akorát se na to musíme rozpomenout. Odměnou nám bude pobývání v přítomnosti Ducha svatého. A to je vskutku nejbožštější pokrm ze všech dostupných… Kdo ho ochutná, po jiném už netouží… Možná i to bude jen pouhý schůdek na daleké cestě Vzhůru. Nikdo neví, a jen tiše tušíme, kam až může vystoupat síla Stvořitelových bytostí, k jaké mocnosti, snad jen síla andělů a archandělů nám to napovídá. Ale prozatím je třeba udělat ten základní krok ROZPOMENUTÍ SE. A s láskou a odvahou se znovu vědomě přihlásit do tohoto komplexního vesmírného systému Božího díla. Co bude pak, uvidí se. Bude to patrně událost osobní i společná zároveň. Bude to dobrodružství, a je to velké dobrodružství už teď. Staré se bude rozpadat a na jeho místo bude závratnou rychlostí přicházet Nové. Už teď se to děje. Využijme, přátelé, dobrým způsobem tento výjimečný čas, který nám bylo z Vyšší vůle právě teď dopřáno žít, využijme tento magický rok, a buďme v lásce, pokoře a soudržnosti připraveni…

Byl-li pro mne rok minulý rokem „vyjevení se“, pak tento, věřím, bude rokem „zpevnění se a další práce“. Cítím se pevnější a rozhodnější a jsem za to rád. A mám rád Vás, přátelé! :-) Děkuju vám za váš zájem, za vaše reakce, za vaše slova radosti, a budu se snažit dál. Dělejte to, prosím, TAKÉ, a tento svět se stane lepším už teď… Budu sem teď takhle občas psát, budu se s vámi více dělit. Budu vděčný za vaši reakci, za váš názor, za předání vaší duchovní zkušenosti. A případné přeposlání či sdílení tohoto textu …

A ještě mi dovolte poděkovat Vzhůru, protože bez Jejich pomoci by to nešlo, bez jejich moudrého a laskavého skrytého vedení, bez jejich nápovědy a občasného pohlazení, jež v chvílích nejniternějších jako kdyby cítíme, to když lehká peruť spočine nám na rameni, a my víme, že to je dotek stejně mateřský a ochraňující, jakým bylo to první láskyplné políbení naší „dnešní“ pozemské maminky… No, co bych vám říkal. Však to znáte… :-) A jestli ne, brzo to poznáte. O tom jsem vážně přesvědčený. :-) … Děkuju. Přátelsky vás zdraví Igor.

 

 

 Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Ivana Vitáková
Dana Talácková
David Borůvka
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!