09.03.2017 20:24

444


(7. 3. 2017) Přátelé, těším se v sobotu v Teplicích... :-)
Aneb z Letné na Letnou. Tak už to v životě někdy chodí...!


GOSCHA OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016


Milí přátelé, chtěl bych vám poděkovat za podporu naší práce a zájem, který jste projevili při sledování videí na GoschaTV1 na Youtube. Začátek Nového roku je příležitostí k malému ohlédnutí. Nejprve trochu čísel, a pak vám povím, na co jsem díky videím přišel já sám, co jsem si ujasnil. :-) Loni jsme zveřejnili 150 nových videí, což znamená zhruba každých 58 hodin jedno. :-) Celkově je na kanálu GoschaTV1 přes 950 videí. V uplynulém roce 2016 měla přes 4 miliony vašich zhlédnutí a strávili jste při nich 54 milionů minut. Od založení v roce 2012 celkem 14 milionů zhlédnutí a 183 milionů minut. Videím jste dali na Youtube 60 tisíc „líbí se“ a 5 tisíc „nelíbí se“, a doprovodili jste je 20 tisíci komentáři. Získali jsme na Youtube 5 tisíc nových odběratelů, celkově 23 tisíc. A dalších téměř 20 tisíc jich je na FB, přátel a sledujících. Celkově mají Goscha videa, včetně dřívějšího kanálu Gossscha1, už asi 40 milionů zhlédnutí.

Těší mne to. Ve videích přinášíme širokou škálu duchovního poznání, s respektem k různým cestám a způsobům, ale bez respektu k egoistům, lhářům či egomanům, kteří se někdy za duchovní učitele také vydávají. Alespoň, pokud je rozeznám, rozeznáme. Někdy uveřejňuji videa, se kterými vnitřně ne zcela souhlasím, ale která neškodí a někomu dokonce přinášejí velkou radost – na současné úrovni jeho Cesty. I to je v pořádku.
V poslední době jsem však kritičtější k přetvářce a k egomanii, která využívá naivity a lidské důvěřivosti, při duchovním hledání zesílené. Vlastně mne to svého času trápilo, když jsem viděl na YT desetitisíce zhlédnutí u videí pro mne nepravdivých. Když se kupříkladu jeden muž věnuje opakovaně „meditaci na lásku pro všechny lidi a celou planetu“, a pak v tomtéž videu nazývá své odpůrce hajzlíky a sviněmi. Když paní, která duchovně všechno míchá (patlá) dohromady a dle mého vede lidi spíše k nelásce než k Lásce, se navrch samozve pokračovatelkou velkého českého mystika, nebo když známou „duchovní TV“ vede paní zjevně psychicky nevyrovnaná, skákající lidem do řeči a vůbec nenaslouchající, a tak dále. Ano, vadilo mi to v mé touze po dokonalosti a ve vroucí toužebnosti po co nejčistších závanech Božského v pozemské matérii…
 
Pak mi došlo, že s „duchovními učiteli“ je to jako s obchody na ulici. Prostě kráčíte a můžete vejít do jakéhokoliv obchůdku. Můžete k řezníkovi a sníst mrtvolu. Můžete do zeleniny a ovoce, oblažit se tam, a můžete dokonce i do specializovaného obchůdku na vytříbenou a energeticky čistou ŽIVOU STRAVU. Kolik lidí, tolik potřeb. Nebo lépe řečeno – kolik kvalit postoupení, tolikero nabídky! Každý potřebuje „to své“ – právě „teď“.
A ono to má celé svůj vývoj. On se i masožrout jednou dostane k veganovi… :-)
Jako je v nabídce „jídlo“ a Jídlo, tak jsou v nabídce i „učitelé“ a Učitelé. Ti první navíc prorážejí Cestu těm druhým. Mnozí by Učitele rovnou nepřijali. Nepochopili. I zklamání nebo rozladění může člověka na duchovní Cestě přivést výš – a k sobě.
Ulevilo se mi, když jsem pochopil, že i v tomto případě je na místě opět věta – VŠE JE V POŘÁDKU.
 
Je to prostě jednoduché. Jako je potrava těla, je i potrava duše. Jako je rozmanitá a široká nabídka v krámcích s potravinami, tak je i přirozeně široká a rozmanitá nabídka duchovní. A je na nás, kam zavítáme, do kterého obchodu, co pozřeme, čím si musíme (či nemusíme) projít, abychom (aspoň trochu) POCHOPILI. A čím se případně na cestě přiotrávíme…
 
Musím říci, že postupem času jsem proto s výběrem zveřejňovaných videí stále „přísnější“ a uvědomuji si, kolik je v duchovní nabídce šlendriánu i šarlatánů, a to vědomých i nevědomých. A kolik lidí své skutečné úmysly halí do krásných slov, někdy natolik obratně, že i tomu sami uvěří (aby byli věrohodní). Poznáte je podle toho, že nevedou posluchače k Bohu, ale k sobě. Poznáte je podle toho, že nápadně i nenápadně zdůrazňují svou neopominutelnou a důležitou úlohu NA VAŠÍ Cestě k Bohu. Poznáte je podle toho, že přicházejí obyčejně s nějakou inovací, s nějakým „objevným zjednodušením“, díky němuž vám slibují skok a zrychlení na vaší Cestě. Kterou ve skutečnosti musíme každý jeden ujít NEZKRÁCENOU, po svých a bolestně, a často v slzách, mezi těmi okamžiky radosti a smíchu. Poznáte je podle toho, že jim musíte nemálo platit – některou ze základních forem lidské směnné energie: tedy penězi, obdivem, sexem, odevzdaností nebo poslušností… (Nebo vším dohromady.)
Mám vyzkoušeno, že skutečný Učitel vás nevede k sobě, ale k Bohu. A hovoří jen velmi málo o kráse a dovednosti své, ale vždy a především o kráse Boží…!!! A kráse Božího díla... A tak dále.
Naučte se prostřednictvím slov naslouchat nejen myšlenkám učitele, ale i jeho skutečným pohnutkám, jeho nitru… Budete často překvapeni.
Ale jak již řečeno, leckdy si musíme projít ledasčím, abychom postoupili. I já se na počátku cesty vyznačoval velkou důvěřivostí. A mám ji vlastně doposud. Jen jsem už obezřetnější.
 
A tak mne to vede spíše od kvantity ke kvalitě. Od pestré směsky „učitelů dneška“ k ověřeným hodnotám, Učitelům a Mistrům, jako byl Ježíš, Buddha, a dále třeba Bedřich Kočí, Abd-ru-shin, manželé Tomášovi, Emanuel Swedenborg, Květoslav Minařík, Boženka Cibulková, Rudolf Steiner a další.
Z téhož důvodu jsem už omezil vystupování a videa svá. Co jsem věděl a cítil potřebu sdílet, jsem už řekl, a je to dohledatelné. Teď mám hlubokou vnitřní potřebu to především ŽÍT – a vůbec to není snadné.
Také mne to znovu přivádí k filmařské práci, za což jsem rád. Jako kdyby se můj život odehrával v jistých etapách a jako kdyby se jedna právě měnila…
 
V Goscha práci budeme pokračovat i nadále v roce 2017, především ve zveřejňování dalších videí, a budu vděčný i za vaše nápady a tipy, na zajímavé lidi, životní příběhy, videa…
Těším se na další společnou inspiraci, sdílení a POZNÁNÍ. Na této nikdy nekončící Cestě… Protože k Ježíšovi a Buddhovi je zároveň velmi daleko i velmi blízko…
 
Díky, přátelé, a ještě jednou přeju silný, krásný a podmanivě inspirativní rok 2017, v souznění s oním všemocným STŘÍPKEM BOŽSKÉHO v nás… Igor

 


Krásný Nový rok 2017, přátelé!

Hodně lásky, štěstí, klidu, a taky ať už konečně použijeme, co víme! Věřím, že to bude "rok osobní svobody". Kdy každý budeme konfrontován s tím, co jsme se už naučili a jak to dokážeme použít. Kdy už mnoho z nás nedokáže hrát "hry nechtěného světa", hry falše, nelásky a sobectví. A chtě nechtě se staneme sami sebou, jací opravdu jsme, s chybami i krásou... A se skutečnými našimi talenty a možnostmi. Nehledě na dění ve světě vnějším,
s apelem na svobodu a klid vnitřní. A s dobrým člověkem po boku. :-)
Díky za všechna naše přátelská sdílení a vzájemnou inspiraci. A přikládám pár fotografií z půnoční oslavy se Šárkou na pražské Letné... :-) Igor


Vánoční přání Igora Chauna a spolku Goscha

(21. 12. 2016) Milí přátelé, přijměte přání krásných Vánoc i dnů všedních. Blíží se dny zapálených svící – na Vánočním stromečku. Chtěl bych připomenout nám všem, že budou tato světla k ničemu, když nezapálíme současně a PŘEDEVŠÍM své vlastní osobní svíce radosti a lásky ve svém srdci. Sami v sobě. Četl jsem si teď v díle Emanuela Swedenbora a on říká, že při stvoření člověka byl vložen zápis o Božím řádu do srdce každého z nás. Je to ta nejdůležitější pomůcka pro lidský život na Zemi. A to nejdůležitější poznání. Všichni víme, co je dobré a co máme činit, ba i myslet. Ale klopýtáme. … Nalézáme se ve dnech, které přinášejí nejen zprávy dobré, ale zdánlivě i události hrozivé, důkazy "jakéhosi zla", které jako kdyby získávalo více prostoru a způsobovalo bolest mnoha lidem. Na některé proto padá zmatek, či dokonce tíseň a strach. Jak se vůči tomu postavit??? – Lze se bránit tím, že tomu "nepropadneme", že udržíme svobodnou mysl, povědomí o Božském řádu V NÁS A VE VŠEM, a že se nezapomeneme RADOVAT! Světlo našeho srdce a vědomí pravdy jsou naší nejlepší obranou a zbraní.

Svět je takový, jaký je, tvé učiliště života. Pokud jen na okamžik zapochybuješ o síle Boží, o jeho dobrém plánu s lidstvem – i se vším zrozeným i nezrozeným –, nevědomky posiluješ zlo. Respektive, ředíš dobro. To oni chtějí, útočníci, to je cílem jejich akcí. Četl jsem si teď v díle Abd-ru-shina, Ve světle pravdy, a on tam zdůrazňuje a krásně připomíná, že kdo útočí na víru druhého, a jedno zda slovem, nožem či bombou, skrývá svou vlastní slabost a malou víru. Kdo chce silou přesvědčit druhého, zneužívá motivu víry a prezentuje pusté lidské pudy, touhu ovládat a ničit. I to nám dal Tvůrce do výbavy. I těmi etapami jsme si prošli. Ale je naší volbou, zda těmto pudům dáme průchod i dnes.

Kolikrát jsi se, milý čtenáři, přistihl v těchto dnech při myšlence na Boha?
Kolik minut či alespoň vteřin jsi mu věnoval?
Jak chceš být "šťastný", když to neděláš?


Mně bylo v minulých dnech smutno a vnitřně jsem prožíval konec roku, vítal slunovrat, obnovoval svobodu a radost v sobě. Podařilo se. Světlo. Jsem za to rád – a dělím se s vámi.
Protože každý jeden jsme majákem, loučí Světla, a každé jedno naše pochybení,
malátnost či klopýtnutí jsou součástí celku a promítají se do něj.

Největší prohrou je ztratit naději a víru v dobro!!!
Ať se ve světě, v nás či kolem nás DĚJE COKOLIV, největší prohrou je uvěřit, že svět nemá smysl,
že já spolu s ním se řítím do temného Nic.

Je posvátný čas blížícího se příchodu křesťanského Spasitele, Ježíše Krista. Jedna židovská matka, pocházející z rodu krále Davida, před dvěma tisíci lety nosila plod lásky Boží ve svém těle. Milovala ho. Na úrovni Duší už věděla, jaký je synův úkol, jaká nesmírná bude mateřská bolest, když ho bude muset "odevzdat". Od té doby miliony matek ztratily své syny. A blízcí své drahé, otcové dcery a syny, matky svá dítka nejmilovanější a děti své rodiče. Když je to v přirozeném řádu života, z důvodu věku či nemoci, lépe to chápeme... Když je to rukou jiného člověka,
ze zloby či nenávisti, hůře to chápeme.

A přece vše v tomto světě je v plné rovnováze a spravedlnosti, a vše je dokonce JEDNÍM ŽIVÝM CELKEM. Část událostí a jejich důvodů se dokonce prolíná se světy nám dosud neznámými, neviditelnými, však v náznaku tušenými. Prohrou tedy není "prohrát", ale prohru nepochopit. Nepřijmout. Prohrou je netvořit z každého okamžiku novou šanci a radost – z každého okamžiku TEĎ, v radosti z pouhého nádechu a výdechu.

Jak na to??? – Stačí pomyslet na Boha, na věci nás přesahující a osvobozující, udělat nádech a výdech z hlouby plic, a ten dojatý a užaslý úsměv se už na naši tvář dostaví sám. :-) Tak to mám já…
Nemyslete si, přátelé, že ono „ťukání na nebesa“ je nějaká složitá věc. A že shůry neodpovídají. Budete záhy překvapeni tou záplavou radosti, posily a ODPOVĚDÍ, které vám Shůry budou přicházet! Ono to vlastně už přichází, permanentně, ale ještě to neslyšíme. Protože se příliš zabýváme sebou a Nenasloucháme… Tam Nahoře čekají, jen až si vzpomeneme. Taková je úmluva, Boží řád. Nejsme na to sami, ale musíme si to uvědomit. Tak vnímám Vánoce. Jako velkou šanci. Jako připomínku, že na to nejsme sami…

Jak píše Emanuel Swedenborg, kolik už proseb o milost bylo vloženo do dlaní, které jsme z nenávisti PROBILI HŘEBY KE KŘÍŽI. A přece tady ta milost pro nás stále je! A na Štědrý den budeme slavit příchod JEJÍHO POSVÁTNÉHO POSLA. Posla lásky, odpuštění a míru.
Příchod samotného Božského syna, který přijal tuto úlohu a oběť, aby se vyčlenil z nebeských sfér, prošel trýzní lidství a otevřel lidstvu další a úplnou Cestu k Otci.

Každým dnem přicházejí matky o své děti, a nyní nově při událostech na vánočním trhu v Berlíně. Proto je třeba připomenout, že zloba zlobu nezabije, ale posílí. Že na místě je pevnost a spravedlivá odplata, ale ne náš zmatek a neradost a zkažené Vánoce.

Kolikrát jsi, Bratře či Sestro, v poslední době pomyslel na Boha???
Usmál se vzhůru, odfoukl sis z plných plic, poděkoval či se potutelně usmál Vzhůru, za ten Dar, za tu odvěkou smlouvu života, díky níž ty můžeš číst tyto řádky a já je psát...? A dýchat a radovat se a jíst a milovat??? Poděkoval jsi? Poděkuješ?
Zapálíš krom svíce voskové na tyhle Vánoce i svíci ve svém srdci…?

Já to udělám. Protože je jen na nás, přátelé, čím naplníme svá srdce a mysl – o těchto Svátcích, i po všechny zbývající dny pozemského života...
Je jen na nás, čím naplníme svou hlavu, zda dostojíme smlouvě o radosti z bytí, jíž jsme v pradávných časech prostřednictvím lidských Praotců uzavřeli smlouvu se samotným Bohem, nebo zda její obsah utopíme v malosti, bolesti a strachu. A promarníme tuhle jednu příležitost…

Je to zdánlivě pohodlnější – nevěřit a na všechno se vykašlat. Ale jen dočasně. Z té podivuhodné úrovně bytí jménem „lidský život“ VEDE CESTA OSVOBOZENÍ – k vyšším cílům, úkolům a sférám. A kráčíme po ní všichni, ať si to zrovna uvědomujeme, nebo ne…

Na té Cestě je důležité udržet si vděčnost k Bohu. Slavit tvůrčí princip Stvořitele, uvědomovat si ho co nejčastěji, kořit se před tou velikostí a Milostí, před tou Láskou, a velebit je ve svém srdci.

Děkovat. – Usmívat se. – Plakat. – Sdílet. – Rovnat si tělo i Duši. – A svobodně a šťastně Dýchat.

Děkuju, přátelé, a přeju krásné dny. Ty sváteční, i ty zdánlivě všední. IgorBedřich Kočí - OPTIMISMUS, VÍRA A NADĚJE

(6. 12. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelé, s velkou radostí uvádím tohle malé video, které připomíná vynikající osobnost českého léčitelství, pana Bedřicha Kočího, nazývaného Pražský divotvorce. Byl velmi úspěšným prvorepublikovým nakladatelem, ale objevil v sobě léčivé schopnosti a svýma rukama a vírou v Ježíše Krista docílil množství zaznamenaných a dokázaných vyléčení. Přičemž některá se jevila doslova jako zázrak (hluší, slepí, chromí - vstávali a viděli, slyšeli). Je mi velkou radostí připomenout, jak velcí lidé žili mezi námi, a uvědomit si SPOLU S VÁMI, ŽE ČÁST TÉTO SÍLY V SOBĚ MÁME MY VŠICHNI. Budu vám proto vděčný za pomoc se šířením tohoto videa, za vaše SDÍLENÍ. Děkuju, Igor
O životě, díle a léčení pana Kočího více zde: Bedřich Kočí – PRAŽSKÝ DIVOTVORCE, jeho život a léčení.Splynutí s živou vůlí Stvořitele – ZÁSADY AGAPE!
 

(1. 12. 2016) NOVÉ VIDEO - Přátelé, tímhle videem jsem si udělal radost. A věřím, že snad i vám. Děkuju, přátelé, za společnou inspiraci a za vaše SDÍLENÍ. Jsem hluboce přesvědčen, že Pravda je jen jedna – a že byla v historii LIDSKÉHO RODU už mnohokráte vyjádřena. Zároveň však je zřejmé, že „staré pravdy“ potřebují v každé generaci nové překladatele a tlumočníky. Proto dělám tato videa. Takový je Zákon Lidství. A nových Duší, které stále přicházejí… Do této nádherné školy … stanice jménem Země.
 Děkuju, IgorNÁPOVĚDA BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
(Igor Chaun, 23. 11. 2016)Přátelé, mnozí upadáme do hořkosti a naše mysl má tendenci nám namlouvat, že tento svět je špatný, že zlí lidé vítězí a pravda a morálka prohrávají. A že tedy nemá smysl usilovat o čestný, rovný a pravdivý život. O život v laskavosti vůči svým bližním, a v pokorné úctě vůči přírodním – kosmickým – universálním zákonům. Zákonům Stvořitele. Když se na to ale lépe podíváte, zjistíte, že to není pravda. Že naopak život kolem nás je doslova protkán nádhernými odkazy na moc, vůli a lásku Stvořitele, že z každé kapky rosy, z každého zachvění stébla na louce, ano, z každého jednoho tepu srdce živých bytostí, zaznívá touha po porozumění a Lásce, po pochopení a přijmutí tohoto Stvořitelova vesmírného řádu. … Přiznám se, že čím déle jsem na Cestě, tím spíše mne udivuje, kolik těch odkazů, náznaků a přímých indicií VE VŠEM kolem nás, i v nás – JE. A že to běžně nevidíme. Chápu malomyslného, chápu zahořklého, chápu útočného a nenávistného – ale bolí mne to…
Takový člověk nenaplňuje dar vědomí, jak má. Jak MŮŽE…
 
Převodníkem věčného a nesmrtelného VĚDOMÍ pro život na Zemi je přelétavá, smrtelná a těkavá MYSL. Je to nástroj Vědomí pro pobyt v pozemské tělesnosti a smyslovosti. MYSL je nádoba, kterou nám dal Stvořitel k užívání. A je jen a jen na nás, čím ji naplníme. Neboli – CO MYSLÍME. Někdo má svůj košík naplněný voňavým ovocem a dobrým sběrem ušlechtilého. Jiný chodí po světě a křičí, a pomalu naplňuje svou nádobu záští, hořkostí a jedem. Ukazuje ji rád ostatním a přesvědčuje je, že jsou naivové, hlupáci a snílci, když se snaží svůj košík plnit KRÁSOU BYTÍ. Chtěl by druhým do košíku ušlechtilosti tu a tam vhodit alespoň shnilý pomeranč, zkažené vajíčko, či svůj malý kakánek. Nedejme se. Pevnost v laskavosti, laskavost v pevnosti. Máme pro vidění Božského kolem sebe obrovské množství pomůcek. Jak přímo od Veškerenstva, tak v Moudrosti a Sděleních, které už protekly historií lidstva díky výjimečným jedincům. Říkáme takovým lidem duchovní učitelé, velikáni, Mistři, Géniové... A sami sebe umenšujeme. Ale každý VELKÝ byl nejprve MALÝ! I on rostl, v úžasu a pokoře – a někdy i v zoufalství – nad tajemnými zákony Boží tvorby a života. Nad lekcemi, které získával – a později i předával dál. Každý jeden z nás má v sobě kousek takového velikána, dokonce i Ježíše Krista, Buddhy, ba i Boha samého.
Dojímá mne to. Hluboce mne to dojímá.
 
A taky mi to rovná páteř a naplňuje plíce novým čistým nádechem, sotva na to pomyslím. Sotva si to připustím – do mysli, k sobě, do sebe. Je to NEJVĚTŠÍ LÉČBA VŠECH VĚKŮ. Je to technika všech technik – pustit Boha do sebe. Přiznat si ho v sobě. Svobodnou vůlí, jíž nás nadal, pro Jeho nalezení…
 
Ano, mysl nás šidí a svádí k lenosti. Proč usilovat? Když je snadnější uvěřit, že Bůh není, že PLÁN není, že vše je špatné…? Protože to není pravda. Ale abychom to pochopili, je třeba otevřít, přátelé, svá srdce. Zbavit se strachu ŽÍT. Zbavme se nejistoty, zda Bůh existuje a skutečně otevřenýma očima pohleďme na vše, co stvořil, co třpytí se a vyzařuje Jeho všudypřítomnou láskou a dokonalostí –
– všude kolem nás, a dokonce … i když pohlédneme do zrcadla…
 
Čerpejme inspiraci z učení moudrých. Velkého učitele nepoznáme podle zástupu nadšených žáků, kteří ho adorují a brání sotva se o něj někdo otře, ale podle bolestné pravdy, kterou nám sděluje o životě, o nás… A o možnostech mysli, těla a světa, ve kterých se nyní nalézáme. A o naději, kterou při tom všem stále máme!
 
Hodně štěstí na Cestě, přátelé. Ta Cesta nezačne „jednou“, až si splníme své povinnosti, až se rozhodneme, že se staneme „duchovními“. Ta cesta už dávno začala. Byli jsme přítomni už za “pradávných časů“ a už jsme zažili mnoho „prvních nádechů“ našich novorozeneckých plic. A nejen na této planetě. Tak jako se dorůstající člověk chodí učit na různé vysoké školy, někdo techniku, někdo filosofii a někdo umění, tak i duše přicházejí na různé planety a do různých civilizací, aby se učily různé formy bytí – s všudypřítomným zákonem Lásky.
 
Máme za sebou už mnoho příchodů na planetu Zemi, mnoho lekcí i „odchodů“. Z moudré vůle Stvořitele si všechny nepamatujeme, protože bychom je nemuseli UNÉST, v jejich tíze a síle. Vždy znovu přicházíme zdánlivě „noví“ a jakoby od začátku se učíme, a přece to tak není. Dávná moudrost a získané poznání vydávají své plody. Někdy nenápadně: hlásí se jako tušení, vjem, nejasná vzpomínka či morální imperativ.
 
Netrápily se naše Duše zbytečně a nezapadlo, „na co jsme už přišli“. Životy, postoji, činy a myšlenkami MINULÝMI jsme ovlivnili život současný, to už mnozí tušíme. Ale uvědomujeme si důležitost života současného? Že to V NĚM buď rozmnožíme své učení a moudrost, nebo naopak PROHOSPODAŘÍME? Že to TEĎ určujeme podobu našich příštích životů a příběhů, a sumu bolesti nebo radosti, kterou v nich zažijeme? Někteří si to již uvědomujeme. Vidím to na své Cestě, na Cestě přátel a mnoha lidí kolem sebe. A pomáhají nám v tom i velikáni a Učitelé, kterým s láskou nasloucháme.
 
Nazval bych to permanentní nápovědou Boží přítomnosti. Jako kdysi divadelní nápověda z budky ukryté v pódiu, tak se šíří BOŽSKÉ VE VŠEM KOLEM NÁS, když se opravdu rozhlédneme. Nejsme na to sami. To si namlouváme, abychom si odůvodnili, že přešlapujeme na místě. Božské k nám hovoří řečí srdce, ne řečí rozumu.
I když to rozum leckdy musí „přeložit“.

Různé překlady daly vzniknout různým náboženstvím. A bitvám a milionům padlých v nich… Kvůli různým překladům jedné původní a všudypřítomné Pravdy. S touto Pravdou můžeme pracovat každý osobně. Napojovat se na ni. Komunikovat s ní. Objevit tuto možnost a používat ji, i když nám to v materiálním světě nikdo neprozradil… Že nevíme jak?!? Stačí OTEVŘÍT OČI a zmlknout! A v myriádách paprsků spatříme Božské, jak k nám míří, jak prostupuje vše a vším, i námi, v trvalé Boží Přítomnosti.
 
Jako kdyby průrvy reality skýtaly stále větší záblesky Světla. Vidíte? Cítíte to?
 
Jsem z toho zmatený i nadšený. Někdy stále ještě ohýbám hřbet pod tíhou bytí, a přece už o naději vím. O Něm už vím. O té jedinečné síle, moudrosti, inteligenci a Lásce, která spojuje vše a vším je. O tkáni všeho živého, která tepe a pulzuje Vesmíry… Už nepochybuju o Bohu. Už pochybuju pouze o sobě. Zda dostojím té kráse, kterou spatřuju v každém pozemském člověku, a kterou nevěřícně tuším a vnímám - i v sobě. Uf, pláču, přátelé.

Protože pochopení a přijetí Boha znamená přijmout od něj vše. I války, bolest, utrpení. Nejen lásku a radost. Přijmout vlastní ošklivost, pokaženost, a proměnit ji v pravdu a krásu – pramenem Jeho Věčného světla. Jde to, přísahám. Svět je spravedlivý a Boží dílo tuto možnost skýtá… Jinak by to celé nedávalo smysl. A ono to smysl dává… Protože jinak si to genialita Jeho díla nemůže dovolit. Může.
Ale z lásky ke všemu stvořenému to neudělala a SMYSL tomu dala.
 
A tak máme NEUSTÁLE šanci každý jeden z nás… Nestyďte se za Boha… A vnímejte Lásku a Moudrost Veškerenstva jako vyšší přírodní zákony. Budou možná v budoucnosti objeveny a pojmenovány i lidskými vědci. Vždyť ani o silách dnes uznaných dříve nic nevěděli, ale geniální z nich je tušili. Zatímco lidská věda se rozvíjí, Božské je od počátku plné a úplné. Vědecké poznání rozvíjíme rozumem a probíhá v čase, zatímco Božské přijímáme srdcem, intuicí a Vědomím, a můžeme to udělat kdykoliv, třeba hned teď…Krásný den, přátelé. Přeju krásné dny předvánoční. A prostě krásný a oduševnělý každý jeden den.
Děkuju, IgorPřátelé, přejeme vám krásný podzim a pohodu
do nadcházejícího závěru roku, do času Vánoc a adventu,
který letos začíná už 27. 11. 2016.

(18. 11. 2016) Na kanále Gosch aTV1 pro vás v současnosti zveřejňujeme množství NOVÝCH Goša videí, a máte se i nadále opravdu na co těšit. Jako předvánoční dárky vám přineseme originální Goša sestřih z oslavy zimního slunovratu Karaimi a Maoka v Praze 21. 12. 2015, úžasné povídání 92-leté vědkyně, mystičky a spisovatelky paní Kubíčkové v Léčivém divadle, a dokonce už i velký materiál s Marcelkou z hor, ono dlouho slibované povídání u ní na domečku v horách, kam jsme se za ní vypravili v létě 2013 jako malá Goša výprava.
Najdete tam dále paní léčitelku Moučkovou, pana MUDr. Jonáše, další kapitoly od Abd-ru-shina, věnované Poznání Boha a lidským omylům na cestě k Němu. Také loňskou návštěvu v nakladatelství Avatar, které spravuje odkaz Míly a Eduarda Tomášových a vydává duchovní knihy. Také povídání a křest knihy s Viliamem Poltikovičem v Městské knihovně, tamtéž krásný indický tanec RÁSABIHÁRÍ DÉVÍ DÁSÍ s výkladem. A mnoho dalšího. Je nám radostí sdílet s vámi inspiraci a společně a v podpoře tak kráčet po životní a duchovní Cestě, které, dle mé osobní zkušenosti, časem více a více JEDNOU CESTOU JSOU...
Díky za zájem a sdílení. Igor


17. 11. 2016 na Národní třídě a Václavském náměstí

Přátelé, prošli jsme se Prahou, po místech, kde se konala oslava 27. výročí listopadu 1989, a byl jsem překvapen a dojat klidem, důstojností a zájmem slavících lidí. Sešli se celé rodiny, mladí i staří, a dávali najevo tichou sílu a zájem o život v demokracii, laskavosti a v právu. Velmi mne to potěšilo. Prošli jsme se Národní třídou, zapálili svíčky, a pak došli na Václavák, kde se konal koncert, proslovy a manifestace. Udělal jsem pár fotek. Vše bylo ve velmi pokojné a radostné atmosféře. Tak se s vámi dělím. Zůstávám optimistou... Je to s touto zemí dobré... A bude.
Večer pak běžel v ČT druhý díl dokukmentu Olgy Sommerové o Studentských českých revoltách. Bylo mi ctí a radostí v něm vystupovat. Stejně jako účastnit se před sedmadvaceti lety při změně režimu coby zástupce studentů...


Igor ChaunMY JSME SYSTÉM, MY JSME VÍTĚZOVÉ!
 

(17. 11. 2016) Přátelé, dobrý den přeju, a hezký 17. listopad k tomu. :-)
Před 27 lety jsme se přihlásili k demokratickému světu, který přes všechny své problémy věří ve svobodu, právo jednotlivce, svobodnou kulturu, umění a diskusi. Jsem za to moc rád. Je mi dobře v západním civilizačním okruhu a nechci se stěhovat na východ (nebo utíkat na západ) a nechci být "stabilizován nebo vychován"
po východním způsobu.

Svoboda je velkou výzvou pro jednotlivce i pro celek.
Náprava systému nezačíná "v systému", ale V NÁS.
My jsme systém. Každý náš jeden díleček.
Naše myšlení, obsah hlavy, srdce, naše víra nebo pochybnosti... Naše hořkost nebo naopak neutuchající naděje.
 
Záleží na každém z nás, zda si dokážeme i přes "chyby demokracie" podržet v sobě ideál svobody.
A potvrdit svým chováním, že PRAVDA A LÁSKA vždy nakonec ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ. Když to totiž dokážeme v sobě, každý jeden z nás, dokáže to celý systém,
celý národ, celá Země, vesmír...
To není utopie. To je Zákon Stvořitelův, ve kterém se vše odvíjí od nejmenšího k největšímu a od zdánlivě největšího ke zdánlivě nejmenšímu. Vždy v Lásce a v úplném propojení.

Ve videu je nádherná ukázka TANCE SLEPÉHO MUŽE. Hraje ho Al Pacino
a jedná se o remake staršího krásného italského filmu VŮNĚ ŽENY od Dina Risiho.
Představuji si, že ta žena v mužově náruči, to je DEMOKRACIE. Zprvu je k muži nedůvěřivá a jejich propojední není dokonalé.Ale postupně se žena muži oddává, až s ním splyne v radostném souznění.
Ten muž, to jsme MY. Toužící, ale dosud v mnohém slepí. A přesto v krásném tanci postupně s demokracií vytáčíme piruety souznění a pochopení... :-)
A zvládáme to stále lépe...
 
Přátelé, jsem optimista, a buďte také...
Věřím, že vše, co v téhle době prožíváme, osobně i společensky, jsou nutné lekce pro lepší, svobodnější - a více vědomý - ŽIVOT ČLOVĚKA NA ZEMI!
 
Ještě jednou přeju krásný státní i lidský svátek.
Dnes, 17. listopadu, slavíme Den boje za svobodu a demokracii.
Ať tyto hodnoty pevně kotvíme v našich srdcích, a především tam si je vybojujeme, přátelé...
Děkuju, Igor
 

 NOVÉ VIDEO - Podivuhodné příběhy na Cestě k Bohu

(12. 11. 2016) Intenzivní setkání, beseda a meditace na téma lidské duchovní cesty.
„Děkuju za pozvání do Plané u Mariánských lázní a za krásné společné dvě hodiny. Povídali jsme si o podivuhodných příbězích i humoru, které zažíváme na duchovní Cestě za poznáním. Tuto Cestu lze připodobnit k oné pohádce o muži, který hledal poklad daleko ve světě, a po všech útrapách zjistil, že ho má doma pod vlastním prahem. Máme od začátku, co jsme hledali. Ale pochopit to a přijmout - tedy vlastní cenu, hodnotu a důležitost před sebou i celým vesmírem - to je ta nejvlastnější duchovní práce... A bohatství i vítězství.“ Igor ChaunNOVÉ VIDEO - Jak se spojit se svou Moudrostí?

(29. 10. 2016) Jak být sám sebou a nebýt sám? Přátelé, věřím, že vás tohle video na téma vztahů potěší a bude inspirovat. Povídali jsme si s Elenou Chmelovou u ní v „ordinaci“, pracuje s aurasomou a channelingem, a jak hovořila, postupně vytahovala lahvičky… Legrační bylo, jak to se mnou cvičilo, a jak jsem tam občas nechtěně upadal do léčebného procesu. Posílám tímto do světa (a do Světla :-) ) a věřím, že vás to zaujme a inspiruje. Ne však osvobodí, to musíme udělat každý sám. Uf. :-) Hezké sledování!PŘÍBĚHY TOUŽÍCÍ LÁSKY – Igor Chaun na Gošárně 16, 26. 3. 2016

(19. 10. 2016) Milí přátelé, rád bych se s vámi podělil o toto nové video.

"Všichni jsme Příběh. Já jsem příběh.
My jsme příběh. Země je příběh. Galaxie je příběh.
Všichni jsme příběh toužící lásky…


Povídání Igora na 16. Gošárně v březnu 2016 na brněnské Fontáně, a venku svítilo Slunce a občas zazpíval drozd...Rudolf Steiner (1861 - 1925): V čem spočívá vůdcovství lidstva?
kapitola Janovo evangelium

"Sledujeme-li nyní v akášické kronice onu velkou palestinskou událost, najdeme v podstatě toto: Celý lidský rod, pokud žije na Zemi, pochází z duchovní říše, z duchovně-božského bytí. Můžeme říci: Dříve, než zde vůbec byla možnost, aby zevní fyzický zrak viděl lidskou podobu, aby se ruka mohla dotknout lidského těla, existoval zde člověk jako duchovní bytost a v nejstarších dobách byl částí božsky-duchovních bytostí,
z nichž se zrodil jako bytost.
Bohové jsou takřka předkové lidí a lidé jsou potomky bohů. Bohové potřebovali lidi jako své potomky, poněvadž nebyli schopni bez těchto potomků sestoupit dolů do fyzicky-smyslového světa. Tehdy pokračovali bohové ve svém životě v jiných světech a zvenku působili do člověka, jenž se na Zemi pozvolna vyvíjel. A tak museli lidé postupně překonávat překážky způsobené pozemským životem. ...
Jiskra tohoto božství však zůstává v každém člověku."(12. 10. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelé, namluvil jsem toto video, v respektu a ve vzpomínce na odkaz amerických Indiánů, a jako připomínku jejich násilného potlačení. Náčelník Stojící medvěd, neboli Luther Standing Bear, žil v letech 1868 - 1939. Byl původem z kmene Siouxů (Oglala Lakota) a ještě zažil život domorodých lidí na Velkých Pláních před příjezdem evropských pionýrů a násilnou kolonizací. Vyrostl v tradicích svého lidu a až do věku jedenácti let žil mezi indiány Lakoty, následně byl vzděláván na Carlisle průmyslové škole Boarding School of Pennsylvania, kde se naučil anglicky a poznával i způsob života bílých tváří. Jeho rodné kořeny byly hluboké a díky tomu se nacházel v jedinečné pozici soukolí mezi dvěma kulturami. Měl četné filmové role v Hollywoodu, dokázal se do určité míry sžít se světem bílého muže, avšak jeho trvalým dědictvím je připomínka krásy způsobu života původních obyvatel Velkých plání a jejich ochrana.
Toto a další nová videa najdete na GoschaTV1 na Youtube.(5. 10. 2016) Tak je to tady, přátelé. Dlouho se k tomu schylovalo, ano, muselo to jednou přijít!
Přeju hezký a inspirativní podzim roku - a jaro života!!! :-)


VŠE JE ŽIVÉ!(6. 9. 2016) - Vše živé je projevem Božské podstaty. Jenže ouha! A co „neživé“? Vtip je v tom, že neživé neexistuje… – ONO JE VŠE ŽIVÉ!!! Záleží jen na mantinelech našeho vědomí, pochopení... Kolik VĚDOMÍ otevřeme, necháme rozestoupit, prolnout s Veškerenstvem. Abychom to vnímali, pochopili, procítili, je zapotřebí bezmezná důvěra v plán Božího díla. A někdy i stav „změněného vědomí“. – Ale ten docílíme i v meditaci, v poděkování Tvůrci, za slunce západu … nebo východu. – VŠE JE ŽIVÉ... Vše JE tedy projevem Boha...! - Uf...PODĚKOVÁNÍ ZA GOŠÁRNY - KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL


(4. 9. 2016) Milí přátelé, moc vás zdraví Igor a spolek Goscha. Děkujeme za přízeň a zájem, kterou nám věnujete. Přejeme vám krásné září a podzim a především radost ze života. Máme pro vás následující informaci.

Přátelé, rozhodl jsem se, že v pořádání Gošáren, jak jsme je dělali čtyři roky, už nebudeme pokračovat. Není to rozhodnutí náhlé, ale rodí se už dlouhou dobu. V letech 2012-2015 jsme uskutečnili 16 třídenních setkání, pozvali desítky hostů a natočili stovky videí.
A především spolu zažili mnoho dobrého! - Mnoho učení, radosti i duchovního poznání. A vznikala nová přátelství, manželství, ba i děti (v těch manželstvích!). :-) Pro spolek Goscha jsme natočili a zveřejnili mnoho autorských videí, která dále přinášela divákům radost a duchovní podporu. A naději. Že na to nejsme sami... :-) Videa a vystoupení na Gošárnách vždy byla vedena s uznáním a respektem ke všem Cestám k Bohu a s úctou k různým náboženstvím a vyznáním. I když silně převažovala orientace na Ježíše Krista.
 
Náš hlavní kanál GoschaTV1 má teď 11,5 milionu zhlédnutí a přes 21 000 odběratelů. Od vzniku prvního kanálu Gossscha1 na Youtube v roce 2011 jsme celkově docílili cca 40 milionů zhlédnutí! Z Goša videí se stal v jistém smyslu fenomén. Naše práce přináší krásnou odezvu, jak jste mi často psali. Nebo i říkali při náhodných setkáních na ulici, kdekoliv po republice. Mám z toho opravdu ničím nezkalenou radost a vnímám to jako kus dobře odvedené práce. Ale život se vyvíjí v cyklech a dnes nejsme takoví, jako jsme byli včera, a už vůbec ne takoví, jako jsme byli před čtyřmi lety.
 
Já osobně teď cítím potřebu zaměřit se na jiné úkoly, napřít sílu do psaní, do přípravy knih (ta prvá vyjde už začátkem roku v nakladatelství Eminent pod názvem REINKARNACE ZAŽIVA), do přípravy filmu o prvorepublikovém léčiteli Bedřichu Kočím, v kteréžto látce jsem po letech našel silný motor a náboj k vytvoření celovečerního hraného filmu, a především do plného prožitku svého vlastního prostého života, jak jsem o tom roky krásně mluvil, ale ne vždy to uměl žít. (A to láskyplně doporučuji i vám. :-) ) Těším se na nové aktivity, nová videa, nová setkání, ale necítím potřebu o tom tři dny hovořit na Gošárně - stoupnout si před vás nebo moderovat ostatní řečníky. Co mělo být řečeno, bylo už řečeno. Nastal čas prožitku a další práce na sobě. A jsou tady další úkoly. Ostatně štafetu Gošáren skvěle a průběžně přebírají jiní lidé a jiná nádherná setkání. Dobře tak.

Co jsem věděl, na co jsem přišel, co jsem zjistil v Amazonii i při prožitku svého života (a pozorování "vás ostatních"), o to jsem se obsáhle podělil. Na internetu je více než stovka mých vystoupení. Je to zaznamenáno a můžeme se k tomu kdykoliv vrátit. Také já to občas dělám. Abych
SEBOU SEBE posílil, tím, co už vím, ale zapomínám... A o současné střípky Poznání se s vámi průběžně dělím prostřednictvím sociálních sítí, především na FB, a zároveň je tím ukládám do podoby příštích třeba knih.

Vůbec to neznamená, že Goša aktivity končí. Naopak pokračujeme a budeme dále točit a zveřejňovat zajímavá videa o lidech, kteří mají co říci. Osudy a příběhy duchovního poznání - často přes slzy a bolest. I známé a úspěšné hosty jsme na Gošárnách prosili, aby vyprávěli ne o své moudrosti, ne svrchu a z pomyslného trůnu nabitého poznání, ale spíše o bolesti a utrpení, které si na své CESTĚ K MOUDROSTI prožili!
Protože takový příběh dává naději opravdu každému...

Píšu tyto řádky, protože jsme předběžně plánovali 17. Goša setkání koncem října v hotelu Fontána. Už jsem rezervaci odvolal, i po poradě s některými z vás. Vím, že jste se někteří těšili, a tak se vám omlouvám a píšu tohle vysvětlení. Nakonec se ukazuje, že to naše „loučení“ v březnu bylo opravdové. Už tehdy jsme přemýšleli ukončit Gošárny ve stávající třídenní podobě, a právě to přivedlo do Fontány u brněnské přehrady mnoho milých staronových tváří, „zasloužilých Gošárníků“, právě ten pocit loučení. A opravdu jsme si to moc užili. :-) Právě to nás dočasně zviklalo v rozhodnutí už nepokračovat.
 
Budeme dále natáčet lidi i akce, a děkujeme i za vaše tipy. Můžeme dělat i menší setkání, přátelská, uvidíme. (Brno žije! :-) ) I nadále budou přibývat videa na kanále GoschaTV1 a i nadále jsou aktuální stránky Goscha spolku, kde najdete různé informace o akcích, nové texty i videa. - Já budu jezdit na jednotlivá povídání, setkání, besedy - pokud se objeví vaše pozvání, kdekoliv po republice. Kontakt a další informace jsou taktéž na stránkách Goša spolku. Také uvažuju o obnovení své individuální práce s lidmi, kterou jsem už vykonával pod záměrně “technickým” názvem Konzultace životních situací. Síla se zvětšuje a fyzického času ubývá. Je třeba pracovat a pomáhat. Vše najdete na www.goscha.cz

Závěrem bych chtěl
MOC PODĚKOVAT vám, kteří jste na Goša setkání jezdili, protože ta jedinečná atmosféra vznikala díky nám všem a díky tomu „lepšímu v nás“, co jsme na Gošárny vozili. Děkuju hostům i Gošárníkům, kteří se před kamerami upřímně podělili o svou Cestu, a děkuju spolupracovníkům – Mirce, Šárce, Veronice, Luciím, Davidovi, Klaudii, skvělým a milovaným brněnským, a všem ostatním, kdo se v průběhu s Láskou přičinili. A děkuju i dobrým bytostem Světla a nehmotného světa, jejichž přítomnost a posilu jsme někdy s dojetím vnímali, zejména při meditacích… Uf. Děkuju… Nic nekončí, vše začíná. KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL.
 
Přeju hluboký dech, čistou mysl a oči napřené k obzoru, k vyšším cílům - s plnou pozorností na možné drobné překážky „přímo pod nohama“.
PER ASPERA AD ASTRA!
S láskou a poděkováním Igor Chaun

 
----------------------------------------
P. S.
Mnoho videí z Gošáren nebylo zatím zveřejněno a budou postupně nahrávána.
Do konce roku, jak věřím, například uvidíte:


- vystoupení Jiřího Kuchaře o posvátných místech Zjevení Panny Marie
- dlouhé povídání s Marcelkou z hor a Romkem při naší návštěvě v jejich horské chaloupce
- video z nakladatelství Avatar a povídání s Milošem Tomášem, synem Eduarda a Míly
- videa z našeho ufologického kongresu 2012, všechna vystoupení
  (čekal jsem, až se přiblíží čas přistání :-) )


Práce je tedy dost a těšíme se na ni. :-)

 
---------------------------------------
WEBOVÉ ODKAZY:
Hlavní kanál GoschaTV1, pro lepší orientaci můžete použít SEZNAMY VIDEÍ https://www.youtube.com/user/GoschaTV1
Spolek Goscha - vše o aktivitách, plánovaná vystoupení, akce, besedy atd. https://www.goscha.cz/
Naši práci zveřejňujeme bezplatně a je volně přístupná. Pokud vás naše videa potěšila či přinesla posilu, můžete nás podpořit jakoukoliv částkou na transparentním Goša účtu https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000232580
Podrobnosti o platbě, i ze Slovenska nebo ze zahraničí najdete na https://www.goscha.cz/dekujeme-za-podporu/
Čtyři videa (zatím) z posledního 16. Goscha setkání v březnu 2016 https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWAkye06QTAO_ckW4kraPzBNDhGK_smI
Seznam videí Igora na Youtube z jeho různých vystoupení v průběhu let :-) https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWAkye06QTB-YjmAr9wxpsz8lMWW-6jc
Duchovní filmy a dokumenty Igora Chauna https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWAkye06QTB3-R9g5R83VE7TKp0zbId4
„Zvláštní duchovní videa“ Igora Chauna https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWAkye06QTDVqo33-xheVKwDGLTuSiI5
2. 9. 2016

Mé poznání...

Bolest plodí zkušenost.
Zkušenost plodí Moudrost.
Moudrost nezamezí bolesti.
Moudrost umožní bolesti odeznít.
A vytvořit novou zkušenost.
Není Moudrosti bez bolesti,
v lidském světě...

Většina bolesti pochází ze vztahů.
Nejen milostných, všech lidských.
Nejlepším lékem na bolest vztahů
je vystoupit "ze sebe" a podívat se
na CELÝ PŘÍBĚH očima druhého.
A pochopíme jeho Bolest.
A jeho chování vůči nám.

Tím posílíme svou Moudrost.
Díky ti, Otče, za ten věčný koloběh.
Dokud dýchám...
Jednou se tě dotknu...

 


Prosím zasílat informace o chystaných Goscha akcích:

Získáte včas AKTUÁLNÍ INFORMACE na váš e-mail o plánovaných Goscha akcích, setkáních a besedách.


Možná bychom mohli být hrdí, že jsme to vydrželi na Světě (a se sebou) až do tohoto okamžiku jménem DNES! :-) Připomeňme si proto PRVNÍHO ZÁŘÍ svá školní léta, utrpení i radost té doby – a buďme hrdí, že jsme to přečkali. My, kdo jsme se setkali u tohoto textu, jsme zde v pozemském životě Stvořitelem evidentně stále ještě ponecháni. Má to svůj smysl. Znamená to, že náš ÚKOL ještě není u konce. I když si někdy myslíme, že bychom to nejraději „vzdali“ a ten vzácný dar života hodili „Stvořiteli pod nohy“. Ponechme na Nejvyšším, aby rozhodl, kdy je čas „skončit“, kdy bude tenhle náš pozemský úkol (pro tentokrát!) u konce.
A mějme v paměti, ČÍM VŠÍM jsme už prošli, abychom dnes mohli říci: „Já jsem, dnes, prvního září 2016…“ V téhle podivné i krásné době…
Ještě stále je čas stát se Buddhou, Ježíšem…
Kvůli tomu jsme léta čerpali sílu. A proto jsme si teď užívali LÉTA, prázdninového slunce a přírody… Abychom se nabili pro úkoly čtyř měsíců, zbývajících do konce roku. Teprve na jeho konci budeme bilancovat, jaký tenhle rok doopravdy byl. Co přinesl nám, co jsme dokázali - a co jsme v něm MY přinesli druhým…BAJKA O TALÍŘI

(8. 6. 2016) Milí přátelé, před pár dny se u mne konala malá spirituální akce. Jak to bývá, ženy přivezly napečené dobroty, a mimo jiné Dáša vlastnoručně upečený a úplně fantastický borůvkový koláč. Mňam. :-) Když se druhý den dojedl, a lidé postupně odjeli, vyjevil se pod koláčem TALÍŘ. Nádherný, starodávný, zdobený. Uf! Krása. Dokonce na okraji ještě zespodu zbytek cedulky. Aha, řekl jsem si, skupuje to Dáša po bazarech jako já, tam se dají najít skvosty.
Ale co teď s talířem? - Zálibně jsem si ho prohlížel. A napadla mne strašná myšlenka. Co takhle jí ho nevrátit?
Lačně jsem si cizí talíř prohlížel, opravdu se mi líbil.Co takhle si ho "SETRVAČNOSTÍ" ponechat, coby utajenou TROFEJ z akce, jako nepřiznaný suvenýr za to, že jsem "poskytl dům"?
Tato myšlenka - a že mne vůbec napadla - mne natolik vyděsila, že raději jsem IHNED VOLAL Dáše a po krátkém úvodu (vychválení koláče!) začal důrazně připomínat, že si tady nechala ten KRÁSNÝ TALÍŘ, a kdy a jak si ho převezme...
Dáša mne nechala domluvit a pak klidně pravila: "Igore, to není můj talíř. To je přece TVŮJ TALÍŘ. Našla jsem ho a vyndala zespodu z linky, když jsem potřebovala přichystat koláč...!"
Uf! Spadla mi brada... Tak ten TALÍŘ JE MŮJ...?!?
Ano, je "můj"...!

A tak je to, přátelé, v našem celém životě. Ohlížíme se po domněle cizí kráse, věci, bohatství - ale nevidíme bohatství a krásu svou. Poklad, který hledáme za devatero horama, máme zakopaný pod vlastním prahem... Denně ho překračujeme, ale NEVIDÍME!
Nevidíme, že za čím se pachtíme, už dávno máme... V srdci, v duši, v charakteru, nebo alespoň "vespodu v lince".
Uf. - Věřte, přátelé, že tahle minibajka o talíři, kterou jsem si vášnivě prožil, mi přinesla docela velké ponaučení... Skoro, jako kdybych vyhrál Wimbledon...!!! :-)
Jo - a mimochodem - ten borůvkový koláč byl opravdu výborný...!
Tak hezký den a dobrou náladu, přátelé milí... :-) Igor


ČERVNOVÁ GOŠÁRNA ODLOŽENA!

(18. 5. 2016) Milí přátelé a příznivci našich Goscha setkání. Děkuju za váš zájem, vím, že jste se někteří v půli června chystali a těšili na naše už 17. setkání, tentokrát na chatě Doubravka u Chotěboře, ale v souhrnu několika různých důvodů, které bych nazval spíše „technické“, jsem se rozhodl teď červnovou Gošárnu nedělat a ponechat nám víkend k osobnímu užití. :-) Děkuju a budu se těšit někdy příště, pravděpodobně v říjnu opět na brněnské Fontáně. Přeju dobrou inspiraci a Práci na sobě. - Díky a zdraví Igor

Přikládám pár fotek, jak jsem je namátkou stáhl z internetu nebo našel v PC, coby obrazovou připomínku našich krásných setkání. Díky vám. :-) A skvělým přednášejícím. :-) Na fotkách jsem s Martou Foučkovou, Karaimi a dalšími... Po přednášce se s posluchači objímá Marcelka a Romek z hor, s nimiž mám mimochodem zajímavé video z návštěvy u nich. A věřím, že jej do léta zveřejním. Tak zas někdy na viděnou, přátelé…SMRT JE JEN ILUZE - život pokračuje v jiném paralelním vesmíru! (24. 4. 2016)

Přátelé, rád bych se s vámi podělil o toto NOVÉ video. Protože věřím, že to tak je... Nebojte, není to trudné ani smutné... :-) I když o smrti, je to spíš O ŽIVOTĚ a O NADĚJI! Moc mne těší a baví sledovat, jak se poznatky moderní kvantové fyziky propojují s dávným mystickým poznáním, například indické filozofie. - Příjemné sledování. Igor  
 PŘÍBĚH O ČAJI, aneb ŽIVOT JE JENOM JEDEN
(Igor Chaun, 13. 4. 2014)

Život je jenom jeden, ale nekonečný a všudypřítomný...! :-) Milí přátelé, hezký den a dobrou náladu přeju. - Nevylil jsem čaj z konvice a odjel z bytu. - Po pár dnech jsem se vrátil a zjistil, že v té konvici vykvetl neuvěřitelný ŽIVOT. Nádherný, barevný, kypící...


A uvědomil jsem si, jak podobné jsou obrázky z elektronového mikroskopu, třeba ty, co zobrazují průdušinky a plicní sklípky. Ale do těla si nevidíme, obrázky musejí být milionkrát zvětšené! Anebo korály v moři, ty vidíme okem, stejně jako plíseň na čaji. Ale podobné jsou třeba i obrázky vzdálených galaxií a souhvězdí, jak je už čtvrtstoletí přináší Hubbleův teleskop! Proč jsou si tak podobné?!?
Znovu jsem si uvědomil, že v běžném stavu vědomí se nalézáme v jakési PASTI NAŠICH SMYSLŮ a rozlišujeme na "živé a mrtvé". A některé zóny, prostory nebo vesmíry vnímáme jako "životem nenavštívené, nepolíbené". Nevidíme, že život je všudypřítomný a že JE POUZE JEDEN. Nic není neživé, ani jeden úhor či meziprostor ve vesmíru není mrtvý, tak jako ani děloha ženy před oplodněním. Nevidíme, že čas, VELIKOST či "vzdálenost" jsou jen pomůcky našeho vnímání, abychom se v těle a "svém lidském příběhu" neztratili.
Život je přítomný v celém vesmíru a je řízen JEDNÍM principem, jednou tvůrčí Božskou silou. Je to JEDNA SÍLA nezastavitelně proudící a z našeho pohledu nemožné či zázraky konající. A tento život se stále odehrává, stále TEĎ, od počátku Božského záměru v nespočitatelném nám množství variant a podob. A v různých dimenzích a multivesmírech, v mnoha paralelních realitách, které laskavě se rozpínající vesmíry služebně poskytují pro každý nový druh života, každý nový pokus či zkušenost...
Život se odehrává také podle duchovní posloupnosti - a to na různých vibračních stupních vývoje, z nichž naprostá většina je nám "dosud neviditelných". Život je proto VŠUDE, na povrchu Marsu i Měsíce, i v plynech Jupitera, i v explozi vzdálené supernovy.
Život můžeme proto chápat jako Božský princip a jeho vlastní PROJEV I OSLAVU zároveň.

Nic není neživé, nic není mrtvé. A toto živé se navíc neustále rozrůstá a proměňuje. Bují, když je příležistost, vyčkává, když podmínky teprve přicházejí... Život se zároveň přizpůsobuje a učí. Život se sám rozsévá...
Dojalo mne to. Věřím, že i tohle poznání se brzy stane předmětem akademického uznání. Že nic není neživé - protože vše je živé. Že vzdálené galaxie tvoří se a bují podle podobného klíče, jako tkáně našich těl, jako mořské korály, jako obrazce přenádherné zelenavé plísně v zapomenutém čaji...
Je to pouze naše lidské nevidění, naše únava a lenost v rozlišování, je to jen náš pohodlný klam smyslů, že si to stále ještě nepřipouštíme.
Postupně nám však šupinky z očí (ze srdcí) opadnou a vrátíme se k přijetí díla Stvořitele v celé jeho pestrosti a nemsírnosti. Jako to už dokázali naší starší a vyspělejší vesmírní bratři.
 
Postupně se probouzíme v Lásce...
Hezký den, přátelé...
Děkuju.

 


Léčebná meditace - závěr Goscha setkání 16

(31. 3. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelé, hezký jarní večer přeju, poslední březnový. A uvádím první video z víkendové Gošárny. Doporučuji si najít klidnou chvíli, video trvá 19 minut. Na začátku je kratičké povídání a pak to samovolně přejde v silnou závěrečnou meditaci, v poděkování, sebepřijetí a léčení. Děkujeme Vzhůru za pomoc! Věřím, že vás to někoho inspiruje. Protože život je nejen KRÁSA, ale i BOJ. A převážně ho vedeme "sami se sebou"... :-) Uf! - Aneb neděle poledne v hotelu Fontána na Brněnské přehradě.PODĚKOVÁNÍ ZA 16. GOŠÁRNU - A BUDEME POKRAČOVAT!
Igor Chaun, 28. 3. 2016

 

 

 

Přátelé, ze srdce vás zdravím, přeju krásné Velikonoční pondělí a děkuju na nádhernou šestnáctou Gošárnu, která včera, na Hod Boží Velikonoční, právě skončila. Pro mne osobně to silně rezonovalo s průběhem samotných Velikonoc, cítil jsem zprvu tíhu a v neděli pak doslova OČISTU, OSLAVU ŽIVOTA a zmrtvýchvstání... I počasí tomu odpovídalo a po těžkém a deštivém pátku a sobotě se rozzářilo do jásavé neděle. Tato Gošárna byla - pro mne - opět neuvěřitelně silná a obrodná a DĚKUJU VŠEM, kteří se účastnili. Hostům, kteří přednášeli, i každému vám jednomu Gošárníkovi, který se fyzicky účastnil. Uvědomili jsme si zase, JAK VELMI ZVLÁŠTNÍ DRUH PRÁCE TÍM SPOLEČNĚ DĚLÁME, a kolik to přináší vzájemné radosti a posily. Děkuju vám za to. Bylo to pro mne tak intenzivní, včetně točení, moderování, organizace, tří povídání, že jsem už v sobotu a v neděli ani nedával zprávy a fotky. S radostí je postupně zveřejním. Hovořil jsem v průběhu s mnohými z vás a přijímal vaše díky či různá vyznání, vztahující se ke Gošárně. Uvědomil jsem si, jak zvláštní a jedinečná ta naše práce na Gošárně je, a že by bylo opravdu velmi, velmi škoda nepokračovat. Mnozí jste mi řekli, jak vám Goša videa i tahle osobní setkání doslova obrátily život k lepšímu... Anebo naruby. :-)
Po skončení jsme si tedy spontánně řekli, že BUDEME V GOŠÁRNÁCH POKRAČOVAT. Tu další uděláme začátkem června, asi první nebo druhý víkend. Místo ještě hledáme, na Fontáně je bohužel plno. Dejte, prosím, své tipy, nejlépe v centrální oblasti republiky nebo na českomoravském pomezí, ať je vzdálenost spravedlivá... :-) Podmínkou je cena do 1.300,- na osobu za dvě noci a stravu (pátek večeře až neděle oběd.) Také ubytování a sál pro alespoň 80 - 100 lidí a inspirující poloha, příroda, okolí… - Přihlášku zveřejníme, až zvolíme místo. Ale můžete si ty dva víkendy už předběžně rezervovat.

V humoru dodávám, že úvahy o možném ukončení nebo odmlčení Gošáren nebyly fintou, jak vás nalákat. I když to tak nakonec dopadlo a mnohé vás to rozhýbalo „přijet se ještě setkat“. :-) Děkuju zejména mnoha Gošárníkům z dřívějška, kteří přijeli a spoluvytvořili tak jedinečnou atmosféru. Děkuju všem dosud jen nakukujícím "kukačkám", které se díky tomu osmělily a přijely osobně „ještě to zažít“. Anebo - jak jsem také slyšel - „vidět ještě živého Igora“. :-) Nebyl to úmysl, ale povedlo se tak nevědomky vytvořit a obnovit jakéhosi STARONOVÉHO DUCHA Gošárny a opět společně naplno přivolat léčivé bytosti Světla a Lásky, a spolu s nimi se radovat a léčit.
 
Když jsem se v průběhu víkendu rozhodoval, zda pokračovat, uvědomil jsem si, že vyšší síla Dobra a Lásky potřebuje nás lidi, abychom BYLI AKTIVNÍ A VYTVÁŘELI SITUACE, scházeli se a pracovali, aby tyto síly MOHLY DO ZEMSKÉ SFÉRY PROUDIT a tady pozitivně působit. Uvědomil jsem si, že to na Gošárně děláme. Že to my, lidé, jsme dobrými činy a myšlenkami, spojením v laskavé meditaci a modlitbě, ZVATELÉ těchto energií shůry sem… A došlo mi, že rozhodnutí „nepokračovat“ by bylo v jistém smyslu sobecké. Že záleží na naší (mé) čistotě, síle a chuti, ne na pochybnostech nebo pohodlnosti. Mirečka Hladíková mi na závěr řekla jednu krásnou věc, a cítili jsme to tak mnozí: že tím VELIKONOČNÍM ZNOVUVZKŘÍŠENÍM prošla tento víkend samotná Gošárna. Že se jako kdyby objevil a znovu posílil duch prvotních Gošáren, tedy pospolitosti, radosti ze vzájemného poznávání se a duchovní podpory. Hovořili jsme o posile, kterou nám GOŠA SETKÁVÁNÍ dávají do následujícího života... Slíbili jsme si v meditacích i při loučení, že tohle Světlo si podržíme co nejlépe, pro svůj život a své blízké, a nenecháme se o ně marnotratně připravit. V čemž jsme jistě mnozí mistři... (Igore.) :-) Kdo se účastnil, tak ví, o čem hovořím. Pokud se někdo další pár slovy vyjádří, podělí o své pocity nebo zkušenost, budu za to velmi vděčný...
 
Program byl nakonec zase docela výživný a v zásadě se střídala DVĚ HLAVNÍ TÉMATA. 1) Velikonoce, význam Ježíše Krista a ZNOVUVZKŘÍŠENÍ JAKO TRANSFORMACE a každodenní výzva naděje pro každého z nás. Jako otevřená Cesta pro toho, kdo ji přijme. 2) A dále VZTAHY A PARTNERSTVÍ. Hovořili jsme o tom, jak velmi souvisejí s vlastní sebeláskou, sebepřijetím a VĚDOMÍM SVÉ CENY... Krásně a dojemně na toto téma vystoupil nečekaný řečník, terapeut Pavel Polok, který se vyléčil z rakoviny tlustého střeva včetně recidivy (téměř 100% úmrtnost) a od té doby už více než dvacet let sdílí, léčí a žije – a komunikuje s Pannou Marií. Hovořil o emoční bolesti, kterou v sobě neseme už z dětství a od rodičů, a jak ji léčit, než se převrhne do nemoci. A jak tím vyléčit i své partnerské vztahy a „dostat do života“ zdravého a odpovídajícího partnera. Uf.
Jeho povídání mne hluboce zasáhlo a možná je nahraju jako první...

 
Uvědomil jsem si, že "program" na Gošárně je vlastně druhotný. Že je vždy funkční a vlastně dokonalý, protože jej vytváříme na místě my. Tím, co si přineseme v sobě. A pokud se budete příště hlásit, nečekejte tolik na program, nečekejte „kdo vystoupí“, ale VĚŘTE ATMOSFÉŘE A SAMOTNÉ EXISTENCI Gošárny. Tak, jak jste ji poznali z videí nebo naživo, protože vystupující a samotné hlavní téma se vždy do posledních chvíle utvářejí, ČÁSTEČNĚ I S POMOCÍ SHŮRY. Pokud budete chtít přijet, prostě to udělejte a důvěřujte, jak smyslu akce, tak průběhu... Zatím vždy se dostavila velká odměna. I na šestnácté Gošárně. Opravdu s velkou pokorou a pohnutím za to děkuju... Abych alespoň napověděl, krásně tentokrát promluvil Petr Velechovský o kráse i boji mužsko-ženských vztahů, z vlastní terapeutické praxe i v inspiraci knihou „Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše“. Neobyčejně vtipné i poučné a velmi doporučuji, až zveřejníme. Také bylo nádherné nedělní vystoupení manželů Krejčích, kteří hovořili o tom, jak se poznali a duchovně je to k sobě přitáhlo, a jak vnímají existenci andělských duchovních sfér. Velké poděkování patří Helence Pejšové za krásné povídání o duchovním smyslu Velikonoc, i zanícené řeči Josefa Jandy, srovnávající výklad Ježíše Krista dle různých alternativních pramenů (Casey, Emmerichová, Steiner). Jemně i divoce hovořila opět Ivuška Radulayová - o úskalích na cestě lásky a partnerství, také ze své osobní terapeutické praxe. A v sobotu večer jsme měli koncert Patrika Kee, nasvícený jen světlem hořících svíček. Děkujeme. Bylo to krásné a budu rád, když si to v červnu na SG17 s Patrikem zopakujeme…:-)
 
I přes kvalitu a různost přednášejících však znovu opakuji, že hlavní smysl Gošárny je asi především v samotném NAŠEM SETKÁVÁNÍ. Mám z toho radost... - I v budoucnosti budeme dělat přednášek méně a čas ponecháme na naši vlastní komunikaci a poznávání. Osvědčilo se to.
 
Cením si, když na Gošárně „objevíme“ někoho dosud méně známého a pomůžeme mu natočením videa rozšířit jeho prospěšnou práci a osobní poznání dále pro lidi, … CHTĚL BYCH VÁS POŽÁDAT, abyste mi dali tip na případné takové zajímavé lidi, se silným životním příběhem a originálním duchovním poznáním, lidi pokorné a nevyvyšující se, protože takoví se snažíme na Gošárně my sami být... Právě Pavel Polok byl teď pro nás teď takovým milým překvapením a děkuju za to Janě Jiřičkové...
 
DĚKUJU všem, kteří se účastnili, i všem, kteří jste s námi byli na dálku a věnovali dobrou myšlenku... DĚKUJU vystupujícím i za názory a myšlenky pro někoho kontroverzní, které jsme dokázali přijmout v laskavosti a které nás donutili k zaujmutí vlastního stanoviska, a také ke kultivaci laskavé pozornosti vůči odlišným názorům a duchovním zkušenostem. DĚKUJU personálu hotelu Fontána, který se o nás skvěle a v laskavosti staral. DĚKUJU všem spolupracovníkům, především tentokrát Mirečce Hladíkové, Ivušce Radulayové a Davidovi Borůvkovi, se kterými jsme i zvýšený počet lidí opět v klidu zvládli, včetně natáčení. Prolnula se nás Goša víkendem téměř stovka. DĚKUJU vyšším bytostem dobra a Lásky za přízeň a ochranu, jak jsme ji mnozí fyzicky pocítili, v průběhu meditací i některých přednášek. DĚKUJU I SÁM SOBĚ, přátelé. Že v sobě nalézám chuť a sílu tohle pořádat, i když často pochybuju, zda na to sílu mám a zda toho jsem hoden. O svých pochybnostech a vždy nanovo získávané naději jsem hovořil v sobotu dopoledne. Jsem rád SPOLU S VÁMI na této Cestě… Přátelé, krásné Velikonoce přeju a děkuju za dar života, za tuhle zkušenost, kterou společně zažíváme... Vážím si toho.
 
Přeju ZMRTVÝCHVSTÁNÍ I KAŽDÉMU JEDNOMU Z VÁS, každé jedno nové ráno, v úžasu z NÁDECHU a v radosti z toho, že můžeme vstát, hýbat se a aktivně se účastnit zázraku JMÉNEM POZEMSKÝ ŽIVOT LIDÍ...
Kéž jsme silní ve chvílích slabých, kéž nám to vydrží, kéž se staneme pomocníky a příkladem a Světlem pro slabší...
S radostí z právě uplynulé šestnácté Gošárny váš Igor...

P.S. Videa pro vás zpracujeme a opět bezplatně zveřejníme na https://www.youtube.com/GoschaTV1. Jsou to vždy desítky hodin práce a připomínáme možnost podpořit nás na transparentním účtu Goscha pro další práci, akce a videa. Pracujeme v Goscha spolku pouze díky vaší podpoře. Děkujeme.
 
 PROGRAM A INFO NA SG16!

(21. 3. 2016) Milí přátelé, těšíme se na vás, kteří se chystáte teď o velikonočním víkendu 25. - 27. 3. na Gošárnu v hotelu Fontána u Brněnské přehrady. Příjezd a registrace jsou možné v pátek od cca 16. hodiny, u recepce bude Iva a Mirka, děkujeme. Od 18h bude večeře a po 19. hodině začneme přivítáním, meditací a společným povídáním, kterými vás provedu já, Igor. :-)
V sobotu je snídaně 8,30-10h a poté vystoupí Igor s tématem DUCHOVNÍ CESTY, osobních prožitků i ohlédnutím za společnou Goša cestou uplynulých čtyř let. Následuje společná Goša beseda, diskuse, povídání… O naší životní cestě a zkušenosti. Také promluví Helena Pejšová na téma VELIKONCE A JEJICH DUCHOVNÍ VÝZNAM.
Pokud se vyplní předpověď počasí (16 stupňů Celsia?), můžeme se v sobotu po obědě vydat na společnou procházku k přehradě s případnou meditací.
V průběhu soboty a neděle dále vystoupí Petr Velechovský s povídáním o své terapeutické práci a bude připraven i na vaše otázky. Dále vystoupí Iva Azar Radulayová, která také promluví o své práci a zkušenostech s LÉČBOU A NÁPRAVOU PARTNERSKÝCH VZTAHŮ. V sobotu večer nás potěší hudebním vystoupením Patrik Kee, který nás i zapojí do svého zpěvu… :-)
Dalším hostem bude pan Josef, kterého znáte už z mnoha videí. Tentokrát díky své sečtělosti a fenomenální paměti provede malé srovnávací povídání významu Velikonoc a vzkříšení, jak na to nahlíží mystička Emmerichová, jasnovidec Edgar Casey a filosof a esoterik Rudolf Steiner. Proběhne to pravděpodobně v sobotu. V neděli po snídani můžeme čekat ještě nějaké překvapení, a jak věřím, i vlastní vystoupení z řad Gošárníků. Rozloučíme se v neděli odpoledne kolem 16. hodiny společnou besedou a meditací.

Věřím, že využijeme i příležitosti Velikonočních svátků a jejich silné energie.
Připomínám, že tato 16. Gošárna bude patrně načas poslední, takže kdo váháte, neváhejte. :-) Také program je atypický, protože těžiště bude především – jak věřím – v naší vlastní přátelské komunikaci. Jedná se nám o vzájemnou inspiraci na duchovní a životní cestě. Přivítáme i vystoupení a sdílení z řad hostů, a nebudeme tentokrát vše natáčet! :-)
Formulář na přihlášku a platby najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
Formulář využijte do středy 23. 3., pak jej stáhneme, ale i poté se můžete rozhodnout přijet a provést PLATBY NA MÍSTĚ za stravu i příspěvek na program. Není nutné se účastnit celého víkendu, můžete přijet i na kratší dobu, dle vlastního uvážení. – Těšíme se na vás, Igor a tým Goscha.

 


(29. 2. 2016)  NOVÝ TEXT IGORA
SÍLA MODLITBY A SOUVISLOSTI POZEMSKÉHO ŽI VOTA!
 

Kosmická fyzika BOHA A JEHO SVĚTŮ. – Modlitba a informační pole. – To tenhle život máme za odměnu. – Duchovní dokonalost vyšších říší. – Inteligentní život ve vesmíru. – Modlitba jako přirozenost člověka. – Ukázky modliteb svatých a moudrých.


Přátelé, věřím, že vás text text inspiruje. Vím, že je to asi originální a místy svérázný pohled.. Ale podle osobních zážitků a poznání... Zdraví vás Igor a přeje dobrou náladu, dobrý život…- Kdo tak ucítí, díky za případné SDÍLENÍ tohoto textu ZDE.
 
 


Přátelé, těšíme se na Vás na Velikonoční Gošárně 2016. Zveřejnili jsme už přihlášku a najdete ji v sekci BESEDY A AKCE. Těšíme se na další společnou duchovní inspiraci a sdílení.

PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ 16. GOSCHA SETKÁNÍ,
Brno 25. - 27. 3. 2016

Věříme, že čas Velikonoční může být skvělou příležitostí a vedoucí energií i právě pro naši v pořadí už 16. Gošárnu... V pondělí už pak můžete být se svými blízkými. Program připravujeme, ale jako vždy se jedná především o setkání duchovně spřízněných a naladěných lidí, s respektem k rozdílnosti našich cest, ale s touhou a láskou po Bohu... Děkujeme a těšíme se na vás. Igor a tým Goscha.


Děkujeme za váš zájem. Vytváříme nový emailový SEZNAM. Po odeslání přihlášky do něj budete zahrnuti. Těšíme se na vás na našich akcích a při společném sdílení.


Steve Jobs - O BOHATSTVÍ A LÁSCE

(13. 1. 2016) Silné příběhy nesou silnou inspiraci... Udělal jsem tohle video. Musel jsem... Stále znovu se tohle učím, stále znovu bychom si tohle měli připomínat. Navzdory tlaku médií, životnímu modelu hmoty a spotřeby, který nám vtloukají do hlavy... Díky za vaše SDÍLENÍ! Igor...


ANKETA - kdy by se měla konat 16. Gošárna?

Přátelé, rádi bychom znali váš názor. Pokud zvažujete účast na příští jarní Gošárně, vyhovoval by vám velikonoční termín 25. – 27. 3. nebo raději, vzhledem k rodině a dalším aktivitám Velikonočním, spíše víkend následující? Tedy 1. -3. 4. 2016? – Tady v anketě můžete zvolit odpověď. Díky. Zvažujeme totiž změnit plán, protože poslanci přidali pátek velikonoční jako Svátek… :-) Na druhou stranu, čas Velikonoční může být skvělým časem, inspirací a vedoucí energií právě i pro naši 16. Gošárnu. A pondělí by už bylo pro vás volné… Anebo to máme PRODLOUŽIT I NA PONDĚLÍ? Díky za váš názor, pokud zvažujete účast… - Igor a tým Goscha…PF 2016! :-)
Milí přátelé, srdečně zdravím a přeju vše dobré do Nového roku 2016!

(31. 12. 2015) Jménem svým i spolku Goscha. Děkuju vám za společnou inspiraci a sdílení, které jsme zažili v právě končícím roce 2015. Byl to rok velkého učení, a mnozí jsme museli otevřít svá srdce novým způsobem a projevit HLUBŠÍ POKORU, aby přišlo nové pochopení a mohly se odehrát změny, které v našich životech už měly nastat.
Já osobně jsem si letos udržel a dále rozvinul naději a víru (jistotu!) v existenci vyššího Božího řádu, jehož je ten náš pozemský jen nedokonalou náhražkou a nápodobou… Často s NOVÝM A NOVÝM ÚŽASEM doslova poklesám v kolenou, když mi docházejí nové souvislosti tohoto velkého Božího díla a naší lidské úlohy v Něm. Rád to sdílím, rád o tom hovořím, rád o tom natáčím. O to se pokoušíme na našich Gošárnách, to děláme v našich videích, ve výběru přednášejících, ve vzájemné komunikaci – někdy vážně a někdy s humorem. Při každé příležitosti, pokud si vzpomenu, zkouším ve svých myšlenkách projevit respekt a úctu vůči mnohosti Božího díla, a navzájem se přitom inspirovat v radostné skutečnosti, že jsme jeho součástí…
Ještě jednou přeju nám všem do nastávajícího roku 2016 co nejvíce Lásky a pochopení, co nejvíce DOBRÉHO, samozřejmě v rámci individuálních karmických možností a daností, ale i s myšlenkou na naši sílu měnit a přetvářet sebe i vůkolní svět. Vše jsou jen „možnosti“ a záleží na nás, která se naplní, která nastane… Záleží jen na stavu mysli a srdce každého jednoho z nás, jak zkouškami projdeme, od situace v rodině, práci a mezi přáteli – až po dění celosvětové…
Jak nás učí nejen dávní východní mudrci, ale už i moderní kvantoví fyzici – EXISTUJE JEN TO, na co zaměříme svou pozornost… - A já bych k tomu dodal, že ta má sklenice zůstane vždy z poloviny PLNÁ…. :-)
Snad mi rozumíte. … Je jen na nás, kam zaměříme pozornost, co si vpustíme do mysli a srdce, jaké myšlenky, zda strach nebo radost. Velmi v tom pomáhá duchovní studium a růst. Hned zkraje se při duchovním zření začne vyjevovat obrovská sounáležitost a PROPOJENOST VŠEHO, a tak mnohé z předchozích obav a strachů mizejí, rozpouštějí se sami a přímo V ZÁŘÍCÍM STŘEDU NAŠEHO SRDCE, v laskavosti, v Bohu… - Ať se nám to daří v nadcházejícím roce co nejvíce, milí přátelé…
Chtěl bych vám poděkovat za pozornost a zájem, které věnujete naší práci, našim Goša videím. Za rok 2015 jsme na kanále GoschaTV1 na Youtube (https://www.youtube.com/GoschaTV1) zveřejnili 310 nových videí. Letos měl kanál Goscha 4,3 milionů zhlédnutí. Celkově jste u něj strávili přes 54 milionů minut. Sledovalo nás 51 procent mužů a 49 procent žen. :-) Je mi to velkou radostí a ctí.
Pod videa jste umístili 6 564 komentářů, 16 023 lajků (líbí se) a 1 583 nelíbí se. Naše videa jste zařadili do 18 412 různých seznamů videí.
Sluší se poděkovat také vám, kteří jste nás jakkoliv podpořili – poděkováním, dobrou myšlenkou, nebo jste na transparentní účet spolku Goscha zaslali (či pravidelně zasíláte) finanční částky. Pomáháte nám tak v natáčení a v dalším bezplatném zveřejňování videí s duchovní tématikou. Děkujeme! Účet najdete na https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/...
V říjnu a v prosinci jsme v brněnském hotelu Fontána uspořádali v pořadí už 14. a 15. Gošárnu. Setkání lidí, kteří se dívají na Goša videa a chtějí pobýt jeden víkend spolu, v důvěře, laskavosti, toleranci a v přátelství. Při výměně informací a zkušeností o své osobní duchovní cestě. A se zajímavými přednáškami. Obě Gošárny byly úspěšné a budeme pokračovat. Při tom prosincovém setkání dokonce opět zaznělo k mé radosti z úst některých: „Tohle snad byla VŮBEC NEJHEZČÍ GOŠÁRNA“. Tak jsme to totiž dříve říkávali, kdy každé další naše setkání předčilo duchovním nábojem a silou to předchozí.
Videa z říjnové Gošárny jsou už na světě a najdete je na https://www.youtube.com/playlist?li...
Videa z prosincové Gošárny začnu zveřejňovat po novém roce… Věřím, že vás opět zaujmou, například Astrologický výhled na rok 2016 od Evy Joachimové, Historie Mariánských zjevení od Jiřího Kuchaře, Stabilita ženy a její vliv na muže od Ivy Radulayové, Očistné cvičení a meditace od Denisy Vaňkové a Filipa, krásnou přednášku o síle Země a probíhajících změn od Karaimi - a další přednášky a videa.
Velmi nás potěšila naše předvánoční prosincová Goša Lávka – setkání s léčitelkou Evou Puklovou, Petrem Piňosem a dalšími. Hlavní video s paní Evou už bylo zveřejněno a najdete je na https://www.youtube.com/watch?v=3aE...
Další videa budou následovat…
Příští Gošárnu, už šestnáctou, uskutečníme na jaře, a sice poslední březnový víkend na Fontáně, 25. - 27. 3. 2016. Rezervujte si termín, přihláška bude zveřejněna hned po Novém roce.
Těšíme se na další život, poznání, výzvy – ba i bolest nebo utrpení, pokud jsou nutná. I ony mají svoji krásu a význam pro naše pochopení… Ale původním smyslem lidského bytí je radovat se a touto radostí vracet lásku a poděkování do systému, k Bohu, ke Stvořiteli… Tak na to v roce 2016 nezapomínejme… :-)
Ještě jednou přeji jménem svým i spolku Goscha DOBRÝ NOVÝ ROK 2016 a zachovejte nám přízeň, jakož i my vám ji zachováváme. :-)

Děkuju, Igor a tým Goscha

POHÁDKA O DVOU SRDCÍCH - Eva Puklová (Goscha setkání 5. 12. 2015)

(23. 12. 2015) - Přátelé, tady je NOVÉ VIDEO, kompletní vystoupení léčitelky a duchovní učitelky Evy Puklové na naší mikulášské Goša Lávce. Ve druhé části se přidá její životní partner Zdeněk a nalezený „dvojpaprsek Lásky“. Je to dojemné a inspirativní vyprávění o životě, hledání, lásce, strachu a partnerství. Včera, když jsem to přes den zpracovával, jsem byl docela dojatý a nějak mi přišlo, že je to možná jedno z nejhezčích videí, jaké jsme na Gošárně zaznamenali. A tak jsem moc rád, že vám video přinášíme coby „Goša dárek“
právě v předvečer Štědrého dne… :-)DOPORUČENÝ DÁREK K VÁNOCŮM
WEBINÁŘ "Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina“
Aneb O ČLOVĚKU V PROSTORU A ČASU


Přátelé, nabízíme vám ve spolupráci s Evou Joachimovou a Jiřím Kopalem originální VÁNOČNÍ DÁREK, kterým můžete potěšit sebe nebo své blízké. :-) Eva je terapeutkou čínské medicíny a odbornicí na práci s Prostorem a Časem (FENG REN SHUI). Své učení uplatňuje v praxi na Mladotickém mlýně na Vysočině, kde na sedmi tisících metrů čtverečných realizuje už dvacet let rozsáhlou rekonstrukci historických budov. Objekt má 25 pokojů a 6 kuchyní a Eva tam uplatnila zákonitosti čínského umění feng ren shui v praxi.


Eva Joachimová​ pro vás připravila s kolegy rozsáhlý webinář PĚSTUJ ZDRAVÍ, PĚSTUJ ŽIVOT, sérii 27 hodin výkladových, praktických i interaktivních videí na téma léčení, rozvoje osobnosti, vztahů, harmonie člověka a prostoru.

Webinář probíhá od listopadu 2015 do 20. ledna 2016, přidat se ale můžete kdykoli a přístup máte k celému archivu.

Jedná se o DEVĚT tématických okruhů, vždy po TŘECH hodinách.

1. Kariéra: nalezení profesní cesty v rovnováze s rodinou
2. Partnerství: zodpovědnost za druhého doma i v byznyse
3. Rodina: děti, rodiče, prarodiče a tradice
________________________________________
4. Hojnost a vize: v kariéře, partnerství i rodině
5. Osobní astrotyp: jeho využití v kariéře i vztazích
6. Společnost se svými pravidly: dopad na kariéru a vztahy
________________________________________
7. Kreativita a detaily: vytvořte si atraktivní projekty
8. Teplo domova: koncentrace na dotažení projektů v praxi
9. Naplnění životní cesty: příprava na radosti i strasti stáří

Cena po slevě je 4.945 Kč včetně DPH., protože jsme domluvili Goscha slevu 500 Kč, pokud se přihlásíte přes nás.
https://www.pestujzivotwebinar.cz/koupit-webinar/goscha/?a_box=jud2grtd

Co to vlastně WEBINÁŘE jsou? V zásadě jde o to, že se můžete učit z pohodlí domova a necestovat na semináře. WEBINÁŘE byly u nás částečně zneužity některými „zlatokopy“, a tak se snaží Eva Joachimová s kolegy dodat WEBINÁŘŮM opět vážnost a smysl, který jim náleží!
Tento webinář  je zaměřen na práci s Prostorem a Časem v praxi - ČÍNSKÁ MEDICÍNA A FENG REN SHUI
Součástí jsou podkladové materiály na zamyšlení, případy z praxe a praktické úkoly.

SLEVA 500 KČ – pokud uplatníte vstup přes tento Goscha odkaz!Krásné Vánoce vám přeje Igor a spolek GOSCHA!

(19. 12. 2015) Milí přátelé, chtěl bych vám za sebe, za Igora, i za náš spolek Goscha popřát krásné a klidné Vánoce. Cítím na sobě i v okolí, jak se stupňuje tlak a jak mnozí na poslední chvíli řeší, co v roce nestačili, od vánočních dárků po léčbu těla, duše, vztahů – anebo, nejlépe, všechno dohromady. :-) Chtěl bych si spolu s vámi připomenout, že Vánoce jsou obdobím, kdy došlo k velmi vzácné události. Na planetu Zemi, do lidského těla, přišlo velmi silné Božské vědomí, kterému říkáme KRISTOVSKÉ. Narodil se člověk, možná bůh či polobůh, jménem Ježíš. Přinesl nový typ učení Lásky, soucitu a porozumění. Z vyšších sfér byla tato událost velmi slavena, a lidstvo bylo příchodem KRISTOVSKÉ energie poctěno a uznáno dalšího vývojového skoku. Tak, jako když ze základky postoupíme na střední (nebo na důlního elektromechanika s maturou, Igore!), a s maturitou pak už dále na vejšku.
A teď nám ta vejška probíhá, i když se jeví někdy jako mateřská školka, a někdy jako tortura španělské inkvizice.
To TEĎ je ta UNIVERZITA ŽIVOTA, kterou žijeme a studujeme.
 
Vše silné, krásné a mocné je v zásadě jednoduché… Je to i učení Ježíše Krista. Je podivuhodné tím, že je můžeme oživovat ve svém srdci, že v každém okamžiku žije to učení v nás, pokud to dovolíme.
A tak si to, prosím, přátelé, dovolme. Přes všechna zařizování, nákupy, pečení cukroví a kachen a ryb, přes návštěvy babiček a strýčků, přes splíny, které máme a které někteří řeší alkoholem nebo antidepresivy, dovolme si TUTO SVATOU PŘÍLEŽITOST uznat a přijmout, tento VÁNOČNÍ ČAS…
Já jako citlivý člověk vnímám nejen krásu, ale i tíhu těchto dnů… A budiž rád, kdo neví, o čem mluvím…
A spiklenecky pomrkávám na vás, kteří chápete. :-) Mně už z toho prdla záda, sotva se vleču… Ale Světlo na horizontu stále svítí…

Úsměv, laskavost, klid. To jsou ty skutečné Léky.
V pralese jsme zpívali JESUS É BOM CURADOR. Ježíš je dobrý léčitel.
Jesus Cristo está comigo. Ele é meu protetor. Jesus Cristo está na terra. Ele é bom curador.
Ježíš Kristus přichází. On je můj ochránce. Ježíš Kristus je na zemi. On je DOBRÝ LÉČITEL.
V těchto dnech se před dvěma tisíci lety otevřelo vesmírné soukolí a ozubenými kolečky orloje Boží moudrosti a Lásky k nám přišlo toto vznešené vědomí… Aby ukázalo novou Cestu, nové možnosti… I ono, zdá se, v průběhu života na Zemi na chvíli zapochybovalo, na chvíli zakolísalo…
Jak to pak nemáme udělat my, oproti Ježíšovi zdánlivě tak slabí…? Zapochybovat?
V těch okamžicích je důležité, že máme sebe NAVZÁJEM. Že máme jeho Světlo v srdci, a navzájem se posilujeme... Proto máme Vánoce, tenhle Svátek. Proto máme věčnou naději a víru, a někteří už i tušenou JISTOTU, že Bůh JE. … Smysl je tedy zjevný. Vydržet. Postoupit, přijmout, otevřít se… Dostat se do vyšších sfér vědomí, z nichž k nám v každém okamžiku pronikají vstřícné paprsky Lásky, v nabízeném objetí… A teď o Vánocích to probíhá zesíleně.
 
Vánoce vnímám také jako čas naděje a očisty. Kdyby mi ještě před rokem 2000 někdo řekl, jak se změní můj život, že budu psát a hovořit nahlas o Bohu a že přírodní halucinogen v amazonském pralese otevře dosud skryté komůrky mého vnímání, nevěřil bych mu a nechápal bych… Stalo se. A tak od té doby vím, že nikdy nevíme, co pro nás má ještě Pánbu v záloze připravené, či co jsme si „sami“ pro další fáze života „tam nahoře“ předem připravili… I to je jeden z důvodů, proč se to NIKDY NEMÁ VZDÁVAT. I když Vánoce často bolí, a odhalují nefukčnost a tíhu našich vztahů… A možná bychom o Vánocích raději zalezli tisíc metrů pod zem, a tam „přečkali“, až se to přežene.… Ale to by byla škoda! A tak tedy ať žijí Vánoce, milí přátelé, milí lidé…! :-)
Igor se usmívá. I přesto, že mu v těchto dnech zase prdla záda a každý pohyb ho bolí a Igor skučí, usmívá se, skučí… I přesto se USMÍVÁ. Ví, proč to je. … Bolí mne totiž - můj KŘÍŽ. A přijímám to…
 
V úvodních dobách Gošárny jsme spolupracovali s Rudou a udělali s Lucií a dalšími Gošárníky mnoho dobré práce. Ruda vyprávěl jednu povídku. Převyprávím ji svými slovy:
Jeden člověk si stěžoval na svůj kříž. Že je moc těžký a že ho vleče životem, ale už ho nemůže unést. Poprosil Boha, zda by si ten kříž nemohl vyměnit. Za nějaký snadnější, lehčí. – Ale jistě, řekl všemocný Bůh a uvedl člověka do nebeské síně, kde bylo velké množství křížů. Některé byly opravdu velké a těžké, některé menší, některé byly krásně opracované a jiné neotesané a hrubé. Člověk se radostně rozhlédl a po delším vybírání jeho zrak se zalíbením padl na takový uměřený kříž střední velikosti, a když na něj sáhl, zdál se mu i docela dobře padnoucí do ruky. Člověk se zaradoval a řekl: „Tenhle kříž bych chtěl!“ A Bůh mu odpověděl: „Ale to je přece TEN TVŮJ KŘÍŽ, přesně ten, který si neseš životem… Zase sis ho vybral…“
A přesně tak si každý neseme svůj kříž, někdy padáme, někdy prozpěvujeme, ale je to ten pravý úděl pro nás, který jsme si vybrali. I Ježíš si ten svůj vybral. A zdá se, že to opravdu udělal pro nás... Ještě jednou díky a hodně radosti, síly, Lásky, zdraví a spokojenosti přeje Igor a spolek GOSCHA
Krásné VÁNOCE, přátelé…! :-)

____________________________

Raději mám zobrazení Ježíše stojícího, živého a žehnajícího, než onen obvyklý pohled na kříž... Tenhle obrázek jsme vzali na Lávku i na Gošárnu a pomohl nám rozsvítit místo i srdce... Děkujeme.


15. PŘEDVÁNOČNÍ Gošárna v hotelu Fontána v Brně 11.-13. prosince 

(10. 12. 2015) VZTAHY V NOVÉ ÉŘE! - Milí přátelé, přeju hezký čtvrtek a přeju vám, kteří se zítra nebo v sobotu chystáte na naši vánoční Gošárnu na Fontáně, hezkou cestu a dobrou náladu. :-) Velmi zajímavě se nám to programově poskládalo, a zdá se, že se budeme věnovat především vztahům a nové době, kterou žijeme, a nárokům, které to na nás klade. Nevím, jak vy, ale já to dosti cítím...! :-) Denisa Vaňková představí Poselství od Jeshuy Vztahy v nové éře, a čerstvě jsme se domluvili s Iva Radulayová​ na přednášce STABILITA ŽENY, protože bez toho není stabilní ani muž! A jistě se tomu budeme věnovat i s Karaimi v neděli dopoledne. - Pokud se ještě někdo rozhodnete přijet, už neplaťte přes přihlášku, ale prostě přijeďte, v pátek nebo v sobotu, vše pořešíme v klidu na místě. (Ubytování na Fontáně ještě je a kapacita v sálu také.) :-)
Hotel najdete na https://www.fontanahotel.cz/ - Příjezd a ubytování proběhne v pátek odpoledne. Večeře je v pátek od 18-ti, po sedmé začne program... Igor a pak Elena Chmelova​ a a Michal Říha​.  
S registrací a ostatním nám zase pomůže Iva Radulayová a také Mirka Hladíková​. Děkujeme! :-)
Kdyby někdo bloudil nebo potřeboval pomoc s odvozem z nádraží a tak podobně, volejte na 603552910, pomůžeme dle možností. :-)
Jak už jsem psal, bude nás tentokrát o něco méně a využijeme to více k diskusi a posezení v kruhu a k volné výměně a přátelskému povídání...
Takže pokud se někdo ještě rozhodnete přijet, jste vítáni.


GOSCHA SETKÁNÍ na Lávce s léčitelkou Evou Puklovou

(2. 12. 2015) Přátelé, těšíme se na vás v sobotu na GOSCHA SETKÁNÍ na Lávce s léčitelkou Evou Puklovou a dalšími. – Přihlášku na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/ jsme už stáhli, kapacita sálu se naplnila. Děkujeme za váš zájem! - SETKÁNÍ se koná v sobotu 5. 12. v čase 14,00 až 18,00. – Klub Lávka v Praze 1 - www.lavka.cz - Pokud jste se někdo přihlásil s možností platby předem, ale ještě neodeslal částku 300,-, zbývá možnost zaplatit na místě 350,-, pokud bude ještě kapacita. Pokud někdo ucítí "neodolatelné vábení srdce", ať prostě zkusí na Lávku přijít, když to bude možné, vpustíme do sálu. (Já to tak v životě taky dělal. :-)) Vstup do sálu a registrace od cca 13-ti hodin, program začíná od 14,00. Těšíme se na vás! Setkání bychom měli ukončit po 18.hodině.


Přátelé, znovu vás srdečně zveme na naši

Goša Mikulášskou 5. 12. od 14,00 na Lávce s léčitelkou Evou Puklovou a dalšími

Tři čtvrtiny míst už jsou vyprodané, tedy cca 160 míst. Několik desítek ještě zbývá. Kdo má zájem, tak doporučuji přihlásit se na www.goscha.cz/besedy-a-akce Není vyloučeno, že přihlášku budeme muset později stáhnout, kvůli kapacitě sálu.
Díky a těšíme se na vás.


Někdy stačí DESET bodů, abychom se uklidnili... Jen SLABOCH potřebuje nenávist, aby byl SILNÝ! - Za stažení a SDÍLENÍ děkuje Igor (video ZDE)


Milí Goša přátelé! - Už se můžete hlásit na

VÁNOČNÍ 15. GOSCHA SETKÁNÍ, Brno, víkend 11.-13. 12. 2015

PŘIHLÁŠKU a další informace najdete na www.goscha.cz/besedy-a-akce

Na 14. Gošárně v říjnu to byla zase docela síla, nejen smršť informací, ale i inspirace a vlna pozitivních energií. Hodně jsme pookřáli, hodně jsme nabrali, hodně jsme si odvezli - do svých domovů a životů. Takže se na vás před Vánoci těšíme o to víc. - Zdraví Igor a tým Goscha


MIKULÁŠSKÉ GOŠA SETKÁNÍ s léčitelkou Evou Puklovou, 5. 12. 2015

sobota 5. 12. 2015. 14-18 hodin – Klub Lávka v Praze https://www.lavka.cz/

Milí přátelé, těšíme se na vás. Navazujeme na tradici, kterou jsme otevřeli v Klubu Lávka Vánočním setkáním v prosinci 2014. Srdečně vás zveme na toto další přátelské Goša setkání a společnou duchovní inspiraci v době ADVENTU. Zároveň je to po delší době opět GOŠA AKCE V PRAZE. Dále vystoupí Igor Chaun, Petr Piňos a možná i Radůza.

PŘIHLÁŠKA, informace a program ZDE

https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

 


Na co jsem v životě přišel - IGOR CHAUN (30. října 2015)

NOVÉ VIDEO. - Malé ohlédnutí za tím, co jsem v životě pochopil. O nás, o našem světě, o vztahu člověka a Veškerenstva, včetně jiných civilizací... :-) Lépe to zatím říci neumím… - Děkuju tomu, kdo si z toho načerpá energii, naději nebo poznání. A prosím o SDÍLENÍ, koho to osloví či potěší… - Děkuju, Igor

 PODĚKOVÁNÍ A POTVRZENÍ GOŠÁRNY 15
11. - 13. prosince

(28. 10. 2015) Přátelé, chtěl bych vám moc poděkovat za uplynulý víkend, za naši čtrnáctou Gošárnu. Vám, kteří jste byli osobně, i vám, kteří jste třeba tentokrát nemohli a v dobrém na nás mysleli. Byla to zase docela síla, nejen smršť informací, ale i inspirace a vlna pozitivních energií. Hodně jsme pookřáli, hodně jsme nabrali, hodně jsme si odvezli - do svých domovů a životů. Mnozí, když jste se loučili, jste mi říkali:
„Jsme tu poprvé, ale tohle jsme opravdu nečekali.“ :-)
A někteří jste napsali krásné reakce i do komentářů k fotoalbu na FB. Je radost to číst…
Možná bych přidal úryvek z osobního psaní od Martiny… „Mám velkou radost, že jsem si tam předala kontakty s lidmi, kteří mi byli blízcí a že už na další Gošárnu nebo setkání pojedu za nimi.“ Děkuju. To je totiž taky jeden ze smyslů Gošárny… Poznávat podobně naladěné duchovní lidi, a přitom úplně NORMÁLNÍ… :-)

Přátelé, slíbili jsme, že po víkendu dáme vědět, jak jsme se rozhodli o prosincové Gošárně. - Ta zkušenost nyní byla natolik pozitivní, že jsme se bez dalšího váhání ROZHODLI, že termín 11. - 13. prosince PLATÍ A REZERVUJTE SI TENTO VÍKEND na Setkání Gošárníků 15. Bylo by škoda je neudělat. Po malém odstupu (10 měsíců) jsme si zase ověřili, jak zvláštně tato setkání fungují, jaká je v nich zvláštní síla a jedinečnost – a že moc rádi budeme SPOLEČNĚ v prosinci pokračovat. – Během pár dnů najdete přihlášky na www.goscha.cz a také v Události na FB. Program vytvoříme a průběžně budeme referovat, ale ohlídáme, aby bylo více času na naši vlastní komunikaci. A samozřejmostí je předvánoční ladění… :-)
Těšíme se na vás… V mezičase také zveřejníme všechna podstatná videa z právě skončeného 14. setkání. A že je se na co těšit… :-)
______________________

Program bychom asi ladili do atmosféry Vánoční a Kristovské, k oslavě jeho příchodu. Ale na Gošárně je vždy přítomno více směrů a druhů inspirace. Pokaždé to tak bylo, je to praxe otevřenosti a vstřícnosti.
Cena a ostatní budou stejné jako teď, tedy 700,- příspěvek na program. A 1.200,- za ubytování a plnou stravu od pátku večeře do neděle oběda.
Formulář s přihláškou zveřejníme během několika dnů, po jeho vyplnění dostanete mailem platební pokyny. Celé to zjednodušíme, platbu budete posílat už jen jednu celkovou, na jeden účet, aby se to nepletlo.

Díky, Igor a tým GOSCHAPROSBA O VAŠI RADU A NÁZOR

(21. 10. 2015) Přátelé, potřeboval bych se s vámi poradit ohledně následujícího.
O víkendu teď zažijeme 14. Gošárnu, máme dobře připravený program a věřím i tuším, že mnoho dobrého se odehraje. A videa opět zveřejníme. - Nicméně se přihlásilo méně lidí, než dříve. Bude nás "jenom" kolem 70-ti, zatímco nás bývalo i více než dvojnásobek. Prostě přišlo méně vašich přihlášek. Je možné, že za to může pauza 10-ti měsíců od poslední Gošárny (prosinec 2014 - seznam videí je ZDE). A také, že jsme tentokrát ne úplně včas zveřejnili přihlášku a platby, pouze 14 dnů před akcí  (i když datum už bylo avizováno dlouho dopředu).
Proč to píšu? - Máme předběžně rezervovaný termín další Gošárny na 11. - 13. prosince, tedy za měsíc a půl, opět na hotelu Fontána v Brně. Po tomto víkendu se musíme rozhodnout, zda setkání potvrdíme a uskutečníme. O program strach nemám, jak se Gošárna rozšířila v povědomí a na webu, kvalitní a dobří hosté rádi přijíždějí a někteří se i sami nabízejí. Jde mi o to, zda tenhle způsob naší Goša práce má i v současnosti smysl, ZDA CHCETE PŘIJÍŽDĚT, zda vás ta tradice baví a chcete se i v budoucnosti účastnit. Anebo cítíte jistou únavu z těchto typů setkávání a raději trávíte čas s přáteli a v menších skupinkách, nebo sami, pod vlivem všeho, CO UŽ JSME ZA POSLEDNÍ ROKY SLYŠELI A NAČERPALI.
Nebylo by na tom nic zvláštního, vždyť se všichni vyvíjíme, a proto tady na Zemi jsme. :-) A my bychom se v Goše zaměřili na jiný typ práce, menší akce, individuální přednášky a natáčení, a samozřejmě stálé zveřejňování videí.
Velmi nám pomůžete v ROZHODNUTÍ, když odpovíte na následující jedoduchou ANKETU.
Díky a KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL... I s vaší pomocí... :-) Igor a tým GOSCHA


 


Přátelé, s radostí zveřejňujeme PŘIHLÁŠKU na naše avízované 14. už Goscha setkání... 23. - 25. října, hotel Fontána, Brno. Těšíme se na vás, na vzájemnou posilu, inspiraci a výměnu duchovní a životní zkušenosti.

A na nové tváře a nová přátelství... :-)


 PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA SG14 

a podrobné informace najdete v sekci BESEDY A AKCE:
https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
 

23. - 25. října, hotel Fontána, Kníničky 814, 635 00 Brno
https://www.fontanahotel.cz/


AKTUALIZOVANÝ PROGRAM NA SG14

Přátelé, pan Konfršt se pro nemoc omluvil, a tak tuto sobotu na Fontáně od 14-ti hodin s radostí přivítáme léčitele a homeopata Michala Říhu, s povídáním PŘÍBĚHY ROSTLIN, PŘÍRODY A LIDÍ. Ostatní platí dle následujícího programu.
 

Místo i ubytování ještě jsou, můžete se hlásit na www.goscha.cz/besedy-a-akce

23. - 25. 10. 2015, hotel Fontána, Kníničky 814, Brno www.fontanahotel.cz

 
PÁTEK
15:00 a dále – příjezd, registrace, ubytování
18:00 – večeře
19:00 – úvod Igora, přivítání, krátká Goša meditace
19,30 – BAREVNÉ LÉČENÍ A MEDITACE s Elenou Chmelovou
(léčení Aura-Somou s pomocí osobních duchovních průvodců) www.aurasoma.webnode.cz
21:00 – přátelská Goša komunikace
 
SOBOTA
8:00 – snídaně
10:00 – Igor Chaun: DUCHOVNÍ ZKUŠENOST PRAKTICKÉHO ŽIVOTA, povídání o cestě nejen Svatojakubské… www.goscha.cz
11:30 – Gabriela Filippi: DECH JAKO PROUD ŽIVOTA V NÁS, dechové cvičení www.lecivedivadlo.cz
12:00 – oběd a pausa, přátelská komunikace
14:00 – Michal Říha: PŘÍBĚHY ROSTLIN, PŘÍRODY A LIDÍ www.ipeca.cz
15:30 – Tomáš Poutník: Jak jsem astrálně cestoval a pochopil, že vše je LÁSKA! www.tompoutnik.cz
16:30 – Julia Sellers: VIDĚL JSEM TO ZÍTRA – vyprávění o knize a mimotělesném cestování manžela Michaela
https://probuzeni.blogspot.cz/2015/10/videl-jsom-to-zajtra-julia-sellers.html
18:00 - večeře, přátelská komunikace
19:30 – Petr Velechovský: CESTA ČLOVĚKA DOVNITŘ SEBE (přednáška) www.modraalfa.cz
21:00 – Ladislava Písnička Svobodová: HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ, písně Holoubek, Lampa a další… www.pisnula.cz
 
NEDĚLE
8:00 – snídaně
10:00 – úvod Igora a Goša meditace
10:30 – Helena Pejšová: POSELSTVÍ DUCHOVNÍHO UČITELE HARDUSE
(jak žít v současné době, význam pozemských událostí) www.youtube.com/30Helena03 https://www.rozhovorysezivotem.cz/
11:00 – Goša sdílení a společná diskuse
12:30 – oběd a pausa, přátelská komunikace
14:00 – O MILUJÍCÍCH BYTOSTECH PŘI PORODĚ A PLACENTÁRNÍM VĚDOMÍ - Denisa Vaňková s manželem Filipem a synem Natai - www.jeshua.cz, www.bytvsrdci.org
15:30 – závěrečné rozloučení a společná Goša meditace
 
POZNÁMKA: program je orientační a může být vývojem pozměněn :-)
Doporučujeme zůstat až do konce, tedy do nedělní odpolední meditace, je vyzkoušeno, že se to vyplatí… :-) Děkujeme a těšíme se na vás…


PO ČASE ZNOVU NA GOŠÁRNU! - Igor Chaun, 17. říjen 2015


UŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND GOŠÁRNA 14! - Milí přátelé, chtěl bych vás ještě jednou srdečně pozvat na naše Goša setkání příští víkend v Brně. (Hotel Fontána, 23.-25.10.) Máme totiž od poslední Gošárny pauzu 10 měsíců, předtím jsme dělali 3-4 setkání ročně. Letos to bylo pro mnohé z nás trochu jiné…. Nastal čas individuální práce na sobě. I já se věnoval spíše sobě a svému růstu (terapie u Petra Velechovského, pobyt ve tmě u Vládi Bohma, 440 km Svatojakubské pouti, léčba přírodou na Vysočině, pozorování toho všeho spíše tiše a z povzdálí). „Dozrávání“ se daří lépe v ústranní a tichu. A cítil jsem, že to tak měli letos i mnozí z vás a že ta otevřená náruč Gošárny, ve které jsme se po tři roky tak rádi scházeli, je sice pořád pootevřená, ale dává nám odpočinout a laskavě spočinout v sobě samých.
Až teď, po létě, jsem opět ucítil silnou potřebu se s vámi vidět, obnovit tradici našich Goša setkávání. Zase se mi vrátil potřebný náboj a potřeba SDÍLET NADĚJI, POSILU A POZNÁNÍ. Souvisí to s atmosférou ve společnosti, se směsicí strachu a nejistoty, kdy křiklouni a neukotvení lidé zdánlivě nabývají na síle a mediální moci. Neznamená to, že se budeme věnovat politice a migrantům, i když, jak víte, já jsem s nimi natáčel. Naopak cítím potřebu vzájemně se ujistit a připomenout si, JAK VELKÁ JE SÍLA KLIDU, MÍRU, LASKAVOSTI A VÍRY (JISTOTY!) V NAŠEHO STVOŘITELE A V JEHO PLÁN S NÁMI.

Jak už i dříve řečeno, a vy to víte, na Gošárně je vítán každý s dobrou vůlí, nerozhoduje náboženský nebo filozofický směr, který zastává, ale schopnost podělit se, sdílet a naslouchat. Právě tyto hodnoty vytvořily ony nezapomenutelné chvíle, jaké jsme na předešlých 13-ti Gošárnách zažili. A jak je mnozí znáte z natočených videí…
Když jsme začínali v únoru 2012 s první Gošárnou v Geofondu v Chotěboři, tyčil se před námi vyzařující mezník „konce světa“ v závěru 2012. Cítili jsme potřebu sdílet a posilovat se, ne ve strachu, ale v naději a v toužení po změně, po lepším světě. Teď už se to zdá možná úsměvné, ale vzpomeňte si, jak toto datum hýbalo světem i společností, téměř každým z nás…
Nyní cítím, že zase vzniká potřeba se vidět a posílit. Připomenout si, že i jako lidé jsme především BYTOSTI DOBRA! Vnímající zlo, ale upínající se k lásce, víře a naději. S realistickým pohledem na svět, který obsahuje, bude-li třeba, i stavbu žiletkových plotů… Je důležité kontrolovat naše myšlenky, nepropadat pudových strachům či agresi, a především si uvědomit, že vlastními vizemi a obavami příští svět UTVÁŘÍME, ZVEME A CHYSTÁME… Proto už nesdílím fotografie a videa hrůzy “islámského řádění”, v nichž se někteří vyžívají a lavinovitě je přeposílají. Naopak je nyní třeba apelovat na NAŠE VLASTNÍ duchovní, lidské a společenské hodnoty. I když v plné pozornosti a v praktické sebeochraně.
Gošárna má zvláštní moc, každý nový příchozí se už po chvíli cítí jako doma… Lidé, kteří přijíždějí, totiž odložili agresi, urputnost, obavu z vnějšího světa, a nahradili je laskavostí, zájmem o druhé, pokorným sdílením. Děkuju vám za to. Píšu to proto, abyste neváhali a přijeli, kdo můžete. I když třeba poprvé. :-)
Důležitou složkou našich setkání jsou také spontánní Goša meditace, které se někdy sami hlásí o slovo a přicházejí tak, jak se dostavují duchovní průvodci a léčitelé, v průběhu setkání… Kdo to zažil, ví, o čem s pokorou hovořím…
Kapacita v sále i na ubytování přímo v hotelu Fontána ještě je. Poslat přihlášky a platby je možné do prvé poloviny týdne, aby ještě dorazily peníze na účet (do středy) a registrace tak proběhla.
Naším popudem k prvním Gošárnám byla v roce 2012 potřeba sejít se a osobně poznat, kdož jsou ti, co si s takovou radostí dopisují a diskutují a vkládají tisíce komentářů jako diváci a příznivci tehdejšího kanálu Gossscha1 na Youtube (15 milionů zhlédnutí, 18 000 odběratelů). A v průběhu roku 2012 sehrála i jistou roli ona všudypřítomná obava z „konce světa“… Chtěli jsme se posílit navzájem a duchovně informovat, a vnímali jsme fascinující blížící datum ne se strachem, ale jako možnost a naději k přeměně…
Ten konec „starého světa“ opravdu nastal, ale jinak, než se domnívali a očekávali materialisté… Energeticky. A vystavil nás do nových pozic, úkolů a zkoušek. V nových lidských souvislostech a příležitostech. - Cítím, že teď přichází nová vlna potřeby se scházet a vyměňovat si nové poznání a zkušenost.
Ale už jinak. Dospěleji… Jsme totiž o tři roky starší a moudřejší. Tomu věřím, alespoň z poloviny! :-) :-) :-)
PROGRAM bude zase bohatý, vystoupí zajímaví lidé s osobními příběhy a budou hovořit o svém poznání a duchovním probouzení.
Důležitost těchto setkání jsem si zase uvědomil nyní ve středu v Bratislavě, kam jsme zajeli s Tomášem Poutníkem na křest knihy Julie Sellers – „Viděl jsem to zítra“. Nejen, že bylo zajímavé a lidsky velmi bohaté samotné setkání, ale Julie nám na oplátku bude v SOBOTU vyprávět na Gošárně o svém manželovi, o kterém kniha pojednává, a který se už od dětství spontánně vymisťuje z těla a astrálně cestuje. (Kniha bude i na místě k zakoupení.) Nádherně hovořil na křtu Tomáš Poutník, a na pokoji hotelu jsme pak rozprávěli až skoro do rána o jeho astrálním cestování, které praktikoval od svých 15-ti do 22 let, většinou ležící doma v kuchyni u topení… Alternativní životy, které prožil, příchod duchovních učitelů, návštěva astrální duchovní třídy, kde prodělal výuku o lásce a sdílení, to vše mi vyprávěl – a BUDE VYPRÁVĚT ZNOVU ZA TÝDEN NA NAŠÍ GOŠÁRNĚ. Mám z toho velkou radost, protože autenticita a přesnost jeho vyprávění, i lehkost jeho úsměvného sdílení, je fascinující… - Takže sobota odpoledne bude věnována astrálu a večer nás uzemní Petr Velechovský s Cestou člověka do sebe. Předtím, dopoledne, nás rozdýchá Gabrielka Filippi a pak budu povídat já, o mnoha věcech a událostech tohoto podivuhodného roku 2015. A o duchovním poznání z toho plynoucím. :-)
Jak už jsem psal, NEDĚLE dopol bude patři Denise Vaňkové s manželem Filipem, zakladatelce https://jeshua.cz/ A odpoledne si užijeme úžasné dílo Jana Konfršta – nové CD Modlitba srdcem, alternativní překlad Aramejského otčenáše, který namluvil a OSOBNĚ nám přijede spolu s Janem Konfrštem představit herec Alfréd Strejček. (CD bude i na místě k zakoupení.) A mnoho dalšího najdte v podrobné verzi programu.
Takže milí přátelé, jak už řečeno v úvodu, srdečně vás zveme, a vězte, že Gošárna není Igor, jeho spolupracovníci a přednášející, to jste VY, KTEŘÍ PŘIJEDETE, pokaždé noví, pokaždé stejní… Otevření, v radosti a v důvěře. A právě tím je GOŠÁRNA pokaždé stejná, pokaždé nová, a pokaždé živá… :-)
Děkujeme. - Igor a tým Goscha.
 
Přihlašovací formulář na SG14 příští víkend a další INFO najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
 
23. - 25. října, hotel Fontána, Kníničky 814, 635 00 Brno

IGOROVA BESEDA V PRAZE (19.10. v 19)

Přátelé, teď v pondělí večer se sejdeme v Praze na Lávce, kde po představení Chlapce, který viděl pravdu (Léčivé divadlo - Gabriela Filippi) bude ve druhé části beseda, ve které si budeme povídat o životě, o duchovních zážitcích, i o věcech praktických. :-) Bude zase košíček s otázkami, tak se na vás těším. Děkuju, Igor.
A jistě pochopíte, že tuhle průvodní fotografiii jsem si nemohl odpustit. :-) :-)
(Prstem jsem vykryl slovo host.) :-)

Vstupenky možno i na místě,
Novotného lávka 201/1, 110 00 Praha-Staré Město,
telefon 774 991 119

IGOR a TÁRAK ve Stínadlech - a u Panny Marie

(7. 10.  2015) Malá radost, malý zážitek s kamarádem Tárakem uprostřed září… :-) O radosti, víře a naději, a taky o DOBRODRUŽSTVÍCH, která na nás čekají na každém kroku, pokud máme oči otevřené… :-) Neboli překvapení v Nerudově ulici v Praze…
Tárakovy filmy pro inspiraci a pozvednutí ducha najdete na https://www.tarak.cz/V PEVNÉ LASKAVOSTI, V LASKAVÉ PEVNOSTI (Igor Chaun, 4. 10. 2015)

Video verze textu, který shrnuje moji zářijovou zkušenost z CESTY ZA MIGRANTY po sedmi zemích Evropy. DOPORUČUJI.V PEVNÉ LASKAVOSTI, V LASKAVÉ PEVNOSTI (Igor Chaun, 4. 10. 2015)

Přátelé, někteří stále nechápete, "co se mi stalo". Jakou zkušeností jsem s migranty prošel. Tak tedy ještě jednou. Probudilo se ve mně srdce. Ano, samozřejmě že máme právo i povinnost se proti migrantům chránit a bránit! Ale ne s horkou hlavou a se studeným srdcem. Myslím, že je třeba to dělat právě naopak. S chladnou hlavou a se srdcem vřelým, otevřeným. Nekřičet, neštěkat na sebe, nevybírat si negativní zprávy a nesdílet programově strach a obavy. Je třeba se upevnit v PEVNÉ LASKAVOSTI, V LASKAVÉ PEVNOSTI. Teprve tím naplňujeme smysl a učení se "být lidskou bytostí". A tedy důvod, proč jsme nyní ČLOVĚKEM. To je pochopení, ke kterému jsem došel... Je zřejmé, že ne všechny duchovní souvislosti, které tohle provázejí, teď každý člověk pobere... Ale ať naplno zazní, že nám mnohem víc ubližuje nenávist, kterou MY teď VŮČI SOBĚ projevujeme, podezřívavost a strach a nevraživost, které šíříme do veřejného prostoru (a zpětně do sebe nevědomky nasáváme), právě ona "NENÁVIST OD POČÍTAČE", kterou mnozí generují a šíří, NEŽ CELÁ TATO UPRCHLICKÁ INVAZE...

Ubližuje nám nezpracovaný strach a hnus, který jsme v sobě objevili, naše nezkušenost a nepřipravenost, díky kterým reagujeme na situaci v úleku, v panice a zášti.
Někteří mi píšete, že moje mise má pokračovat, že teď mám jet natáčet uprchlíky a existující už islámské menšiny do evropských měst. To není moje mise. Nejsem ten, kdo má obsáhnout celý problém. Já si jel ověřit, zda moje původní myšlenka, jestli k nám přichází skrytá islámská ARMÁDA V CIVILU, je pravdivá. Tohle jsem totiž nejdřív vypustil - taktéž v xenofobním hnutí mysli - ze zápecí domácího počítače, v podobě "naléhavého videa" doplněného účelově vybranými fotografiemi...
Vydal jsem se tedy na cestu a projeli jsme se slovenským kamarádem Peterem sedm zemí, mířili jsme dolů na jih, proti proudu jejich cesty, proti jejich přílivu… A čím déle jsme situaci poznávali, tím nám bylo jasnější, že situace vůbec není černobílá, a tím více se ozývalo naše lidství - a otevíralo se naše srdce. … Neviděl jsem armádu - viděl jsem LIDI. Včetně spousty rodin, žen a dětí. A dostalo se mi i skvělé lekce od českých dobrovolníků, kteří se domluvili přes FB a na své náklady a z vlastní vůle přijeli pomáhat a organizovat situaci, zejména na srbsko-chorvatském pomezí… (Viz naše videa.) Vyjadřuju jim respekt a poděkování, že mi zase na chvíli umožnili „být hrdý, že jsem Čech“.
Jsem si jistý, že sil, zkušeností i možností jak ochránit Evropu, od politických rozhodnutí až po další opatření, včetně nasazení policie a armády, máme stále dost. Že náš potenciál je obrovský. Jde však o to, abychom to dělali v klidu a v PEVNOSTI, nikoliv ve strachu a v nenávisti. A ve vzájemných destruktivních náladách a nadávkách. Abychom tato opatření uplatnili s vědomím vlastní hodnoty a síly. Aby naše chování a rozhodnutí nebyly vedeny strachem a nižšími pudy, ale laskavou důstojností, vyvěrající z vědomí naší síly a převahy, pokud uplatníme evropskou zkušenost, tradici a sílu proti primitivnímu náboženství či nesmyslným představám, iluzím a požadavkům části uprchlíků - o možnostech jakési nafukovací Evropy coby ekonomického ráje pro každého...
Jsou to lidské bytosti. Ale nevejdou se sem všechny... A je také zřejmé, že s některými bude problém. Už je. A že se někteří budou muset vrátit domů. Ale není to armáda islámská, je to armáda lidská... A je proto třeba nejen se chránit, ale i pomoci... A NEJEN POMOCI, ALE I SE CHRÁNIT! Tohle vyvážit je úkolem dnešních dnů. Nejen úkolem politiků, šéfů států, pohraničníků a policie, ale každého z nás - v našich hlavách, v našich srdcích… To je ten hlavní a největší úkol, a možná důvod toho všeho…
Takové je moje poznání a přesně o tohle jsem se s vámi chtěl v posledních dnech podělit. Tak se vyvíjel můj názor od videa „ARMÁDA V CIVILU?“, vystřeleného 19. září z domova od PC (a které jsem za dva dny stáhl), až po vlastní cestu za migranty přes sedm evropských zemí. A přivezení autentických reportáží, které už můžete najít na GoschaTV1 na Youtube. Děkuju všem, kteří nám přitom pomohli. Nic víc, nic míň... - Pokud se původní video někde šíří, jako autor s tím nesouhlasím, ale vím, že zcela tomu nezabráním. Má odpovědnost ale už to není... Přebírají ji na sebe ti, kdo to dělají... - V červnu tohoto roku jsem sám ušel Svatojakubskou pouť, 440 kilometrů severním Španělskem do Santiaga de Compostela. Nedostavily se hned nějaké hřivny, ale možná to byla PŘÍPRAVA a nyní přichází POCHOPENÍ...
Ano, změnil jsem svůj „názor“. Ale co je to názor? Nic víc, než úhel pohledu z místa, na němž se PRÁVĚ TEĎ myšlenkově nalézáme. Pokud jakkoli postoupíme, změní se přirozeně i názor. Změna názoru (postoje!), tedy věřím, že není slabostí, ale přirozeností, je součástí a důsledkem pohybu našeho lidského vývoje. Neměnnost názoru je naopak projevem strnulosti a myšlenkové či duševní zkamenělosti a křeče.
Události, které jsem při tom zažíval, mi opět potvrdily, že „skryté světy a souvislosti“ opravdu existují a s tím naším (s námi) plynule prolínají, a že zájem různých duchovních entit a bytostí o nás není smyšlenkou, ale REALITOU, faktem, skutečností, i když vědou dosud nezjištěnou. Při publikování videa ARMÁDA V CIVILU, kterým jsem nevědomky přiživil strach, se mi doslova přizavřela má osobní skulina, průzor k vyšším duchovním světům, z nich se učíme čerpat a do nichž jsme při příchodu na Zemi přirozeně napojeni… A naopak se začaly objevovat bytosti temna, přilákány stavem mého vědomí, klesající vibrací v důsledku strachu a hněvu, a otevírající se tak možností „spolupráce“. - Bylo to děsivé … a pravdivé, a dokonce i na dálku nezávisle potvrzené jinými vnímavými lidmi. To jsou ony DUCHOVNÍ SOUVISLOSTI našich životů, které jsem výše naznačil, ale které mnozí dosud považují za pohádky či báchorky. Jsou ve skutečnosti stejnou realitou Země a vesmíru, jako již objevené a do vzorců spoutané zákony elektromagnetismu, gravitace či zachování energie. A je vlastně smutné, že dávní obyvatelé naší země i takzvané primitivní národy to vždy věděli a pracovali s tím, zatímco naši vědci a akademici, kteří nás vynesli do kosmu i do neviditelného světa kvantové fyziky, tohle zatím nevědí či popírají... Ale tuším, že někteří to tuší... :-)
Jak už říkám ve videu z vystoupení na Lávce – pomyslný svatý Petr se nás u nebeských bran nebude ptát, zda jsme „uhájili hranice“, ale zda jsme otevřeli svá srdce. Ne v zášti uhájená hranice, ale SEBEOBRANA v pevnosti, v laskavosti a s otevřeným srdcem … je vstupenkou do nebe.
Co je to „nebe“? - Jiné, vyšší sféry bytí. Jiné možnosti, jiné úkoly, jiná učení a zkušenosti, ale Bohu a Světlu už o stupínek blíž…
Šíříme někteří hnus a strach a myslíme si, že si tím pomáháme, že se tím navzájem posilujeme a šturmujeme do boje. Ve skutečnosti se tím ničíme, lidsky i duchovně. A vábíme k sobě ty „temné“. To už vůbec není legrace… A na rozdíl od situace s migranty jde doslova o život… Oddělujeme se od Zdroje, od Světla, které nemá hranice ani zášť, ale jen věčně proudící tok moudrosti a lásky… A my jsme žáci v této vesmírné škole, nyní lidé, jakkoliv na to zapomínáme a dočasně se při pobytu na Zemi identifikujeme POUZE se svým jménem, tělem a osudem (národem, rasou), se svými instinkty a náladami. Zapomínáme NA VYŠŠÍ SOUNÁLEŽITOST SE SILAMI DOBRA A LÁSKY, které nás sem vyslaly. Na vyučenou. Jak obstojíme, jak postoupíme…
Věřte přátelé, že kdybych jen jednu jedinou věc měl o smyslu života dosud pochopit a nahlas říci: bylo by to, BEZ LÁSKY A BEZ SRDCE TO NEJDE… Přestože nám „chladný rozum“ velí bubnovat na plechový bubínek ega, hranic, zášti a oddělenosti… Uf.
 
Z tohoto úhlu pohledu začínám situaci s uprchlíky nahlížet nikoliv jako krizi, ale jako příležitost a výzvu.
Děkuju a hezkou neděli přeje Igor

Kdo souhlasí s tímto textem, prosím o jeho šíření a sdílení.
 
-----------------------------------

DOPORUČENÁ VIDEA:


MIGRANTI a osobní zkušenost Igora Chauna (30. 9. 2015)
Vystoupení Igora po představení Léčivého divadla v Praze na Lávce 30. 9., v den návratu. V úvodu zazní hudební improvizace Patrika Kee a Ezyho. V obraze je doprovázejí fotografie z naší cesty.
https://www.youtube.com/watch?v=As0Jzyj3Gc8&index=1&list=PLtWAkye06QTCljmxajQNSsqKfvPfp2KjT

 
UPRCHLÍCI 11 - Armáda živých lidí (Tovarnik-Šid, 28. 9. 2015)
Krátká emotivní reportáž Igora Chauna z "území nikoho" na chorvatsko-srbském pomezí. Přímý zásah davem migrantů. Setkání a rozhovor s českými dobrovolníky Dalimilem a Miškou.
https://www.youtube.com/watch?v=YbUoCbhV1ek

 
Goscha reportáže z CESTY ZA MIGRANTY na GoschaTV1 na Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtWAkye06QTCljmxajQNSsqKfvPfp2KjT

Kanál GoschaTV1 na Youtube – 7,76 milionů zhlédnutí, 17 000 odběratelů
https://www.youtube.com/user/GoschaTV1

Naši práci (spolek Goscha) a bezplatné zveřejňování videí můžete podpořit zde:
https://www.goscha.cz/dekujeme-za-podporu/

 


MIGRANTI a osobní zkušenost Igora Chauna (30. 9. 2015)

IGOR: „Přátelé, kdo se zajímáte o situací s uprchlíky, podívejte se, prosím, na toto video. Popisuje, jak se vyvíjel můj názor od videa „ARMÁDA V CIVILU?“, vystřeleného z domova od PC, až po vlastní cestu za migranty přes sedm evropských zemí. Postupovali jsme dolů na jih, proti proudu jejich cesty, proti přílivu… A čím déle jsme situaci poznávali, tím nám bylo jasnější, že situace není černobílá, a tím více se ozývalo naše lidství…“ 
Vystoupení Igora Chauna v rámci představení Léčivého divadla v Praze na Lávce 30. 9., v den návratu z cesty. V úvodu zazní hudebni improvizace Patrika Kee a Ezyho. V obraze je doprovázejí fotografie z naší cesty. Poděkování patří taky Peterovi Kováčikovi za skvělou společnost a pomoc na cestě, a Gabriele Filippi, za jeji Léčivé divadlo. A Šárce, která to citlivě natočila. :-) A všem, kteří nám s cestou pomohli a podpořili nás. - Děkuju, IgorPOSELSTVÍ NADĚJE - nové video Igora

(16. 9. 2015) Pár jednoduchých slov o naději… - Poprvé zveřejněné povídání Igora na úvod sedmé Gošárny v Chotěboři, v pátek 14. června  2013. V úvodu zazní píseň Kamilky a Aylana.PROGRAM VYSTOUPENÍ IGORA CHAUNA A GOŠA AKTIVIT
Přátelé, ve druhé části roku 2015 jsme pro vás přichystali tyto aktivity

(a další budou přibývat, sledujte náš program):

Praha - pondělí 19. 10. 2015
Klub Lávka, Novotného lávka 1
Igor Chaun hostem Gabriely Filippi a Léčivého dfivadla
po představení "Chlapec, který viděl pravdu".
začátek v 19,00 - cena 290,-
předprodej v pokladně (tel. 221082288) a na www.ticketportal.cz
https://www.lecivedivadlo.cz/

Brno - víkend 23. - 25. 10. 2015
SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 14
Kníničky 814, 635 00 Brno
Už čtrnácté Goša setkání pro vzájemnou inspiraci a přátelskou duchovní výměnu.
Přihlášky a info JIŽ BRZY na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

Nový Jičín - sobota 7. 11. 2015 
Igor Chaun hostem ezoterického festivalu
Program, místo a předprodej budou upřesněny.

Opava - neděle 8. 11. 2015
Povídání s Igorem Chaunem
Kulturní dům Na Rybníčku 43/380
16,30 - 18,30
Program, místo a předprodej budou upřesněny.

Více na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/


SMUTEK LIDSKÉ LÁSKY - Igor Chaun (Santiago de Compostela, 21. 6. 2015)

(7. 9. 2015) Přátelé, vytvořil jsem nové video ze závěru mé červnové Svatojakubské pouti. Obsahuje večerní pocity u katedrály po "dosažení cíle". Je o zvláštním vztahu lidského smutku, lásky a naděje. Věřím, že vás video zaujme nebo inspiruje. Děkuju za váš zájem… Igor
 BUDDHA A JEŽÍŠ za mřížemi – přednáška (listopad 2005))

(5. 9. 2015) - NOVÉ VIDEO NA GOSCHATV1. - Zajímavá srovnávací přednáška buddhistického mnicha pro vězeňské kaplany v křesťanském českém prostředí. DOPORUČUJEME. - Získal jsem svolení uveřejnit na Goscha stránkách tuto starší, ale velmi inspirativní přednášku. Hovoří mnich theravádové tradice, který si nepřál být jmenován, ale u kterého jsem v 90. letech zažil mnoho dobré inspirace, na vipassánových meditacích a retreatech (zásedech). Děkujeme, milý Bhante!OSLAVA MÍRU A HARMONIE - meditace na Bílé Hoře

(29. 8. 2015) Milí přátelé, přeju hezký večer a dobrou noc. Na dnešek připadá úplněk ve znamení Ryb a také si dnes připomínáme stětí Jana Křtitele, předchůdce a učitele Ježíše Krista. Takže je dneska (nejen) pro citlivé povahy příležitost k zamyšlení, očistě a pozornosti. Přeju to nám všem! - My to dnes oslavili v Letohrádku Hvězda v oboře na Bílé Hoře v Praze mírovou meditací a oslavou harmonie a moudrosti. Jsem moc rád, že jsem v tom vedru z Vysočiny přijel, viděl se s blízkými a milými lidmi. Zase jsem si připomenul, jak důležité je se střetávat, obohacovat, objímat, povídat si. Nebo spolu jen tak vznešeně mlčet... :-) Přikládám pár fotografií z vydařeného dne. - Také jsem natočil pro naši Gošárnu kousek z meditace Ernestíny Velechovské, a potom krátký rozhovor. - Položil jsem jí otázky, krteré ji překvapily. Ve smyslu: Nevychyluje pobídka k míru rovnováhu vesmíru směrem k NEMÍRU? - Proč je důležitá CUDNOST? - Jaký má názor na MIGRANTY a co nás to má naučit? - Možná uvidíte již zítra na Goscha TV​. - Tak hezký, hluboký a klidný večer, přátelé...
PODĚKOVÁNÍ A ÚMLUVA DUŠÍ


(22. 8. 2015) Přátelé, všem vám moc děkuju za krásná přání k narozeninám. Tady, na Facebookui, i v osobních zprávách nebo na mobilu. Jedu v rychlíku ze Slovenska a vlastně si to užívám. Jsem sám se sebou - připomínam si důležité věci, které jsem tenhle víkend s novými přáteli slyšel nebo pochopil. Jedna z nich je úplně geniální: "Nejvíc jsme se v životě báli věcí, které se nikdy nestaly." Rozumíte? Vidíte se v tom také? Kolik životní energie jsme tak zbůhdarma vyhodili oknem? Dokážeme s tím přestat - začít žít opravdu realitu, namísto představ?

Také jsem si znovu uvědomil, díky slyšeným osobním příběhům, že mnohé co se nám stalo a co považujeme za tragédii (ztráta blízkého) může být v duchovní realitě ÚMLUVOU DUŠÍ, než přišly na tento Zemský svět. Prošli jsme vsak zástěnou zapomnění, branou nového lidského života na Zemi, a je obtížné to pochopit a přijmout. Přestože jsme si to sami naplánovali! Věřím tomu. Je v tom obsažena Jiskra pochopení Božího plánu s námi. -  Odvážím se být konkrétnější. Na meditaci se objevil člověk, který přišel před nedávnem o syna. Bylo mu dvacet let. Ten otec řekl při meditaci, že už to přijal, ale pochopil, že už nikdy v životě nezažije stav štěstí. Rozplakal jsem se. Naď takovým ortelem nad sebou samým. Naď takovou nevírou, že VŽDY můžeme štěstí znovu získat - a pochopit vyšší zákonitosti toho, co se nám stalo. - Později jsem si díky tomu uvědomil, že to mohla být úmluva duší, které měly dvě možnosti. Buď se v nastávajícím životě nesetkají, protože to v plánu není, anebo ano, ale ta Prvá dostane jen dvacet let. Domluví se, že to za to stojí, a ta duše, která bude otcem, souhlasí, protože ve stavu moudrosti a vhledu barda se to jeví jako mnohem výhodnější, než nevidět se vůbec. Vždyť po sobě touží, milují se již eóny věků a spolu se učí, spolu procházejí školou vtělování.  Jenže duše příštího otce tam, ve Světle a pochopení, nedohlédne bolest, kterou sobě sama tímto rozhodnutím připravila. Bolest, až dvacetiletého syna na Zemi pochová. Ona Duše ví, že to zvládne, odhadla to správně, ale zapomněla, jak velké zkoušce víry se tím vystaví. ... Pokud by tohle platilo, a já v to věřím, odchod blízkého člověka nemusí být nahlížen pouze jako "tragédie", ale může být i domluveným a Shůry naplánovaným darem, který znamenal 20 let "navíc", společné pozemské zkušenosti a lidské Lásky... Je to asi to největší učení člověka a nejtěžší zkouška jeho víry. A přece by Jiskra důvěry v Boži plán, a v lekce, které jsme si sami připravili, nikdy neměla být uhašena.. U toho dobrého a silného muže, kterého jsem dnes potkal, se jevila uhaslá. Řekl to, myslí si to. To proto jsem se rozplakal. Zároveň vím a vidím, že muž, se kterým jsem se dnes v důvěře a láskyplně setkal, tento úkol zvládne a svůj prožitek štěstí obnoví. Vím to. Je to totiž v plánu jeho Duše..

Taky jsem si znovu uvědomil, že nikdy nebudeme mít nic jiného, než je Dnešek. (Onen okamžik TEĎ!) Ani v okamžiku smrti to nebude jiné než teď. Proto skutečnou kvalitu života získáme pouze dobrým a opravdovým prožitekem Dneška. To je podstata toho, co nás učí moudří.

Taky jsem si uvědomil znovu, díky společně léčivé meditaci, v jakém omylu žije většina nás západních lidí, když si myslíme, že jsme JEDINCI coby uzavřené a ohraničené energetické systémy. Ve skutečnosti jsme v každou mikrovteřinu propojenI se svým okolím MILIARDOU jemných vláken, kterými s okolím komunikujeme, zkoumáme ho, obohacujeme ho, i si z něho bereme. V jedné vizi v Amazonii jsem to spatřil a byl jsem doslova fascinován. Jaká je energetická realita každé jedné buňky našeho těla, a její komunikace s Veškerenstvem, s celým Vesmírem, jaká je skutečná pravda o našich domnělých individualitách.

Hezké letní dny, přátelé, a dobré duchovni pochopení nám všem. Igor


KAŽDÝ SI MŮŽEME VYTVOŘIT SVOU OSOBNÍ MODLITBU

(19. 8. 2015) Milí přátelé, možná je dobré si navzájem připomenout možnosti a sílu modlitby. Pro pochybující dodám, že když se modlíme, tak se nejedná ani tak o projev náboženský či církevní, jako o osobní rozpravu s Bohem, o osobní vztah, komunikaci a využití vlastního skrytého zázraku naší existence - totiž možnosti "vytočit telefonní číslo Vzhůru", použít "osobní sluchátko srdce" - a zavolat Domů, již za pozemského života. I velcí duchové lidské minulosti to činili a vytvořili nádherné osobní modlitby, kterými se obraceli k Bohu, káli se a prosili o milost. A také o sílu k překonání překážek na své životní cestě. Můžeme to udělat každý z nás, kdykoliv, právě teď...
Děkuju Martině, že mne upozornila na krásnou osobní modlitbu Jana Ámose Komenského...

"Tady jsem, Pane Bože, můj a milosrdný Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám. Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou. Do vůle Tvé se zcela odevzdávám. Nalož se mnou, pro Ježíše Krista, jako s tím, kdo se do náruče Tvého milosrdenství pokládá. Hospodine, panovníku Nebe i Země, Tvému jménu budiž čest, ne mně...Ty jsi hoden vzít moc, moudrost, sílu a čest, slávu i požehnání. Nikdy Tě neopustím. Nyní se zabydluji v hlubině Tvého milosrdenství. Místo hradeb, štítů se kladu do Tvé všemohoucnosti. Před sebe jako stráž stavím Tvoji vševědoucnost. Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce a všech mých úmyslů. Odmykej, zamykej, čiň co ráčíš, před Tvým obličejem stojím takový, jaký jsem. A zbavuji se všeho, i sebe samého. Odevzdávám se Ti cele, plně a bez výhrad. Dělej se mnou co chceš a co vidíš za dobré. Nebráním se, nic nežádám, ať se děje Tvá vůle. Se mnou i skrze mě, podle Tvého přání. Jen o jedno Tě prosím, nikdy mě neopouštěj. AMEN!"

 


Milí přátelé, přejeme dobré odpočinkové léto a hodně lásky i duchovní inspirace.

(10. 8. 2015) Ve druhé polovině léta zase začneme zveřejňovat nová Goscha videa pro vás, s duchovní nebo prostě obecně LIDSKOU tématikou. Bezplatně. Máme natočené zajímavé věci a věříme, že vás to osloví nebo potěší. Kdo to ucítíte, můžete nám pomoct a podpořit nás dobrovolným příspěvkem na účet našeho občanského spolku Goscha, ZDE. Stav účtu je relativně tristní. :-) (Na rozdíl od našich osobních kont! :-) :-) :-) )
Na hlavním kanále GoschaTV1 na Youtube máme v současnosti přes 700 videí, přes 7 milionů zhlédnutí a téměř 17 tisíc odběratelů. Uf! Díky díky vás zájem a spolupráci na s polečné věci. Igor

Odkaz na náš transparentní účet
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi...


Naše autorská videa najdete na GoschaTV1
Další videa najdete na GoschaTV2 a GoschaTV3
 Odkaz pro vaši podporu
https://www.goscha.cz/dekujeme-za-podporu/


PŘED SVATOJAKUBSKOU POUTÍ (Igor Chaun, 12. května 2015)

Milí přátelé, vy, kterým jsem se za ty roky Goša činnosti (i tady na FB) vryl třeba trochu do srdce či do myšlenek, možná si kladete otázku, zdali už jsem na avizované cestě do Santiaga de Compostela, na tak zvané Svatojakubské pouti, k místu údajných ostatků apoštola Jakuba staršího. Na pouti ZA SEBOU, pouti K SOBĚ, pouti k BOHU (v sobě?). Pouti to po Jeruzalémě a Římu třetí nejdůležitější křesťanské...

A kladete si otázku, jak se mi tam daří, kde jsem, co se se mnou děje... Cítím proto potřebu napsat pár slov...

Je to tak, že mám sbalený malý úhledný baťoh, koupil jsem si ve výprodeji goretexovou bundu mamut i správné trekové sandály keen – a o pár dnů jsem výpravu ještě odložil. Koncem května tam bude tepleji a moře lemující Severní cestu už bude spíše k vykoupání, k osvěžení... Trávím tyhle dny spíše v ústraní a vlastně mi vyhovuje, že skoro nikdo nevolá, protože se většina domnívá, že jsem už "pryč". :-)

Pobývám teď hodně v přírodě, dívám se občas na hokej (zvláštní, i já jsem Džegra odepisoval a on zase VÁLÍ), sázím květiny a keře na statku a pozoruju s neztenčenou fascinací SÍLU, mohutnost a NEZASTAVITELNOST TOKU ŽIVOTA, projevující se ve všem živém a Stvořeném na zahradě i všude kolem mne, pozoruju taky politiku a uvědomuju si, kterak v jisté části života se duchovno a veřejný život v našem vnímání ROZPOJUJÍ, a v další části života se zase setkávají, to když nám dojde, že VŠE je duchovno, tedy i veřejný prostor, v němž žijeme, včetně těch, kteří ho viditelně formují - prezident, politici, novináři, umělci atd. Takže se zase více zaobírám naší "společenskou realitou"...

A při tom všem v sobě znovunalézám střípky vlastní duchovní moudrosti i cítění toho, CO UŽ PŘECE DÁVNO VÍM! - Ale zapomínám, stále zapomínám... Co?

Že jsme Jedním, že patříme do dokonalého systému Universa, že jsme TADY za Zemi vlastními delegáty sebe sama, ve škole prožitku a lekcí, sebou samými vysláni, neboť delegáti svého vlastního Vyššího vědomí v přechodném fyzickém těle...

Tyhle myšlenky mi jdou hlavou. Když uvažuji, kdo jsem, jaká je moje úloha, jak dál...

Ztišení, klid a samota mi v tom velmi pomáhají... Potvrzuje se, že teprve když utichne ryk všedních starostí, klokot povinností a hukot běžné komunikace, rozprostře se opět ticho, v němž lze zaslechnout jiné emaily, esemesky a telefonáty - TOTIŽ ty z vyšších úrovní reality, od poslů Božích a snad i Boha samého... A od věčného super Igora - toho moudrého tam na Výšinách, který mne sleduje, fandí mi, našeptává mi a napovídá, pokud si všimnu, pokud dokážu naslouchat...Abych nalezl a dopochopil svůj příběh, svůj úkol, cestu tohoto života... A toho věčného a super máte i vy, tam nahoře, máme ho každý... Takže je to fér...

Nějak mi došlo, že DOBRO je silou prvorozenou, a zlo silou druhorozenou. A právě v jejich dynamice a interakci vzniká Poznání... Pomáhá mi to pochopit sebe, své počínání a svou úlohu, a smířit se sebou takovým, jaký jsem.

Našel jsem odvahu pohlédnout (v záblesku a nepatrném mžiku!) oné „druhorozené síle“ do tváře, a zahlédnout ji i ve vlastním nitru... - Pochopil jsem, že tváře démonů (rohy i smrádek pekelný), jak se nám zlo obvykle romanticky či hrůzostrašně manifestuje, jsou pouze „obrazovým překladačem“ naší mysli, abychom Zlo navnímali. Ale tyto obrazy nejsou skutečnou jeho podobou a jen pomocně se váží k oné druhorozené síle Stvoření, již jsme nazvali Zlo. A která také hýbe vesmírem - a dává vyniknout Dobru, a umožňuje Světlu být cílem, pro nás zrozené bytosti...

Bez zla nebylo by Dobra, respektive naší schopnosti si Dobro uvědomit a vlastním ROZHODNUTÍM se k němu přimknout...

Vybrat si Dobro... I přes vratká klopýtání...

I já si někdy kladu otázku, zda jsem jsem v tom všem víru vlastně víru v Boha neztratil, zda mé chování a přemýšlení o tom nevypovídá...

Je podivuhodné, jak málo vlastně stačí - ztišení se a ústraní - a zjemnělé vnímání začne opět zachytávat zprávy, náznaky, úsměvy i povzbuzení z "vyšších míst".

Znáte to?

Máte to tak taky?

Také vás to vždy znovu překvapí? A POTĚŠÍ?!?

Takové jsou teď mé dny. Tiché, se sebou...

Před poutní cestou...

"Dokud je to v lidském těle, tak to vždycky ještě trochu smrdí..." řekl před lety buddhistický mnich Ashin Ottama, neboli Karel Smrčka, ke kterému jsem docházel na vipassánové meditace a přednášky... Je to věta, kterou mám zlatě zapsanou v portfóliu mých "důležitých vět". Ano, dokud jsme v lidském těle, tak to vždycky ještě trochu smrdí... Tedy - jsme nedokonalé, po štěstí a čistotě toužící, ale často chybující BYTOSTI... A tím i krásné...

Nechceme po žáku čtvrté třídy základní školy, aby ovládal jadernou fyziku školy vysoké... Tak i my zde na Zemi nevládneme dosud vyššími lekcemi a učeními, ale TUŠÍME JE. A dobří studenti, kteří už postoupili, občas přicházejí a DOUČUJÍ nás, ve snech, předtuchách, v naší intuici a jemném vnímání, našeptávají nám a radí, a také nás ochraňují, když dovolíme, když nasloucháme...

Při poctivém ztišení se cítím znovu SÍLU A MOUDROST Boží. Cítím až fyzicky vliv Krista, Panny Marie, ale i Buddhy a dalších milovaných bytostí a energií. Pobývajících ve vyšších úrovní stvoření...A občas - jsme z toho RADOSTÍ V SEDMÉM NEBI. :-) Tento slovní odkaz uvádím záměrně, abych připomenul, kterak nám vyšší duchovní Pravdy pronikly i do prosté řeči, abychom nezapomínali a alespoň v nadsázce a občas si je navzájem připomenuli, třeba "jen" rčením, úslovím...

Ale nejlépe je si to připomenout napřímo: modlitbou, myšlenkou, přímým uvědoměním si...

A to se nejlépe dělá v ústraní... Proto jsem teď převážně sám...  Po letech vydávání, samo přišlo období opětovného nabírání a očisty...

Také jsem si uvědomil, že když na sobě pracujeme, tak se to přece jenom v nás "nějak ukládá". Tvoří se nějaký "zlatý fond" naší lidské osobnosti, a ono se to projeví, když jde do tuhého. V běžném životě si můžeme postesknout, že stagnujeme  a cítit se malými a rozmrzelými, ale dlouhodobé zabývání se SPRÁVNÝMI POSTOJI A ČINY se přece jenom projeví, když je třeba... Zemřel mi totiž soused. Tady, na Vysočině. Už mu bylo přes osmdesát, ale aktivitou, mluvností a pracovitostí byl nedostižný. Párkrát jsme se pohádali na krev. A najednou tu není... Osiřely jeho pole i zahrady... Zasáhlo mne to... Až jsem se divil, jak moc... Vedli jsme spor o závoru, kterou si postavil přes obecní cestu... Vedla do pole, téměř nikam, ale přec jen byla obecní. Jardovi šlo o to, aby mu neutíkaly slepice. - Sousedé mne nabádali, ať to řeším. Nemohl jsem za domem parkovat. Že i jim to pomůže. Starosta mi řekl, že stačí napsat dopis, a soused to dostane příkazem... Neudělal jsem to, "nenapsal" jsem to. Řekl jsem si, že při jeho věku neznám dne ani hodiny a že nechci zatížit poslední léta jeho života "prohraným sporem" o bránu, jejíž ztráta by ho hodně bolela. ... Netušil jsem, že naplnění přijde tak brzy. Zasáhlo mne to. A jsem nesmírně rád, že i když jsem váhal, tak lepší část Igora, ten "fond Dobra ve mně", dokázal ustát tu situaci. A i když jsme se několikrát příšerně zhádali, ustoupil jsem mu. Já nebudu psát udavačské dopisy, ani když jsem v právu... - Jardo, mám tě rád a chybíš mi tady na Vysočině, mezi svými poly, s traktorem, s nářadím, u svých býčků, kachen, brambor i slepic... Jardo, už tě nevidím přes plot, v tvé věčné činorodosti... Jardo, ať je ti země lehká a nebe vzdušné tam, kam jsi nás předešel...

Cítím, jak je důležitá, zázračná a mocná tato doba. Věřím, že každé setkání má smysl. Že i nepatrný člověk a příběh v našich současných životech je pečlivě plánované setkání - osudem či karmou či Prozřetelností - tak, aby právě dnes, v těchto dnech, došlo k očistě, k průniku omilostňujících energií, k vlídnosti a laskavosti, pokud to dokážeme...  - Tím rozvážeme staré bolesti a vazby, tížící nás třeba po mnoho životů...

Je to jako s těmi apoštoly na pražském orloji. V okénku se střídají postavy lidí - světců, ale za tím vším je mistrovská souhra z díla mistra Hanuše... Tak i Stvořitel sám v mnohem nesmírnějším soukolí chystá a připravuje nám setkání, přátele i konflikty těchto dnů, abychom pochopili, spatřili... Věřím a cítím, že je to zesílená činnost a zároveň milost, která probíhá právě teď...Ještě to připodobním řečí filmovou... Jako kdyby hrdina předchozího filmu (tedy předchozího našeho života), a tedy hlavní postava s níž jsme mnohé zažili a proboleli, se nyní objevil alespoň jako malá epizodní role... V důsledku je pak tento film (tento náš život) různými postavami doslova zahuštěn a je někdy těžké se v tom orientovat, ustát to a lidsky reagovat. Film je přeplněn postavami a je jen na nás, zda si všimneme, že ředitel továrny hraje nyní malého vrátného na fabrické fortně, a bývalá vrchní milovnice nám věnovala smírný úsměv zpoza řeznického pultu, když se nám nahýbala pro bůček... Pokud zachytíme tyto pohledy, tato poselství, pokud srdcem zavnímáme tyto NITKY OSUDU A MILOSTI, příběh se rozváže, poléčí. To je zázrak této doby...

Všímejme si pozorně s kým a proč se setkáváme, co řešíme, co léčíme, jak reagujeme, co v nás kdo probouzí a co MÁME přitom léčit...

Neboť i dnešní posvátnou dobu snadno zahodit, prolelkovat...

Samozřejmě, že karmické kolo Osudu "takto" funguje stále... Ale přijde mi, že v těchto dnech (letech), v těchto našich životech to zesílilo... Tlak doby, "zkrácení" času, naléhavost prožitků i častý náš zmatek o tom vypovídají... Dovolím si ještě příklad z divadelnictví... Jako kdyby dříve byl každý život osazen pouze postavami přinaležícími konkrétnímu titulu, žánru a autorovi... Ale nyní - řečeno ve shakespearovském klíči -, v jednom jediném představení (tomto našem životě) ožili Hamlet, král Lear i Othelo s Desdemonou.. A je na nás, jak se s tím vypořádáme, co si pro sebe vybereme. Kam zaměříme pozornost a čemu bude naslouchat naše srdce. Vypadá to jako chaos, ale je to PŘÍLEŽITOST. Můžeme nyní snáze než kdy jindy změnit žánr a sami si rozhodnout JAK SE NÁM LÍBÍ? :-) Vlivem naléhavých možností posvátné doby, do níž nám bylo dáno žít, Dramaturgie je rozvolněná, a možnost REINKARNACE ZAŽIVA se takto ukazuje v praxi...Vždy existovala provázanost mezi karmou a postavami, jimiž byly naše životy osazovány. Nyní ale SYSTÉM začal pracovat v jakémsi zhuštěném režimu a chrlí a nabízí intenzivní lekce, léčení, setkávání, rozhřešení, rozvazování, možnosti nápravy... Proto tolik bolesti, dramat, ale i pochopení a nádherných přátelství - v našich současných lidských vztazích...

Takhle přemýšlím, když jsem sám, abych zjistil a připomenul si, že NEJSEM SÁM... :-) Uf.V téhle náladě bych si vůbec neuměl představit, kupříkladu, že bych šel NA HOKEJ!

A fandil, přetáhl si přes hlavu repre dres a volal KDO NESKÁČE NENÍ ČECH!!! Hop hop hop!

Anebo uměl...? Uměl bych si to představit...?

Možná ano. Protože už jsem pochopil, že Bůh je ve všem, i v gumové pryži jménem PUK, a záleží jen na kapacitě našeho myšlení, v čem a kde všude jsme ochotni si BOŽSKÉ připustit...

Tak hezký den, přátelé, a neutuchající myšlenku na Boha... A také na sílu jeho svatých poslů Lásky. A tak vůbec...

Jak už jsem řekl, je přede mnou ta Svatojakubská pouť... Už za pár dnů... Ráno už prý nebude zima a lezavo, a moře bude vstřícnější - k poutníkovi opuchýřovanému, k inkarnátovi pražskému jménem Igor, v mamutí žluté bundě, však foto pošlu...

Tak hezký den, Igor...

A teď na ten hokej... :-)

 


Milí přátelé, ze srdce vás zdravím a přeju za sebe i spolek Goscha
KRÁSNÉ VELIKONOCE. 

(4. 4. 2015) Já osobně jsem ukončil "pobyt ve tmě" o něco dříve, děkuji za tuto zkušenost a také smekám před skvělým Vláďou Bohmem za jeho moudrou péči, a až dojemně laskavou. Jsem rád za tuto zkušenost, ale nyní už spolu s vámi vnímám a učím se ze Světla těchto dnů a této Velikonoční PŘÍLEŽITOSTI. - Přemýšlím, jak napsat vzkaz a přání, které se váže k tomuto Svátku, když číst to budou i lidé hluboce věřící, i z přesvědčení ateisté, anebo lidé váhající, obezřetní, sotva krůček na Cestě... - Tak to tedy napíšu jednoduše a skromně. ... Přeju nám všem, přátelé, abychom v těchto posvátných a požehnaných dnech využili příležitosti a usebrali se v sobě i v Bohu. Věřím, že každá naše myšlenka na původní dokonalé propojení s vyšší mocí, které říkáme Božská, má vždy zcela zásadní význam a smysl, a že už ze své podstaty léčí, naplňuje nás a obohacuje.
Cítím a mám vyzkoušené, že každá myšlenka na Nebeského Otce a na Ježíše Krista, Jeho posla Lásky a šance lidské Kristovské, sama o sobě už nás očišťuje a povznáší.
A pokud má někdo potíž s těmito slovy - Bůh, Kristus -, můžeme to stejně dobře nazvat jako Energii, Sílu, Dokonalost, Vyšší přírodní zákony kosmu, Univerzální Lásku, prostě jak chceme. A vždy to bude správně...
Přeju nám, přátelé milí, krásné Velikonoce, čas obnovení síly a víry, a také ponoru do vlastní Božské moudrosti... - Děkuju, Igor Chaun
A přikládám video, kde jsem si dovolil hovořit o svém vnímání Krista...(30. 3. 2015) Přátelé, kdo máte rádi má povídání, udělejte si, prosím, chvíli (dvě a půl hodiny :-) ) na toto mé vystoupení v Karviné. Podařilo se tam zvláštním a srozumitelným způsobem pojmenovat mnoho témat a příběhů, se kterými se setkáváme na duchovní cestě. Velké poděkování pořadatelům za pozvání a především všem vám skvělým posluchačům v sále, se kterými jsme vytvořili tuto atmosféru sdílení a inspirace. I to mne vedlo k nebývalé otevřenosti a upřímnosti. DĚKUJU. Hodně síly a naděje na Cestu nám všem... - Igor14. SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ - POZOR ZMĚNA!

(30. 3. 2015) Milí přátelé, z několika různých důvodů jsme se rozhodli, a částečně i intuitivně, že naše chystané 14. setkání, které se mělo konat v hotelu Fontána na Brněnské přehradě o víkendu 17. až 19. 4. 2015 se prozatím ODKLÁDÁ. Věříme, že po všech našich krásných setkáních mnozí cítíme čas především k osobní práci na sobě a že v tomto nabitém čase mnozí uvítáme spíše samotu a ticho, klid a kontemplaci.
Neboť mnohé už bylo ŘEČENO, ale nemnohé VNITŘNĚ VYKONÁNO.

Naši tradici GOŠA setkávání a přednášek samozřejmě podržíme, a těšíme se na setkání s vámi v příštím čase.
Termín a program pak s předstihem zveřejníme…


(17. 3. 2015) Milí přátelé, chtěl bych vám nabídnout s velkou láskou a radostí toto krátké video, které jsem vytvořil pro ty z vás, kteří raději naslouchají, než čtou… Protože nejprve jsem zveřejnil samostatný text... - S přáním inspirace na společné Cestě a při společném rozpomínání, navíc v těchto krásných předjarních dnech, vás zdraví Igor a přeje dobrou náladu a neutuchající víru a naději v srdci…


Tento text jsem rozepsal v březnu 2014, po obdržení Bludného balvana spolku Sisyfos. Nyní jsem ho našel v počítači, dopsal a zveřejnil. - Je to podobenství o nás a o době, ve které žijeme... Přeju příjemnou inspiraci - a ROZPOMÍNÁNÍ...

PŮVODNÍ KRÁLOVSTVÍ (Igor Chaun, 14. 3. 2015)

Je možné to nenapsat, nepřiznat si to??? – Někdy mi přijde, že jsme jako v pohádce o velvyslancích dávného Království, kteří se vydali na cestu do daleka. Objevili nové končiny, a postupně začali na mateřské Království zapomínat. Pracovali, žili, množili se … světili dny, kdy nepracovali, aby alespoň jeden den v týdnu tito lidé vědomě přemýšleli o své původní krajině, o svém Království, z něhož přišli.

Vždy cítili posvátnou radost, když se propojili a vzpomínali.

Časem ale někteří od tohoto zvyku upustili, a ještě později – TÉMĚŘ VŠICHNI.
Postupem generací začalo se vědomí o původním Království vytrácet. Obyvatelé kolonie zapomínali – a vzpomínky starších či zbožnějších byly odkazovány do říše fantazie, mýtů nebo báchorek.

V jistém smyslu se jim ulevilo, protože už nemuseli odvádět přímé vyúčtování, respektive zapomněli, že na ně stejně jednou dojde…

Už nad sebou necítili přímý dohled dávného Království a začali se vnímat jedinými pány své kolonie, jedinými vládci svého života, bez jiné odpovědnosti.

Avšak tento pocit začal kolonisty postupem času zároveň i svírat a tísnit. Někteří se znovu uchylovali k dávným bájím a zkazkám o Království, z něhož přišli, o vznešených palácích ze zářícího zlata, žuly a mramoru, jejichž podstatu nenahlodá čas, strach, ani proměnlivost podnebí v kolonii.

… Ba dokonce hovořili i o podivuhodných technologiích, které se v nejasných vzpomínkách jevily jako nadpřirozené či božské, a také se nemohli zbavit vracejících se vzpomínek na existenci vládnoucích tam – v původním Království – jakýchsi vyšších bytostí, vznešených služebníků vládce a Stvořitele KRÁLOVSTVÍ…

Samotný Král byl jen tušený, ale někteří se k němu začali v duchu znovu utíkat a modlit.

Když začali obyvatelé kolonie hledat ve své minulosti, ukázalo se, že nejsou zcela bez možnosti se rozpomenout. Kromě volání ve svém srdci mohli používat i několik starých map, instrukcí a modliteb, které se v různých částech Kolonie začali znovu nalézat a objevovat, a které zjevně odkazovali k jakémusi faktickému Království. Mnohým se jevilo, že tyto STŘÍPKY MINULOSTI se vztahují k něčemu Vyššímu, avšak SKUTEČNÉMU.

Časem se o existenci původního Království, z něhož kolonizátoři přišli, začínalo více a více mluvit.
Lidem to přinášelo úlevu a vnímali, že myšlenka na původní Království je zvláštně spojuje a rozradostňuje. Také se ukázalo, že jejich společenství, když se v duchu i nahlas upíná ke Království, stává se klidnějším, radostnějším … a je nějak příjemnější v něm pobývat.

Stejně tak ale zůstávala i skupina mrzutých kolonistů bez víry a bez vzpomínky, kteří tvrdili, že nic takového jako původní Království není, a že ani být nemůže, protože na horizontu oceánu čekají jen velké chobotnice a mořští draci – a za nimi už není NIC.
A vcelku zahořkle se oháněli také SVÝMI mapami. Ty opravdu ukazovaly svět jako JEDINÉ místo s živými lidmi, a tím byla jejich kolonie. Tyto mapy byly pořízeny nedávno – skupinou mořeplavců, která se z kolonie vydala AŽ NA SAMÝ HORIZONT ZNÁMÉHO OCEÁNU. Tato skupina také požívala jisté vážnosti a v jejím čele stanul muž, povoláním Zlatník.

Také si v tom čase někteří všimli, že jsou mezi nimi jedinci, kteří v době úpadku nedávali vědět o svém „stavu rozpomenutí“, ale nyní, když se opět stávalo zvykem i na veřejnosti o možné existenci vzdáleného Království hovořit, se ukazovalo, že mají schopnost dobře si vybavovat i nečekané podrobnosti o chodu tohoto Království, o jeho smyslu, a především o NAPROSTÉ PROPOJENOSTI kolonizátorů s tímto Královstvím, a to překvapivě i těch, kteří existenci Království zamítali... A sdružovali se kolem nových map.

Myšlenka na Království tak zesilovala, pomalu se vynořovala v myslích a srdcích kolonizátorů…

Některé to však přivedlo ve zmatek. Uvědomili si, kolik let a pokolení neodváděli do Království, co měli, a jak silně vypověděli poslušnost jeho zákonům… Jiní se dokonce obávali náhlého vpádu RYTÍŘŮ SVĚTLA, výběrčích to původního Království, kteří násilím a naráz vyberou neodvedenou daň. Anebo mohutným útokem V TRESTU kolonii vyhladí, v jediném okamžiku smetou navždy do moře…

Jiní je uklidňovali a říkali: V původním Království o nás přece vědí, nezapomněli jako my. A nechali nás, abychom si založili tuto kolonii a pomýšleli jen a jen na její ROZKVĚT. Vládce původního Království je jistě milosrdný a čeká, až sami si vzpomeneme a odvedeme daň.

A jiní se ptali: Ale jak teď odvést daň, když nemáme s Královstvím přímé spojení?
Moudří jim odpověděli: Odvedení daně spočívá v uvědomění si jednoty s původním Královstvím. Písaři Království to zaznamenají a tím se stáváš opět součástí Království i Krále.

V kolonii začínal být celý PŘÍBĚH ZAPOMNĚNÍ stále více a více srozumitelný. Pozbýval své zakázanosti a stával se srozumitelný více lidem. Skupina nových mořeplavců sice vzdorovala, ale zmenšovala se. A těm, co zbyli, se lidé smáli, nebo je politovali.  Nebo se za ně pomodlili, ať jim původní Vládce odpustí…

V té době nastal v kolonii Zlatý věk.
A když došlo opravdu jednoho dne ke SPOJENÍ kolonie a Království, vlastně už si toho ani nikdo zvlášť nevšiml. Tak přišlo KRÁLOVSTVÍ ZA ZEMI, a tak vešla jedna maličká lidská kolonie, v srdci vesmíru, zpět do milosti původního Království a do Lásky Boží…

-----------------------------------------

A jak to vím, přátelé…?
I já jsem přece jeden z kolonizátorů, kteří zapomněli na svůj původ. A právě teď se spolu s vámi rozpomínám…

Na co? - Že původně jsme byli my všichni vědomými obyvateli a příslušníky Království. Byli jsme vysláni ke svému úkolu, do dalekých krajů. Časem jsme zapomněli, že jsme součástí Království a začali sami sebe a svou „kolonii života“ považovat za jakési smutné místo, království bez Krále.
Namísto vyšších zákonů původního Království vetřel se nám do jednání a společného žití zmar a hřích.
A právě teď se rozpomínáme.
Vím to.
Vidím to.
Na sobě i na vás.
Mám z toho radost.

Vidím, jak oprašujeme prastaré mapy, rytiny i listiny, jak stíráme prach ze starých pergamenů, a stále jen jednu Pravdu zříme… Lámeme pečetě prastarého lidství a odvážně studujeme a stoupáme…

Děje se to, přátelé...
Nejodvážnější z nás kolonizátorů se už vydali zpět – na nepředvídatelnou a krásně dobrodružnou cestu Domů.
Korábem je nám SRDCE a větrem v plachtách je naše smělé ODHODLÁNÍ.
Někteří se nám smějí, někteří nás podporují. Ale písaři a berní andílci nebeského Království už nestačí zapisovat nové přihlášky, každé jedno další naše rozpomenutí se na JEDNU VELKOU JEDNOTU.

Děkuju, Igor


(28. 2. 2015) Přátelé, zdravím vás po čase a těším se na jarní Goscha akce. Včas napíšeme co a kdy. Děkujeme za vše, co jsme spolu v roce 2015 už prožili, ať už na mé lednové "moravské cestě" nebo společně u nových videí. - Naleznete jich na našem hlavním kanále GoschaTV1 opravdu hodně nových. A za všechny Namó Tassá... - obnovená buddhistická poklona - neboli TŘI BUDDHOVY KLENOTY - z dokumentu CESTA DO INDIE. Mnozí jste žádali o její opětovné nahrání a tady tedy je... :-) Věřím, že vás potěší... Díky a zdraví IgorChaun


PODĚKOVÁNÍ ZA 2014 A PŘÁNÍ IGORA A GOŠA K 2015

(31. 12. 2014) Přátelé, ze srdce vás zdravím a přeju krásného Silvestra. Děkuju za to, co jsme spolu prožili tenhle rok. Virtuálně tady na webu i osobně, na našich Setkáních. Byl to moc zvláštní rok, ale asi potřebný... Ne, že bych zažil moc porodů - vlastně jen jeden :-) - ale vím, že aktu samému předcházejí "porodní bolesti". Až potom vyjde plod, v síle i kráse... :-) Věřím, že právě rok 2015, který nadchází, pro nás bude rokem duchovní i životní sklizně, plodným zúročením toho, co se v tomto roce kolem nás i v nás samotných často tak bolestně RODILO, hlásilo o slovo... Neříkám to jako frázi, opravdu bytostně cítím, že přichází dobrý rok a že v něm máme mnozí velké šance se uklidnit, najít, postoupit... A odpovídají tomu i astrologické předpovědi... A poselství, která někteří přijímají od nevtělených učitelů a Mistrů... Opravdu ze srdce to, přátelé milí, nám všem přeju. A nějaké další Goša akce nádavkem k tomu... :-)
Moc mne tahle práce baví a naplňuje. Jak už jsem před časem napsal, došlo mi, že podílet se na šíření a distribuci "Božího světla v lidském vnímání" je asi ta nejkrásnější práce, kterou může člověk mít. Začal jsem to tak vnímat. Proto se i moje práce a život stále více věnují Gošárně, neboli, jak by řekl Vladimír, práce se stává tím, čím má být, tedy posláním a radostí. :-)
Moc vám díky za podporu a za přízeň. Děkuju všem, kdo se díváte na videa, kdo lajkujete, komentujete, šíříte dál. A kdo osobně přijíždíte na naše akce. Každé Goša Setkání je i pro mne znovu překvapením, s jakou intenzitou se odehrává, jak se vždy podivuhodně poskládá chemie lidí, i vás, co přijedete noví, chemie témat a vzájemné inspirace. Skutečně mne to udivuje, a nejen to ... dojímá...
Tak je mi to svědectvím, že tahle práce má cenu.
Moc děkuju vám, kteří mi občas napíšete, že Goša aktivity vám pomohly a jsou pro vás důležité... Že pomohly inspirativním videem (při kterém vám "něco docvaklo"), novým přátelstvím, lidským sdílením, novým přítelem či kamarádkou... To vše se díky Gošárnám děje a já to tuším. Někdy mi říkáte: Igore, ty ani nevíš, kolik lidí se díky tomu našlo, propojilo... Uf! - To je mi radostí... Ale znovu musím říci, že bez vás, vašeho zájmu a sílící touhy po duchovnu, po poznání a po Bohu, by Gošárna nebyla, neexistovala, zanikla, ba co více - schlíple uvadla...! :-) Co já bych si počal sám, u svého počítače, s těmi videi a Setkáními?!? To vy, milí přátelé, Gošárnu zaléváte svým zájmem a laskavostí, a já jsem jen OBČASNÝ ZAHRADNÍK, s plným respektem ke Slunci, díky kterému naše GOŠA ZAHRADA KVETE A SÍLÍ... :-)
Velké poděkování patří mým spolupracovníkům v Goše - Mirečce, Veronice, Davidovi, Šárce a Lucii, kteří se mnou mají často až nadlidskou trpělivost a kteří mi obrovsky pomáhají. A nejen oni, je to spousta z vás, kdo příležitostně pomáháte, ano, jste to vy, "staří dobří Gošárníci“, kteří se mnou KÁRU SVĚTLA TÁHNETE UŽ TŘI ROKY. :-) A jejichž usmívající se tváře vždy tak nesmírně rád vidím v sálech našich akcí...
Hodně síly, přátelé, hodně odvahy, abychom zvládli úkoly roku 2015, který přinese další naše životní události. Vše směřuje k Bohu a k Poznání. To je smysl našeho pobytu tady na Zemi. Duchovní růst. Tak si to, prosím, připomínejme. I mně to velmi pomáhá... Uf!
Igor Chaun, 31. 12. 2014


VIDEA Z VÁNOČNÍHO GOSCHA SETKÁNÍ

(24.. 12. 2014) Milí přátelé, vytvořili jsme pro vás videa z našeho nedělního VÁNOČNÍHO GOSCHA SETKÁNÍ 21. 12. 2014. Jsem moc rád, že už je to venku, protože akce v mnohých z nás dlouho doznívala. Byla to docela síla. - Všem, kdo jste se těšili, přeju příjemné sledování a inspiraci. :-) Seznam videí najdete na GoschaTV1 ZDE.. SeznamPo Igorově úvodu následuje Karaimi a Eva Puklová – a také krásné písně Dana a Jany Čadových z Dajány Praha. Nakonec jsem to takto rozdělil, kvůli celkové délce 3 a půl hodiny.
Ještě jednou příjemný Štědrý večer, milý GOŠA PŘÁTELÉ, tady máte dnešní „dárek“. A i já se už přesouvám k odpočinku, meditaci a osobní radosti. – Děkuju za naše sdílení po všechen společný čas. Moc mi to dává. Přeju dobrou chuť k štědrovečerní večeři… :-)  Igor
 


PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ GOŠA SETKÁNÍ.

(21. 12. 2014) Milí přátelé, tak jsem se vrátil domů po procházce s pár milými Gošárníky Prahou. Mám prosvícené Svátky naším dnešním SETKÁNÍM. Moc děkuju za duchovní moudrost a inspiraci, které zazněly. Co říci více. Evička Puklová je fenomenální. Karaimi také, jsou to bytosti se schopností přímého napojení. Bylo mi mezi vámi skvěle, a jsem "POKORNĚ HRDÝ", že jsme to takhle dnes oslavili. Věřím, že i vy, kdož jste byli osobně, jste to cítili podobně. A že nám zážitek následný kulinářský nevymazal onu hlubokou stopu duchovní. Jak se do našich srdcí otiskla za tři a půl hodiny dnešního VÁNOČNÍHO GOŠA PROGRAMU NA LÁVCE...
Díky, video již velmi brzy na GoschaTV, i pro vás ostatní, možná už zítra... Hezký večer, hodně Světla a radosti, nadějeplné Svátky Vánoční přeje Igor, dneškem opět posílen...


POZDRAV A INFO O ZÍTŘEJŠÍM GOŠA SETKÁNÍ - 21. 12. 2014!

(20. 12. 2014) - Přátelé, zdravím vás a přeju krásnou sobotu. Těším se zítra na naše VÁNOČNÍ GOSCHA SETKÁNÍ v Klubu Lávka, a tady je pár aktuálních informací. - Od 10-ti hodin se pro vás Klub otevře a zahájíme vaši registraci. Po vstupu u stolečku vlevo se rozřadíte podle toho, kdo už má zaplaceno přes účet, nebo kdo bude platit na místě (350,-). Najdeme si vás dle přihlášek ve vytištěných seznamech a OBDRŽÍTE VSTUPENKU. Pak budete pokračovat do kavárny, s možností občerstvení na baru a s možností zakoupit něco z naší vánoční Goša nabídky. Věřím, že silným lákadlem je kniha Bedřicha Kočího O DUCHOVNÍ LÉČBĚ, kterou jsme zvláště přivezli z brněnského nakladatelství Agape, protože se jedná o dílo mimořádné síly a významu. Doporučujeme. (Cena 150,-) V nabídce budou také další knihy, DVD a CD, takže počítejte s možností zakoupení vánočních darů.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jste vyplnili a odeslali formulář, tak je vše v pořádku a počítáme s vámi. Platba na místě je regulérní možností. - Pokud jste nestihli vyplnit formulář a zkusíte přijít, nemůžeme vám zaručit, že pro vás vystačí kapacita sálu. Uvidíme podle situace.  
Kolem 10,30 se usadíme v sále a začneme hudbou Dana a Jany Čadových, našich přátel z pražské Dajány. Vystoupí také Písnička Svobodová a možná i Karel Marinov.
V 11,00 vás přivítám já a promluvím krátce o smyslu našich Goscha setkání, o radosti ze společné Cesty za Poznáním, s nadějí a otevřeným srdcem…. A uděláme si malou úvodní meditaci.
V 11,20 vystoupí Karaimi a poví nám o vánoční energii přírody a Země, jak je vnímá v těchto dnech, a o potřebě Lásky a návratu Světla na Zem. Tak jsme o tom alespoň hovořili v přípravě. Ale Karaimi je krásný nespoutaný živel a v jistě bude hovořit především z momentální inspirace. Těším se. :-)
Následovat bude krátké vystoupení Dana, Jany a Písničky – a uslyšíme i krásnou autorskou píseň Maria v podání Písničky Svobodové…
Kolem 12,00 přivítáme léčitelku a duchovní učitelku Evičku Puklovou. Už naše setkání, když jsme domlouvali podrobnosti vystoupení, bylo velmi silné. Hovořila o „OKÉNKÁCH PŘÍLEŽITOSTÍ“, které se otevírají pro nás všechny v tomto posvátném čase. (Najdete to i na GoschaTV1.) Paní Eva bude hovořit o osvobození se od starých vzorců, strachů, a o šanci uchopit pevněji své dary, své talenty, svou vlastní LIDSKOU SVOBODU, Stvořitelem nám danou do vínku… Paní Eva hovoří prostě, ale velmi moudře a se schopností vysvětlit srozumitelně i „zdánlivě složité zákonitosti duchovního života“.
V průběhu našeho Setkání se také budeme věnovat energii a mystice Vánoc, smyslu příchodu Ježíše Krista, a výročí DVOU LET od „konce světa“ (21. 12. 2012). Budeme hovořit o šanci nového duchovního života, kterou jsme tím dostali… Naše setkání připadá na minutu přesně na toto dvouleté výročí… :-)
Ve druhé části vystoupení paní Evy bude prostor pro vaše otázky, tak si je prosím připravte, její spontánní odpovědi, s použitím „nápovědy“ jejích DUCHOVNÍCH PRŮVODCŮ, opravdu stojí za to. :-)
Ve 14,00 se rozloučíme a přesuneme se do kavárny a přilehlých prostor Klubu Lávka, kde bude připraveno teplé občerstvení – veganské, vegetariánské i běžné.
Zároveň bude znovu dispozici naše VÁNOČNÍ NABÍDKA vybraných knih, CD a DVD.
Společné jídlo a přátelská komunikace mohou trvat do asi 15,30 – pak Klub Lávka opustíme, bude se tam chystat další večerní akce.
Můžeme se pak spontánně projít na Karlův most nebo Nerudovkou vzhůru na terasy pod Strahovským klášterem, s nádherným pohledem na Prahu, kde můžeme přivítat odpolední „návrat Světla“, SVÁTEK ROVNODENNOSTI.

Děkuju, těšíme se na vás, přejeme sílu a radost a SCHOPNOST VĚDOMĚ ČERPAT energii a laskavost Shůry.
Igor a tým GOSCHA.

__________________________

A pro vás, kteří jste ještě nepřešli zcela na pránu, orientační menu připraveného GOŠA občerstvení ve 14h, které je v ceně vaší vstupenky. :-)

Dobroty VEGANSKÉ a VEGETARIÁNSKÉ
objednalo si 70 % z vás (13 % a 57 %)
vaří Green Spirit - https://www.greenspiritbistro.cz/

Svíčková na smetaně se seitanovými kousy "masa" /VEGETARIÁNSKÉ, mléčné, obsahuje lepek/
(pečená kořenová zelenina, smetana, seitan)
 lehce pikantní Guláš se seitanovými kousky masa /VEGAN , obsahuje lepek/
(cibule, paprika, chilli papričky)
Kung Pao /VEGAN/ (restované uzené tofu, žampiony, mrkev, červená paprika, cibule, arašídy, rýže)
Chilli con Carne pikantní mexické jídlo  /VEGAN/ (černé fazole, mrkev, koriandr, soya granulát, sůl pepř, česnek)
Knedlík celozrnný /VEGETARIÁN, obsahuje lepek/
Restované brambory /VEGAN, bezlepkové/ (olej, paprika)
Nachos /VEGAN, bezlepkové/ (tradiční mexické kukuřičné lupínky)
Smažené řepné placičky /VEGETARIÁN/ (červená řepa, pepř, vejce)
Pažitko-tvarohový dip /VEGETARIÁN, bezlepkové/
zeleninové špalíčky syrové - vhodné k pažitkovému dipu /VEGAN, bezlepek/ (mrkev, řapíkatý celer, okurka)
Pomazánka z červené řepy, ochucená čerstvým koriandrem /VEGETARIÁN, bezlepkové/
(pečená řepa, ochucená umeoctem a tvarohem , koriandr čerstvý)
Žitný chléb /VEGETARIÁN/

Dobroty OBVYKLÉ ČESKÉ
(objednalo si 30 % z vás)
vaří Klub Lávka - https://www.lavka.cz/

Kuřeci miniřízečky
Roláda z vepřového kolene
Kuřecí minišpízy v šalvěji
Krájená zelenina s jogurtovým dipem
Čerstvé krájené ovoce
Variace minidezertů


KRÁSNÉ ADVENTNÍ DNY, PŘÁTELÉ!

(19. 12. 2014) Milí Goša přátelé, je dobré si připomenout, že NYNÍ JE ČAS PŘÍCHODU KRISTOVSKÉHO PAPRSKU. - Teď se 1000 krát zúročí každá myšlenka na Něj, každé naše ztišení, každé pokoření se... - Lze to silně osobně vnímat, a zároveň jsem na to byl upozorňován ve všech setkáních s moudrými lidmi, která jsem teď měl. A hovoří tak i četná duchovní svědectví. - Proto si společně připomeňme čas ztišení, příjmu Svátosti, možnost uvědomnění si přímého vztahu "člověk a Bůh". V láskyplném překvapení, když toto spojení opravdu pocítíme... Uf.
Nám všem přeju krásný adventní čas, čas vnitřního DUCHOVNÍHO USEBRÁNÍ SE, který trvá do štědrovečerní půlnoci, a pak ať po všechny další věky naše...
A ať se nám v tomto období „otevře kousek nebe, abychom pocítili, že naše existence má hlubší smysl“. Jak zaznělo v jednom krásném adventním přání, které jsem včera dostal. - Přeju vznešený den i život, přátelé... Igor


MORAVSKÉ BESEDY IGORA CHAUNA V LEDNU 2015

7.1. Zlín / 8.1. Valašské Meziříčí / 14.1. Brno / 15. 1. Hodonín


Milí přátelé, těším se na vás v lednu na Moravě. :-) Téma našeho povídání se dá shrnout jednoduše do tří slov - ŽIVOT, VÍRA, NADĚJE. Aneb o životní a duchovní zkušenosti s "Igorem Chaunem, režisérem, scenáristou, cestovatelem a zakladatelem spolku GOSCHA". Děkuju všem, kteří se na organizaci a pozvání podílejí.
Brzy na viděnou!

ZLÍN - středa 7. 1. 2015
místo konání: Městské divadlo Zlín-Studio Z
začátek v 18,30 - cena :250,-
předprodej v pokladně Městského divadla Zlín: tel: 577 636 207, 737 227 856,
https://www.divadlozlin.cz/cs/vstupenky/online-nakup- vstupenek-jak-na-to/
kontaktní osoba: Blanka Šimůnková-Centrum Centrum Arkána Zlín, tel.: 777 192334
centrumarkana@seznam.cz, www.centrumarkana.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - čtvrtek 8. 1. 2015
místo konání: Harmonie o.s. vzdělávací centrum Paláckého 49, Valašské Meziříčí
začátek 17,30 - vstupné 250,- Kč
rezervace vstupenek on-line na www.harmonievm.cz - tel 603255738

BRNO - středa 14. 1. 2015
místo konání: Kulturní dům Rubín, Makovského nám. 3 Brno Žabovřesky
Začátek 18,00 - vstupné 200,- Kč
předprodej on-line na www.kdrubin.cz (ticketon)
nebo na pokladně PO,ÚT,ČT,PÁ 8,00 - 15,00 hod.; SO 8 – 20 hod
(doporučujeme objednat přes internet)
kontaktní osoba: Mirka Hladíková - hladikovam@volny.cz - tel. 608973798

HODONÍN - čtvrtek 15. 1. 2015
místo konání: Městská knihovna, Nár. třída 36, Hodonín
Začátek v 18,00 - vstupné 200,- Kč
prodej vstupenek na místě, rezervace je možná na vlasta.salaskova@seznam.cz
kontaktní osoba: Vlasta Salašková - tel. 604 109 112

a dále v březnu je už domluveno

KARVINÁ - sobota 21. 3. 2015
Ezoterický festival v Městském domě kultury Karviná 21. - 22. 3.
místo konání: Městský dům kultury, tř. Osvobození 1639/43
kontaktní osoba: Pavla Richterová, +420 606 787 167 - p.richterova@medk.cz
Vstupenky na místě. - Program bude zveřejněn na www.medk.cz


PODĚKOVÁNÍ ZA GOŠÁRNU 13

(15. 12. 2014) Milí přátelé, tak nám právě skončila 13. Gošárna. Moc díky všem, kteří jste se účastnili. Nevím, jak jste to vnímali vy, ale pro mne to byla zase velká síla. Postupně to narůstalo - a v neděli vyvrcholilo přednáškama a meditací. A úplný konec nám byl "shůry napsán" přímo mistrovsky - a zároveň velmi dojemným způsobem. Moc díky kukačče Irence, jakým způsobem na závěr vystoupila. Zakončení téhle Gošárny, to by nevymysleli ani v americkém filmu. Když se ohlédnu za tímhle podivuhodným víkendem, zase si uvědomuju, jak je důležité lidské sdílení, vzájemná posíla, ale i DŮVĚRA A TOLERANCE. - Na Cestě k Bohu zvlášť. Jsem rád, že to tak na Gošárnách máme, cítíme, děláme. Děkuju vám za to.
Tahle Gošárna byla pro mne zvláštní. Nevím, čím to bylo. Mírou naléhavosti? Převažujícím tématem zrození a smrti? Složením hostů? Zvláštním akcentem na praktické rysy duchovního života?
Těžko se mi to popisuje, ale jsem po tomhle víkendu opět naplněný velkou nadějí, radostí a silou. Napadá mne věta, která dnes zazněla od Věry Varady. A která popisuje základní pravdu na duchovní cestě, a tedy Cestě Života: KDYŽ NA SOBĚ NEPRACUJI, TAK JE NA MNĚ PRACOVÁNO! Také lze říci: Když se nenecháš vést, budeš vláčen. A také - LÁSKA ROZDÁVÁNÍM ROSTE. - A Marián Kuffa říká: POZDVIHNI AUTORITU BOHU A ON POZDVIHNE TVOJI! Hm... Po tomhle Setkání je to pro nás zase více srozumitelné...
Prošlo nás tímto víkendem asi 150. Děkuju vám, kteří jste mi při loučení řekli, co pro vás Gošárna znamená, co vám za poslední čtyři roky dala.
Dekuju všem, kdo pomáhali v Goša týmu, i všem, kteří jste přispěli svou přítomností, tolerancí, laskavostí a trpělivostí. A OTEVŘENÝM SRDCEM. Velmi si vážím, že to tak na Gošárně máme.
A koupu se v tom očistnou radostí.
Myslím, že tímhle vším se především rozpomínáme, co to znamená BÝT LIDSKOU BYTOSTÍ. A jak tenhle náš život co nejlépe žít. A jak nesmírný je náš SKUTEČNÝ POTENCIÁL!
Těším se na další setkání, na další akce. Budu rád, když napíšete, až v pořádku dojedete domů. A jaké poznání nebo dojem se ve vás z téhle Gošárny nejvíce otiskly.
Přikládám fotografií, kterou považuji za možná nejkrásnější ilustraci tohoto našeho víkendu... Aneb milá Lucie Ioannah po svém vystoupení...

Přátelé milí, krásné Vánoce, osobní život i co nejplnější napojení a víru přeje Igor.
 

 


PROGRAM SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 13
12. – 14. 12. 2014, hotel Fontána, Brno - www.fontanahotel.cz
 

pátek
14.00 – 18.00 – příjezd, registrace, ubytování
18.00 - 19.00 – večeře
19.15 – Igor úvod, společné přivítání
19.30 – Petr Velechovský – MYSLET SRDCEM – přednáška (www.modraalfa.cz )
20.45 – Irena Nosková – ZPĚV, TANEC - africké písně i české KOLEDY, společně u vánočního stromku
21.30 – společná Goscha diskuse a komunikace v sále

sobota
8.30 – 10.00 – snídaně
10.00 – Igor – STVOŘITEL A VYŠŠÍ PŘÍRODNÍ ZÁKONY, síla Otčenáše (www.goscha.cz)
11.00 – Igor a Lucie Donátová – MALÉ SKUTKY S VELKOU LÁSKOU – O SMYSLU VÍRY A NADĚJE, (aktuální povídání o setkání s Marianem Kuffou a o pobytu v jeho Institutu Krista Spasitele v Žakovcích - www.ikv.sk )
12.00 – Eva Joachimová – KLASICKÁ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A FENG REN SHUI (www.joachimova.cz)
13.00 – 14.30 oběd a odpolední pauza, volná Goša komunikace
14.30 – Jiří Kuchař – MŮJ ŽIVOT S LÉČITELI A ČASOPISEM REGENERACE (a historie Mariánských zjevení) - Představení knih z nabídky nakladatelství Eminent. (www.eminent.cz)
16.00 – Viliam Poltikovič – JAK A PROČ JSEM NATÁČEL SERIÁL O SMRTI – přednáška a projekce (vyprávění známého režiséra duchovních filmů o poznání BRÁNY SMRTI, které posiluje NADĚJI) - (www.csfd.cz/tvurce/32487-viliam-poltikovic)
18.00 – 19.00 – večeře
19.30 – Lída a Maruška Hadrubcové - LETEM SVĚTEM NA VOZÍKU – aneb jak jezdíme na Svatá místa (www.klubnarampe.cz/cs/program/letem-svetem-na-voziku)
20.15 – Písnička Svobodová a Karel Marinov – VÁNOČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (www.krmarinov.cz)
21.30 – večerní GOŠA diskuse a volný program

neděle
09.00 – 10.00 – snídaně
10.00 – Igor – společný úvod a meditace
10.30 – Martina Solaria – PŘIROZENÝ POROD, aneb proč jsem se rozhodla být DULOU
11.00 - Vladimír Bohm – NEČEKANÉ VÝSLEDKY POBYTU VE TMĚ (www.vladimirbohm.cz)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – Věra Várady – ASTROLOGICKÝ VÝHLED NA ROK 2015 (www.astro-varady.cz)
14.00 – Marie Gregorová – OSOBNÍ ZKUŠENOST S PROVÁZENÍM UMÍRAJÍCÍCH (www.sdileni-telc.cz)
15.00 – Lucie Ioannah – O NADĚJI A SVĚTLE VÁNOČNÍM (smysl Vánoc a příchod Světla na Zemi) (www.arche-centrum.cz)
16.00 – 16.30 – Závěrečné vystoupení Igora, společná meditace a rozloučení

V rámci možností doporučujeme vydržet až do konce. Ze zkušenosti se vyplatí sklenout
společnou víkendovou PRÁCI až do závěrečné meditace…. Děkujeme!

POZNÁMKA: Tento program je orientační a počítejte s jeho živelným vývojem! :-)
Změna programu, časový posun, překvapení a obohacení VYHRAZENY! :-)


 


POZOR - VÁNOČNÍ GOŠA SETKÁNÍ
s léčitelkou Evou Puklovou, Karaimi a Igorem v Praze
v neděli 21. 12. na Novotného Lávce v čase 10,30-15h.

PŘIHLÁŠKA a další informace ZDE!
Také se můžete dále hlásit na SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 13
v Brně v hotelu Fontána o víkendu 12. - 14. 12. 201425 LET OD LISTOPADU 89 – kolekce filmů a videí Igora Chauna

Milí přátelé, v těchto dnech oslavíme či si připomeneme čtvrtstoletí od listopadového převratu 1989, zvaného též Sametová revoluce. Protože tato událost zásadně vstoupila do našich životů, dovolte mi připomenout si spolu s vámi na naší GoschaTV1 toto SYMBOLICKÉ VÝROČÍ sérií filmů, ukázek, videí či dokumentů, na nichž jsem se podílel, ať už jako režisér, nebo jako aktivní protagonista na vlastní kůži…
Příjemné sledování a vzpomínání přeje Igor
Vše pospolu najdete v tomto SEZNAMU na GoschaTV1. Další videa ještě přibudou...


Příjemný poslech, přátelé. A dobrou společnou inspiraci... - Kdy už budeme moudřejší? - Nebeské dukáty a cena svobody. - Rozhovor Davida Šťáhlavského s Igorem Chaunem, bývalým studentským vůdcem, režisérem a duchovně hledajícím. Pro stanici Českého rozhlasu Plus, vysíláno 12. 11. 2014.NOVĚ - Můžete se hlásit na SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 13!

(21. 10. 2014) Milí přátelé, moc děkujeme za krásnou společnou Gošárnu 12. - A s radostí vás tímto zveme na naše Goša setkání už potřinácté! - Koná se 12. - 14. prosince 2014, tentokrát na brněnské přehradě v elegantním a příjemném hotelu Fontána. Pořádáme to tam podruhé a minulé setkání (SG9 - 11/2013) patřilo k nejvydařenějším. Srdečně vás zveme - V PŘEDVÁNOČNÍ NÁLADĚ - ke společnému pozastavení, duchovní inspiraci - a sdílení ve VÍŘE, NADĚJI A RADOSTI

Opět se na vás moc těšíme! - Na vás "zasloužilé Gošárníky" i na nováčky nebo Goša "kukačky", kteří zatím jen "nakukujete" na videa nebo do diskusí . :-) Odložte obavy či trému a doražte, budete překvapeni, jak rychle se propojíte a spřátelíte s ostatními. Děje se tak pokaždé a je to jedna z podivuhodných vlastností našich setkávání. Stačí si přivézt důvěru, laskavost a duchovní touhu pro Cestu k Bohu. Na Gošárnách o této Cestě hovoříme různými způsoby, v různých zkušenostech, ale vždy upřímně, osobně a na základě vlastních příběhů. Vystupují známé osobnosti duchovního, uměleckého nebo terapeutického života, ale i řadoví Gošárníci, kteří ucítí potřebu se podělit. Tak vzniká jedinečná atmosféra našich akcí, jak ji znáte z našich videí. Vše natáčíme a následně umisťujeme na Youtube, kanál GoschaTV1.
Program SG13 je téměř hotov, sestavoval se souběžně s právě dokončenou SG12. Bude opět "výživný" a máte se NA CO TĚŠIT! :-) A v hotelu nám připraví i vánoční stromeček, takže minidárky navzájem možné, v symbolické rovině... :-)
V sobotu večer si u stromečku zazpíváme. Vánoční pečivo na ochutnávku VÍTÁNO! :-)

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ A podrobné informace najdete v sekci BESEDY A AKCE

Tato naše setkání jsou velkou posilou a učením i pro nás samé.
Těšíme se na Vás, na naše další přátelské Goša setkání, a na vzájemnou výměnu životní a duchovní zkušenosti, při těch našich podivuhodných cestách životem…
Díky, Igor a tým Goscha


Takový byl PROGRAM setkání Gošárníků 12

(17. – 19. 10. 2014, Geofond, Chotěboř)

Přátelé, tady je program na naši víkendovou Gošárnu. Moc se těším, poděkování vám, kteří se chystáte, a hlavně těm, kteří se rozhodli podělit se ve vystoupeních o svou zkušenost. – Většinu zase natočíme a POSTUPNĚ zveřejníme i PRO VÁS OSTATNÍ, kteří se tentokrát nezúčastní.

pátek

14.00 – 18.00 – příjezd, registrace, ubytování
18.00 – 19.00 – večeře
19.15 – Igor úvod, společná meditace – O lidském sdílení aneb PŘÍBĚH MONTYHO            
             (Jak jsem získal nového kamaráda)
20.00 – Jana Štrausová – Indigové děti – ze školky do ZŠ (pokračování přednášky Jany            
             o zkušenosti s malými indigáčky a nové postřehy z povolání učitelky na ZŠ)
21.00 – společná Goscha diskuse a komunikace v sále, venku oheň

sobota

09.00 – 10.00 – snídaně
10.00 – Igor – PROČ POTŘEBUJEME VÍRU, aneb Jak se doopravdy změnit
11.00 – Milan Jeglík – příběh o reinkarnovaných pytlácích (www.nepz.cz)
            (aktuální povídání o záchraně pralesa a projektu Green Life na Borneu)
12.00 – Táňa Havlíčková – OBLÉKÁM SVOU DUŠI - oblečení, které máme na sobě,
            vysílá určité signály (www.tanahavlickova.cz)
13.00 – 15.00 – Oběd a odpolední pauza, volná Goša komunikace

15.00 – Antonín Červený (AGAPE Brno) – LÉČITEL A DIVOTVORCE Bedřich Kočí
            (www.agapebrno.cz), přednáška a Igorova ukázka z díla B. Kočího
            možnost zakoupení knih O duchovní léčbě a PAVLOVY ROZPRAVY

17.00 – SETKÁNÍ S MARIANEM KUFFOU – POZNÁNÍ POKORY – o pobytu
             v Institutu Krista Spasitele (www.ikv.sk) v slovenských Žakovcích vypráví Igor Chaun a Lucie Donátová

18.00 – 19.00 – večeře

20.00 – DUCHOVNOST V PRAXI - společná Goša diskuse
             Pavel Sobek – KOMUNIKACE NA ÚROVNI DUŠE
             o nebeských světech a přímé zkušenosti s různými úrovněmi hmoty
21.00 – Aylan – hudební vystoupení, mantry (společný zpěv Planeta kouzelná, Otvírám se Lásce aj.) www.aylan.cz
             večerní GOŠA program + tanec na staré dobré česko-slovenské fláky.
             Diskžokejka Iva Radulayová!  :-) Souběžně VENKU oheň.

neděle

09.00 – 10.00 – snídaně
10.00 – Igor – společný úvod a meditace
10.20 – Denisa Vaňková:  – POSELSTVÍ OD JESHUY – beseda s českou překladatelkou            
             a zakladatelkou stránek www.jeshua.cz
             Pokud Denisa nepřijede, přesouvá se přednáška na SG 13.
             VARIANTA: pokračování společné meditace v přírodě nebo v sále - dle počasí
11.00 – Vladimír Boehm – Jak převzít 100 % odpovědnost za sebe sama www.vladimirbohm.cz 
11.30 – Zuzana Mejstříková – má Cesta životem: ROZDÍL MEZI KOPANCEM A NAKOPNUTÍM :-)

12.00 – 13.30  - Oběd
13.30 – Iva Radulayová – Partnerské vztahy (www.amiresah.cz)
14.30 – SUFIJSKÁ MEDITACE a staroindická moudrost (přátelské vystoupení, nebude se natáčet)
15.30 – 16.00 – Závěrečné vystoupení Igora, společná meditace a rozloučení

V rámci možností doporučujeme vydržet až do konce. Ze zkušenosti se vyplatí sklenout společnou víkendovou PRÁCI až do závěrečné meditace…. Děkujeme! :-)

POZNÁMKA: změna programu, překvapení a obohacení VYHRAZENY!

PŘIHLÁŠENÍ na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/


O DUCHOVNÍ LÉČBĚ - NA SG12

(9. 10. 2014) Milí přátelé, přejeme vám dobré dny!
Dnes se v zásadě podařilo dodělat program na Setkání Gošárníků 12 (17. - 19. 10., Chotěboř). Moc se na vás těšíme. Program je bohatý a krásný. Možná největší radost mám ze sobotního odpoledne, kdy se budeme věnovat osobě a práci velkého českého léčitele z období první republiky, pana Bedřicha Kočího. Jeho práce mne v posledních měsících nesmírně oslovila, ovlivnila, a doslova mi vlila novou sílu a posilu VE VÍŘE. Je s podivem, že DOSUD NENÍ V OBECNÉM POVĚDOMÍ tato fenomenální léčitelská a myslitelská osobnost, která uzdravila s pomocí Ježíše Krista (doloženým a lékařsky zmapovaným způsobem!) tisíce "beznadějných případů", včetně invalidů, ochrnutých, slepých, hluchých.
Jak to, že tato postava není více známa a nepokládáme ji za jednoho z největších Čechů minulého století...??? - Ale abych neustrnul u velkých slov. Prostě se v případě Bedřicha Kočího jedná o fenomenální životní příběh i dílo. Nejprve slovutného nakladatele (grafika, Jules Verne apod.) - a pak mezinárodně uznávaného léčitele. Znáte ho? Četli jste tuto knihu O DUCHOVNÍ LÉČBĚ?
- S radostí mohu říci, že se podařilo domluvit se zástupci nakladatelství Agape, které knihu vydalo, že budeme mít na místě několik desítek těchto knih (i jeho Pavlovy rozpravy). A o životě pana Kočího nám přijede vyprávět znalec a editor jeho díla pan ing. Červený. Já sám si připravím úryvky z knihy, a dovolím si je vám v průběhu odpoledne přednést. Máloco mi dalo tolik posily v poslední době, jako tato nemilosrdná kniha k těm, kteří nemají milosrdenství... A víru! Uf!
Podrobný program SG12 zveřejním následně. - Moc se na vás těšíme. Přeju všem silný úplněk, dobré dny, dobrou cestu (už příští víkend!) a vzájemnou pomoc (jako obvykle) při cestě spolujezdecké (kdo odkud a kolik má míst)
A kdo ještě VÁHÁ, tak NEVÁHEJTE. Už teď je nás kolem 150-ti přihlášených, a místa k ubytování rychle ubývají. Myslím, cítím, těším se - že to bude skvělé Setkání... Jinak jako hlavní motiv přednášek a vystoupení jsme zvolili - KDY UŽ SE KONEČNĚ DOOPRAVDY ZMĚNÍM. Takže věřím, že nebude chybět ani sebekritický humor... :-)
Děkujeme. Více o programu už zítra.
Přihlášku a vše potřebné najdete na www.goscha.cz/besedy-a-akce

Díky, zdraví Igor a tým Goscha, tedy Mirka, Šárka, David, a mnoho dalších napomáhajících, za což vám děkujeme...
P.S. - Chvíli jsem si pohrál, docela s Láskou, s tímhle ilustračním fotem... Uf!
:-)


Už brzy na SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 12!
(17. - 19. 10. 2014)

Už se múžete hlásit na SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 12!

PŘIHLÁŠKA NA SG12! - Milí Goša přátelé, už brzy začne náš Goša víkend v Chotěboři, naše 12. Setkání. Už je přes stovku přihlášených a moc se na vás těšíme... Na programu průběžně děláme, ale ozývají se hlasy, že by přijelo hodně Gošárníků, co jezdilo na prvá Setkání a že byste uvítali opravdu více času na naši vlastní přátelskou komunikaci a osobní čas... Napište, prosím, svůj názor. Poněkud vtipné je, že jsem si dobře vědom, že "volnější program" slibuji pokaždé, a vždy je to nakonec nesmírně nabitý maratón, i s nečekanými překvapeními v podobě přednášek a hostů... Ale na druhou stranu, jaké si to udláme, takové to budeme mít... Jako v nebi, tak i na Zemi, jako na Gošárně, tak i v životě. Zdraví a těší se Igor a tým Goša - Mirka, David, Šárka, Veronika ... a všichni milí, kdož nám pomáhají... DÍKY!
Přihlášku a info naleznete v sekci  BESEDY A AKCE .


Nové seznamy videí na GoschaTV1   

Milí přátelé, pro lepší přehlednost jsme na našem hlavním kanále GoschaTV1 na Youtube pro vás vytvořili prázdninových 5 seznamů videí, věnovaných tématicky přednáškám Igora, Karaimi, Lucie Ioannah a Kataríny, tedy videím, o která máte zájem a u kterých často píšete, že vás obohacují či posilují na duchovní cestě...
Seznamy najdete na titulní straně GoschaTV1  ZDE .

Nebo jednotlivě na

IGOR CHAUN - 46 videí, 42 hodin

KATEŘINA KARAIMI MOTYČKOVÁ - 7 videí, 8 hodin

LUCIE IOANNAH POLÁKOVÁ - 4 videa, 3 hodiny

KATARÍNA LONE MÝTNA - 9 videí, 7 hodin

TO NEJLEPŠÍ Z KANÁLU GOSCHA TV2 - 10 videí, 12 hodin

Věříme, že vám tyto "videoseznamy" napomohou v lepší orientaci na kanálech Goscha a k dalšímu obohacení z naší práce. :-) Příjemné léto vám přeje Igor a Goscha


INFORMACE O SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 12

Milí přátelé, máme pro vás dobrou zprávu. Datum Setkání Gošárníků číslo 12 získalo konkrétní podobu. Bude to o víkendu 17. - 19. října 2014, opět v areálu rekreačního střediska v Chotěboři. Úplnou novinkou je, že Geofond změnil majitele, a mohu prozradit, že nový majitel je nám velmi nakloněn, a můžeme tedy očekávat laskavost a péči v ještě zesílené míře.
Těším se na další Goša setkání a vzájemnou výměnu životní a duchovní zkušenosti na našich cestách životem…
Na programu začneme pracovat a postupně ho budeme zveřejňovat. Ale říjnový termín si ve svých kalendářích můžete rezervovat už teď. Díky, Igor

POZNÁMKA: Přihláška a způsob platby budou probíhat stejné jako u předešlých Gošáren a zveřejníme formulář…
Vše potřebné postupně najdete tady a na FB Igor Chaun.


PODĚKOVÁNÍ A OHLÉDNUTÍ ZA GOŠA 11 (Igor Chaun, 9. 6. 2014)

Přátelé, zdravím vás a děkuju za krásnou a velmi silnou 11. Gošárnu (6.-8. 6.). - Bylo nás tentokrát "méně", asi sto. A podařilo se tak vytvořit rodinnější a propojenější atmosféru, alespoň takhle jsem to cítil já. Naplnilo se opět pravidlo, že ta "poslední Gošárna" je VŽDY nejlepší! :-) Mnozí jsme měli opět tento pocit. Bylo přítomno nesmírně silné duchovní sdílení a posila, což vyvrcholilo v neděli dopoledne společnou meditací v čase Letnic, totiž sestoupením Ducha svatého. Seděli jsme venku v kruhu u nezapáleného ohně, a přece tam Oheň byl... - Děly se velké věci, a my jsme byli moudří, protože jsme nenatáčeli, a to je takový nový trend, který cítím, protože pro něco je opravdu dobré si na naše setkávání přijet osobně, tam to zažít, a pak si to odnést domů, do svého života, pouze privátně ve vlastní paměti a zkušenosti.

Přednášky jsme ale natáčeli, a těžko nějakou vyzdvihnout, protože to byla síla, jedna po druhé... - Za sebe povím, že skvělé bylo vystoupení Ernestíny Velechovské, některé přítomné "rozbilo na padrť", ale pak zase v Lásce složilo ohromady... :-) Už v pátek nás ale velmi vyburcovala Jana Anie Vorlíčková svým tahem na branku, silou osobnosti a nesmlouvavým apelem na přímý vztah k Bohu.

Fenomenální bylo sobotní vystoupení Jany Štrausové o indigových dětech a její osobní zkušenosti za 17 let práce v mateřské školce. Tohle video, až zveřejním, musíme SPOLEČNĚ co nejvíce rozšířit, protože pokud se OPRAVDU TEĎ rodí nová doba a nové duše přicházejí, právě tohle video by měl vidět opravdu každý. Nádherné vystoupení, díky, Jano...

V sobotu pak bylo také krásné vystoupení Gabrielky Filippi, při kterém jsem si dovolil obrátit obvyklé role, a zpovídal ji, jak to činí ona při představení Léčivého divadla jiným... Děkuju, Gábinko, za krásné a silně citové a pravdivé vystoupení, kde nechyběly ani slzy...

Kdosi řekl na závěr v neděli odpoledne: A to jsem si myslel, že program bude tentokrát slabší... Uf! - :-)

Přátelé, vřele vám doporučuju další 12. Gošárnu, kterou uděláme asi v říjnu, a už tímto vás na ni zvu. - Znovu se nám ukázalo, jak je důležité se setkávat a společně se inspirovat v naději, ve víře a u některých už i ve VĚDĚNÍ. Je opravdu jedinečné vidět, jak přátelská a laskavá atmosféra na našich Setkáních panuje, a já vám za to děkuju.

A jak už jsem řekl, moc velkou radost mi udělalo i to, že přijela dcera Celestýna, protože jak mi sdělila, byla příjemně překvapena, protože si vždy prý myslela, že na Gošárnách MLUVÍM JENOM JÁ, a tak ji to moc nelákalo... :-) :-) Byl jsem moc rád, že naslouchala povídání kolegyně Jany o malých indigáčcích, protože sama také pracuje ve školce... Uf!

I v neděli odpoledne jsme měli nádherný blok vystoupení, kde jsme především sdíleli zážitky z neuvěřitelné dopolední letniční meditace, a vyměňovali si zkušenosti. Pak silně i dojemně hovořila Iva Radulayová Terapeut - o svém osobním vnímání Boha. Děkuju, Ivuško, za tvou sílu, neústupnost i pomoc, kterou dáváš druhým...

A pak přišlo ještě jedno velké překvapení, a sice atomová energie Věry Štěpánkové a její hovor o Bohu, životě a léčení pomocí theta healing. - To bylo něco, a máte se také na co těšit. :-)

No, přátelé, povím vám, že byla tahle naše jedenáctka zase velká síla, a jako obvykle je tím hlavním a nedůležitějším si tu nálož radosti, informací a poznání přenést do našich všedních životů, a svítit tím na cestu sobě i druhým... A to jsem vlastně nezmínil nádherné sobotní vystoupení Dana a Jany Čadových, kteří nám večer rozezvučeli slechy i srdce v léčivém toku slova a hudby... Děkuju!

Ano, moc děkuju všem, kteří přijeli a aktivně - protože s otevřeným srdcem - se účastnili. Děkuju vám všem, kteří jste na nás pomysleli, všem, kdo se jakkoliv přičinili... A děkuju i nehmotným bytostem Lásky, Světla a Dobra, které nás provázely, chránily, laskaly a povzbuzovaly... Uf!

Hezký den a dobrý plný život přeje Igor... - A jak řekla krásně Věra Várady v pátek na úvod: Hřích znamená minout svůj život, své poslání, nenaplnit je... Uf! :-)

Věřím, že jsme všichni v pořádku dojeli domů, a že se vrháme na úkoly svých bytí, jak jsme o tom hovořili: v klidu, laskavosti i důslednosti... :-)


MÁME SE BÁT SVĚTOVÉ KATASTROFY?

Přátelé, rád bych vás upozornil na toto závěrečné video z desáté Gošárny. Hovoří se tam o potřebné věci, totiž jak pozitivně vnímat předpovědi některých senzitivních lidí. Souvisí to s paralelními světy a možností různých pozic našeho vědomí. Video zejména pro vás, kteří se těmito věcmi zabýváte. Děkuju za zájem a společnou inspiraci... IgorV ČERVNU BUDE SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 11! O VÍKENDU 6. až 8. 6. 2014! 

(2. 5. 2014) - Milí přátelé, chtěli bychom se s vámi podělit o dvě noviny. V rámci zeštíhlení akcí Goscha a posunu od velkých akcí k individuální práci na sobě jsme se rozhodli zrušit plánovanou srpnovou "Goša dovolenou" v klášteře Želiv. - Zároveň ale jsme se rozhodli využít vašeho zájmu (a volného termínu v Geofondu v Chotěboři), a udělat před létem ještě jedno Setkání Gošárníků, v pořadí jedenácté. Inspirovala nás k tomu krásná a silná atmosféra naší kulaté dubnové "desítky", a prostě radost, přátelství a silná pozitivní a duchovní inspirace, které jsme tam společně pocítili.
Program Setkání Gošárníků 11 bude tentokrát průběžně zveřejňován. Po zrušení "Goša dovolené" v Želivu se nám tak nabízí poslední velká Goša akce pro několik příštích měsíců. Věříme, že toho využijeme ke společnému setkání a pozitivní inspiraci. K přihlášení prosím použijte tento formulář v rubrice BESEDY A AKCE zde.
Tam také najdete údaje o platbě a další informace. - Těšíme se na vás!
Mimochodem, věříme, že až začneme zveřejňovat videa z naší "10", pomůže vám to v rozhodnutí, pokud váháte. :-)
Připomínáme, že Gošárna je otevřená každému, kdo přijede v dobré vůli a v přátelství, v duchovní toleranci - a nejlépe i s dychtivou vnitřní touhou po Poznání, Lásce a Moudrosti... Uf! :-)
Děkujeme, Igor a tým Goscha.A to je pár fotografií z jubilejní Goša desítky, než budou videa... :-)


Přátelé, moc vás zdravíme a děkujeme za krásnou naši kulatou jubilejní 10. Gošárnu!

(29. 4. 2014) Ona ale vůbec nebyla kulatá, ale spíše štíhlá a dospělá. Mám radost z toho, jací se sešli hosté, přednášky, Gošárníci, kolik inspirace v laskavosti a toleranci zaznělo. - Kdož jste byli, víte, že hlavním tématem byla "duchovní dospělost", která se odvrací od "hledání učitelů" za každou cenu, od hromadění "nových a nových duchovních informací", a začíná UŽ KONEČNĚ PRACOVAT S TÍM, CO VÍME, co jsme si již ověřili a naučili se, pochopili o životě i o sobě, někdy i v procesech velmi bolestných. V tomto duchu se nesly i příspěvky přednášejících, a bylo to velmi podnětné.
Zaznělo toho o víkendu mnoho moudrého, teď už "jen" to žít. Ono už to zní otřepaně, ale mnozí máme vždy tendenci říci - "tohle byla asi pro mne nejlepší Gošárna". Nevím, čím to je, ale opravdu jako kdyby se to pokaždé nějak celé stupňovalo a neslo nás dál, k prvním náznakům a střípkům zmoudření... Pro mne osobně to byla velká síla. A navíc jsem si poprvé "dovolil" - odvážil se - i sám poprosit o pomoc. O radu nejprve Danielu F., a pak o malé spontánní léčení Lucii Ioannah. Moc jim za to děkuju, i sobě, že jsem si dokázal říct. - Má řeč v sále v neděli odpoledne byla tím ovlivněna, a lehkost a vroucí láska k Bohu a jeho dílu, která snad z toho tryskala, byla právě těmito pomocemi ovlivněna, byl jsem očištěnější a volnější... A zase, proč to píšu??? - Abych návodně nám všem připomenul, že "není hanbou" poprosit o pomoc druhého, ať jsme v jakékoliv "pozici" nebo situaci... - Svět a my v něm jsme geniální skládačkou, a může být, že "ten druhý" má právě teď onen "střípek pravdy, moudrosti nebo lásky", který nám chybí, který sami do mozaiky své osobnosti, svého samoléčení, prostě momentálně vložit neumíme... - Moc děkuju.
A jen tak mimochodem, prošlo nás tam tímto víkendem celkem přes 190!
Moc díky i vám, kteří jste na nás mysleli a třeba jste tentokrát nemohli být s námi osobně. Tato Gošárna byla poděkováním i vám, kteří jste v uplynulých třech letech na naše akce jezdili a bez nichž (BEZ VÁS!) by Gošárna nebyla, čím je.
Mluvili jsme také o tom, že v této četnosti setkávání asi pokračovat nebudeme, jen loni bylo 5 velkých Gošáren!, a to nepočítaje naše "Goša kávy a různá setkání po republice - Praha, Brno, Plzeň... Nastává čas spíše OSOBNÍ PRÁCE NA SOBĚ a prohlubování a ukotvování toho, co už "víme". A to se od počátku věků dělá lépe v samotě a tichu, než v přátelské halasnosti, byť láskyplné. ... Ale zároveň nic nekončíme, protože v energii, která se na našich Setkáních vytvořila, by bylo prostě škoda nepokračovat. A v mnohých nádherných přátelstvích. Tohle desáté Setkání nám to zase připomenulo. Budeme prostě pokračovat...

Videa začnu postupně zveřejňovat. Myslím, že se máte na co těšit.

Děkuju, a přeju radost a sílu do života - a připomínám (i sobě!) možnost alespoň občasné myšlenky na našeho nebeského Otce Stvořitele. ... Čistí to totiž duši, srdce i samotnou Matku Zemi, okamžitě, stačí pomyslet...
A čím častěji to dokážeme, tím k Němu můžeme být blíž... A tím méně "budeme překvapeni" až té Síle jednou staneme tváří v tvář, už naplno, už neředěné... Uf! ... Igor Chaun


Přátelé, moc vás zdravíme a těšíme se o víkendu do Chotěboře na naši kulatou 10. jubilejní Gošárnu. Tady je podrobný program. Věříme, že vás příjemně naladí. - Díky všem, co už jste se přihlásili. Dnes (středa), event zítra dopol (čtvrtek), je asi poslední možnost poslat platbu a přihlášku přes internet (ZDE), aby ještě do pátku došla, jinak už to prosím řešte až po příjezdu na místě! - Díky, zdraví Igor a Goša tým.

PROGRAM  „SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 10"

25. -27. 4. 2012, Geofond Chotěboř, Železnohorská 450, www.rsgeofondchotebor.cz

 

Pátek 25. 4.

15 - 18h: příjezdy, registrace, platby a ubytování (při vstupu do sálu stoleček vpravo,
               koordinuje Hanka  Exnerová s pomocí Veroniky a Mirky, děkujeme)
18 - 19h: VEČEŘE

19,15 -  úvod Igor, ZAHÁJENÍ, přivítání.
19,45 - Eva Francová - KUCHAŘKA ZE SVATOJÁNU - „BÝT ŽENOU, VLÁDKYNÍ KRBU, VYŽADUJE
            MNOHEM VÍC NEŽ VAŘIT“.  Goša povídání o životě, stravě a svobodném stylu života těla i duše
            s populární kuchařkou a autorkou zdravých receptů.
            více na https://www.fucharkazesvatojanu.blogspot.cz/  a https://www.facebook.com/KucharkaZeSvatojanu
21h - společná komunikace a venku oheň, posezení. (Možnost občerstvení bude zajištěna :-)


Sobota 26. 4.

9 - 10h: SNÍDANĚ

10 -11h: Igor Chaun - NAŠICH 10 GOŠÁREN A JAK DÁL, přednáška a ohlédnutí - společná meditace
11,-11,30: Renata Herber: NA CO SI DÁT POZOR NA DUCHOVNÍ CESTĚ
                 osobní zkušenost věštkyně a bylinné léčitelky, www.renataherber.cz
11,30 - 12,30: Daniela Fischerová: MOJE ŽIVOTNÍ A DUCHOVNÍ CESTA
                 beseda se známou spisovatelkou, jogínkou a buddhistkou, www.danielafischerova.cz,

12,30 - 14h: OBĚD

14 - 15,30: Tomáš Pfeiffer - PROČ JE NA DUCHOVNÍ CESTĚ DŮLEŽITÁ POKORA, biotronik a léčitel, www.dub.cz 
15,30 - 17h: Karaimi - JAK VNÍMAT PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A JAK SE V NICH ORIENTOVAT, www.haluzice.cz
17h - společná Goša komunikace, případně procházka údolím řeky Doubravky

18,30 - 20,00: VEČEŘE, poté vyklizení části sálu
20,30 - 22h: rokenrolová tancovačka, případně společná volná komunikace, oheň venku


Neděle 27. 4.


9 - 10h: SNÍDANĚ
10 -11h: Milan Jeglík a Zuzana Koloušová - AKTUÁLNÍ SITUACE OCHRANY TYGRÚ A ORANGUTANŮ NA SUMATŘE. Pokračování životního příběhu bývalého brněnského kriminalisty, nyní ochránce zvířat před pytláky na Sumatře.www.adventure-leuser.com
11h - Vláďa Bém - TRANSFORMACE MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE, www.vladimirbohm.cz

12 - 13,30: OBĚD

14h - Lucie Ioannah: JAK NEMÍT V HLAVĚ DUCHOVNÍ MIŠMAŠ A ZŮSTAT V ČISTOTĚ
         více o Lucii na www.astroporadna.com a www.arche-centrum.cz
15h - společná komunikace a beseda
16h - Igor Chaun - MEDITACE A ZÁVĚREČNÉ ROZLOUČENÍ
         (Pokud je to pro vás možné, doporučujeme jako vždy zůstat až do konce a sklenout společné setkání závěrečnou meditací.)

ORGANIZAČNÍ POZNÁMKY:
- Odbočení z hlavní silnice v Chotěboři bude opět unačeno balónky.
- Kdybyste se někdo ztratil nebo potřeboval pomoc s přívozem nebo odvozem z nádraží, volejte na mobil Hanku Exnerovou 724 035 498
nebo Veroniku 775 235 592. V rámci možností pomůžeme.
- Věříme, že si zase navzájem pomůžeme s odvozem a přívozem na místo.
Komunikaci doporučuji ve vytvořené Události na FB - https://www.facebook.com/events/1398297357101743/

 

Děkujeme za společné sdílení lásky, naděje,
víry a pozitivity. - KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL!


TOČILI JSME PRO VÁS NA EVOLUTION 2014!

(17. 4. 2014) Přátelé, na právě skončeném festivalu EVOLUTION (dříve Esoterika) jsme pro vás natočili několik desítek videí na duchovní nebo motivační témata. Postupně budeme videa zpracovávat a zveřejňovat na našem videokále GoschaTV1 na Youtube. Už teď tam najdete 10 videí, která za první 4 dny vidělo přes 20 000 diváků. Děkujeme za váš zájem i za váš případný příspěvek na naši činnost ZDE.


NOVÉ VIDEO! 

Zveřejnění životopisu Edgara Cayceho na Gossscha1 mne znovu přivedlo ke studiu jeho pozoruhodného života a díla. Tady je malé spontánní video, které v několika větách shrnuje nejzásadnější principy a učení, které se v jeho výkladech a předpovědích objevují. - Je to vlastně osobní video, "náhodně" vzniklé při návštěvě Lucie u mne na statku. Díky za její  inspiraci a pohotovou práci kameramanky!
Ať žije Goscha!
Ať žije vzájemná pozitivní posila, inspirace a naděje na Cestě! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=OSf3BaGW8TIKe svému překvapení jsem byl oceněn Bludným balvanem skeptického spolku Sisyfos. - Děkuju za tuto nečekanou reklamu a vlastně i za vlídná slova, která hodnocení mé činnosti převážně provázejí... :-)
Tady je odkaz na celé zdůvodnění od spolku Sisyfos a pana Grygara... Děkuju, Igor Chaun :-)

 


Goša den v Praze a tibetská thanka, 22. 3. 2014

Přátelé, chtěl bych vám poděkovat za opravdu krásný dnešní den. Ten dárek, co jste mi dali k narozeninám 22. 8. 2013, je prostě nádherný... - Ze srdce děkuju všem, kteří přispěli, a děkuju všem, kteří dnes mohli dorazit fyzicky... Na fotografii mne vidíte s krásnou tibetskou thankou, která po osmi měsících práce a cestování z Nepálu dorazila sem k nám... Je to vznešený a duchovní dar, za který s dojetím děkuju.
V sekci FOTOGALERIE tady, najdete 40 vybraných fotek z dnešního nesmírně nabitého a krásného Goša dne v Praze, kde jsme toho stihli hodně, včetně pražského Jezulátka, Karlova mostu, setkání s Tárakem, prohlídky obrázků u mne doma, a hlavně SETKÁNÍ v Yak Yeti, přednášky o tibetských thankách od Tomáše Beránka a dokonce pak i popovídání a malou silnou meditaci...
Moc děkuju za tahle setkávání, přátelé, život je pak krásnější a plnější...
Děkuju za podporu na společné Cestě. - Igor ChaunPŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ A DALŠÍ INFO
NA SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 10!

 

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ A DALŠÍ INFO NA SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 10!

Přátelé! Už se můžete hlásit na naši jubilejní desátou Gošárnu! Těšíme se na vás. ZDE naleznete formulář a info - v sekci BESEDY A AKCE.

 


JAK SE PŘIHLÁSIT NA SG 10,
na jubilejní desátou Gošárnu v Geofondu v Chotěboři
25. - 27. 4. 2014

Přátelé, tady je informace, na kterou mnozí čekáte - a zejména Mirečka, která je zavalena vašimi dotazy a přihláškami. (Promiň!) - Ale tuto akci nedělá, je to přes NOVÝ GOŠA FORMULÁŘ, který najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
Je vedený rovnou na Hanku Exnerovou a Geofond.

Takže je třeba udělat:

1) poslat zálohu 500,- Kč na účet 2900232586/2010 pod svým plným jménem, označit SG10 a jako variabilní symbol své číslo telefonu. - Je to váš příspěvek na celý víkendový Goša program. Když nedorazíte, použijeme ho na natáčení dalších videí a aktivit. Děkujeme. (V případě jednodenního pobytu se lze na místě domluvit na sníženou platbu.)

2) Vyplnit PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE a odeslat. Jmenovitě každý za sebe. Možný je i osobní kontakt nebo dotaz Hance Exnerové do Geofondu, označený SG10. - E-mail je exnerjosef@seznam.cz a mobil 724035498.

CENY jsou opět mírné, tedy 250 Kč za noc a  jídlo je: 40 Kč snídaně formou švédského stolu, 80 Kč oběd a 70 Kč večeře.
Ubytování bude opět v Geofondu i v kapacitách v okolí. Ubytováni budete podle pořadí příjezdu a podle volných kapacit, ale přihláškou máte ubytování zajištěno. – Je možné i zajistit si vlastní ubytování v okolí (nebo když bydlíte poblíž), pak zaplatíte pouze příspěvek na program při registraci. Děkujeme.

POZNÁMKA:  Očekáváme tentokrát velký zájem, takže doporučuji s PŘIHLAŠOVACÍM FORMULÁŘEM neváhat. :-)
Příjezdy jsou možné opět už v pátek od oběda. Každý se zaregistruje u stolečku vlevo při vstupu do sálu. Podle své objednávky zaplatí ubytování a případně stravu, masovou nebo vegetariánskou. – Za program, bude možné zaplatit i při registraci, případně jako jednodenní vstupné (250,-).
Společný program začne v pátek po večeři v 19 h. Na programu se ještě pracuje a bude průběžně zveřejňován. - Závěr je v neděli kolem 17. hodiny.

DOPORUČENÍ - jako vždy má smysl vydržet až do konce, má to podivuhodné účinky, když Setkání a společnou Práci skleneme v závěrečné meditaci, modlitbě, poděkování sobě i Vzhůru. Kdo jste to už zažili, asi mi dáte za pravdu. Program průběžně upřesňujeme a bude zveřejněn, ale vypadá to, že si v sobotu večer opravdu uděláme rokenrolovou tancovačku. :-) Pokud někdo jedete „poprvé“ a „sám“, buďte v klidu, po pěti minutách už o tom nebudete vědět… :-)
Děkujeme, těší se na vás Igor a Goša tým.
 


                                    

MÁME SE BÁT? - CO NÁS ČEKÁ???
Igor Chaun, 18. 3. 2014

Zabýval jsem se teď dvěma videi s nejslavnějšími proroky a jasnovidci, abych je nahrál na Gossscha1 na YT. - Vyjadřují se často i k našim nadcházejícím dnům, a ne vždy jsou to povzbudivé vize. - Vyvstala tedy otázka: Jak to vnímat? MÁME SE BÁT? A co nás vlastně čeká?

Inu, povím vám, co nás čeká: NA CO BUDEME MYSLET, čemu budeme věnovat energii, TO NÁS POTKÁ! Nebojme se tedy katastrofických vizí, ani potenciální hrozby "třetí světové války"! Ale nemysleme na ně...

Povím vám jednu důležitou věc. Trvalo mi mnoho let, než jsem to pochopil. Jak funguje jedno velké tajemství bytí, podstata jedné iluze, o které hovoří „moudří“ všech dob…

A řeknu to rovnou: podle našich myšlenek a postojů NEUSTÁLE PROBÍHÁ ROZŘAZOVÁNÍ DO PARALELNÍCH MULTIKOSMŮ, ve kterých (jak, s kým a za jakých dějinných okolností!) BUDEME ŽÍT. A v těchto jiných světech se některé prorokované události naplňují, ale „tady“ nás mohou minout. Naše stínové vědomí je "tam" neustále také (také tam „existujeme“), ale míza našeho bytí je vždy, kde si uvědomujeme TADY A TEĎ, a třeba i tento text. Naše ukotvení v různých světech multiversa se neustále mění a je vždy řízeno tím, kam napřímíme "většinové pole svého vědomí“, jak s ním pracujeme, a kam jsme tedy jeho prostřednictvím sami sebe umístili. Rozhoduje, na co nejvíce myslíme, „jakým Igorem“ se nejvíce cítíme být, jsme-li více v lásce než ve zlobě, v radosti než ve strachu a tak podobně, a tím plynule v rámci přírodních vesmírných zákonů sami sebe v každém okamžiku znovu a znovu přeřazujeme (ne tedy jednou za rok či za život, ale v neuvěřitelně rychlém sledu okamžiků "teď") z jedné reality do druhé v rámci nekonečných paralelních světů.

Pokud se tedy "nenaplní" nějaké chmurné proroctví, je na místě pokorná radost a poděkování (sobě), nikoliv výsměch či znectění proroka. Oni prostě odečítají (ti skuteční jasnovidci) z akášických záznamů varianty možného vývoje lidstva a Země a varují nás, ať je to Edgar Cayce, Nostradamus, indiáni kmene Hopi, Svatý Malachiáš, Baba Vanga nebo Matka Shiptonová a další... Ostatně oni sami zdůrazňují, že BUDOUCNOST NENÍ PŘESNĚ URČENA! A že ji živě dotváříme a volíme MY...

Na pojem "mít osud ve vlastních rukou" tedy můžeme nahlížet i tak, že jsme to MY SAMI, KDO SE POSTOJEM A KVALITOU VĚDOMÍ rozřazujeme stále znovu a znovu do různých realit multikosmů, a v každé mikrovteřině pomyslně přeskakujeme do tetelících se mikrodestiček potencialit, visících od prvopočátku ve znehybnělém kosmu. To teprve jejich sled vnímání vytváří zdání našeho prostoru a času, ony však jen připravené a existující JSOU... Nejsme tam zbloudilými cizinci a nejsme neočekáváni. Právě za tímto účelem totiž Stvořitel mnohovesmír stvořil.
Tyto světy - a my v nich - se neodehrávají lineárně a v čase jeden po druhém, ale dějí se stejně ŽIVĚ A SOUČASNĚ, jako kupříkladu životy rodin v bytech velkého panelového domu. Naráz v různosti, jenže z bytu do bytu stěhovány...

A ještě k tomu času...

Máte pocit, že je těžké pochopit, že vše probíhá SOUČASNĚ?

Že čas je jen pouhým součtem momentů TEĎ?Že čas je jen biologická pomůcka smyslů pro "život na Zemi"?
Že čas vzniká, když vědomí biologického života postupně nasvětluje jednotlivé aspekty bytí, jeden po druhém...?

Pochopil jsem to, když jsem se díval po zahradě - na záhon měsíčků, jasně zářících. Vlastně nezářily všechny. - Naklonil jsem se nad nimi a zíral. Některé ještě byly zavinuté, jiné už pootevřené, a mnoho jich už plálo jasným květem. Některé už i odkvétaly... Vedle sebe byla poupata, zářivci i odkvétající těla. A přece to byl jeden záhon, jeden děj. Mé vědomí to "bylo schopné obsáhnout". Nechápal jsem květy odděleně, každý jako jinou realitu v různé fázi života, ale byl jsem schopen vnímat to jako JEDEN ZÁHON o mnoha probíhajících životech... Tak je to i s našimi životy a "reinkarnacemi", tak je to i s multisvěty. Je to všechno JEDEN STVOŘITELŮV ZÁHON. Akorát naše vědomí ještě nemá běžně schopnost to nahlédnout „vcelku“.

V každé vteřině napomáháme svému nabližování do vyšších vibračních a světelných dimenzí, a - jinak řečeno - je jen na nás, zda do světů vlídnějších a láskyplnějších, nebo do příběhů bolesti. A tím máme i možnost vyhnout se katastrofě (tragédii, bolesti) "proroky předpovězené"...

Je obtížné pochopit, že jsme ve všech těchto světech současně. A že v jednom jsme vždy nejvíce, nejpřítomněji.
Za realitu pak považujeme ten svět, do kterého jsme se nasměrovali tím, že jsme v něm momentálně ukotvili většinový "podíl vědomí". To pro nás pak vytváří TADY A TEĎ. Doslovně... (Můžeme se tak setkat a dát kupříkladu like na FB :-) )

Už nás to poprvé a nesměle učí i moderní kvantová fyzika (a již dávno staří Mistři). Že vše probíhá naráz a že jsme ve více realitách najednou. Nejvíce si sebe uvědomujeme v realitě, kterou jsme si určili pozicí aktuálního vědomí. Pro zajímavost - v tomto světě se MY nyní setkáváme, když máme před sebou tento článek. Do této reality jsme momentálně směřováni většinovým polem vědomí, proto jsme se tady VĚDOMĚ setkali, a můžeme tu psát i číst.... Ale ihned může dojít k okamžitému ROZŘAZENÍ, přičemž já nebo vy můžeme svým postojem a kvalitou vědomí vzápětí "odcestovat" jinam, do jiné reality v multikosmu, a tam umístit svůj většinový stav vědomí. Tam pak můžeme plynule navázat, obydlet „sebe“ v jiných souvislostech a v jiných kulisách osobního i světového "děje". Neboli animovat realitu beztak už existující, protože pro tuto eventualitu v rámci geniality Stvořitelova kosmického superpočítače vždy už souběžně připravenou!

Pro každé jedno naše potenciální rozhodnutí totiž EXISTUJE SAMOSTATNÝ CELÝ SVĚT! Už připravený. A pokud by nebyl, On jej ihned vytvoří, výtryskem Božské tvůrčí síly, svět se všemi podrobnostmi, zdánlivou historií a silou...

Když jsme v divadle, i na průměrném představení, vidíme možná na jevišti pěkné kulisy. Ten namalovaný strom i laň jsou věrohodné, jako pravé... Namaloval je kulisák postupně, od spermatu jelena, přes březost laně, po kůzle a růst, a ten strom od semínka, kterak klíčí a sílí z půdy? Nebo je kulisák namaloval naráz, jak jsou??? Odpověď známe. - NARÁZ, už v této podobě, připravil je pro účel daného příběhu, daného divadelního dějství, daného výjevu...

Stejně tak je to s paralelními světy. Jsou tvořeny AKTEM VRCHOLNÉ TVORBY v každém okamžiku nově a znovu, již v úplnosti, a představa fyzické lidské historie je pro nás jen pomocníkem pro lepší uchopení vlastního rodokmenu - a budíku na poličce (kalendáře na zdi)...

Vše je KULISA RŮSTU DUCHA, kulisa růstu VĚDOMÍ...

Pochystávky vrchního Kulisáře jsou rozmanité, k Jednomu účelu však směřující... A naše neuvědomělé přecházení mezi multisvěty sem a tam je podobné divadelnímu divákovi, který zapomenul, že je to "jen hra". A kulisu obdařil teorií o "původu druhů", o "velkém třesku" a tak podobně...

Mezi paralelními světy se neustále přemisťujeme a neustále rozhodujeme svými myšlenkami "ve kterém z nich budeme". Rozhodujeme přitom nejen povahou svých myšlenek, ale i narůstající kvalitou a čistotou srdce. V těchto světech nás čekají odlišné varianty našeho lidského a duchovního „vývoje“, a jsou tam připraveny všechny následky a souvislosti za činy „tady“. A to nejen po událostech „velkých“, ale i třeba "drobných", jako je opakovaná myšlenka na "nevyhnutelnou válku", na "blížící se katastrofu" nebo třeba i na "posun zemských pólů"... Samostatný paralelní svět je dokonce přichystaný i na variantu, že vstanu ze židle a půjdu se napít. Anebo NEPŮJDU! :-) A tím nezakopnu v předsíni, neprobudím souseda pode mnou, ten nepřevrhne v úleku vodu na spící dítě, to neutrpí trauma a proto se nebude pomočovat a „šťastně se ožení“.

Lze to pochopit u zjevných činů a souvislostí, ale podstatnější je, že stejně to funguje i u MYŠLENKOVÝCH VZORCŮ A FORMACÍ, kterými se naplňujeme a obklopujeme, které vysíláme do okolí… Protože právě těmi nejvíce rozhodujeme o volbě reality, do které se „nepozorovaně“ přeřadíme … a ve které se pochopitelně to či ono PROROCTVÍ buď nestane - anebo naplní…

Je paradoxem, že přeřazení do reality, kde se "katastrofa stane", není z hlediska veškerenstva "trestem" za toto myšlení, ale naopak aktem milosti, protože On jen z principu naplňuje naše přání... (Ruský film Stalker od Andreje Tarkovského.)

Dalším paradoxem je, že tento svět vlastně neexistuje, protože je složen z mikrookamžiků, v nichž neustále sám sebe proměňuje. Na váze kosmických sil je rozhodováno, zda je pro danou potřebu "individuálního vědomí" realita ještě dostačující... A překlápí se jinam v případě potřeby, když to vyvolá sklon a vyzařování vědomí člověka... Je to tedy jev natolik rychlý a neustálý, že jako "paralelní" jej vnímáme jen díky poznatku o kmitání částic v kvantové mechanice (a jejich mizení kamsi z tohoto světa "beze stopy"), ale z mystického hlediska se posléze dovtipujeme Jednoty v mnohosti, o které hovoří (nebo mlčí) Moudří od počátku lidského věku... Postupně se dovtípíme všichni. Ale někteří to odkládáme. :-) Za veselého úsměvu našich duchovních průvodců Na Výšinách... A pod ostřížím zrakem mnohých nevtělených bytostí a sil, které jsou propojenou součástí tohoto reje růstu, pádu a osvobození lidských bytostí... Tebe, mne, nás...

Vzniká jistě otázka, jak tohle neustálé překlápění probíhá na praktické bázi, to ROZŘAZOVÁNÍ DO PARALELNÍCH MULTIKOSMŮ. (Až jako kdybych slyšel jeho tichý kovový šum, ten tikot, to jemné bzučení změny. Nebo to jen pokročila noc?)

Jsem přesvědčený, že Mistři o tom vědí a mohou to používat, vědomě tím „cestovat“. Na naší úrovni si klademe otázku - CO JÁ S TÍM? Mohu to poznat? A pokud přejdu do jiné reality, co moji blízcí nebo přátelé???

V praxi tohoto světa to probíhá naprosto nepozorovaně, plynule, protože NEUSTÁLE! Pokud se s někým rozvážeme, poznáme to podle jeho postupného vymizení z našeho života, stejně tak, je-li to práce nebo jakákoliv životní okolnost. Projeví se to ztrátou zájmu, také často koncem přátelství nebo rozpadem vztahu... Neuvědomíme si to tedy (až na výjimky) naráz, spíše to připomíná postupnou „změnu kulis“ a vymizení některých blízkých z našeho života.

Je to obrovská Stvořitelova hra na efekt domina, ve které každý pád jedné destičky (myšlenky) vždy aktivuje pohyb a reakci jistým směrem. V meditacích nebo při rituálech se změněným stavem vědomí tyto souvislosti často překvapeně vnímáme a uvědomujeme si je. Vidíme, že vše je naráz, vše je už připraveno - a o konkrétní podobě bytí v tom kterém „patře reality“ rozhodujeme svou svobodnou vůlí.

Jsme tedy strůjci svého osudu.

Svými myšlenkami se PRŮBĚŽNĚ PŘEŘAZUJEME do různých paralelních světů... V každém z nich už jsme, ale TADY A TEĎ značí svět, který si uvědomujeme nejvíce a který vždy vyjadřuje nejvyšší možnou kvalitu vědomí, které jsme dosáhli na Cestě ke světlu.

A proto je, přátelé, tak důležitá každá jedna myšlenka na Boha, na Dobro, na Lásku. Uhýbáme tím kolapsům a katastrofám, předpovězeným proroky, a prosmýkáme se z realit, ve kterých bohužel opravdu nastanou...

V „našem světě“ se projeví také, ale jen v náznaku nebo v náhradní a méně bolestné podobě...

Lidským životem lze (bez úhony) projít... Ale je důležitá víra, myšlenka na Boha, dobro, Lásku - a vědomý příklon k těmto metám. Nedaří se nám to držet pořád, ale důležité je pokoušet se stále znovu. Každá jedna střelná modlitba se počítá, každá jedna dobrá myšlenka může pomoci zachránit "náš svět", tedy ten, ve kterém se právě teď nalézám, "spolu s vámi".

Je to naprosto fascinující...

Až s technickou precizností to funguje a pokaždé, když se "vědomě stáváme lepšími", nás to ladí směrem k vyšším světům. A Světlům! A Světcům...! A pomáhá nám to udržet „náš svět“ v klidu, v míru, ve spolupráci a v pokorné radosti z bytí.

Nejsme od těch ostatních realit MULTIKOSMU, neboli MNOHOVESMÍRU, zcela odděleni (vždyť se tam ve stínovém vědomí nalézáme také!), ale podstata našeho lidského bytí je vždy tam, kde vnímáme naše TEĎ A TADY.

Z ostatních realit pak doléhají „sem k nám“ z předpovězených katastrof jen střípky, třeba jako ozvěny a náznaky viděné ve snech, jako nejasná tušení… Nebo jako ony chvilkové propady vědomí "jinam", které, jak jsem dozvěděl, někteří teď prožíváte.

V jistém smyslu na to můžeme nahlížet i tak, že je zapotřebí své vědomí vyzvednout (osvobodit?) z jiných světů, tím ho scelit a opět učinit PLNÝM. Čím jiným je satori, neboli nirvána?

Viděl jsem kdysi inspirující film, a vy mi jistě jako filmaři tento příklad prominete... Jednalo se o bojovníka z Multivesmíru, který postupně hledal a zabíjel sebe v různých realitách, a vždy se tím sloučil se svou silou.... Zbýval jen jediný, poslední, kterého ještě musel zmoci... Ten film se jmenoval JEDINÝ. A hluboce mne zasáhl nejen proto, že mám rád kung-fu…

Ostatně jsou to právě citlivé duše umělecké, které často vyjadřují tušení a nápovědu, které ještě věda jaksi říci neumí, nebo "nemůže"…

Proto je tak důležité pozitivně myslet. Nevěřit na válku, nevěřit na apokalypsu, nebát se krize na Krymu. Nebát se proroctví. - Možná se to stane, ba určitě se to stane. Ale já u toho SE SVÝM SVĚTEM nemusím být... Není to povinné. Je to VOLITELNÉ! Do značné míry... Jako předměty ve škole... Tak jestli chcete, tak se přidejte. V tom mém světe se NENÍ ČEHO BÁT. Jen vlastního strachu ... a míry svobody, když si ji uvědomíme. Protože ta přináší ODPOVĚDNOST za vlastní život, právě tam, kde teď jsem, v rámci celého Stvořitelova MULTIKOSMU.

Děkuju, Igor Chaun, 18. 3. 2014

----------------------------------------------------------------

Odkazy na související videa:

O PODSTATĚ ČASU - Igor Chaun (a Morgan Freeman a Julian Barbour :-)

https://www.youtube.com/watch?v=dm0n1IHgvKM

PARALELNÍ SVĚTY a radost ze Stvořitelova díla! :-) Igor Chaun (Brno, 14. 5. 2013)

https://www.youtube.com/watch?v=2X88HVD4Bng

PARALELNÍ SVĚTY - velmi inspirující britský dokument

https://www.youtube.com/watch?v=t6GCDiJLX48

Domino efekt

https://www.youtube.com/watch?v=IXtDChNB3gc 

VESMÍRNÁ GALERIE TADY NA ZEMI - Igor Chaun (13. 8. 2013)  

https://www.youtube.com/watch?v=GzyZyMsXQVE

 

Dva filmy o jasnovidcích, které mne inspirovaly:

Edgar Cayce - PROROCTVÍ A ŽIVOT  

https://www.youtube.com/watch?v=GzyZyMsXQVE

Nejslavnější proroci a věštci

https://www.youtube.com/watch?v=fBg2TaYxNkM

 

Film, o kterém jsem psal:

Jediný (The One)

Akční / Thriller / Sci-Fi - USA, 2001, 84 min

POPISKA DISTRIBUTORA: Představte si, že existujete v různých podobách v paralelních světech. Vaše alter ega prožívají rozmanité osudy a se smrtí každého vesmírného dvojníka se rozdělí jeho síla a energie mezi zbývající. Přechody mezi jednotlivými světy - kvantové tunely známé jako červí díry - hlídají speciální agenti multiversa. Jeden z nich, bývalý agent Yulaw, už zničil v paralelních světech 123 svých alternativních životů. Už zbývá jen poslední dvojče na Zemi, uznávaný veterán losangeleského policejního oddělení Gabe. Jeho život, spokojené manželství i čest se ocitnou v troskách, když Yulaw vnikne do jeho světa, hnaný touhou stát se nejmocnějším, neporazitelným jedinečným. Křehká rovnováha vesmíru je ohrožena, osudová bitva mezi dobrem a zlem vrcholí.Svérázná duchovní učitelka sestoupila ze slovenských hor a začala se dělit o své poznání. - Přátelé, málokdo vzbudil na Goša setkáních tak silné, ale i rozporuplné reakce, jako právě tato osobitá Marcelka. Pokud vás se svým manželem Romkem zaujala, zveme vás na jejich třídenní seminář duchovní inspirace, meditace a sdílení, který pod záštitou Goscha pořádáme o víkendu 7. - 9. února 2014 na brněnské přehradě. (Hotel Fontána Brno, Kníničky 814, 63500 Brno)

Program bude asi značně spontánní a nelze vyloučit, že jeho značnou část se budete pouze SMÁT nebo OBJÍMAT. :-) To je ovšem „riziko“ (i příležitost!) při každém setkání s Marcelkou… :-)

PŘIHLÁŠKY u Mirky Hladíkové na hladikovam@volny.cz nebo na 608973798. - Po přihlášení vám zašleme platební údaje a podrobné informace.

CENA za program, ubytování a stravu (plná penze) je 1.900,- korun, od pátku do neděle.

ČASOVÝ ROZVRH:
Příjezdy a ubytování doporučujeme v pátek od oběda a společný program začínáme pak večeří v 18,30, od 20-ti hodin pak nastane první SDÍLENÍ a meditace.
Sobota 8-9 snídaně; 9,30 -12 sdílení a meditace; 12,30-13,30 oběd; 14-18 sdílení a meditace; 18-19,30 večeře; 20-22 meditace
Neděle 8-9 snídaně; 9,30 -12 sdílení a meditace; 12,30-13,30 oběd.
Program končí v neděli odpoledne. Semináře je doporučené zúčastnit se celého.

Marcelka sebe samu vnímá jako člověka, který je „vším a ničím“. Před zhruba šesti lety si prošla velkou změnou, kterou můžeme pomocně nazvat třeba Probuzením nebo Osvícením.
Marcelka sama říká: „Je to čisté vědomí, které k sobě přitahuje vědomí v projekcích ostatních lidí. Záleží jen na našem rozhodnutí, jestli chceme změnu nebo ne.“

Těšíme se na vás…
Igor a Goscha tým.


KONEC SVĚTA V ROCE 2012 OPRAVDU NASTAL! 

(Igor Chaun, 29. ledna 2014)

Totiž konec starého světa, jak jsme jej znali a cítili. Co to znamená? Měl jsem dnes o tom zajímavý rozhovor s panem Juklem. Shodli jsme se, že všechno, co teď prožíváme - všechny naše bolestné zážitky, pocity a prozření v těchto dnech - jsou právě důsledkem toho, že se změnily vibrační, energetické a magnetické vlivy dopadající na Zemi, respektive velice zesílily.

Přesně o tomhle jsem se dnes při natáčení v Sádku u Poličky bavil s léčitelem a bylinkářem panem Bohumilem Juklem - a velice mi to pomohlo pochopit procesy, probíhající u mě už někdy od Vánoc. A možná i u mnohých z vás. ... No, u těch citlivějších určitě. :-) Ale čeká nás to všechny.

Ano, teď se opravdu vyjevuje, jaký kdo je, masky padají, přetvářky také. Už si prostě nemůžeme postaru lhát, a to nejen jeden člověk druhému, ale dokonce ani sami sobě. Proto tolik očistné a pravdivé BOLESTI v těchto dnech. ... Prostě se ukazuje, jaký kdo doopravdy je, kolik nabral, co se naučil a jak je ochoten v Bohu, v Pravdě a v Lásce to SKUTEČNĚ POUŽÍVAT - v běžném žití tady. Je to velmi náročné. Protože se zároveň aktivují i smutky, vzteky, sebelítosti a různé "nepropíchnuté balónky" našich podvědomí a neřešených bolestí duše.

Pan Jukl říkal, že to teď zase vrcholilo o uplynulém víkendu, kdy Zemi zasáhla nějaká zvláštní konstelace slunečního záření a energií, a lidé mu "padali jak švestky". Měli náhle srdeční záchvaty, průjmy a tak podobně.

Moc mě to zaujalo, tak se o to s vámi dělím.

Receptem na přežití těchto dnů je - shodli jsme se - klidné plutí v souladu s tím, co dokážeme, a nepřepínat se v tom, co teď nedokážeme. Nejít teď do ničeho "na sílu". Plout pospolu s energiemi, myslet na Boží náruč, která nás objimá. Vnímat ji, kterak se objeví a laská nás, sotva si ji představíme, sotva si ji uvědomíme.

Také bych za sebe dodal, že ŽÍT V TĚCHTO DNECH není "za trest", je to naopak za odměnu. Je to PŘÍLEŽITOST - za to vše, čím už jsme prošli, co jsme dokázali, v mnoha životech, v mnoha Bytích... Je to příležitost skočit, pochopit, růst, léčit se, směrovat aktivněji k Bohu - či si prostě uvědomit, že už v Bohu dávno jsme. I se svými bolestmi, poruchami, smutky, ale i ve své lidské kráse, bohatosti a důležitosti. Protože Stvořitel, který zrodil celý multikosmos, si dal tu práci i s námi, s našimi těly, s našimi orgány, s naší myslí a duší. Stáli jsme mu za to.

Máme tedy význam a důležitost potvrzenou SAMOTNÝM STVOŘITELEM!

To když si člověk uvědomí, nemůže už vnímat věci postaru.

Tak jsem si to chtěl spolu s vámi připomenout, přátelé milí.

Cynikové a materialističtí smíšci triumfovali CHYBNĚ v konci roku 2012, v domnění, že vše zůstalo při starém. Konec světa opravdu nastal, ale toho starého, kde následek byl příčině ještě oddálen, kde kulisy světa zdály se hmatatelnější, kde iluzi, lež i sebeklam bylo ještě obtížné prohlédnout. Tenhle nový svět, který se na nás vykulil, nás bolí. Zatím. Protože mu zvykáme. I té nové naléhavé výzvě - k bytí v Pravdě. Jsme zaskočeni. Protože teď už tak snadno nikoho neočůráme. Ani sebe!

Ale zvykáme si. ... Jako vždy, jsem optimista. ... Díky dnešku jsem mnohé pochopil. Co se vlastně děje, co cítíme v těchto dnech... Že se hroutí staré jistoty a naléhavě vzrůstá potřeba OSOBNÍHO ŽIVOTA V PRAVDĚ a v souladu se sebou, a tedy s celým Vesmírem...

Přeju hezký večer, přátelé milí. :-). S panem Juklem jsem krom krásných pasáží pro cyklus Kouzelné bylinky stačil natočit i něco pro Goscha TV, třeba mi odpověděl na mou oblíbenou otázku CO JE TO LÁSKA? :-) Už brzy to bude k vidění.... Igor


Milí přátelé, moc vás zdravíme a přejeme krásné a inspirativní Vánoční dny... 


Tady je film, který je napůl pohádka a napůl dojemné mistrovské podobenství o podstatě Kristovy Lásky... Doporučuji trpělivě vydržet do závěrečné pointy. Stojí to opravdu za to... :-)
Přejeme klid a radost. Díky za naše společná sdílení a inspiraci. - Igor a tým GOSCHA.
ČTVRTÝ KRÁL - film o hledání Ježíše Krista v pomoci chudým a potřebným


Milí přátelé, na kanále GoschaTV1 na Youtube už naleznete všechna videa z naší deváté Gošárny, alias Setkání Gošárníků 9 v hotelu Fontána na Brněnské přehradě, 22.-24. 11. 2013. Program byl neobyčejně nabitý a inspirativní. :-) Děkujeme všem, kteří se podíleli a vám (nám) ostatním PŘEJEME DOBROU INSPIRACI a potěšení z nahraných Goša videí...


 

PŘEDVÁNOČNÍ GOSCHA SETKÁNÍ V PRAZE!

Přátelé, děkujeme za krásné a inspirativní setkání ve spolupráci naší Goscha o.s., www.soucitne.cz a www.pralesdetem.cz , které proběhlo 17. 12. 2013 v pražské veganské restauraci LOVING HUT. Tématem byla vegetariánská a veganská filozofie a spousta osobních zkušeností. Videa ze setkání najdete již brzy na GoschaTV1 na Youtube. Děkujeme! :-)


 

Milí přátelé, mám pro vás smutnou zprávu…

Odešla Agnes, Gábina Kopecká, naše kamarádka a dobrý člověk. Její boj se silně metastazovanou rakovinou prsu skončil včera ráno, 31.října 2013, v nemocnici v Motole, kam byla převezena, když se jí začalo špatně dýchat. Jak víte, poslední měsíce jejího boje jsme sledovali a pomáhali jí. Viděl jsem na vlastní oči, kolik NADĚJE, RADOSTI A POSILY díky nám všem, kteří jsme různě pomáhali, cítila a vnímala. Bohužel, ukázalo se, že pro její tělo už bylo i s léčbou UKRAINEM nakonec pozdě. Pokud vím, objevily se potíže s vodou v plicích, neboli výpotky z nádoru, napadeného UKRAINEM, a také tělo už neumělo filtrovat toxiny a škodliviny, kterými bylo v důsledku léčby zaplaveno. Tolik mé laické přetlumočení. Prosím, nesmutněme a vězme, že jsme v posledních dnech naší sestřičce dali naději a z toho plynoucí Světlo a vědomí sounáležitosti nás lidských bratrů a sester…
Jsem dojatý, ale i šťastný, že jsem u toho mohl být.
Gábina byla moc čistý a duchovní člověk, s obrovskou vírou v Boha a v Ježíše Krista. Teď nás už předešla do Božího království, teď už ví více než my tady… Teď už zná tajemství, nad kterým my tady ještě hloubáme, v závoji nevědomosti, který provází dar fyzického zrození naší duše…
Moc děkuju, přátelé milí, za vaši obrovskou pomoc a dary. – V souvislosti se sbírkou na Agnes se zakoupí stroj na čištění krve, který by měl pomoci v léčbě rakoviny mimo jiné příštím pacientům při léčbě UKRAINEM. Takové mám informace ohledně rozhodnutí Dr. Nowickyho, který část prostředků na tento účel věnoval.
A nyní zůstávám v tichém mlčení nad mystériem života a odchodu z něj, které se nás nyní, s odchodem Agnes-Gábiny, hluboce dotklo… S pohnutím, a přece s nadějí i radostí, Igor

 


Mili přátelé, bylo nám potěšením zúčastnit se a podpořit zajímavou akci
Velké setkání terapeutům s veřejností
v Pražském hotelu Olšanka. Jednodenní kongres věnovaný alternativním léčebným metodám byl plný důležitých informací, zajímavých hostů i skvělé atmosféry. A vše jsme natočili! Je nám radostí podílet se na šíření těchto  informací, ktere mohou velmi pomoci nám, vtěleným bytostem LIDSKEHO RODU. Věci, o kterých se tu hovořilo, jsou vyzkoušené, ale dosud nejsou soucasti tradiční medicíny. Budu rád, kdyz se i s naší pomocí s nimi seznámíme.  Na videa se můžete těšit v nejbližších dnech!
Přeju hezky den. Igor a tým Goscha.Setkání Gošárníků 9

 

Zveme vás na naše Setkání Gošárníků 9, které máme o víkendu 22. až 24. 11. Tentokrát nikoliv v Geofondu v Chotěboři, ale v hotelu Fontána na brněnské přehradě.

My pak začátkem prosince mizíme do Amazonie, takže to budou i naše předčasné Vánoce a moc se těším, budeme tam mít i stromeček ozdobený. A počítáme, že by se nějaké dobroty mohly přivézt s sebou.

PROGRAM

Máme opět skvělý program, v pátek najíždíme ubytováváme se, a po večeři začneme – úvod, přivítání, meditace, společná komunikace…
V sobotu, po mém krátkém povídání o plánované cestě nám přijede dopoledne zazpívat a rozhýbat nás Irenka z Vídně. Kdo zažil její interaktivní vokálně-komunikační hody, ví, na co se můžeme těšit. Po obědě, vystoupí Milan Jeglík, bývalý brněnský policista a detektiv, který odešel na Sumatru, založil tam rezervaci, zachraňuje s podporou místní vlády orangutany a tygry z pralesa a bojuje proti pytlákům. Obdivuhodný člověk a příběh!
Na odpoledne se podařilo zajistit MARCELKU Z HOR, přijede nám popovídat o své Cestě, osvícení, radostech i strastech. Je se na co těšit, včetně možnosti dotazů. Osobně se mi líbí, že Marcelka není přeslazená, a že se nechce PŘI POVÍDÁNÍ „zavděčit“, ale říká věci natvrdo a přesně… Uf! – Uvede ji a krátce promluví Věra Keilová z časopisu Meduňka, DALŠÍ MILÝ NÁŠ HOST.
Po večeři přijede Gábina Filippi a Pavel Karoch, dva originální lidé, o nichž ne všichni vědí, že jsou manželé, a vytvoří před námi MANŽELSKÉ DOTEKY LÉČIVÉHO DIVADLA, o osobním zrání, provázanosti i učení se od sebe na cestě životem…

No a v neděli pokračujeme naplno dál, po mém úvodu vystoupí skvělá Lucie Yoannah s povídáním o Světle, léčení a osobní duchovní zkušenosti.
A pozor, po obědě vystoupí od cca 13-ti hodin Libor Malý, zakladatel webu job.cz, který pak prodal za miliardu a věnuje se už jen společenským a duchovním aktivitám. Strávili jsme s ním tento týden jako Goscha tým dvě hodiny v pražské kavárně Savoy, když jsme to domlouvali, a musím říci, že je to podivuhodně nabitý a inspirující člověk. Uvidíte. Velmi je vnitřně zušlechtěn dlouholetým praktikováním tibetského buddhismu, cesty dzogčhenu. Vystoupí na téma EKONOMIKA DARU, ale bude hovořit i o mnohém jiném, třeba jak se spřátelil s dalajlamou a jak ho nyní pozval a uskutečnil s ním první mistrovské učení dalajlamy ne jako politika, ale jako duchovního učitele v Čechách.

Přátelé, tolik tedy zhruba program, ještě je v jednání Karaimi a Katarína ze Slovenska a možná nějaké další překvapení. Moc se na vás těším, program ještě vetknu do tabulky, ale takto alespoň zatím pro informaci.

Kapacita hotelu je Fontána 100 až 120 míst, a už máme asi 70 přihlášených, takže pospěšte. Absolutní preferenci mají ti, kteří si budou brát i ubytování v hotelu, protože to bylo podmínkou pořádání akce ze strany hotelu i součástí jednání o vstřícnou cenu pro nás. - Děkuju, Igor Chaun


Platební a přihlašovací informace:

SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 9 – Víkend 22. až 24 listopadu 2013 v hotelu Fontána, u Brněnské přehrady, Kníničky 814

Cena za ubytování a plnou penzi je 1.200,- Kč za celý pobyt + 500 na program, tedy 1.700,- celkově
Začneme v pátek večeří a skončíme nedělním obědem. Úhrada je rozdělena na 2 části.
1. Zaslání částky 600,- na účet, který vám v případě zájmu sdělí mailem Mirka. (Účet nyní nezveřejňujeme, změnili jsme to, protože jste posílali peníze, aniž jste se Mirce hlásili. :-)
2. Doplatek 600,- Kč uhradíte v recepci hotelu v hotovosti. Plus platba na program.

V případě zájmu tedy prosím pište Mirce zprávu na hladikovam@volny.cz. A UDĚLEJTE TO I VY, kteří jste už platili, ale Mirce se zatím neozvali! Děkujeme! :-) V případě, že provedete úhradu za více osob, napište jména. Strava je zajištěna běžná, vegetariánská, je možnost zvolit i stravu živou. Napište do mailu, jakou stravu budete chtít a máte-li nějaké požadavky na ubytování. Budeme se vám snažit vyhovět. V případě dotazů pište Mirce na výše uvedený email , nebo volejte na 608973798.

Za Goscha o.s. se na vás těší Igor, Mirka, Veronika, Klaudie a Lucie. A věříme, že i spousta Světla a Jeho dobrých bytostí… :-) A neváhejte, kapacita se pomalu zaplňuje.


PROGRAM A POZVÁNÍ NA Setkání Gošárníků 8 - UŽ TENTO VÍKEND 20.-22.9.!

Milí přátelé. Zdravím vás a přeju hezký den. A těším se na víkend do Chotěboře, na naše už osmé Setkání Gošárníků v areálu Geofondu.
ROZPIS PROGRAMU bude následovat, ale mohu už říci, že hlavním SOBOTNÍM dopoledním programem bude vystoupení Milana Doležala, který je vystudovaným exorcistou v Římě, a především nesmírně zajímavým, otevřeným a sdílným člověkem. Upozornila mne na něj Agnes, která s ním byla v kontaktu, a nadšeně o něm hovořila. - Slíbil povídání o andělských světech, ale ne "růžové", ale jak je to "doopravdy" a jak je ve skutečnosti obtížné s anděly se spojit, ne však nemožné. :-) Velmi dobře rozlišuje mezi duchy, démony a různými astrálními bytostmi, „vidí“ je a je schopen vnímat jejich napojení na člověka. Slovo exorcista, neboli česky „vymýtač“, zní dosti děsivě, ale mohu vás ubezpečit, že je to velmi pozitivní a laskavý člověk. A pozitivní budou i informace, které nám přinese. :-) Je na co se těšit, včetně také třeba zajímavého povídání o prokletí, jeho působení a způsobu očisty. Také se počítá s vašimi, našimi, otázkami. Jeho web je www.exorcie.blogspot.cz

V PÁTEK VEČER po mém úvodu a malé společné meditaci vystoupí Jitka Čulíková na téma OSOBNÍ ZKUŠENOST S JÓGOU V DENNÍM ŽIVOTĚ. Je to laskavá a erudovaná bytost, seznámili jsme se na Gošárně v Haluzicích a pak s ní byli v ášramu ve Střílkách, kde nás provedla. Její web je www.mandalam.cz

V SOBOTU ODPOL máme přednášku a „mentální přípravu“ na chůzi po uhlících, čímž nás provede Pepa Šálek. – Není se prý čeho bát a je prý se opravdu na co těšit. :-)

NEDĚLE DOPOL budou další přednášky, částečně i z našeho Goša okruhu, Vláďa Böhm s oblíbeným vyprávěním o svých esoterických pátráních a nalézáních, jeho web je www.vladimirbohm.cz; a dále třeba MUDr. Jana Budařová o své cestě a zkušenostech s léčením duše. Třeba i s pomocí KONOPÍ. Její web je www.psychoterapie.wbs.cz

A po obědě V NEDĚLI od 14-ti hodin vystoupí, k mé velké radosti, psychoterapeutka a buddhistická jogínka Jitka Vodňanská, se svým zajímavým životním příběhem, který jsme nazvali MŮJ TANEC DUŠE MEZI LÁSKOU, POZNÁNÍM A BUDDHISMEM. Její web je www.vodnanska.eu

V NEDĚLI po 16. hodině pak naše setkání opět uzavřeme malou MEDITACÍ, jako vždy doporučuji vydržet, protože celý víkend, naše práce i energie, se tím podivuhodně sklenou a uzavřou.…

Ohledně plateb, jak jsem již psal, krom stravy a případného ubytování budeme tentokrát vybírat na CELÝ VÍKENDOVÝ PROGRAM 500 korun, je v tom započteno i dřevo a sobotní akce „chození po uhlících“. Pokud vás v tuto chvíli akce „uhlíky“ nebere a předpokládáte, že budete trávit sobotní čas spíše komunikací s přáteli, berte to prosím tak, že PLATBU NEROZLIŠUJEME a vnímejme ji prosím jako výraz solidarity s víkendovým programem a akcemi Goscha. Ostatně věřím, že akce nás nakonec vtáhne skoro všechny, a kdo přímo nepůjde, bude bedlivě pozorovat, smát se, fotit, komunikovat, radovat se – z NE-POPÁLENIN druhých! :-) Takže to vlastně společná akce je a bude. :-)

Chtěl bych vás na tuto naši akci, Setkání Gošárníků 8, tentokrát SPECIÁLNĚ POZVAT, protože není vyloučené, že další Setkání (9 :-) se bude konat až po čase (jaro?), mimo jiné i proto, že prosinec a leden plánujeme Goscha cestu do Amazonie, i s natáčením.

Tak hezký den a případně na viděnou v Chotěboři. Pokud se rozhodnete přijet až teď na poslední chvíli, PLATBY UŽ NEPOSÍLEJTE, vše se bude platit až na místě. Ale je nutné se ohlásit předem paní Hance Exnerové přes sms na 724035498 (nebo mailem na exnerjosef@seznam.cz ) a uvedete jméno, požadovaný počet nocí a typ stravy. Přijíždět můžete už od pátku po obědě, postupně se registrovat, platit a ubytovávat.


Připomínám CENY V GEOFONDU pro nás: ubytování je 250 Kč za noc a jídlo: 40 Kč snídaně formou švédského stolu, 80 Kč oběd a 70 Kč večeře.
Společný program začne v pátek večeří 18-19 hodin, a poté společně zahájíme Setkání v sále. V sobotu a v neděli začínáme vždy v 10h, a 9-10 h je snídaně.
Také prosím spolupracujme opět na možnosti přívozu, odvozu, kdo má kapacitu v autě, nebo kdo naopak potřebuje… Děkuju, IgorPřátelé, moc zdravíme a těšíme se v pátek na viděnou na GOŠÁRNĚ V HALUZICÍCH (9.-11. 8. 2013)
Na společnou meditaci, přátelskou komunikaci, koupání, radost, přednášky, sdílení. Páteční večer povede povídání a meditaci Igor, sobotní večer Karaimi. Věříme ve společné sdílení a další silnou duchovní inspiraci - s respektem k našim odlišnostem, a v síle našeho usilování a společné lidské Cesty.

 


AKTUÁLNĚ:
- ještě je několik míst k dispozici, ubytování ale už pouze VE VLASTNÍM STANU na pozemku nebo VLASTNÍ SOUKROMÉ V OKOLÍ
- pokud chcete přijet, tak POUZE NA CELÝ VÍKEND a je třeba se PŘEDEM přihlásit Mirce na mobil 608973798 nebo hladikovam@volny.cz. Jinak vás nebudeme moci začlenit, protože:
- víkend je po dohodě s Karaimi a Viktorem koncipován jako spirituální práce a není možné přijet třeba „pouze na sobotu“.
- platby už neposílejte na účet, ale proběhnou na místě v Haluzicích
- POZOR: jedná se o Haluzice u Kyjova, souřadnice 17.1060425°E,49.0818667°N
- příjezd je plánovaný už v pátek od cca 9,00 a dále
- spolupracujme, prosím, jako vždy, na možné pomoci s dopravou! – Kdo odkud jede, a má místo, a naopak poptávka! Děkujeme, za tento milý rys naší „goša soudržnosti“.
- připravte se, prosíme, na nižší konfort z hlediska pohodlí, WC apod., což ovšem bude vynahrazeno zvýšenou spiritualitou místa - a dobrou stravou. :-) Na pozemku nás bude více než 120. Prosíme tedy o vzájemnou ohleduplnost - k sobě i místní přírodě a místu.

Jak se do HALUZIC dostanete?

Nejlépe vlakem (trať Brno - Veselí n. M., zastávka Jestřabice), příp. autobusem (zastávka Jestřabice, rozcestí Haluzice). Jedete-li autem: ze směru z Koryčan odbočte za vesnicí Jestřabice vpravo do lesa, sjedete z kopce dolů a za železničním přejezdem u vlakové zastávky se vydáte do leva;
ze směru z Brna jedete přes Bučovice, Nesovice - odbočka na Koryčany doprava až přes koleje - nepojedete až do Koryčan, ale ve Snovídkách pod kopcem je odbočka Haluzice do prava. Jeďte dále údolím, až k fabrice Stabila. Od Stabily (resp. od vlakové zastávky - viz foto níže) pokračujte dále polní cestou lesem 800 m až k nám (stojí tam 2 domy).
Po schodech po pravé straně nahoru je branka. Zvoňte na zvonec a přijdeme
pro vás.

Více o centru Haluzicích také na
www.haluzice.cz


GOŠA DOVOLENÁ v Želivu (28. 7. až 2. 8. 2013)

(24. 7. 2013) Milí přátelé, blíží se naše Goša dovolená v klášteře Želiv, už jen pár dnů, a tak jsme znovu upřesnili a doplnili program! A případně abyste se mohli další ještě rozhodnout a přidat se k nám, místo zatím je.

Ubytování a strava bude v romantickém klášteře Želiv, nedaleko Červené Řečice u Pelhřimova. Program bude směsí dovolenkového odpočívání, komunikace, výletů, koupání, a odpoledního programu s hosty. Večery budou opět ve znamení společné komunikace a případné meditace v sálech opatství nebo v zahradě u ohniště.
snídaně 8-9, oběd 13-14, večeře 19-20

ODPOLEDNÍ PROGRAM, vždy cca od 15-ti hodin:
neděle 28. 7. – volný příjezd od 12-ti h., ubytování a pokoje pro nás od cca 14-ti hodin, prvním společným jídlem je večeře, pak úvod a přivítání Igor, večer meditace, venek, oheň
pondělí 29. 7. – Petr Fridrich, TERAPIE SMÍCHEM, praktická cvičení (dopol společné koupání na přehradě, pojízdná čajovna)
úterý 30. 7. – Patrik Kee, TERAPIE HUDBOU, koncert a praktická cvičení; večer řízená MEDITACE Gabriely Filippi
středa 31. 7. – Lucie Ioannah, TERAPIE SVĚTLEM, léčení, meditace, cvičení (přijede už dopol, můžeme začít dříve)
čtvrtek 1. 8. – Šaman Augustin Grefa (Ecuador) – CO NÁS UČÍ AYAHUASCA; večer Karel Marinov ALIKVÓTNÍ ZPĚV
pátek 2. 8. – zakončení společným obědem, loučení, meditace, závěrečné slovo – Igor Chaun

SPOLEČNÉ DOVOLENKOVÉ AKTIVITY:
- Přírodní koupání v přehradě Trnávka, 3 km pěšky
- Možný výlet na Křemešník, mystické místo - poutní místo a kostel, léčivá studánka, křížová cesta, rozhledna Pípalka, 30 km, možno přistavit Goša autobus
- Výlet k Sedlické vodní elektrárně, nádherná procházka kolem Malé přehrady, pivo a občerstvení, 4 hodiny cesty celkem
- Setkání na louce u Božích muk nad Bolechovem, společná MEDITACE, 1 hodina cesty
- Průběžné výlety v okolí Želiva, kapličky a Boží muka, léčivá voda u kaple Haštal, kaple Kalvárie – výhled na želivské údolí
- Každý večer společná komunikace a případná meditace v sálech opatství nebo v zahradě u ohniště

O další informace a přihlášení můžete psát Mirce Hladíkové
na hladikovam@volny.cz nebo volat na 608973798

Cena za šest dní pobytu v pokojích opatství (pět nocí), plnou penzi (stravování i vegetariánské), program a pronájem prostor a sálů je 3.500,- Kč. Na děti je sleva.

POZNÁMKA: Platbu jste mohli uskutečnit na účet 2106556372/2700, VS 130728, spec. symbol vaše TELEFONNÍ ČÍSLO. Do zprávy pro příjemce napsat GOSCHA a své jméno a příjmení. Dospělí 3.495,- dítě do 15 let 1970,- Potom poslat Mirce na mail nebo sms zprávu o zaplacení (každý jmenovitě), která slouží jako vaše přihlášení!
NYNÍ VŠAK JIŽ PROSÍM PLATBY NEPOSÍLEJTE A BUDE SE PLATIT UŽ NA MÍSTĚ, aby nebyl chaos, pokud by platba už nestačila dorazit.

Ubytování je v pokojích opatství. Přístupný nám bude i kostel a další nádherné prostory a sály. Možné jsou i děti, zvířata ne. Klášter je podivuhodné místo, stále tam přebývají premonstráti a také zpěvačka Naďa Urbánková, se kterou jsem tam točil. Je tam opravdu podivuhodná, důstojná, ba velmi mocná duchovní atmosféra…

Těšíme se na vás - Igor, Mirka, Veronika, Klaudie a GOSCHA o.s., www.goscha.cz
Více o klášteru Želiv na www.zeliv.eu
 

PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ! - Milí přátelé, moc vás zdravíme a PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO! :-)

(28. 6. 2013) - Někteří možná už dnes nebo v nejbližších dnech mizíte z Prahy - nebo ze svých domovů po naší krásné republice - a míříte za exotikou, nebo na chalupy, chaty a podobná místa, milá srdci i tělu. :-) - Chtěl bych vám popřát klidný a radostný odpočinek, hodně zábavy i inspirace a „blízkost blízkých lidí“. Někdy to dá práci, někdy si musíme tuto blízkost vědomě vybudovat, i já se to stále znovu učím, a žasnu, jakou to má sílu, když se to povede. :-) A kolik to dává lásky a povědomí o příslušnosti k lidskému rodu…
Chtěl bych vám velmi poděkovat za všechna ta naše společná sdílení a radost a inspiraci, kterou jsme na kanálech Goscha na Youtube a na Facebooku doposud vytvořili a společně zažili. Je mi radostí dávat ty věci do pohybu, točit videa, pořádat setkání, nahrávat a zveřejňovat, ale JSTE TO VY, kdo to oživuje svým zájmem, svými skvělými reakcemi, svými komentáři, názory – a otevřeným a přátelským vnímáním… Bez vás a by tohle všechno nemělo smysl. A bez našeho společně se probouzejícího NOVÉHO VĚDOMÍ. - Je mi opravdu velkou radostí podílet se SPOLU S VÁMI na tom toku Goscha inspirace, Goscha duchovní pomoci, sdílení a vždy znovu probouzené a posilované NADĚJE. Těší mne podílet se na našem společném připomínání si VYŠŠÍHO SMYSLU NAŠICH ŽIVOTŮ, úcty a pokory k Nejvyššímu, ale i vděčnosti, že nás On sem poslal - darem bytí…  
A pokud by se vám po našich Goscha aktivitách v létě stýskalo, můžeme se, jak víte, sejít na Goscha akcích, a sice v Klášteře Želiv (Goša dovolená s programem) na pět dnů na přelomu července a srpna a následující víkend pak na společné Goscha akci s Karaimi v Haluzicích. A v září pak již osmé Setkání Gošárníků v Chotěboři! - Podrobnosti ještě znovu vložím, ale důležité je, že místo zatím je, tak se můžete hlásit. Přihlášení a podrobnější informace o platbě apod. směřujte prosím k Mirce na hladikovam@volny.cz – a ohledně Setkání G8 Hance Exnerové přes sms na 724035498 nebo mailem na exnerjosef@seznam.cz

Děkujeme za zájem a těšíme se!

Mám připravenou spoustu videí k nahrávání, tak to postupně spustím. Jsou to krásná videa z Relove Summitu, pořádaného Petrem Václavkem a přáteli, a samozřejmě velká žeň z naší sedmé červnové Gošárny. Tam přednostně zpracuju vystoupení Lucie a Tomáše Poutníka, protože vás možná opravdu velmi zasáhnou… - V záloze je mnoho dalších zajímavých videí (Kongres 2012, Igor s Gábinou v Jičíně, Igor povídání teď v Plzni, indický velvyslanec v Budapešti představuje svou knihu o Božském tvůrci aj.) a já se těším, jak je postupně stačím zpracovat a poslat do světa… - Díky za zájem a přeju hezké léto! A díky za podporu našeho Goscha o.s., v jakékoliv formě: dobrým slovem, dobrou myšlenkou, příspěvkem na transparentní účet, milým komentářem…. - A brzy na viděnou, těší se Igor a Goscha o.s..


POZOR - TŘI LETNÍ GOSCHA AKCE 2013!

Milí přátelé, Igor Chaun a Goscha o.s. vás znovu velmi zvou na tyto naše letní přátelské Goscha akce:

1) Goša dovolená v klášteru Želiv od neděle 28.7. do pátku 2. 8., pět dní společné dovolené vždy s menším odpoledním programem, vystoupí Patrik s terapií hudbou, budeme tam mít povídání o arterapii a mimosmyslovém vnímání s Lucií Polákovou a překvapí vás další milí hosté. Hlavní ale bude náš společný čas a sdílení. Včetně koupání a výletů. A večerní meditace. Cena včetně noclehu, stravy a programu bude cca 3.500,-  Přihlášení a žádost o zaslání čísla účtu pro platbu směřujte prosím k Mirce na hladikovam@volny.cz

 2) Goša víkend v Haluzicích s Karaimi a Igorem 9.-11.8., bude to obnášet meditaci, přátelskou komunikaci, koupání, radost, přednášky, sdílení. Páteční večer povede povídání a meditaci Igor, sobotní večer Karaimi. Uvolnili jsme nezaplacená rezervovaná místa, takže i do Haluzic ZNOVU OTEVÍRÁME MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT! :-) Cena za pobyt, stravu a program je 1.680,- při ubytování ve vlastním stanu na pozemku. A 1.,500,- při vlastním ubytování v okolí a dojíždění, včetně stravy. Přihlášení a žádost o zaslání čísla účtu pro platbu směřujte prosím k Mirce na hladikovam@volny.cz

 3) Setkání Goschárníků 8, víkend 20.-22. září, opět Chotěboř, areál Geofondu. Dovolíme si program udělat tentokrát volnější, aby došlo i na společný výlet k Doubravce, projít se jejím kouzelným údolím, je to tam jak kdesi na Aljašce, a pak taky na skály nedaleké! A opravdu dáme pro změnu zase více prostoru pro vlastní komunikaci… :-) Poučili jsme se a připravíme miniprogram do kapsy, je to praktické a také by si ho prý někteří rádi odnesli na památku. :-) Tímto osmým Setkáním přejdeme na zálohovou platbu ve výši 300 korun, odkládali jsme to, ale vynutily si to organizační okolnosti. V případě, že nedorazíte, platba bude vnímána jako příspěvek na aktivity Goscha a převedena na transparentní účet. Na místě si pak každý doplatí částku za ubytování a stravu… Děkuju za pochopení.

Postup při přihlášení na SG8 je jednoduchý: Na číslo účtu Geofondu 27-6554040247/0100 pošlete zálohu 300,- se svým jménem a označením „SETKÁNÍ G8“. A současně pošlete přihlášku pí Exnerové přes sms na 724035498 (nebo mailem na exnerjosef@seznam.cz ), že máte zaplacenou zálohu a uvedete požadovaný počet nocí a typ stravy. (Zkusíme zapracovat na zlepšení kvality a pestrosti vegetariánské stravy.) Na místě po příjezdu vám bude záloha odečtena od celkové platby. - Moc se na osmé Setkání těšíme.

 Díky, Igor, Mirka, Veronika a další přátelé a pomocníci našeho Goscha o.s., vtělení i nevtělení… :-)


Přátelé, s radostí vkládáme podrobný program pro náš nadcházející víkend. Včetně webovek vystupujících. - Těšíme se na vás, Igor Chaun a Goscha o.s.

 

Program Setkání Gošárníků 7 (Geofond, Chotěboř, 14.-16. 6. 2013)

Pátek 14. 6.

od 14h – příjezdy a ubytování hostů

17,30 až 19h – večeře

19h – Igor Chaun - ÚVODNÍ SLOVO a meditace www.goscha.cz

19,30 – Petr Velechovký – VESMÍRNÁ EKONOMIKA (svoboda versus naprogramování)

              www.modraalfa.cz

20,50 – zpěv Kamilky a Tomáše – DVĚ MANTRY

21 – volná zábava a Goša komunikace, bubnování Jan Suenée Marek  www.samanka.cz

 

Sobota 15. 6.

10 – Igor – HUMOR I VÁŽNOST NA DUCHOVNÍ CESTĚ

11 – Pavel Kábrt - V ČEM SE DARWIN MÝLIL     www.kabrt.blog.idnes.cz

12,30 – oběd

14 – Dragan Vujovič – SEBEÚCTA VEDE K LÁSCE www.youtube.com/watch?v=sa-S7NmQfFM

15 – Petr Václavek – NOVÉ BOHATSTVÍ ( a o RELOVE SUMMITU) www.novebohatstvi.cz

16 – Margit Slimáková - FARMACIE NEBO TERAPIE STRAVOU? – Geneticky upravené potraviny!

       www.margit.cz

17,30 – Vladimír Böhm PROČ SE VYDAT NA DUCHOVNÍ CESTU? www.vladimirbohm.cz

18,30 – večeře

19,30 – Gábina Filippi – divadelní představení CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL PRAVDU

            www.lecivedivadlo.cz

20,30 – Beseda Igora s Gábinou Filippi o jejím Léčivém divadle a nejzajímavějších hostech

21,00 – Bubnování venku u ohně – Jan Sueneé Marek a skupina SPONTÁNNÍHO BUBNOVÁNÍ

 

Neděle 16. 6.

10 – Katarína a Leila – PŘIROZENÉ MATEŘSTVÍ www.spiral-art.eu

11 – Lucie Poláková – MOJE CESTA DOVNITŘ A ZASE VEN… (má cesta k Bohu)

         www.astroporadna.com

11,45 – Peter Živý venku v přírodě - POJĎME SI ZASE TROCHU HRÁT! (Hry, které zpřítomňují)

         www.intuitivnipedagogika.cz  

13-14 oběd

14 – Šárka Šandová - BARVY JAKO ENERGIE a jejich duchovní význam

14,45 – Dáša Fojtíková – PSYCHOSOMATIKA www.vozickar.com/medicina-pribehu

15,30 – Iva a Marian Radulayovi – LÁSKA V PRAXI aneb Partnerské ladění www.amiresah.cz

16 – Juraj Kočar – TEAL SCOTT A JEJÍ VIZE PRO LEPŠÍ SVĚT www.novazem.info

16,20 – Tomáš Poutník – O ASTRÁLNÍM CESTOVÁNÍ (viz video s Froldasem na Youtube)

17 – závěrečné slovo Igor Chaun, MEDITACE A ROZLOUČENÍ

          (pokud můžete, prosím, zůstaňte, zkušenost ukázala, že se to vyplatí :-)

18 – večeře pro zájemce, nutno objednat

Děkujeme za společné sdílení lásky, naděje, víry a pozitivity. - KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL!


 

Nové video s Igorem - vystoupení na RELOVE SUMMIT PRAGUE 2013

„Kočár světla táhneme dál. - Jak jsem celý život cítil smutek, až jsem pochopil, že je to hnací šroub mého poznání a touhy po Bohu. A že jsem REŽISÉRA vždy jen hrál." Osobní motivační řeč Igora Chauna.


 

GOŠA DOVOLENÁ V ŽELIVU - 28. 7. - 2. 8. 2013

Těšíme se na vás! - Můžete se hlásit na další Goscha akci !!!
Přátelé, je tady zajímavá možnost. Pořádáme společný dovolenkový pobyt v létě v klášteře Želiv. Máme tam na přelomu července a srpna rezervovaných 6 dní (5 nocí). Bude to společný letní čas na odpočinek, povídání i spoustu duchovní náplně. :-) Ubytování je v pokojích opatství, ale je i možné na vnitřním pozemku ve vlastních stanech. Přístupný nám bude i kostel a další nádherné prostory a sály. Kapacita cca 150 lidí, plná penze, cena rozumná. Možné jsou i děti, zvířata ne. Klášter je podivuhodné místo, stále tam přebývají premonstráti a také zpěvačka Naďa Urbánková, se kterou jsem tam točil. Je tam opravdu podivuhodná, důstojná, ba velmi mocná duchovní atmosféra…
Prosíme, posílejte ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠKY (s počtem lidí a typem ubytování - pokoje nebo vlastní stan, což bude levnější) a sice opět Mirce na její mail hladikovam@volny.cz Opakuji a prosím, OPRAVDU ZÁVAZNĚ!
Rozhoduje pořadí, ve kterém napíšete, pokud se kapacita naplní! - Dostanete pak všichni podrobné informace kolik a kam platit, cena je cca 3.500,- Kč. Je to zajímavá možnost na další Goscha aktivitu, společnou akci a trochu volnější, opravdu letní program, včetně koupání, slunění a večerních ohňů a povídání a besed. A samozřejmě, že máme připravené hosty a semináře. Těšímer se na vás, Igor, Mirka a Veronika - Goscha o.s.
O místě více na https://www.zeliv.eu/turisticky-portal/zakladni-historie/

 


SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ V HALUZICÍCH 9. až 11. SRPNA 2013

Přátelé, moc vás zdravíme jménem Goscha o.s. a dovolte, abychom s Mirkou upřesnili informace pro letní akci GOSCHA V HALUZICÍCH. Přátelé, vy, KTEŘÍ JSTE SE NA AKCI UŽ PŘIHLÁSILI, BUDETE PŘEDNOSTNĚ VYZVÁNI Mirkou mailem (hladikovam@volny.cz) K UHRAZENÍ ČÁSTKY, a to do 30. 5. V tuto chvíli JE KAPACITA PLNĚ OBSAZENA, tuším, že cca 150 míst. Pokud někdo neuhradí platbu, bude jeho místo nabídnuto náhradníkům… Prosíme tedy přihlášené, aby vyčkali mailu od Mirky se všemi potřebnými údaji k platbě i pobytu. - Dodám, že ubytování bude ve společném prostoru na romantické půdě na kvalitní matraci ve vlastním spacáku (kapacita 25 osob), ostatní mohou být ubytování ve vlastních stanech v zahradě ekocentra nebo samostatně v okolních hotelech a penzionech. Je zajištěna kvalitní vegetariánská strava - zahrnuje 3x oběd, 2x večeři, 2x snídani, nápoje po celou dobu pobytu (čaj, voda a u snídaně melta). - Na hygienu a sprchování s sebou přivezte ekologické prostředky. Nevozte s sebou, prosíme, žádná zvířata - jejich přítomnost v areálu při plánovaném množství lidí není možná. Přijet můžete včetně dětí, pro které je ale třeba zajistit hlídání po dobu meditací, pokud se jich nebudou moci účastnit. - Hlavní páteční program večer v sále povede Igor - povídání a meditace, hlavní večerní program v sobotu povede Karaimi, také povídání a meditace. - Děkuju a těší se Igor a Goscha o.s. :-) Věřím, že to bude inspirativní a radostný společný čas… Ať žije úsměv, naděje, radost a vědomé napojení na našeho Stvořitele…! :-)

Přikládám inspirativní video z Haluzic, povídání s Karaimi a Viktorem, jak jsme je pro GoschaTV natočili začátkem ledna... PROSTOR PRO BOŽÍ ŘÁD. Teď už to tam je rozkvetlé, což bych přidal jako plus... Jinak je ale místo neuvěřitelně silné a energeticky nabíjející...

 


 

Děkujeme za vaši průběžnou podporu,

zasílanou na transparentní účet Goscha o.s.

Umožnilo nám to připravit pro vás na dvě desítky videí z právě skončeného

víkendového Festivalu Evolution. A zdarma je zveřejnit pro všechny na kanálu GoschaTV1.

 

Katarína těsně po své krásné přednášce,dojatá Tereza a Igor, režírující Froldase, aby šel s kamerou blíž! :-)

 

 

Dovolte nám zvláště vám nabídnout tato dvě videa,

kde se humor snoubí s duchovní inspirací,

a která jsou prací Igora coby nezbedného reportéra! :-)


 


LORNA BYRNE o andělech - rozhovor v Praze, 9. 4. 2013

Přátelé, už jsme zveřejnili na GoschaTV1 na YT video slavné irské mystičky a spisovatelky v rozhovoru s Igorem Chaunem pro GoschaTV. - Když zemře malé dítě, znamená to, že ho opustil jeho ANDĚL?Přátelé, už máme termín Setkání Gošárníků 7

a bude o víkendu 14.-16. června opět v Geofondu v Chotěboři. Rozhodl o tom váš velký zájem, ano, je volný termín, tak se prostě POSEDMÉ sejdeme. :-) Můžete posílat přes sms přihlášky paní Hance Exnerové na mobil 724035498 nebo na mail exnerjosef@seznam.cz - Ale pozor, je už obratem asi 70 přihlášených, takže neotálejte s přihláškou, ať se kapacita nezaplní BEZ VÁS…  :-) Napište Hance opět jmenovitě počet přihlášených VŽDY S CELÝM JMÉNEM. A počet noclehů a stravy (event že vegetariánské!) Platby budou zase až na místě a zůstávají stejné (ubytování 200/noc; snídaně40, oběd 80 a večeře 70). Příspěvek na akci je v doporučené výši 300,- Program bude opět kombinací „Goscha sobě“ a hostů „zvenku“.  :-) Moc se těšíme! Díky! :-)


HVĚZDA LIDSKÉHO RODU - Igor Chaun pro Meduňku (20. 3. 2013)

Přátelé, moc zdravím...! :-) S radostí se s vámi dělím o nově nahrané video. Bylo to neobyčejné setkání a mám z něho radost. Děkuju ještě jednou časopisu Meduňka za pozvání (Věře Keilové a Iloně Manolevské) a všem, kteří dorazili a podíleli se na inspirativní báječné atmosféře. ... Nazval bych to asi povídáním o pozoruhodném zázraku lidského života a jeho souvislostech s vesmírnými - přírodními - zákony. Jednalo se o setkání v rámci cyklu časopisu Meduňka v pražském hotelu Ramada, hovořili jsme o duchovní cestě, o strachu, radosti, lásce a naději. Moderovala Mgr. Věra Keilová. Díky moc za váš zájem a společnou inspiraci. Igor

 


 

Přátelé, průběžně pokračuje natáčení Igorova cyklu CO JE TO LÁSKA?

Otázka je kladena zajímavým osobnostem dneška a máme už NĚKOLIK DESÍTEK silných a často i dojemných nebo překvapivých odpovědí. Celý cyklus bude zveřejněn před létem 2013. - Přijměte jako ukázku další jednu odpověď - od zpěvačky Radůzy... Děkujeme za váš zájem a přejeme dobrou náladu a věčnou naději... :-)


Doporučujeme nová videa na našich kanálech na YouTube:

Videa ze setkání Gošárníků 5 v Horním Bradle, prosinec 2012


Velmi vám děkujeme za podporu a za společnou práci.

KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL. 

Igor Chaun na Setkání Gošárníků v Chotěboři, květen 2012, foto Míša Jílková

 

 

NA NÁVŠTĚVĚ U KARAIMI A GOSCHA AKCE V LÉTĚ!

Přátelé, moc vás zdravím a přeju krásný a optimistický den - co jiného zbývá, protože už víme, že jaký si ho uděláme, takový ho budeme mít! - Včera jsme byli s pár milými lidmi na návštěvě u Karaimi a Viktora v Haluzicích, a musím vám říci, že to byla moc krásná návštěva. Jednak jsem poprvé viděl ten podivuhodný a čarovný objekt (mnoho objektů :-), kde se provádějí různé duchovní práce, a kde se schází na akcích třeba až 250 lidí, a jednak jsme zažili krásnou, uvolněnou a nesmírně přátelskou atmosféru, v níž jsme si povídali o probíhajících změnách, o úskalích, jimiž při své duchovní práci a životě samém procházíme, a PŘEDEVŠÍM PAK O NADĚJI, která se nad tím vším klene a prosvětluje to mohutným jasem Lásky, povzbuzení a spolupráce Vyšších sil…

Velmi mne to osobně potěšilo, a jsem rád, že mohu Karaimi počítat mezi blízké lidi, a už i Viktora, jindy mlčenlivého, ale když získá důvěru, rozmluví se, a to pak stojí za to…! O duchovní práci, o kouzlu Země a úloze lidí tady, o propojování sfér ale přitom nutnosti zůstat sami sebou, ve svých příbězích, nepracovat „pro Plejády“, „pro Andromedu“ a kdoví co ještě, ale pro Zemi, pro sebe a pro své bližní… Silný recept pro příští život tady, ve svobodné pospolitosti… - A teď to nejdůležitější. Domluvili jsme se na spolupráci, na různých natáčeních, a především, že bychom v létě udělali asi velkou Goscha akci v Haluzicích, částečně s programem, částečně prostě pobytovou, očistnou, sdílecí…

Musím říci, že místo je neobyčejně silné a dochází tam k samovolnému čištění, u lidí senzitivních se to děje skoro hned po příjezdu, napojování, čištění, vnímání přítomných duchovních bytostí… A intenzivní „návrat k sobě“, k sebecítění, k sebeuvědomění… Podrobnosti akce upřesníme a dotvoříme, ale jako nápad se mi to jeví skvěle. Souhlasíte? - Znovu jsem si připomenul Karaimy bezprostřednost, „obyčejnost“  a půvab, které ve spojení s její vysokou spiritualitou vytvářejí sílu a neopakovatelnost její lidské osoby… Mám ji rád. I vás. I sebe… :-)

Jsem rád, že máme na kanálech Goscha její povídání, ať převzaté, nebo vlastní natočené… Patří k tomu nejsledovanějšímu. Přikládám dvě fotky a stránky jejich místa a aktivit. Taky jsem z návštěvy pořídil malé video a v nejbližších dnech z něho něco střihnu a zveřejním. :-) … Zdraví vás Igor

www.haluzice.czCo je to Láska? - NIKDY TO NESMÍME VZDÁT! - Vašek Neckář a píseň PŮLNOČNÍ


VĚŘÍM V NEBESKÉ DUKÁTY - Igor Chaun hostem Gabriely Filippi, 29. 11. 2012


LÁSKA, aneb když mozek sestupuje do srdce  (Karaimi Motyčková, 13. 12. 2012)


SÍLA, KTERÁ NÁS STVOŘILA - Karaimi Motyčková (ukázka přednášky 5. 12. 2012)


—————

Zpět


Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Ivana Vitáková
Dana Talácková
David Borůvka
Děkujeme, že přicházíte
nabrat inspiraci a posilu!