SG19 - KAPACITA UBYTOVÁNÍ V HOTELU FONTÁNA SE UŽ NAPLNILA!

(8. 2. 2018) Přátelé, děkujeme za váš velký zájem o dubnovou Gošárnu 19 na Fontáně u Brna, která se koná 13.-15. 4. Dost z vás přihlášených však ještě nezaplatilo ubytování. Prosíme, UDĚLEJTE PLATBU dle pokynů na www.goscha.cz/besedy-a-akce/, jinak vaši rezervaci ubytování postoupíme dalším zájemcům!!!
Na PROGRAM a stravu se můžete i nadále hlásit. Kapacita v sále ještě je.

Takto upravenou přihlášku s kompletním programem najdete v sekci BESEDY A AKCE.

Děkujeme a těšíme se na jarní setkání.
Máme opět moc zajímavé hosty, v sobotu třeba paní Eva Puklová, Ernestína Velechovská, zahraje nám Létající koberec s Petrem Piňosem a máme i další překvapení.
Věříme, že setkání zasvětíme síle jara a naději života!
Dobré dny a myšlenky přeje Igor a tým Goša :-)


DOKUD DÝCHÁME, MÁME ŠANCI!
Igor Chaun, 21. 1. 2018

 
Přátelé, nevím jak vy, ale já ty tři úvodní týdny Nového roku neměl nijak světoborné. Termínem „depka“ bych se rouhal, nic tak hrozného se nedělo. A přece, jako kdybych to “nebyl já”. Chyběla mi motivace, jiskra, touha pokračovat a vést linku svého života dál ke světlu. Dnes jsem si řekl: Igore DOST, řešení je přece jednoduché. Používej, co už víš! A k tomu si hlídej životosprávu, choď včas spát, dobře jez, udržuj tělíčko „zvenku i zevnitř“ a uvidíš, jak se duch zase napřímí, jak ten proud světla a inspirace zase shůry tebou poteče. A tak pomůžeš sobě a třeba i druhým.
 
A jako už poněkolikáté v podobném okamžiku zašel jsem si k Pražskému Jezulátku na Malé Straně. Sotva jsem do kostela bosých karmelitánů vešel, spatřil jsem jemnou nádhernou energii, linoucí se z posvátné sošky na pravoboku chrámu. Nevidím to vždy. Ale dnes to bylo silné a zřetelné… Tiché pokojné prostředí, v lásce spočívající lidská srdce, která dorazila z různých koutů světa. Neboť po celém světě je Pražské Jezulátko slaveno a milováno.
Přiblížil jsem se. Milované Bambino di Praga mělo na sobě dnes obleček hnědý.
Síla mě doslova napřímila. Plíce se mi roztáhly a cítil jsem, jak se zhluboka nadechuji. Jak ten lednový smutek a napětí vypouštím ze sebe Vzhůru, do vesmíru, k Pánubohu, na Výšiny. Silou vytáhlo mne to a narovnalo v zádech. Doslova jako kdyby mi páteř a jednotlivé obratle kdosi na spirituální skřipec natáhl. Během pár vteřin byl jsem zase už Igor. Pevnější. Znovu jsem pohlédl k oltáři na Jezulátko…
A uviděl jsem, že ten zlatavý útvar, před nímž se lidé modlí je jen zakončením, hmotným vyústěním skutečného jemnohmotného oltáře, jakési nebeské síly a krásy na Výšinách, TAM VĚČNĚ SPOČÍVAJÍCÍ a do světa lidí tady zasahující, v tomto místě posvátně vyústěný. Že je to místo ve skutečnosti ne hmotné, ale duchovní, a že se aktivuje modlitbou. Že přitom nejde o uctívání předmětů zdánlivě mrtvých, jak se ateisté domnívají, předmětů, sošek a obrazů ze dřeva, papíru či textilie. Že posvátné předměty tady na Zemi jsou zástupci neviditelných, však skutečných a mocných duchovních nervů a žil, vedoucích z Věčnosti do pomíjivého světa lidí, aby nám zde poskytovaly úlevu, radost, něhu a lásku, kdykoliv si vzpomeneme. Kdykoliv se odvážíme z naší zemské úrovně k téhle Síle modlitbou se vznést.
Touhou, prosbou, myšlenkou Lásky...
Není prozíravé ani moudré duchovním symbolům se smát. Jsou to hmotná zakončení jakési „nervové sítě Veškerenstva“, vedoucí z Věčnosti k lidem a potřebná pro ukotvení našich myslí, když saháme a vztahujeme se do vyšších světů, ke svým duchovním ochráncům, průvodcům a strážcům, či dokonce samotnému Stvořiteli.
Poklonil jsem se v radosti a v úžasu Pražskému Jezulátku, udělal fotku a vyšel jsem ven.
 
Před kostelem, v té zimě a mokru, klečel na holé dlažbě v kaluži chudě oblečený muž. Žebrák, řeklo by se, bezdomovec. Od pohledu spíše mladý cvalík, pořádný kus chlapa. Do tváře jsem mu neviděl, on se opravdu po té zemi skoro plazil.
A před sebou měl vystrčenou kšiltovku dnem vzhůru. S prosbou o almužnu.
Dotkl jsem se ho a řekl: „Bratře, prosím, nekleč tady na kolenou. Jediným, před kým máš klečet, je Bůh. Tady před lidma jsi rovný každému jednomu z nás. Bůh tě neposlal na Zemi a do tvého života proto, abys tady teď klečel v kaluži…“
Pomalu se napřímil: „Nemůžu sehnat práci, mám vybitý mobil, nedostanu almužnu, když neklečím. Jako támhleta…“ Ukázal rukou na starou žebračku na lavičce opodál. „Jsem ještě příliš mladý, proto musím klečet v kaluži.“
„Není to pravda, Bratře, dávám ti čestné slovo, že Pánbůh nikoho z nás nestaví do situace, kterou nemůžeme zvládnout. Prosím, probuď v sobě sebedůvěru a važ si sám sebe. Vezmi si zpět svoje SEBE VĚDOMÍ! Nekleč tady před lidma. Nastydneš, odejdou ti ledviny.“
Odpověděl: „Copak ledviny, mám trojí metastázu na plicích...“
„A co má být?“ řekl jsem. „I to může odejít. Ale nekleč tady na Zemi…“
Muž už stál – a pomalu se začal usmívat.
„Nevěřím, Bratře,“ pokračoval jsem, „že je tvá situace bezvýchodná. Nejsme v Kongu ani v Zimbabwe, někde v rozvojové zemi, aby muž jako ty nemohl ZNOVU NALÉZT svoje místo ve společnosti. Sám uvaž, co je u tebe problém a co už zvyk a pohodlnost.“
Znovu jsem se dotkl jeho ramen a on řekl, že mu je už menší zima. Byl to opravdu malý zázrak.
Dlouze jsem se mu podíval do očí a snažil se mu předat kus té naděje, víry a síly, kterou jsem sám uvnitř kostela nabral.
To je všechno. Nevím, zda si muž po mém odchodu znovu klekl. Ale když jsem po chvíli procházel kolem, neviděl jsem ho. Možná si za tu padesátikorunu ode mne a za ty další mince v čepici šel koupit jídlo. Možná vodku. A možná SIM kartu do mobilu, aby si mohl sehnat práci.
 
Dokud žijeme, dokud dýcháme, tak ten náš boj TADY NA PLANETĚ ZEMI je pořád ještě férový A MÁME ŠANCI. Dnes jsem si to znovu uvědomil. Tak jsem se s vámi chtěl podělit. A taky, že jen když sami povstaneme, můžeme pomoci vstát druhému, Bratru nebo Sestře…
Nevím, zda jsem dobrý křesťan, ale věřím, že to je jeden ze smyslů učení Ježíše…
Nejdřív vstát sám a pak pomoci vstát druhému…
 
Možná ten lednový novoroční splín máte někteří také. Je těžká doba. Doléhá na nás jak tíha ještě roku starého, tak šance a možnosti roku nového. Cítíme, kolik nás to v roce 2018 bude stát zase všechno sil… Abychom obstáli, abychom byli zase úspěšní.
A přece by stačilo více věřit a odevzdávat Vzhůru, odtamtud s pomocí počítat a méně sebe „prožívat“. Tím se pak uvolní zároveň i KAPACITA NA POMOC A VNÍMÁNÍ DRUHÝCH…
 
A ještě na jednu věc jsem už před časem přišel. Že BEZ PÁNABOHA TO NEJDE!
Dříve či později ho prostě do našeho systému života musíme přizvat. On totiž život bez VĚDOMÉHO PŘIZNÁNÍ A PŘIZVÁNÍ ELEMENTU BOHA NEDÁVÁ SMYSL. Krátkodobě, zdánlivě, ano. Při dlouhodobém zkoumání a delší již zkušenosti – nikoliv.
Jedná se o „vědomého připuštění“, protože na NEVĚDOMÉ ÚROVNI je Božské už stejně VŠUDYPŘÍTOMNÉ A VŠEPROSTUPUJÍCÍ. Ateistu, stejně jako věřícího. Ale věřícímu stává se tohle vědomí nástrojem a pomocí na Cestě. A ne ledajakou… Uf.
 
Tak hezký leden roku 2018, přátelé!
Dokud dýcháme, šance stále ještě trvá.
Dobrý život, přátelé!


PŘÁTELÉ, POJĎME K VOLBÁM!
VĚCI SPOLEČENSKÉ A DUCHOVNÍ NELZE ODDĚLIT!

(12. 1. 2017) Milí přátelé, spoluobčané, chtěl bych vás podpořit, abyste se podíleli na volbě nového prezidenta. A tím na možnosti ovlivnit stav a atmosféru české společnosti příštích měsíců a let. Je to mimořádná příležitost a je hodna našeho zájmu a času. Vybírejme rozumem, anebo podle pocitu, intuice a sympatií.

  • Pokud věříte panu Zemanovi, že je ochránce našich národních zájmů a nevadí vám jeho chování a činy v uplynulých pěti letech, dejte mu hlas.
  • Pokud si myslíte, stejně jako já, že ve slavnostním roce STÉHO VÝROČÍ založení republiky (a v letech následujících) by měl být na Hradě prezident mladší, pravdomluvnější a čestnější, vyberte svého kandidáta.

Volit je čest a pocta. A není to všude ve světě samozřejmé,
leckde se za to bojuje a platí vlastní krví...

Když jdeme volit, podílíme se tím na kvalitě života a náladě v naší krásné zemi. Možná má prezident málo pravomocí, ale zároveň má velký vliv.
Pojďme volit - nejen kvůli sobě, ale i pro své blízké, pro své děti a vnuky.
Protože věci společenské se dají rychle pokazit, ale náprava trvá dlouho...
A máme s tím bohatou historickou zkušenost.
Prosím o vaše SDÍLENÍ. Děkuju, Igor Chaun

Prakticky:
1) Pokud věříte Miloši Zemanovi, máte to jasné.
2) Pokud si neumíte vybrat z ostatních kandidátů, ale sdílíte prozápadní směřování, slušnost a demokratické hodnoty, jistě je dobrou volbou třeba pan Drahoš, pan Fischer nebo pan Hilšer (podle mého názoru). Nebo někdo další.

3) Pokud nemáte hlasovací lístky, dostanete je ve volební místnosti.
4) Volí se v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
5) Je důležité jít volit už v tomto 1. kole, jinak je možné, že kandidát, kterého si nepřejete, může získat už teď přes 50 procent a vyhrát.
5) Nezapomeňte, že je třeba jít volit ještě do 2. kola. To se koná za dva týdny, 26. a 27. ledna, a postoupí dva nejsilnější kandidáti.

A na závěr vám prozradím tajemství:
Pravda, Láska a Dobro nakonec stejně vždy zvítězí...
Ale jak dlouho to potrvá a jakými to půjde oklikami, to záleží i NA KAŽDÉM JEDNOM Z NÁS.

 


NOVÁ VIDEA Z GOŠÁRNY 18 UŽ NAJDETE NA GOSCHA TV1
 

(27. 12. 2017) Přátelé, intenzivně pracujeme na zveřejňování videí z naší prosincové Gošárny. Byla velmi silná, inspirací i sdělením, a pro mnohé prý dokonce nejkrásnější ze všech. Zveřejněná videa najdete na Goscha setkání 18

Příjemné sledování a nadějeplnou inspiraci!
V posledních dnech roku 2017 i v Novém roce vám přeje vše dobré
a hodně Síly, Lásky a Poznání Igor a tým Goscha. :-)

A nezapomeňte, že se už můžete hlásit na dubnovou (13.-15. 4.) Gošárnu 19.
Program, přihláška a info na BESEDY A AKCE!


Milí přátelé, příznivci Goša videí a aktivit,
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE!

(23. 12. 2017) Moc vás zdravíme a přejeme krásné Vánoce,
klid a mír v srdci, v rodině i u vánočního stolu...
Děkujeme vám za přízeň a pozornost, kterou jste nám v tomto roce věnovali.

Je to velké společné dobrodružství - cesta Poznání a postupného objevování Pravdy.
Ukazuje se nám, že čím déle jsme na Cestě, vše je jednodušší a stačí se řídit několika základními principy morálky, cti, lásky - a Vesmíru.
Učíme se to - SPOLU S VÁMI. A jsme šťastní za společné sdílení...!

Máme za sebou zatím poslední Gošárnu, teď v prosinci, už 18.
Byla velmi silná a krásná. Mnozí říkali, že možná dokonce nejkrásnější ze všech...
Ale to si myslíme pokaždé, když skončí další Gošárna... :-)
Jednotlivé přednášky už zveřejňujeme a najdete je na našem videokanále GoschaTV1

A budeme se těšit příště: 13. - 15. dubna 2018 opět na Fontáně u Brněnské přehrady.
Přihlášku, program a informace najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/Přátelé, PŘEJI DOBROU CESTU NA GOŠÁRNU. Těšíme se na vás!

 
(15. 12. 2017) Začínáme dnes večeří v 18h a programem od 19h a končíme v neděli odpol vystoupením spisovatele a cestovatele Josefa Formánka.
A závěrečnou meditací. (Doporučuji vydržet až do konce!)

POZNÁMKY:
1) připomínám, že můžete vzít na ochutnávku vánoční cukroví, pojmeme to vánočně, včetně stromečku :-)
 
2) taky si přibalte vlastní hrneček a lžičku na kávu a čaj, můžeme si opět v sále vařit svépomocí
 
3) sem nebo do přiložené události můžete nabídnout pomoc nebo žádost s odvozem. Mimochodem, vzal by dnes někdo autem z Prahy Veroniku, mezi 15-17. hodinou odjezd? Má event 775 235 592.
 
4) pokud jedete vlakem nebo busem a potřebujete se pak dostat z Brna do Fontány, lze pohodlně využít od Hlavního nádraží tramvaj číslo 1 směr Bystrc, jezdí každých 5 minut a o víkendu 10 minut.
Na zastávce Zoologická zahrada přestoupíte na bus 302, časy zjistíte na www.idsjmk.cz, a vystoupíte na stanici "Rozdrojovice - rozcestí k přehradě". Pak už je to kousek pěšky k Fontáně.
 
5) kdybyste někde uvízli, nebo opravdu potřebovali dovézt, volejte Rudovi, který nám bude pomáhat, na mobil 606 661 074. Případně Igora na 603552910, případně Mirku na 608973798.
 
6) Pokud někdo potřebuje dořešit platby, vše už na místě…
 
7) Program a podrobnější info najdete na
 
Těšíme se na vás!
Díky, Igor a tým Goscha


Přátelé, nadcházející víkend pořádáme předvánoční Gošárnu!
Hotel Fontána, 15.-17. 12. 2017

Přihlásit se můžete i vy na
https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
Najdete tam přihlášku, informace a PROGRAM.
 

A v přiloženém krátkém videu hovořím o tom, proč byla pauza rok a půl a proč jsme zase začali. A proč budeme pokračovat dál. Na našich akcích lidé známí i neznámí hovoří o své duchovní cestě. A připomínají nejen své úspěchy, ale i bolest a utrpení, přes které k Poznání došli. Také hovoříme o lidských léčitelích, ale nezapomínáme, že nejlepším Léčitelem je samotný Bůh…
V závěru videa pak vás čeká hudební PŘEKVAPENÍ.

PROČ OPĚT POŘÁDÁME GOŠÁRNY! - Igor Chaun (ukázka SG17, 27. 10. 2017)
 Přátelé, začali jsme zveřejňovat videa z říjnové Gošárny!

(13. 11. 2017) Vše najdete na GoschaTV1. Postupně se už objevila Igorova přednáška "DUCHOVNO V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ, aneb Proč nemáme křídla". Dále od Ivy Radulayové "PARTNERSKÉ VZTAHY A DUCHOVNÍ PASTI", a už i dojemné video "O LÉČENÍ A LIDECH" byvšího léčitele Jana Maruny, který v bolesti nad nepoučitelnosti lidí přešel od léčitelství k psaní shůry inspirovaných duchovních textů... A postupně další videa!

Zároveň vás zveme na prosincovou Gošárnu, už za měsíc! :-)
Přihláška, informace a PROGRAM na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/


PROGRAM NA PŘEDVÁNOČNÍ GOŠÁRNU ZVEŘEJNĚN!

(6. 11. 2017) Přátelé, s radostí vás zveme NA SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 18, víkend 15.-17. prosince, hotel Fontána, Brno - www.fontanahotel.cz
Program najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

Program se podařilo opět udělat nabitý a mám radost, že přijede spisovatel Pepa Formánek, znovu Lucie Ioannah po čase, Iva Radulayová , 93letá skvělá pí Miluše Kubíčková, Dan a Jana Čadovi z Dajány Praha zahrát a vyladit nás, a další skvělí hosté...
Díky a těšíme se na vás.


HMOTNÝ SVĚT NENÍ VŠECHNO! - Igor Chaun (Host do domu, 2. 11. 2017)


(4. 11. 2017) Tak jsem zase řekl ve veřejnoprávním médiu, že existují mimozemšťani! :-) Přátelé, optimistické povídání s Martinou Kociánovou v pořadu Českého rozhlasu Dvojka o životě, natáčení i neobvyklé duchovní zkušenosti. A také o tom, že žijeme nejlepší etapu našeho národa, země, lidí, v největším dosud zajištěném blahobytu a bezpečnosti... Doporučuji a díky za SDÍLENÍ!

 PODĚKOVÁNÍ ZA ŘÍJNOVOU GOŠÁRNU (SG17)

 

(31. 10. 2017) Ze srdce děkuju, přátelé, za víkendovou Gošárnu. Udělali jsme ji po roce a půl a jsem moc rád, že jsme tradici obnovili. Tématem bylo léčitelství, ale zaznělo i mnoho vašich osobních příběhů a vyznání. Každá přednáška byla jiná a každá oslovila něčím jiným. Asi nejvíce lidí však zaujme (a dojme) video s léčitelem Janem Marunou, s režisérem Viliamam Poltikovičem a terapeutkou Ivou Radulayovou. Byl to prostě silný víkend. :-) Videa zveřejním co nejdříve, aby se přednášky dostaly i k vám ostatním.

Cítil jsem, jak jsme za ten mezičas všichni udělali kus práce, pokročili a zklidnili se. A zase se teď v klidu, v radosti a v pospolitosti sešli, abychom sdíleli společnou touhu po Bohu, po poznání a po laskavé toleranci. Moc si toho vážím...
A zároveň to bylo, jako kdybychom se viděli včera... Jak řekla Maruška Kuběnková při odjezdu, doslova nás to polilo "živou vodou". Potěšilo mne, jak i přes velký počet lidí vše proběhlo v klidu a v souladu. A jak i "noví Gošárníci" ihned splynuli a propojili se. Dost tomu pomáhaly naše meditace. A pestrost programu, v jednotě společného Cíle... Uf. :-)

A jak napsala u sebe na profilu Táňa Rose Nezvalová:
"Co je to Gošárna? Tam přijdete, nikoho neznáte, a když po prožitém víkendu odcházíte, jste obohaceni o nová hluboká přátelství s lidmi, u kterých máte dojem, že je znáte a máte je rádi odjakživa, o vesmírná poznání, a nakonec o nádherná sdílení na úrovni srdeční čakry... Vesmíre, díky!"

Další (předvánoční!) GOŠA SETKÁNÍ (SG18) bude o víkendu 15. - 17. prosince. Přihlášku najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

 UŽ SE MŮŽETE HLÁSIT NA

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 18
(15. - 17. 12. 2017)


Přátelé, vzhledem k velkému zájmu o právě probíhající Gošárnu, a také, že se nedostalo na všechny, potvrzujeme SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 18 o víkendu 15. - 17. prosince 2017. Také na hotelu Fontána u brněnské přehrady. Program uděláme volnější a předvánoční, a zaměříme se na klid, přátelskou komunikaci a meditaci. Věřím, že v tomto předvánočním čase nás setkání potěší a zahřeje opět u srdce. A bude společnou posilou NA DUCHOVNÍ CESTĚ! Děkuju a těšíme se.
Přihlášku a další informace najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/


 


(24. 10. 2017) Přátelé, s radostí zveřejňujeme podrobný program na naše víkendové setkání. Děkuju všem, kteří jste se přihlásili a věřím, že vás zveřejněný program potěší. Jak řečeno, máme už plno, ale zároveň zvažujeme další setkání (SG18) v polovině prosince, tak uvidíme. Velké poděkování za organizační pomoc patří Mirka Hladíková, dále Sarka Hudeckova a David Borůvka, a všem, kteří se přijedou svěřit a podělit, anebo "jen" tiše naslouchat. Děkuju, že mohu tato setkání pořádat a velmi si toho vážím. Igor Chaun

Informace najdete zároveň na
https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
a na FB Události
https://www.facebook.com/events/161911191062960/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

PROGRAM NA SETKÁNÍ GOŠÁRNÍKŮ 17

27. - 29. října, hotel Fontána, Kníničky 814, 635 00 Brno

 
PÁTEK

15:00 a dále – příjezd, registrace, ubytování
18:00 – večeře
19:00 – úvod Igora a přivítání, Goša meditace
19,30 – Petr Velechovský: JE POTŘEBA SE NELÉČIT, aneb Nepřekážejme svému tělu - www.modraalfa.cz
21:00 – přátelská komunikace a sdílení, případně projekce

SOBOTA
8:00 – snídaně
10:00 – Igor Chaun: DUCHOVNO V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ, aneb Proč nemáme křídla - www.goscha.cz 11:00 – Josef Janda: ANDĚLÉ JAKO STRÁŽCI BOŽÍHO DÍLA podle Edgara Caseyho
11:30 – Martina Fraňková: STARÁ MARTINA A NOVÁ MARTINA - UŽ ŽIJU!!! (jednoduchostí ke zdraví)
www.frankovamartina.cz
11:50 – Kalman Horvát: JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ A VYUŽÍT SVÉ DARY - www.kalman.cz
12:30 – oběd, pausa, přátelská komunikace

14:00 – Dana Prokopcová, Radana Homolková: ABY SE Z LÉČITELŮ STALI UČITELÉ - jak očišťovat sebe,
prostředí a potraviny - www.danaprokopova.mozello.cz
15:30 – Marcela Freiová: LÉČENÍ, SOUCIT, PRAVDA o tělu a duši
dcera Kristýna Freiová: ZAPISOVATELKA PŘÍBĚHŮ, autorka knihy GALILEJEC - www.galilejec.cz
16:30 – Jan Maruna, dříve léčitel a nyní autor léčivých textů: téma NAROVNÁNÍ ČLOVĚKA
18:00 – večeře, přátelská komunikace
19:30 – Viliam a Hana Poltikovičovi: představení nového filmu „Z TEMNOTY DUŠE… SVĚTLO“ (ukázka)
a beseda na téma PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE - www.poltikovicovi.com
21:00 – přátelská Goša komunikace a sdílení

NEDĚLE
8:00 – snídaně
10:00 – úvod Igora a Goša meditace
10:30 – Iva Radulayová: PARTNERSKÉ VZTAHY A DUCHOVNÍ PASTI - www.amiresah.cz
11:30 – sdílení a společná diskuse,vystoupení Gošárníků

12:30 – oběd a pausa, přátelská komunikace
14:00 – Jaroslav Svoboda, Tomáš Koloc, Karel Šilhánek: KURZ ZÁZRAKŮ www.kurz-zazraku.cz
15:30 – závěrečné rozloučení a společná Goša meditace

POZNÁMKA: program je orientační a může být vývojem pozměněn. :-)
Doporučujeme zůstat až do konce, tedy do nedělní odpolední meditace, je vyzkoušeno, že se to vyplatí…
Děkujeme a těšíme se na vás…

 


JAK SE TAKÉ MŮŽEME DÍVAT NA PRÁVĚ SKONČENÉ VOLBY
A JEJICH VÝSLEDEK

(22. 10. 2017) Dobré nedělní ráno, přátelé... - Tady je pár slov, 14 minut, jedno video…
Děkuju za vaše SDÍLENÍ. Igor
JAK CHÁPAT VOLBY A TENTO HMOTNÝ SVĚT, Igor Chaun (ukázka)UŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND GOŠÁRNA!

(18. 10. 2017) Přátelé, těšíme se už příští víkend (27. - 29. 10.), na setkání na Gošárně 17.
Program je hotový a zveřejníme ho. A myslím, že vás potěší. :-) Přihlášku a průběžné informace najdete na https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/ a také na Události na FB.

NABÍDNOUT volné místo v autě a uvést, odkud jedete, případně svou trasu.
A naopak tam vložit prosbu o pomoc s přívozem a odvozem, taky s uvedením své výchozí pozice. Je to milá tradice na Gošárně, na kterou rádi navážeme.

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
Události na FB můžete NABÍDNOUT volné místo v autě a uvést, odkud jedete, případně svou trasu.
A naopak tam vložit prosbu o pomoc s přívozem a odvozem, taky s uvedením své výchozí pozice. Je to milá tradice na Gošárně, na kterou rádi navážeme.

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
Události na FB můžete NABÍDNOUT volné místo v autě a uvést, odkud jedete, případně svou trasu.
A naopak tam vložit prosbu o pomoc s přívozem a odvozem, taky s uvedením své výchozí pozice. Je to milá tradice na Gošárně, na kterou rádi navážeme.

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

Přátelé, věnujte, prosíme, těmto informacím pozornost. Kupříkladu, pokud jste si při přihlášení stravu pouze objednali, ale nezaplatili, nebude pro vás zajištěna! Je třeba si ji vybrat a zaplatit PŘEDEM! Díky...


NOVÉ VIDEO - s ministrem kultury Hermanem o Bohu a politice

(17. 10. 2017) Přátelé, rozhodl jsem se před volbami zveřejnit toto půlhodinové video, které jsem natočil už začátkem srpna. – Ne proto, abych vám říkal, že máte volit KDU-ČSL nebo pana Hermana. Ale abych připomněl, že v české politice jsou stále lidé čestní a zásadoví, s vírou v Boha a s pevným morálním kodexem. Jsou proto snadným terčem, zejména v době, kdy zjednodušení, vulgarita a „moc žumpy“ nabyly na síle,
shůry živeny zdánlivě pomazanými ústy …
Přeju příjemnou procházku Nostickým palácem a děkuju ministru kultury České republiky panu Danielu Hermanovi za roli průvodce, jíž se pro Goscha kameru nečekaně ujal… :-)


PUSŤME PRASÁTKA DO TEMNÝCH KOUTŮ - s ministrem Hermanem o Bohu a politice, 8. 8. 2017(15. 10. 2017) NOVÉ VIDEO - Přátelé, zdravím a s radostí vysílám do světa tohle nové video. Včera večer živě v Šumperku, dnes už na GoschaTV1 pro vás. :-) Kdo cítíte potřebu naděje a posily, podívejte se. Díky a příjemnou inspiraci... IgorKE SVÁTKU JMÉNA IGOR
Igor Chaun, 1. října 2017

 

Přátelé, děkuji Vám za vaše dnešní četná přání ke svátku jména Igor. Odjel jsem po poledni na zahradu, která mne přivítala sluncem a byla zalitá nádherou podzimního květenství. Zemský ráj to na pohled. Naplnilo mne to radostí a krásou. - A co více, včera večer jsem se účastnil hluboké a velmi silné meditace. Získal jsem různé vhledy. Například jsem opět spatřil sebe sama z pozice věčného vědomí, uviděl zvenku TOHO JEDNOHO IGORA v tomto jednom jeho příběhu, ten křehký, však pevně živý tvar. Uviděl jsem ten obrovský dar Stvořitele, který mám protentokrát k užitku. A že záleží opravdu jen na mně, JAK SE S TÍM DAREM NAUČÍM ZACHÁZET a CO S NÍM UDĚLÁM. Co dobrého – pro sebe, pro ostatní, pro vrácení této energie do Zdroje.
Ucítil jsem, jak je samozřejmé, že přijde den, kdy tenhle dar budu muset vrátit. A že přijde dar zase jiný. A další a další. Byl jsem tím včera velmi dojatý a uvědomoval si, že je OPRAVDU MOŽNÉ SVŮJ ŽIVOT ŘÍDIT.
Stokrát jsem to četl a tisíckrát slyšel.
Od moudrých i méně moudřejších. A jednoho dne ve svém životě to pak prožijete, ucítíte a opravdu poznáte. To se mi stalo včera. Již poněkolikáté, s velkým pohnutím.

Včera v noci jsem pochopil, že si mohu představit zboku své hlavy trčící pomyslné rádiové kroutítko. A mohu jím velmi přesně ladit stav svého vědomí. Vybírat si frekvenci prožitku a pocitu.
V podstatě mne ohromilo, jak je to jednoduché, když to ladítko kroutivé pomyslné – NALEZNEME!
A že mám-li bolest, trápení nebo prostě jen nenáladu či hněv, stačí tím kroutítkem nepatrně pootočit a zcela z toho vystoupím, prostě změním vibraci, na níž funguji, na níž se vnímám, na níž vysílám a přijímám a v níž se SEBEPROŽÍVÁM.
Problém objektivně nezmizí, ale již mu NEDÁVÁM SVŮJ PROŽITEK.
Uvědomil jsem si, že co obvykle bolí, není problém samotný, ale PROŽITEK tohoto problému.

Velmi mi pomohlo opakované poslouchání přednášky profesora Karla Makoně a seznámení se s jeho životopisem. Se situací, kdy měl být v koncentráku ubit esesákem a on v té poslední chvíli vše odevzdal Bohu. - Když esesák přistoupil a napřáhl, ztuhla mu ruka ve vzduchu a pak se otočil a vyděšeně zmizel. Stalo se cosi, co pak Karel Makoň nazval „VLITÉ POZNÁNÍ KŘESŤANSKÉ MYSTIKY“.

Tuto neuvěřitelnou možnost máme každý z nás. Ale nikdo nám to neříká!
Máme přímo od Stvořitele schopnost průběžně ladit frekvenci svého vědomí a tak si vybírat „kým jsme“ a jaký prožitek tomu přiřadíme.
Včera se mi v jednu chvíli udělalo zle, a tak, už poučen, pootočil jsem „kroutítkem“ a vystoupil z prožitku „je mi zle“. Okamžitě jsem „Igora“ začal pozorovat zvenčí – a odpadl prožitek nepříjemnosti. Srovnal jsem si páteř i mysl a vědomí se opět vyhladilo Vzhůru.

A ještě o něco dříve na té meditaci měl jsem prožitek: „Igore, už nikdy neříkej, že jsi slabej! Ty jsi silnej! Tys silný bojovník a už dlouho jím jsi. Neříkej ve slabých chvílích, že tě síla opouští. Sílu budeš mít vždycky, nehledě na stáří nebo postupně přicházející chatrnost těla!“

A vjem pokračoval. Jako kdyby se DÁVNÍ BOJOVNÍCI zobrazili na stropě meditační místnosti a mapa nerovné omítky umožňovala coby projekční plátno jejich postupné zjevování se.
Viděl jsem bratry bojovníky z dávných časů, viděl jsem Mistry boje v době egyptské, půl lidé, půl bohové, kteří pobývali v částečně nadzemských sférách a komunikovali s pozemšťany a učili je, viděl jsem bratry bojovníky Inky a Maye. Viděl jsem, jak jejich bodnými a sečnými zbraněmi bil jsem se za poznání v jejich časech. Viděl jsem, jak každá „chyba v boji“ tehdy znamenala konec. Protože smrt bojovníka.
A tito dávní, však stále živí Mistři umění života a boje přišli za mnou v meditaci a říkali: „Igore, ty se vůbec neboj o svou sílu! Stejně jako tvoji ostatní lidští souputníci na Zemi v této době MÁŠ OBROVSKOU SÍLU A MOŽNOST vše měnit k lepšímu. Prosmekli jste se mnoha zápasy a boji a dostali jste za odměnu tyto životy. V tomto životě máš za odměnu možnost chybovat a neznamená to smrt. Učíš se tím a zlepšuješ. Postoupil jsi, stejně jako tvoji úžasní BRATŘI A SESTRY TVÉ ÚŽASNÉ DOBY.
Už nemusíš bojovat ostřím meče jako v dávných časech a nenasazuješ přímo své tělo.
Nyní se boj zjemnil a sahá výše a do širších sfér – celého multikosmu. Tvé léčení je léčením celého Vesmíru. Tvé každé vítězství, ba jen malé pochopení a postoupení, je SLAVENO NA VÝŠINÁCH. A tvé poklesnutí stahuje dolů celý vesmír… A přece můžeš vstát a bojovat dál – jako Igor. To je milost této doby pro tebe, pro vás. Už se nemusíš bát, že jedna chyba znamená smrt.
Dostali jste se do časů, kdy můžete bojovat svým duchem. Svým usilováním a šířením dobrého v sobě a okolo sebe. Nalézáte se V POŽEHNANÉM ČASU ZEMĚ. V tomto životě můžete klopýtnout a zase se narovnat a pokračovat v boji.
„IGORE, BOJOVNÍKU!“ říkaly ty pestré postavy z dávných časů, zobrazující se na náhle oživlé mapě stropní omítky, a přece postavy zcela živé a přítomné: „V celém vesmíru stále TEĎ A ZNOVU probíhá tenhle boj. Světlo a temnota se přelévají a dobro a zlo spolu půl bojují, půl tančí. Nic ze živého vesmíru není z toho vyloučeno. A vše je živé. Vše tančí, miluje, rodí se a umírá!
Nic není neměnné a nic není konečné! Ani poznání, ani stav těla, ani sama příroda, ani život sám.
Jsi nádhernou, bohatou a silnou součástí TVŮRČÍ PODSTATY VESMÍRU.
Pověz to dál, bratře Igore.

A pak se stalo, přátelé (a proto vám to vyprávím), že meditace končila. Bylo těsně před půlnocí.
Vzal jsem hlavu do dlaní, zhluboka se nadechl a rozhlédl se po bratrech a sestrách…
Uvědomil jsem si, že jsem právě vstoupil do znovuzrozeného Igora, ve vteřině, KDY SE PŮLNOC PŘEHOUPLA DO SVÁTKU JMÉNA Igor…
Takhle jsem oslavil svůj SVÁTEK, tímhle poznáním.

A tak vám ještě jednou děkuju, přátelé a sourozenci, za vaše přání a společné laskavé myšlenky. Dodal bych, že NEEXISTUJE PROHRA. Existuje jen ODDÁLENÍ VÍTĚZSTVÍ.
Děkuju. Sám sebou dojatej Igor, ale v radosti. :-)


SMYSLEM ŽIVOTA JE ŽIVOT SÁM!

(29. 9. 2017) Přátelé, těším se na některé z vás poslední říjnový víkend! :-)
Na sedmnácté Setkání Gošárníků, opět ve Fontáně na Brněnské přehradě. Zde na
BESEDY A AKCE najdete přihlášku a info.
Je to příležitost ke Goscha setkání skoro po roce a půl. Tak věřím, že to bude stát za to. Myslím, že jsme se za tu dobu hodně změnili, a snad i posunuli. Já osobně k realističtějšímu vnímání života, a tím snad i k pochopení důvodu, proč tady na Zemi my lidé jsme. Zdůvodnění je šokující: Abychom prostě ŽILI!!! :-) A radovali se. A napomáhali každý, jak svedeme, k chodu Božího díla... V bezprostřední blízkosti i v dalekých galaxiích, takovou máme moc. Když dokážeme generovat laskavost, radost, lásku, klid a pochopení. A tak také najít partnera, který bude naší harmonickou součástí. Protože KDYŽ SE KVĚT NAPLNÍ NEKTAREM, ČMELÁK SÁM PŘILÉTNE, jak praví jedno staré srílanské buddhistické přísloví...
I o tom si budeme povídat. Že smyslem života je ŽIVOT SÁM.
Program se bude ještě ladit, ale hlavním tématem bude léčení a léčitelé, a jak člověk souvisí s Božskou mocí... Uf. Těším se.
Díky i za vaše SDÍLENÍ a předání informace přátelům!!!PŘÁTELÉ, POZOR! - PŘIHLÁŠKA NA GOŠÁRNU 17
PRÁVĚ ZVEŘEJNĚNA!!!

(27. 9. 2017) Přátelé, přesně za měsíc začíná dlouho námi očekávaná 17. Gošárna.
A tak s radostí zveřejňujeme PŘIHLÁŠKU, kterou spolu s dalšími informacemi najdete zde v sekci
BESEDY A AKCE!
Sejdeme se o víkendu 27.-29. října 2017 v hotelu Fontána u Brněnské přehrady. Těšíme se na vás!!!

PŘIHLÁŠKA NA 17. GOSCHA SETKÁNÍ, Brno, víkend 27. - 29. 10. 2017

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

PŘIHLÁŠKA NA 17. GOSCHA SETKÁNÍ, Brno, víkend 27. - 29. 10. 2017

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

PŘIHLÁŠKA NA 17. GOSCHA SETKÁNÍ, Brno, víkend 27. - 29. 10. 2017

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
PŘIHLÁŠKA NA 17. GOSCHA SETKÁNÍ, Brno, víkend 27. - 29. 10. 2017

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/
PŘIHLÁŠKA NA 17. GOSCHA SETKÁNÍ, Brno, víkend 27. - 29. 10. 2017

Více zde: https://www.goscha.cz/besedy-a-akce/

"SATAN JE MOCNÝ, ALE BŮH JE VŠEMOCNÝ,"
řekl velký německý léčitel Bruno Gröning

(25. 9. 2017) Přátelé, v těchto jako kdyby pošmourných dnech předčasného podzimu ucítil jsem potřebu vyslat ven film velké naděje a posily ve víře. Vnímám to u sebe i u druhých, že dochází k velkému čištění, a jakémusi třídění, kteté chyby a omyly na životní cestě chceme ještě opakovat, a které už ne. Tenhle film mnou před časem hluboce zatřásl, a rozhodl jsem se, že ho v těchto dnech zpřístupním i pro vás, protože na internetu volně není. - Je možné, že ho po čase budu muset odstranit, a proto prosím neváhejte. Zhlédněte, a sdílejte. Děkuju.
_______________

Na jaře roku 1949 proudily tisíce lidí, hledajících uzdravení, do vestfálského Herfordu. Na podzim téhož roku čítal dav nemocných až 30 000 denně, a mířil na Traberhof v Rosenheimu. Všichni chtěli známého "zázračného léčitele" Bruno Gröninga - jak byl tehdejším tiskem nazván. Byl jejich poslední nadějí. Zbídačeni válkou, kdy lékaři už jejich stav vzdali, měli tito lidé jen jedno přání: uzdravit se, zbavit se nouze a bolestí. Gröning jim měl pomoci … a toto neuvěřitelné se stalo.
FIlm "Fenomén Bruno Gröning" zaznamenává dramatické události oné doby a vydává se po stopách tohoto neobyčejného muže. Otevřeně, objektivně a citlivě osvětluje film jednotlivé úseky v jeho životě a působení.
Devět let trvala výroba tohoto filmu. Bylo uděláno interview s 80 dobovými svědky, natáčely se hrané scény a nespočetně mnoho dokumentů se do filmu okopírovalo. Vznikl monumentální historický dokument o jednom z nejvynikajícnějších lidí své doby.

Více o životě a díle Bruno Gröninga na
https://www.bruno-groening.org/

 DOMOVY, aneb Dospělým ze dne na den
(nový dokument Igora Chauna)

(15. 9. 2017) Přátelé, natáčím teď dokument o dětech, které často velmi nepřipraveny opouštějí Dětské domovy. Kdybyste byl někdo nositelem podobného příběhu a chtěl se podělit, tak se mi, prosím, ozvěte na goscha@seznam.cz - Anebo kdybyste někoho s takovým příběhem znali. Ať už s vyzněním úspěšným, nebo smutným.

Sám jsem byl v dětství dosti „problémové dítě“. A tak mám respekt k lidem, kteří mají ztížený start do života. Ale vůbec jsem netušil o té zvláštní problematice, že v děcáku je o děti relativně dobře postaráno, mají od sponzorů dárky a jezdí třeba každoročně k moři na zájezdy, a pak mávnutím kouzelného proutku vstoupí „do dospělosti“, zcela nepřipraveny. S pár tisícovkama v kapse stojí před děcákem a nevědí příliš, co v reálném světě. Jak pronajmout byt, jak si nakoupit, jak jednat s úřady. Často propadají sociální fóbii a hrozí, že se chytnou „špatné party“, která jim nabídne zdání pospolitosti… A tak se rozjedou drogy, dluhy a někdy i prostituce.
Což ukazuje to na zásadní systémovou chybu…

Při natáčení dokumentu jsem se setkal s velmi silnými příběhy. Vytvoříme 10 až 12 portrétů těch, kteří to zvládli, i těch, kteří dočasně padli. A vzali si z toho velké poučení. Jednotlivé medailony by měli být promítány při besedách v ústavech a ukázat dětem, na co si mají dát při odchodu pozor. A dodat jim odvahu a naději, že mnozí z nich se mohou stát úspěšní i v životě tam venku. A vytvoříme i delší střihový dokument, sestavený z těch nejsilnějších příběhů a výpovědí.

Spoluprácujeme se spolkem Mimo domov. Pomohli mi zorientovat se v tématu, koordinují natáčení a vytipovávají vhodné klienty.
Byli jsme kupříkladu v pražském sdružení Šance pana László Sümegha. (Viz foto) Zabývá se sbíráním padlých andělů přímo z ulice. Vyprávění těchto mladých mužů obsahovalo pro mne až šokující podrobnosti o životě na dlažbě – drogy, prostituce, nemoci, homosexualita a předchozí šikana. Dojímala mne věcnost, ba až humor, s nimiž o tom vyprávěli, a zvláštní síla životního poznání, která při tom z nich čišela. Při téhle práci jsem si znovu uvědomil, jak i v dnešní době to mají někteří lidé těžké, a jak si my ostatní nevážíme toho, co máme.


NADĚJE PRO KAŽDÝ DEN!

 
(7. 9. 2017) Přátelé, chtěl bych se s vámi podělit o naději. To bylo tak. Dnes jsem se probudil pozdě, až kolem půl desáté… Nálada nic moc. V domě zima. Podíval jsem se ven a podzimní sychravá příroda vanula mi zahradou, dominovala, a evidentně nade mnou měla převahu. - Opravdu nálada nic moc. - Vůbec se mi nechtělo „začít den“, všechny ty běžné úkony. A ke všemu mám mít večer povídání v Pardubicích, lidé se těší. Vždy cítím závazek, aby to bylo opravdu O NĚČEM, předání naděje, společná připomínka vyšší energie lásky, která nás zcela oživuje. Vím, co mne vykolejilo. To množství dvanáctistupňového piva Poutník, které jsem vypil předevčírem ve Vsetíně, když jsme promítali v klubu 3 OPICE film NEPŘESADITELNÝ. Ano, nálada byla super a lidi taky, co vlastně jiného v rockovém klubu u projekce filmu dělat. Ale když jsme se ráno vraceli vlakem, koukali jsme v kupé s Jiřím a Janou z Reflexu na sebe, s bolavou hlavou, a dodatečně pochopili název 3 OPICE. :-)
 
A teď takhle sedím ráno před barákem a přemýšlím, jak nastartovat den. A zvoní mobil. Jméno na displeji znám, paní, která mi občas volá, když má deprese. Podíval jsem se na Krista na kříži, co mám pod ořechem. Položil jsem si otázku: Je možno přerušit misi, protože se nám zdánlivě nechce? Protože nemáme zrovna náladu, čas, chuť pomáhat? Nelze, odpověděl jsem si. Kdo vyvolal očekávání pomoci a jednou už výzvu přijal, má povinnost, pokud jen trochu může, vždy znovu reagovat a být ku pomoci.
Zvedl jsem a paní mi plakala do telefonu, že má zase krizi. Že jí psychiatr naučil na neurol a pořádá ho obrovské dávky. Že má shromážděný dostatek léků, abych to mohla „celé ukončit“. Řekl jsem jí, že se také zrovna necítím dobře, ale je nutné za všech okolností vykutat v sobě naději. Že to je naše povinnost, vůči daru života. A že kdyby si vskutku sáhla na život, čeká ji pravděpodobně prostředí i stavy duše horší, než to, ve kterém se nyní nalézá. Takže to stejně nic neřeší.
 
Zase plakala a řekla mi, že bych jí pochopil, kdybych věděl, co se stalo s jejím otcem, ale že mi to nemůže říct. Povězte mi to, požádal jsem mi. Pane Chaune, KDYŽ JSEM BYLA MALÁ, OTEC PŘEDE MNOU SPÁCHAL SEBEVRAŽDU. Řekla mi podrobnosti, které byly tak otřesné, že by byly působivou kulisou kteréhokoliv hollywoodského hororu. Jako dívka se tehdy polekala a utekla, místo aby otci pomohla. Byli v domě sami. Byli už bez matky. A otec zemřel, podařilo se mu to. Pak vyprávěla, jak musela celé dětství depresivního otce hlídat a kontrolovat, zda nepáchá zrovna sebevraždu. Až se mu to jednou povedlo. Polil se ve sklepě kanystrem a zapálil, a jako hořící pochodeň běžel domem…
 
Paní do telefonu plakala, že až do padesátky to vlastně nějak zvládala, vychovala děti, obstarala rodinu. Ale teď je sama a cítí se zlomená.
Řekl jsem jí: „Milá sestro, dobře, žes mi ten příběh řekla. Člověk si díky tomu zase uvědomí, jak jsou jeho vlastní problémy malé, proti tomu, co museli zažít jiní." A pokračoval jsem: „Na vašem rodu jako kdyby ležela kletba. Která vás zatěžuje a k tomuhle nutká. Otec nevydržel a padl. Už ho nebudeme soudit za ten čin - a já se nebudu vyjadřovat k tomu, co udělal. To je už mezi ním a nebeským Otcem. ALE O KOHO TEĎ JDE, JSI TY! Tys ta, která má rozlomit kletbu. Když ty to uděláš opět, bude se problém projevovat dál, a třeba i na dětech tvé dcery. Ty to můžeš zastavit! Ty musíš vydržet!
 
A řeknu ti jak, z vlastní zkušenosti… - Pomáhat si malými drobnými úkony. Vytvářením drobných radostí. Když neumíš cválat životem, tedy aspoň cupitej… Od úkolu k úkolu. Věř mi, že to funguje. A nezapomínej na Stvořitele. Odevzdávej mu svoji bolest, a nedrž ji v sobě. Protože jsou opravdu bolesti, které smrtelník sotva vydrží.“
„Sestřičko,“ pokračoval jsem. „Chtěl bych ti za dnešek moc poděkovat. Víš, žes mi dnes moc pomohla??? - Připomnělas mi sílu života, ale i krásu naděje a jejího Sdílení. Sestřičko, SESTŘIČKO, zdravím tě do tvého bytu, tam kde teď jsi! Otevři si okno, roztáhni záclony, vyvětrej, ukliď… A pak si něco dobrýho uvař, nebo si něco přečti… Běž ven, udělej si radost… Třeba jen tak se projít a pozorovat holuby v parku… Jak samozřejmě žijí a radují se… Ano, prosím, raduj se! Tak oslavíš Stvořitele a tím zaženeš démona, který ti našeptává temnotu a smrt…
 
Sestřičko, DĚKUJU TI, že jsi mi pomohla prosvítit dnešní den a připomněla mi, že jsou mezi námi lidi, kteří neumějí ŽÍT ŽIVOT JAKO SAMOZŘEJMOST, a na každý jeden den vždy znovu sbírají sílu a naději…“ Rozumím, rozumím vám… Sám mezi ně částečně patřím. A proto se s vámi dělím i o naději, když ji nalézám… Píšu tohle především pro vás, klopýtající, chybující a často zdánlivě vadnoucí. Vím, že je nás ve společnosti mnohem více, než se to jeví, díky materialistické a na odiv stavěné tváři samozřejmého úspěchu… Vím, o čem hovořím. Jsem od dětství provázen bolestí života, snad steskem po Domově, vnímám tuto bolest a sám se s ní potýkám. Vlastně to mne přivedlo na duchovní cestu, na Cestu hledání… Ale jsem za to rád, přijímám to. Z téhle bolesti jsem totiž učinil motor svého snažení…
 
Řekl jsem té paní, že až zavěsím, přemůžu se, zacvičím si, očistím se a vyjasním svou mysl. A že ji prosím o totéž. Souhlasila. Poděkovali jsme si... Udělal jsem, jak jsem slíbil, a teď píšu tyto řádky...
 
Přátelé, těším se večer do Pardubic. Už vím, o čem si budeme povídat. O NADĚJI PRO KAŽDÝ JEDEN DEN. O bolesti, ale i kráse života. Těším se na vás. Igor Chaun
 


(4. 9. 2017) NOVÉ VIDEO! - Přátelé, rád bych se s vámi podělil o tohle video. Zveřejnil jsem je v den svých narozenin 22. srpna a za necelé dva týdny má dvacet pět tisíc zhlédnutí. Těší mne to, protože věřím, že tam s historikem Mirkem Vaňkem, ředitelem Ústavu soudobých dějin, hovoříme o velmi aktuálních věcech. Duchovních i společenských, což v důsledku Jedním jest... Děkuju za váš zájem. Igor

MOŽNÁ JSEM PROŠEL REINKARNACÍ ZAŽIVA – Igor Chaun pro Ústav soudobých dějin (17. 8. 2017)Přátelé, hezký nový "školní rok" a pozvolný přechod léta do podzimu přeju, za sebe i jménem našich Goša aktivit.

(4. 9. 2017) Potvrzuji, že Gošárna číslo 17 bude, a sice poslední víkend v říjnu (27.-29.), opět na hoteku Fontána u brněnské přehrady. Budeme si hodně povídat o léčení, o ukotvení "duchovnosti" v životní praxi, a také meditovat. Přihláška se objeví již v průběhu několika dní. 

No a ve čtvrtek 7. září se těším na setkání v Pardubicích. Na pozvánce, vytvořené Janem-Maria Jozou vidíte tančící pár. Nicméně nové kroky probírat nebudeme. Stačí, když si společně připomeneme ty staré, co už dobře známe... :-) Těší se Igor. Začátek v 18 hodin, nám. Republiky 2686


TŘI LÉČITELÉ, ANEB UMŘÍT MŮŽEME ZDRAVÍ!

(1. 7. 2017) Přátelé, přeju hezké prázdniny. Máme za sebou polovinu roku 2017 a vstupujeme do času dovolených a odpočinku. Přeji nám všem, abychom odpočali nejen tělem, ale i duší - a nabrali novou sílu žít a učit se. Děti měly včera vysvědčení. Možná na jejich strarosti a strasti, se známkami spojenými, hledíme někdy s jistým nadhledem a úsměvem. Ale i my jsme v jistém ohledu děti, minimálně z perspektivy kosmického vývoje. - I my budeme dostávat svá vysvědčení a známky, za to, jak jsme obstáli ve svých životech, kolik jsme se naučili, a především - jak jsme naučené dokázali POUŽÍVAT. V praxi života...

Chtěl bych vám v té souvislosti něco říci.
Vyšlo to tak, že poslední tři dny června jsem natáčel tři léčitele. Pro náš Goscha kanál, ale zároveň to byla velká škola a čištění i pro mne samotného. Schválně jsem si to tak naordinoval, mezi dokončením filmu o JXD a odjezdem na festival do Varů.
Ve středu malíř a léčitel Vladimír Kafka, ve čtvrtek jsme jeli se Šárkou za paní Danou Prokopovou do Teplic, léčitelkou a autorkou knihy Kam můžeme dojít, a včera za mnou přijel z jižních Čech autor léčivých textů Jan Maruna. Seděli jsme v malebné zahradě kavárny Alchymista na Letné, a povídali si...
Byl to pro mne velký zážitek, tahle po sobě jdoucí triáda, a postupně videa pro vás zveřejním.
Co mne zaujalo, byl v detailech možná odlišný, ale v zásadě zcela totožný pohled na možnosti lidského sebeuzdravení, na sílu víry a modliteb, na důležitost odpuštění a ozdravení v lidských vztazích.
Každý ze jmenovaných vyprávěl množství osobních příkladů z praxe léčitele. Byla v tom radost z úspěchu - s Boží pomocí a z Boží vůle. Ale někdy i smutek, nad lidskou nepoučitelností a omezeností, případně sobectvím.
A také jsme se bavili o lásce. CO JE TO LÁSKA? A především, co Láska není... Že to není Láska, když to bolí. To je pak připoutanost, řekl Vladimír.

Také jsme hovořili o životních peripetiích a často opravdu extrémních zkouškách, kterými musíme projít, abychom došli Poznání. A že to vše jsou lekce života, někdy nezbytné.
A že teprve když život pojmeme vcelku, když se ohlédneme s odstupem, zjistíme, že bez některých "bolestí a pádů" bychom nepostoupili dál...

Chtěl bych vám tedy popřát, milí přátelé, na základě silného impulzu z posledních dnů, opravdu hodně krásy a odpočinku v nadcházejících letních dnech... A abychom je nepromarnili.
Protože, jak řekl Jan Maruna, UMŘÍT MŮŽEME ZDRAVÍ... I když na nemoc. Ale zdraví duší a srdcem, dobrým lidstvím, které jsme se naučili chápat a žít...

Všechny tři léčitelé přijali pozvání na říjnovou Gošárnu.
A téměř deset hodin videa je připraveno k postupnému zveřejnění...  :-)

Tak hezké léto, přátelé.
Děkuju za všechna naše průběžná sdílení a vzájemnou inspiraci.
A přikládám foto se Šárkou, Danou, Vladimírem a Janem. A dělím se tak i obrazově o radost posledních dnů...
S aurtorem léčivé poezie a prózy Janem Marunou

 


Se Šárkou a Danou Prokopovou, léčitelkou a autorkou knihy KAM MŮŽEME DOJÍT


S léčitelem a malířem Vladimírem Kafkou...


POZVÁNÍ NA ŘÍJNOVOU GOŠÁRNU 2017 !!!

(20. 6. 2017) Přátelé, dneska jsem se chvíli procházel v rozpáleném centru Prahy. Telefonoval jsem, zařizoval věci s "mluvícím špuntem" v uchu. Stavil jsem se v sushi baru u Náměstí Republiky. Při pohledu na ceník zvolil jsem malé presso. Ale protože jsem bonviván a milovník života, dal jsem si ho dvakrát. :-) Všiml jsem si, že za pultem, u dřezu na nádobí, se na mě z dálky plaše usmívá mladá tmavovlasá dívka. Hezká. - Ale poznal jsem ten úsměv. Byl to Goscha úsměv. Byla v tom ta laskavost a zvláštní světlo, které znám z pohledu těch z vás, kteří se díváte na videa. - Při placení otočil jsem se od kasy k dívce s rukama ponořenýma do dřezu. Chtěl jsem se ujistit. "Čím jsem si vysloužil tak krásný úsměv?"

"Dívám se na vaše videa," odpověděla. "Vlastně se dívám na hodně vašich videí," říkala, a stále se tak krásně usmívala.
"Kolik vám je let, smím li se zeptat?"
"Je mi 26 let."
"Moc vám děkuju," řekl jsem a podal jí ruku.
"Mám ji mokrou," zastyděla se.
"To nevadí," řekl jsem a s pohledem do očí stiskli jsme si ruce.
 
Tyhle okamžiky, tyhle plaché, šťastné a laskavé úsměvy, které od vás diváků čas od času zažívám při letmých setkáních na ulici, jsou mi velkou odměnou. Děkuju vám.
Věřím, že to je předobraz příštího stavu lidstva. Každý ke každému, každý každému:
 
VNÍMÁM TĚ
MÁM TĚ RÁD
RESPEKTUJI TĚ
JSI KRÁSNÝ, JAKÝ JSI, A JÁ TO VIDÍM
DĚKUJI TI, ŽE JSI BYL TAKTO STVOŘITELEM ZROZEN
A DĚKUJI ZA TO OTCI SAMÉMU...
 
Věřím, že tohle se stane přirozeností...
Vidím to v našich očích...
 
Nezbývá než dodat, že jsem se rozhodl, po konzultaci s přáteli, že poslední víkend v říjnu, 27. až 29. 10., uspořádáme v Brně na Fontáně Gošárnu 17. Nelze jinak. :-) Těšíme se na vás se Šárkou Hudečkovou, Mirkou Hladíkovou, Davidem Borůvkou a mnoha dalšími Gošárníky. Přihláška, program a další podrobnosti už brzy. Ale termín si můžete rezervovat už teď... :-)
Děkuju. Igor Chaun

NA OBRÁZKU: Igor Chaun s Martou Foučkovou na Setkání Gošárníků 3

 


JAK JSEM PŘEŽIL SVÉ DĚTSTVÍ - Igor Chaun, 2. 6. 2017

(20. 6. 2017) Přátelé, takhle natvrdo jsem o tom asi ještě nemluvil. :-) Původně to mělo být beseda o tátovi a jeho tvorbě. Ale nějak se to zvrtlo a já odvyprávěl podivuhodnou atmosféru naší výchovy, jaká byla matka pábitelka, jak "bojovala s komunismem" a tak dál. – Ve druhé části pak vyprávím, co jsem se duchovně naučil, a hlavně, co je podstatou tvorby. Že pochází od Boha a že umění je všechno, včetně schopnosti člověka ŽÍT! :-)
(Beseda s režisérem a zakladatelem spolku Goscha Igorem Chaunem na výstavě obrazů Františka Chauna, Igorova otce, v galerii Stodvacettrojka v Hradci Králové.)NOVÉ VIDEO - Přátelé, s velkou láskou a vroucností vysílám “do světa” tohle video.

(19. 6. 2017) Je to pro mne hodně osobní a citlivá věc, vlastně tak trochu vyrovnávání se s otcem, "který s námi nežil". A budu šťastný, když se rozhodnete se mnou na dálku, prostřednictvím videa, tuhle chvíli sdílet. Ještě dříve, než nás léto rozprostře do různých koutů světa, za zaslouženým odpočinkem. :-) Velké poděkování všem, kteří se o tuto akci přičinili. Děkuju, IgorNOVÉ VIDEO IGORA – CO MNE NAUČILA ZAHRADA

(27. 5. 2017) Přátelé, s radostí zveřejňuji video z první květnové neděle, kde vyprávím, co mne naučila zahrada a co jsem pochopil o životě, o vesmíru i o podstatě Stvořitelova díla. Vyrůstal jsem totiž jako pražské dítě na panelovém sídlišti a teprve v dospělém věku jsem poprvé ponořil ruce do hlíny na Vysočině, na mé milované zahradě… A začal jsem pěstovat, sázet a opečovávat rostliny, které se mi odvěčují krásou, květem a růstem. :-) Vyprávím, co jsem díky tomu pochopil o SÍLE ŽIVOTA, přírody, o přítomnosti duchovních bytostí a o ÚPLNÉ PROPOJENOSTI VŠEHO… Děkuju za pozvání 12. na Bylinkové dny a zdravím do Uherského Ostrohu, jakož i do všech míst otevřených sdcí… :-) Příjemnou inspiraci, přátelé…!NOVÉ VIDEO - ROZHOVOR LORNY A IGORA!

(25. 5. 2017) Přátelé, tak s radostí zveřejňuji tohle osobní povídání s Lornou při její třetí návštěvě Česka a Prahy. Odpovídá na vaše otázky, jak jste mi je poslali, a celé setkání bylo moc silné, plné laskavosti a velmi intenzivní. Jak už jsem psal, myslím, že jsme tam opravdu "nebyli sami", jen my lidé... :-) Věřím, že vás rozhovor potěší a přivede opět alespoň na chvíli k myšlenkám vznešeným a nadosobním, a proto LÉČIVÝM. Děkuju za váš zájem a v tomto případě budu obzvláště VDĚČNÝ ZA VAŠE SDÍLENÍ. Ať se povídání dostane k co nejvíce lidem. Děkuju a hezký den.NATÁČENÍ A SETKÁNÍ S LORNOU BYRNE

 

(24. 5. 2017) Přátelé, rád bych se s vámi podělil o naše nedělní setkání s Lornou Byrne. Byl to náročný den, ale krásný a plný zajímavých informací a situací. Nejprve jsme natočili asi 50 minutové interview s Lornou v šatně, tlumočil jsem téměř všechny vaše otázky, a husí kůže i dojatý pocit nevšednosti byly znamením, že jsme v šatně nebyli při Lorniných odpovědích jen my, lidé. Těším se, až video zveřejním, a děkuju Vám za spolupráci na dálku. :-) A potom jsme natočili v sále velké povídání a opět i otázky z publika. Je dojemné hledět do zaplněného kongresového sálu v bývalém Paláci kultury, jak tam 1600 lidí naslouchá se zatajeným dechem vyprávění irské mystičky a spisovatelky o existenci andělů, a vzpomenout si, jak v tomtéž sále seděli komunisté a milicionáři a se zarputilými výrazy a zavřenými srdci rokovali o tom, jak lépe sevřít a ovládnout společnost. Jsem rád, že jsem živým účastníkem takovýchto změn, a z toho plyne má naděje, že i těžkosti současné pominou. A my se jako jednotlivci i jako národ pozvedneme dále a výše. Naděje, že ideály duchovní a morální stanou se opět nedílnou součástí naší společnosti - i přes bolest a klopýtání, jehož jsme svědky právě teď.
Velké poděkování patří Lorně, Honzovi Mendělovi a všem, kteří se na tomto podivuhodném setkání podíleli.
Honza říkal, že Lorna je ve světě velmi populární, ale její obliba u nás, v České republice, je nesouměřitelná. A mne osobně těší, jak v zemi zdánlivě tak ateistické, jsou duše lidí dychtivé a otevřené touze po Bohu a pomoci jeho nebeských asistentů. A jak moc lidé touží dosáhnout vyšších pater duchovních.
I z toho důvodu pokusím se videa zveřejnit co nejdřív. :-) Je mi radostí to dělat, a jak říkala Lorna, je to společná práce, společná zodpovědnost. Opravdu bylo dojemné pozorovat sál, jak se modlí a vzývá Archanděla Michaela, jak dav třepotá rukama do vzduchu, aby přijal pomyslná Srdíčka, sypoucí se z náruče andělů, prostě tam být.
A věřím, že díky takovýmhle zážitkům si jednou povzdechneme i nad naším vlastním životem: "Bylo krásné tam být."
A když na to přijdeme už tady na Zemi, tím lépe. :-)
Pak jsme se Šárkou, Elenkou a Láďou ještě poseděli na Vyšehradě a krásně popovídali. A to je Příběhu nikoli konec, ale začátek. :-) Hezký večer, hezký den, přátelé. A hlavně nehynoucí naději a otevřená srdce. IgorDOBREM VŠECHNO KONČÍ - I ZAČÍNÁ

(20. 5. 2017) Včera mi do podkroví vlétla vosa. Vždy ji chci zachránit – představím si, že je to poslední zástupce života na Zemi, a tímto mým aktem záchrany zachová se život jako takový. A já pak budu jednou, až se vosy dovyvinou, ctěn a veleben jako Igor Praotec Zachránce.
Jenže vosa byla zblblá a po střešním okně courala se po skle sem a tam. Svobodu cítila, ale nedokázala ji využít. (Jako mnozí z nás.) Navíc jsem na vosu dobře nemohl, skrze žaluzie. Protože jsem žihadlofóbní, prstem jsem ji ku svobodě pošoupnout nechtěl.
A tak jsem levou rukou hrábl do poličky, pravou přidržoval střešní okno a chopil se naslepo první knihy, co mi padla v hmat. Pak jsem skrze žaluzii do vosy hřbetem knihy jemně dloubl - a hle, odfrčela si ku svobodě!
S úlevou jsem střešní okno zavřel. A pak pohlédl na knihu ve své ruce. Jmenovala se DUŠEVNÍ SVĚTLO. S podtitulem "Odpouštím si". Zaujalo mne to.
Když jsem večer uléhal, vzal jsem knihu do ruky, tu vosí pobídku, tu shůry indicii, a chvíli se začetl. Tady jsou tři úryvky:

1) Neexistuje špatný člověk, neexistuje dobrý člověk, existuje člověk a každý má možnost Člověkem se stát. Tuto možnost nám dává poznání. Poznání dává učení. Učení, které vyvolalo v duši odvetné rozechvění, dává moudrost. Avšak moudrost získaná učením nazpaměť ukazuje jen na přítomnost rozumu.

2) Ať cesta pozemská jak chce dlouho dlouho trvá, dobrem všechno končí – i všechno začíná. Že dobra je málo tvrdí jen ten, kdo v životě sám málo se o dobro dělil.

3) Člověk je duch, který prostřednictvím duše ovládá své tělo. Nemoc je možné léčit pouze odstraněním příčiny a příčina se skrývá hluboko ve vás samých. Každý člověk ve svém nitru příčinu zná, ale většina lidí si ji neuvědomuje.

Přátele přeju hezký den a dobrou náladu. S vědomím NADOSOBNÍHO, přesahujícího nás, s vědomím skryté nám DUCHOVNÍ ŘÍŠE, kde zákony nelze obejít, kde Bůh je vnímatelný přímo a Láska je viditelným zákonem i zdrojem...
Užasl jsem pod náporem Lásky a Světla, které tam panují... Lidský smrtelník tam vydrží jen okamžik. Shořel by v troud.
Ale dovyvine se tam.
Je třeba pěstovat lásku, respekt a pozornost vůči všemu živému - už za života tady na Zemi... To nás pozvedne.

A také je dobré si připomínat, že zákony DUCHOVNÍ ŘÍŠE jsou skutečné a trvalé - a nelze je obejít. Na rozdíl od těch našich lidských, pozemských...
Vše je v pořádku, a záleží jen na nás, kam se se svými postoji, názory a činy ZAŘADÍME. Zda budeme bezvládnou slinou na vlně negace, nebo krůpějí rosy na vrcholu posvátné hory...

Hezé dny, přátelé. :-) Igor

 


Lorna Byrne a GoschaTV1

(2. 5. 2017) Přátelé, možná jste už zaznamenali, že Lorna Byrne, irská mystička a autorka knih Andělé v mých vlasech, Schody do nebe, Andělské poselství naděje, Nebeská láska a dalších opět přijede do Čech. V sobotu 20. 5. bude mít autogramiádu a v neděli 21. 5. povídání v Kongresovém centru na Vyšehradě. Je mi radostí, že to budeme pro GoschaTV1 natáčet a bezplatně pro vás zveřejníme. Také jsem se domluvil s Honzou Mendělem, že předtím udělám s Lornou opět osobní rozhovor na kameru. Chtěl bych se jí zeptat, jak vnímá posun ve vnímání lidí ohledně andělských sfér, zda je "snazší" o tom hovořit než dříve, jaká poselství a zprávy jí v současnosti z duchovního světa přicházejí, a tak podobně. :-)
Velký kongresový sál s kapacitou 1600 míst už je vyprodán.
Příležitost je ale stále setkat se osobně s Lornou v sobotu 20.54. na autogramiádě v Luxoru na Václaváku od 14h.
Viz  https://www.facebook.com/events/159803714531796/ 

Více informací o akci najdete tady
https://www.andelevmychvlasech.cz/

 Přátelé, přeju hezké jarní slunečné dny a těším se

na setkání ve středu v Ostrově u Karlových Varů. :-)


CO MÁME V ŽIVOTĚ DĚLAT???
 

(16. 3. 2017) Dobré ráno, přátelé. Chtěl bych se s vámi podělit o krásné ráno na Vysočině. Ptáci zpívají, slunce svítí, příroda se nadechuje k mohutnému jarnímu vzepětí. Vše se probouzí a doslova rezonuje narůstající silou, vibruje a třepe se. Poslechl jsem si a zazpíval píseň z pralesa, o věčné obloze nad námi, o milostivém Otci, o kráse života, ale i o potřebě naší PEVNOSTI. A srdce se mi naplnilo radostí.
A teď to nejdůležitější, najednou mi to totiž došlo. Často se ptáme CO MÁME DĚLAT, čím máme naplnit život, čím nebo kým máme v životě být? Náhle jsem to dnes ráno pocítil: Je úplně jedno, co děláš a na jakém jsi místě, ale dělej to s plným zaujetím, s obrovskou RADOSTÍ a s poděkováním nebeskému Otci. To je recept na štěstí. To je naplnění přirozeného způsobu života, pro jaký nás Stvořitel na tento svět poslal.
A tak vám přeju, přátelé, den plný radosti, klidu a vnitřního míru.
Aby tak vedl naši duši, naše vědomí, vzhůru. Už teď. Abychom pak nebyli tolik překvapení. Tou krásou, co nás doma čeká. Tou krásou, kterou můžeme mít už tady na zemi.
Hezký den, přátelé. IgorSMÍŘENÍ SE S VLASTNÍ SMRTELNOSTÍ - nové video

(15. 3. 2017) Přátelé, rád bych se s vámi podělil o toto video ze setkání v Teplicích. Bylo to jedno z nejzajímavějších a nejvíce inspirativních setkání, která jsem absolvoval. A nehovořil jsem pouze já, ale o zážitky se smrtí a z duchovní oblasti jste se velmi upřímně podělili i vy. Proto si dovolím DOPORUČIT toto video! Vám, kteří se otázkou ŽIVOTA, RADOSTI A SMRTI zabýváte, anebo prostě vám, kteří máte rádi moje povídání. Ze srdce děkuju - i za vaše SDÍLENÍ! Budu rád, když se tohle video dostane k lidem... Díky, IgorVŽDY MÁME NA VÝBĚR - Igor Chaun

(10. 3. 2017) Přátelé, chtěl bych se s vámi podělit o dnešní krásný zážitek. Kamarád mne vysadil na Bílé Hoře, u konečné tramvaje. Jeli jsme z Hostivice. Ocitl jsem se na okraji Prahy, krásný studený slunečný soumrak, a váhal jsem, jak si zpříjemním předjarní podvečer. Nedaleko byl Hornbach. Že bych se zašel poohlédnout po jarních květinách? Co zasadit, jaké plůtky travní a jiné vychytávky ten kutilský megaobchod zjara nabízí? Že bych si zabloumal v chrámu hmoty?
Vedle zastávky se však nalézá krásný bělohorský kostel a klášter Panny Marie Vítězné. A tak jsem namísto do Hornbachu, oslavy hmoty, zamířil ku oslavě ducha. Miluju to tam, už před časem jsem se tam dal do řeči s jeptiškou a poklonil se v místní malé kapli. Dnes dopadaly poslední paprsky slunce, však velmi intenzivní, šikmo na nádvoří. A aby romantika byla úplná, nad kopulí kostela přelétávala obří letadla mířící ku přistání ruzyňskému. Procházel jsem ambity, neboli krásnými malovanými podloubími. Některá náboženská vyobrazení už byla zrenovovaná, a věnovala se posvátným a zázračným MARIÁNSKÝM MÍSTŮM země české. V dojetí procházel jsem, trochu fotil, trochu rozjímal. Náhle se zpoza centrální kaple ozval tichý křesťanský zpěv. Zpozorněl jsem. A váben tou jemnou tklivou krásou – vydal jsem se tam. Malá skupinka křesťanů, starší lidé se zpěvníčky, tiše a pokorně procházeli ambitem – aby vykonali Pobožnost křížové cesty. Znám to, tohle projití křížové cesty se zpěvem a četbou, s pozastavením u každého Ježíšova křížového okamžiku.
Jedna starší paní se na mne ohlédla a s úsměvem mi mlčky nabídla zpěvník.
Ne, pokývl jsem. Ale vyjádřil jsem, jak rád se k nim na chvíli tiše přidám.

Prošel jsem s nimi prvou polovinu zastavení. Hovořili a zpívali o Ježíšově bolesti. O tom, jak i Boží Duch, je-li v lidském těle, zažívá okamžiky slabosti a malomyslnosti. Když Ježíš zakolísal pod křížem, přistoupila žena Veronika a podala mu šátek. Ježíš otřel tvář a v šátku se vyobrazil – na malbě v ambitu – otisk jeho tváře.
Ta malá skupinka křesťanů podloubím pokračovala dál. A říkala a zpívala, jak Ježíšova matka, Panna Marie, stála a dívala se na utrpení milovaného syna. Překvapilo mne, co říkají. Že Panna Marie třicet let žila po jeho boku a nerozuměla mu úplně. Ale věděla či tušila, že v něm sídlí Boží Duch, a věřila mu a přijala jeho úkol.
Popošli jsme dál, opět jsme se sklonili, zazpívali – a já jsem od nich slyšel, že Ježíš klesá pod křížem a padá na dlažbou jeruzalémskou. Vzpomněl jsem si, jak jsem v tom podivuhodném městě procházel kamenitou Via Dolorosa středem města, osobně na křížové cestě. ... Zpěv, ambit na Bílé Hoře, Ježíš padá k zemi. V tu chvíli jsem dostal ránu do úst. Cítil jsem rozseknutí rtu od tohoto pádu, a ucítil jsem horkou krev, jak mi stéká po tváři. Nebylo to jediné, co mi stékalo po tváři. Plakal jsem.

Nebudu hovořit víc. Každý ať si dosadí svůj pocit, svůj výklad, své cítění.
Cítil jsem tu oběť až fyzicky přítomnou. Vnímal jsem ten smysl i důvod, i bolest matky a jeho soukmenovců nad odchodem milovaného syna, učitele a Mistra.
A pomalu jsem vyšel z kláštera a kráčel k tramvaji číslo dvacet pět. Jede mi přímo až na Letnou.
A zase jsem si uvědomil, že v každém okamžiku svého života, v každé vteřině, JSME NADÁNI SVOU SVOBODNOU VŮLI, možností ROZHODNOUT SE!
Kam napřeme svou mysl, čím naplníme své vědomí!

Dnes jsem se rozhodl správně. Místo „chrámu hmoty“ jsem vstoupil do CHRÁMU SRDCE A DUCHA. Kéž si to pamatuji, že tuto možnost provždy mám.
Děkuju, Ježíši.
Děkuju, svrchovaný Otče.
Děkuju, přátelé. Za společnou inspiraci a sílu.
Je toho třeba.
Děkuju, IgorPřátelé, vytvořili jsme pro vás ARCHIV této hlavní strany, řazený podle let, který najdete na horní liště vlevo.

(9. 3. 2017) Na tuto hlavní stranu jsme od roku 2012 průběžně ukládali mnoho informací a načítala se stále pomaleji. Proto jsme přistoupili k jejímu "odlehčení" a zároveň celkové archivaci. Věříme, že vám to pomůže k lepší orientaci na našem webu. :-) Děkujeme.
(7. 3. 2017) Přátelé, těším se v sobotu v Teplicích... :-)
Aneb z Letné na Letnou. Tak už to v životě někdy chodí...!


GOSCHA OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016


Milí přátelé, chtěl bych vám poděkovat za podporu naší práce a zájem, který jste projevili při sledování videí na GoschaTV1 na Youtube. Začátek Nového roku je příležitostí k malému ohlédnutí. Nejprve trochu čísel, a pak vám povím, na co jsem díky videím přišel já sám, co jsem si ujasnil. :-) Loni jsme zveřejnili 150 nových videí, což znamená zhruba každých 58 hodin jedno. :-) Celkově je na kanálu GoschaTV1 přes 950 videí. V uplynulém roce 2016 měla přes 4 miliony vašich zhlédnutí a strávili jste při nich 54 milionů minut. Od založení v roce 2012 celkem 14 milionů zhlédnutí a 183 milionů minut. Videím jste dali na Youtube 60 tisíc „líbí se“ a 5 tisíc „nelíbí se“, a doprovodili jste je 20 tisíci komentáři. Získali jsme na Youtube 5 tisíc nových odběratelů, celkově 23 tisíc. A dalších téměř 20 tisíc jich je na FB, přátel a sledujících. Celkově mají Goscha videa, včetně dřívějšího kanálu Gossscha1, už asi 40 milionů zhlédnutí.

Těší mne to. Ve videích přinášíme širokou škálu duchovního poznání, s respektem k různým cestám a způsobům, ale bez respektu k egoistům, lhářům či egomanům, kteří se někdy za duchovní učitele také vydávají. Alespoň, pokud je rozeznám, rozeznáme. Někdy uveřejňuji videa, se kterými vnitřně ne zcela souhlasím, ale která neškodí a někomu dokonce přinášejí velkou radost – na současné úrovni jeho Cesty. I to je v pořádku.
V poslední době jsem však kritičtější k přetvářce a k egomanii, která využívá naivity a lidské důvěřivosti, při duchovním hledání zesílené. Vlastně mne to svého času trápilo, když jsem viděl na YT desetitisíce zhlédnutí u videí pro mne nepravdivých. Když se kupříkladu jeden muž věnuje opakovaně „meditaci na lásku pro všechny lidi a celou planetu“, a pak v tomtéž videu nazývá své odpůrce hajzlíky a sviněmi. Když paní, která duchovně všechno míchá (patlá) dohromady a dle mého vede lidi spíše k nelásce než k Lásce, se navrch samozve pokračovatelkou velkého českého mystika, nebo když známou „duchovní TV“ vede paní zjevně psychicky nevyrovnaná, skákající lidem do řeči a vůbec nenaslouchající, a tak dále. Ano, vadilo mi to v mé touze po dokonalosti a ve vroucí toužebnosti po co nejčistších závanech Božského v pozemské matérii…
 
Pak mi došlo, že s „duchovními učiteli“ je to jako s obchody na ulici. Prostě kráčíte a můžete vejít do jakéhokoliv obchůdku. Můžete k řezníkovi a sníst mrtvolu. Můžete do zeleniny a ovoce, oblažit se tam, a můžete dokonce i do specializovaného obchůdku na vytříbenou a energeticky čistou ŽIVOU STRAVU. Kolik lidí, tolik potřeb. Nebo lépe řečeno – kolik kvalit postoupení, tolikero nabídky! Každý potřebuje „to své“ – právě „teď“.
A ono to má celé svůj vývoj. On se i masožrout jednou dostane k veganovi… :-)
Jako je v nabídce „jídlo“ a Jídlo, tak jsou v nabídce i „učitelé“ a Učitelé. Ti první navíc prorážejí Cestu těm druhým. Mnozí by Učitele rovnou nepřijali. Nepochopili. I zklamání nebo rozladění může člověka na duchovní Cestě přivést výš – a k sobě.
Ulevilo se mi, když jsem pochopil, že i v tomto případě je na místě opět věta – VŠE JE V POŘÁDKU.
 
Je to prostě jednoduché. Jako je potrava těla, je i potrava duše. Jako je rozmanitá a široká nabídka v krámcích s potravinami, tak je i přirozeně široká a rozmanitá nabídka duchovní. A je na nás, kam zavítáme, do kterého obchodu, co pozřeme, čím si musíme (či nemusíme) projít, abychom (aspoň trochu) POCHOPILI. A čím se případně na cestě přiotrávíme…
 
Musím říci, že postupem času jsem proto s výběrem zveřejňovaných videí stále „přísnější“ a uvědomuji si, kolik je v duchovní nabídce šlendriánu i šarlatánů, a to vědomých i nevědomých. A kolik lidí své skutečné úmysly halí do krásných slov, někdy natolik obratně, že i tomu sami uvěří (aby byli věrohodní). Poznáte je podle toho, že nevedou posluchače k Bohu, ale k sobě. Poznáte je podle toho, že nápadně i nenápadně zdůrazňují svou neopominutelnou a důležitou úlohu NA VAŠÍ Cestě k Bohu. Poznáte je podle toho, že přicházejí obyčejně s nějakou inovací, s nějakým „objevným zjednodušením“, díky němuž vám slibují skok a zrychlení na vaší Cestě. Kterou ve skutečnosti musíme každý jeden ujít NEZKRÁCENOU, po svých a bolestně, a často v slzách, mezi těmi okamžiky radosti a smíchu. Poznáte je podle toho, že jim musíte nemálo platit – některou ze základních forem lidské směnné energie: tedy penězi, obdivem, sexem, odevzdaností nebo poslušností… (Nebo vším dohromady.)
Mám vyzkoušeno, že skutečný Učitel vás nevede k sobě, ale k Bohu. A hovoří jen velmi málo o kráse a dovednosti své, ale vždy a především o kráse Boží…!!! A kráse Božího díla... A tak dále.
Naučte se prostřednictvím slov naslouchat nejen myšlenkám učitele, ale i jeho skutečným pohnutkám, jeho nitru… Budete často překvapeni.
Ale jak již řečeno, leckdy si musíme projít ledasčím, abychom postoupili. I já se na počátku cesty vyznačoval velkou důvěřivostí. A mám ji vlastně doposud. Jen jsem už obezřetnější.
 
A tak mne to vede spíše od kvantity ke kvalitě. Od pestré směsky „učitelů dneška“ k ověřeným hodnotám, Učitelům a Mistrům, jako byl Ježíš, Buddha, a dále třeba Bedřich Kočí, Abd-ru-shin, manželé Tomášovi, Emanuel Swedenborg, Květoslav Minařík, Boženka Cibulková, Rudolf Steiner a další.
Z téhož důvodu jsem už omezil vystupování a videa svá. Co jsem věděl a cítil potřebu sdílet, jsem už řekl, a je to dohledatelné. Teď mám hlubokou vnitřní potřebu to především ŽÍT – a vůbec to není snadné.
Také mne to znovu přivádí k filmařské práci, za což jsem rád. Jako kdyby se můj život odehrával v jistých etapách a jako kdyby se jedna právě měnila…
 
V Goscha práci budeme pokračovat i nadále v roce 2017, především ve zveřejňování dalších videí, a budu vděčný i za vaše nápady a tipy, na zajímavé lidi, životní příběhy, videa…
Těším se na další společnou inspiraci, sdílení a POZNÁNÍ. Na této nikdy nekončící Cestě… Protože k Ježíšovi a Buddhovi je zároveň velmi daleko i velmi blízko…
 
Díky, přátelé, a ještě jednou přeju silný, krásný a podmanivě inspirativní rok 2017, v souznění s oním všemocným STŘÍPKEM BOŽSKÉHO v nás… Igor

 


Krásný Nový rok 2017, přátelé!

Hodně lásky, štěstí, klidu, a taky ať už konečně použijeme, co víme! Věřím, že to bude "rok osobní svobody". Kdy každý budeme konfrontován s tím, co jsme se už naučili a jak to dokážeme použít. Kdy už mnoho z nás nedokáže hrát "hry nechtěného světa", hry falše, nelásky a sobectví. A chtě nechtě se staneme sami sebou, jací opravdu jsme, s chybami i krásou... A se skutečnými našimi talenty a možnostmi. Nehledě na dění ve světě vnějším,
s apelem na svobodu a klid vnitřní. A s dobrým člověkem po boku. :-)
Díky za všechna naše přátelská sdílení a vzájemnou inspiraci. A přikládám pár fotografií z půnoční oslavy se Šárkou na pražské Letné... :-) Igor


Vánoční přání Igora Chauna a spolku Goscha

(21. 12. 2016) Milí přátelé, přijměte přání krásných Vánoc i dnů všedních. Blíží se dny zapálených svící – na Vánočním stromečku. Chtěl bych připomenout nám všem, že budou tato světla k ničemu, když nezapálíme současně a PŘEDEVŠÍM své vlastní osobní svíce radosti a lásky ve svém srdci. Sami v sobě. Četl jsem si teď v díle Emanuela Swedenbora a on říká, že při stvoření člověka byl vložen zápis o Božím řádu do srdce každého z nás. Je to ta nejdůležitější pomůcka pro lidský život na Zemi. A to nejdůležitější poznání. Všichni víme, co je dobré a co máme činit, ba i myslet. Ale klopýtáme. … Nalézáme se ve dnech, které přinášejí nejen zprávy dobré, ale zdánlivě i události hrozivé, důkazy "jakéhosi zla", které jako kdyby získávalo více prostoru a způsobovalo bolest mnoha lidem. Na některé proto padá zmatek, či dokonce tíseň a strach. Jak se vůči tomu postavit??? – Lze se bránit tím, že tomu "nepropadneme", že udržíme svobodnou mysl, povědomí o Božském řádu V NÁS A VE VŠEM, a že se nezapomeneme RADOVAT! Světlo našeho srdce a vědomí pravdy jsou naší nejlepší obranou a zbraní.

Svět je takový, jaký je, tvé učiliště života. Pokud jen na okamžik zapochybuješ o síle Boží, o jeho dobrém plánu s lidstvem – i se vším zrozeným i nezrozeným –, nevědomky posiluješ zlo. Respektive, ředíš dobro. To oni chtějí, útočníci, to je cílem jejich akcí. Četl jsem si teď v díle Abd-ru-shina, Ve světle pravdy, a on tam zdůrazňuje a krásně připomíná, že kdo útočí na víru druhého, a jedno zda slovem, nožem či bombou, skrývá svou vlastní slabost a malou víru. Kdo chce silou přesvědčit druhého, zneužívá motivu víry a prezentuje pusté lidské pudy, touhu ovládat a ničit. I to nám dal Tvůrce do výbavy. I těmi etapami jsme si prošli. Ale je naší volbou, zda těmto pudům dáme průchod i dnes.

Kolikrát jsi se, milý čtenáři, přistihl v těchto dnech při myšlence na Boha?
Kolik minut či alespoň vteřin jsi mu věnoval?
Jak chceš být "šťastný", když to neděláš?


Mně bylo v minulých dnech smutno a vnitřně jsem prožíval konec roku, vítal slunovrat, obnovoval svobodu a radost v sobě. Podařilo se. Světlo. Jsem za to rád – a dělím se s vámi.
Protože každý jeden jsme majákem, loučí Světla, a každé jedno naše pochybení,
malátnost či klopýtnutí jsou součástí celku a promítají se do něj.

Největší prohrou je ztratit naději a víru v dobro!!!
Ať se ve světě, v nás či kolem nás DĚJE COKOLIV, největší prohrou je uvěřit, že svět nemá smysl,
že já spolu s ním se řítím do temného Nic.

Je posvátný čas blížícího se příchodu křesťanského Spasitele, Ježíše Krista. Jedna židovská matka, pocházející z rodu krále Davida, před dvěma tisíci lety nosila plod lásky Boží ve svém těle. Milovala ho. Na úrovni Duší už věděla, jaký je synův úkol, jaká nesmírná bude mateřská bolest, když ho bude muset "odevzdat". Od té doby miliony matek ztratily své syny. A blízcí své drahé, otcové dcery a syny, matky svá dítka nejmilovanější a děti své rodiče. Když je to v přirozeném řádu života, z důvodu věku či nemoci, lépe to chápeme... Když je to rukou jiného člověka,
ze zloby či nenávisti, hůře to chápeme.

A přece vše v tomto světě je v plné rovnováze a spravedlnosti, a vše je dokonce JEDNÍM ŽIVÝM CELKEM. Část událostí a jejich důvodů se dokonce prolíná se světy nám dosud neznámými, neviditelnými, však v náznaku tušenými. Prohrou tedy není "prohrát", ale prohru nepochopit. Nepřijmout. Prohrou je netvořit z každého okamžiku novou šanci a radost – z každého okamžiku TEĎ, v radosti z pouhého nádechu a výdechu.

Jak na to??? – Stačí pomyslet na Boha, na věci nás přesahující a osvobozující, udělat nádech a výdech z hlouby plic, a ten dojatý a užaslý úsměv se už na naši tvář dostaví sám. :-) Tak to mám já…
Nemyslete si, přátelé, že ono „ťukání na nebesa“ je nějaká složitá věc. A že shůry neodpovídají. Budete záhy překvapeni tou záplavou radosti, posily a ODPOVĚDÍ, které vám Shůry budou přicházet! Ono to vlastně už přichází, permanentně, ale ještě to neslyšíme. Protože se příliš zabýváme sebou a Nenasloucháme… Tam Nahoře čekají, jen až si vzpomeneme. Taková je úmluva, Boží řád. Nejsme na to sami, ale musíme si to uvědomit. Tak vnímám Vánoce. Jako velkou šanci. Jako připomínku, že na to nejsme sami…

Jak píše Emanuel Swedenborg, kolik už proseb o milost bylo vloženo do dlaní, které jsme z nenávisti PROBILI HŘEBY KE KŘÍŽI. A přece tady ta milost pro nás stále je! A na Štědrý den budeme slavit příchod JEJÍHO POSVÁTNÉHO POSLA. Posla lásky, odpuštění a míru.
Příchod samotného Božského syna, který přijal tuto úlohu a oběť, aby se vyčlenil z nebeských sfér, prošel trýzní lidství a otevřel lidstvu další a úplnou Cestu k Otci.

Každým dnem přicházejí matky o své děti, a nyní nově při událostech na vánočním trhu v Berlíně. Proto je třeba připomenout, že zloba zlobu nezabije, ale posílí. Že na místě je pevnost a spravedlivá odplata, ale ne náš zmatek a neradost a zkažené Vánoce.

Kolikrát jsi, Bratře či Sestro, v poslední době pomyslel na Boha???
Usmál se vzhůru, odfoukl sis z plných plic, poděkoval či se potutelně usmál Vzhůru, za ten Dar, za tu odvěkou smlouvu života, díky níž ty můžeš číst tyto řádky a já je psát...? A dýchat a radovat se a jíst a milovat??? Poděkoval jsi? Poděkuješ?
Zapálíš krom svíce voskové na tyhle Vánoce i svíci ve svém srdci…?

Já to udělám. Protože je jen na nás, přátelé, čím naplníme svá srdce a mysl – o těchto Svátcích, i po všechny zbývající dny pozemského života...
Je jen na nás, čím naplníme svou hlavu, zda dostojíme smlouvě o radosti z bytí, jíž jsme v pradávných časech prostřednictvím lidských Praotců uzavřeli smlouvu se samotným Bohem, nebo zda její obsah utopíme v malosti, bolesti a strachu. A promarníme tuhle jednu příležitost…

Je to zdánlivě pohodlnější – nevěřit a na všechno se vykašlat. Ale jen dočasně. Z té podivuhodné úrovně bytí jménem „lidský život“ VEDE CESTA OSVOBOZENÍ – k vyšším cílům, úkolům a sférám. A kráčíme po ní všichni, ať si to zrovna uvědomujeme, nebo ne…

Na té Cestě je důležité udržet si vděčnost k Bohu. Slavit tvůrčí princip Stvořitele, uvědomovat si ho co nejčastěji, kořit se před tou velikostí a Milostí, před tou Láskou, a velebit je ve svém srdci.

Děkovat. – Usmívat se. – Plakat. – Sdílet. – Rovnat si tělo i Duši. – A svobodně a šťastně Dýchat.

Děkuju, přátelé, a přeju krásné dny. Ty sváteční, i ty zdánlivě všední. IgorBedřich Kočí - OPTIMISMUS, VÍRA A NADĚJE

(6. 12. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelé, s velkou radostí uvádím tohle malé video, které připomíná vynikající osobnost českého léčitelství, pana Bedřicha Kočího, nazývaného Pražský divotvorce. Byl velmi úspěšným prvorepublikovým nakladatelem, ale objevil v sobě léčivé schopnosti a svýma rukama a vírou v Ježíše Krista docílil množství zaznamenaných a dokázaných vyléčení. Přičemž některá se jevila doslova jako zázrak (hluší, slepí, chromí - vstávali a viděli, slyšeli). Je mi velkou radostí připomenout, jak velcí lidé žili mezi námi, a uvědomit si SPOLU S VÁMI, ŽE ČÁST TÉTO SÍLY V SOBĚ MÁME MY VŠICHNI. Budu vám proto vděčný za pomoc se šířením tohoto videa, za vaše SDÍLENÍ. Děkuju, Igor
O životě, díle a léčení pana Kočího více zde: Bedřich Kočí – PRAŽSKÝ DIVOTVORCE, jeho život a léčení.Splynutí s živou vůlí Stvořitele – ZÁSADY AGAPE!
 

(1. 12. 2016) NOVÉ VIDEO - Přátelé, tímhle videem jsem si udělal radost. A věřím, že snad i vám. Děkuju, přátelé, za společnou inspiraci a za vaše SDÍLENÍ. Jsem hluboce přesvědčen, že Pravda je jen jedna – a že byla v historii LIDSKÉHO RODU už mnohokráte vyjádřena. Zároveň však je zřejmé, že „staré pravdy“ potřebují v každé generaci nové překladatele a tlumočníky. Proto dělám tato videa. Takový je Zákon Lidství. A nových Duší, které stále přicházejí… Do této nádherné školy … stanice jménem Země.
 Děkuju, IgorNÁPOVĚDA BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
(Igor Chaun, 23. 11. 2016)Přátelé, mnozí upadáme do hořkosti a naše mysl má tendenci nám namlouvat, že tento svět je špatný, že zlí lidé vítězí a pravda a morálka prohrávají. A že tedy nemá smysl usilovat o čestný, rovný a pravdivý život. O život v laskavosti vůči svým bližním, a v pokorné úctě vůči přírodním – kosmickým – universálním zákonům. Zákonům Stvořitele. Když se na to ale lépe podíváte, zjistíte, že to není pravda. Že naopak život kolem nás je doslova protkán nádhernými odkazy na moc, vůli a lásku Stvořitele, že z každé kapky rosy, z každého zachvění stébla na louce, ano, z každého jednoho tepu srdce živých bytostí, zaznívá touha po porozumění a Lásce, po pochopení a přijmutí tohoto Stvořitelova vesmírného řádu. … Přiznám se, že čím déle jsem na Cestě, tím spíše mne udivuje, kolik těch odkazů, náznaků a přímých indicií VE VŠEM kolem nás, i v nás – JE. A že to běžně nevidíme. Chápu malomyslného, chápu zahořklého, chápu útočného a nenávistného – ale bolí mne to…
Takový člověk nenaplňuje dar vědomí, jak má. Jak MŮŽE…
 
Převodníkem věčného a nesmrtelného VĚDOMÍ pro život na Zemi je přelétavá, smrtelná a těkavá MYSL. Je to nástroj Vědomí pro pobyt v pozemské tělesnosti a smyslovosti. MYSL je nádoba, kterou nám dal Stvořitel k užívání. A je jen a jen na nás, čím ji naplníme. Neboli – CO MYSLÍME. Někdo má svůj košík naplněný voňavým ovocem a dobrým sběrem ušlechtilého. Jiný chodí po světě a křičí, a pomalu naplňuje svou nádobu záští, hořkostí a jedem. Ukazuje ji rád ostatním a přesvědčuje je, že jsou naivové, hlupáci a snílci, když se snaží svůj košík plnit KRÁSOU BYTÍ. Chtěl by druhým do košíku ušlechtilosti tu a tam vhodit alespoň shnilý pomeranč, zkažené vajíčko, či svůj malý kakánek. Nedejme se. Pevnost v laskavosti, laskavost v pevnosti. Máme pro vidění Božského kolem sebe obrovské množství pomůcek. Jak přímo od Veškerenstva, tak v Moudrosti a Sděleních, které už protekly historií lidstva díky výjimečným jedincům. Říkáme takovým lidem duchovní učitelé, velikáni, Mistři, Géniové... A sami sebe umenšujeme. Ale každý VELKÝ byl nejprve MALÝ! I on rostl, v úžasu a pokoře – a někdy i v zoufalství – nad tajemnými zákony Boží tvorby a života. Nad lekcemi, které získával – a později i předával dál. Každý jeden z nás má v sobě kousek takového velikána, dokonce i Ježíše Krista, Buddhy, ba i Boha samého.
Dojímá mne to. Hluboce mne to dojímá.
 
A taky mi to rovná páteř a naplňuje plíce novým čistým nádechem, sotva na to pomyslím. Sotva si to připustím – do mysli, k sobě, do sebe. Je to NEJVĚTŠÍ LÉČBA VŠECH VĚKŮ. Je to technika všech technik – pustit Boha do sebe. Přiznat si ho v sobě. Svobodnou vůlí, jíž nás nadal, pro Jeho nalezení…
 
Ano, mysl nás šidí a svádí k lenosti. Proč usilovat? Když je snadnější uvěřit, že Bůh není, že PLÁN není, že vše je špatné…? Protože to není pravda. Ale abychom to pochopili, je třeba otevřít, přátelé, svá srdce. Zbavit se strachu ŽÍT. Zbavme se nejistoty, zda Bůh existuje a skutečně otevřenýma očima pohleďme na vše, co stvořil, co třpytí se a vyzařuje Jeho všudypřítomnou láskou a dokonalostí –
– všude kolem nás, a dokonce … i když pohlédneme do zrcadla…
 
Čerpejme inspiraci z učení moudrých. Velkého učitele nepoznáme podle zástupu nadšených žáků, kteří ho adorují a brání sotva se o něj někdo otře, ale podle bolestné pravdy, kterou nám sděluje o životě, o nás… A o možnostech mysli, těla a světa, ve kterých se nyní nalézáme. A o naději, kterou při tom všem stále máme!
 
Hodně štěstí na Cestě, přátelé. Ta Cesta nezačne „jednou“, až si splníme své povinnosti, až se rozhodneme, že se staneme „duchovními“. Ta cesta už dávno začala. Byli jsme přítomni už za “pradávných časů“ a už jsme zažili mnoho „prvních nádechů“ našich novorozeneckých plic. A nejen na této planetě. Tak jako se dorůstající člověk chodí učit na různé vysoké školy, někdo techniku, někdo filosofii a někdo umění, tak i duše přicházejí na různé planety a do různých civilizací, aby se učily různé formy bytí – s všudypřítomným zákonem Lásky.
 
Máme za sebou už mnoho příchodů na planetu Zemi, mnoho lekcí i „odchodů“. Z moudré vůle Stvořitele si všechny nepamatujeme, protože bychom je nemuseli UNÉST, v jejich tíze a síle. Vždy znovu přicházíme zdánlivě „noví“ a jakoby od začátku se učíme, a přece to tak není. Dávná moudrost a získané poznání vydávají své plody. Někdy nenápadně: hlásí se jako tušení, vjem, nejasná vzpomínka či morální imperativ.
 
Netrápily se naše Duše zbytečně a nezapadlo, „na co jsme už přišli“. Životy, postoji, činy a myšlenkami MINULÝMI jsme ovlivnili život současný, to už mnozí tušíme. Ale uvědomujeme si důležitost života současného? Že to V NĚM buď rozmnožíme své učení a moudrost, nebo naopak PROHOSPODAŘÍME? Že to TEĎ určujeme podobu našich příštích životů a příběhů, a sumu bolesti nebo radosti, kterou v nich zažijeme? Někteří si to již uvědomujeme. Vidím to na své Cestě, na Cestě přátel a mnoha lidí kolem sebe. A pomáhají nám v tom i velikáni a Učitelé, kterým s láskou nasloucháme.
 
Nazval bych to permanentní nápovědou Boží přítomnosti. Jako kdysi divadelní nápověda z budky ukryté v pódiu, tak se šíří BOŽSKÉ VE VŠEM KOLEM NÁS, když se opravdu rozhlédneme. Nejsme na to sami. To si namlouváme, abychom si odůvodnili, že přešlapujeme na místě. Božské k nám hovoří řečí srdce, ne řečí rozumu.
I když to rozum leckdy musí „přeložit“.

Různé překlady daly vzniknout různým náboženstvím. A bitvám a milionům padlých v nich… Kvůli různým překladům jedné původní a všudypřítomné Pravdy. S touto Pravdou můžeme pracovat každý osobně. Napojovat se na ni. Komunikovat s ní. Objevit tuto možnost a používat ji, i když nám to v materiálním světě nikdo neprozradil… Že nevíme jak?!? Stačí OTEVŘÍT OČI a zmlknout! A v myriádách paprsků spatříme Božské, jak k nám míří, jak prostupuje vše a vším, i námi, v trvalé Boží Přítomnosti.
 
Jako kdyby průrvy reality skýtaly stále větší záblesky Světla. Vidíte? Cítíte to?
 
Jsem z toho zmatený i nadšený. Někdy stále ještě ohýbám hřbet pod tíhou bytí, a přece už o naději vím. O Něm už vím. O té jedinečné síle, moudrosti, inteligenci a Lásce, která spojuje vše a vším je. O tkáni všeho živého, která tepe a pulzuje Vesmíry… Už nepochybuju o Bohu. Už pochybuju pouze o sobě. Zda dostojím té kráse, kterou spatřuju v každém pozemském člověku, a kterou nevěřícně tuším a vnímám - i v sobě. Uf, pláču, přátelé.

Protože pochopení a přijetí Boha znamená přijmout od něj vše. I války, bolest, utrpení. Nejen lásku a radost. Přijmout vlastní ošklivost, pokaženost, a proměnit ji v pravdu a krásu – pramenem Jeho Věčného světla. Jde to, přísahám. Svět je spravedlivý a Boží dílo tuto možnost skýtá… Jinak by to celé nedávalo smysl. A ono to smysl dává… Protože jinak si to genialita Jeho díla nemůže dovolit. Může.
Ale z lásky ke všemu stvořenému to neudělala a SMYSL tomu dala.
 
A tak máme NEUSTÁLE šanci každý jeden z nás… Nestyďte se za Boha… A vnímejte Lásku a Moudrost Veškerenstva jako vyšší přírodní zákony. Budou možná v budoucnosti objeveny a pojmenovány i lidskými vědci. Vždyť ani o silách dnes uznaných dříve nic nevěděli, ale geniální z nich je tušili. Zatímco lidská věda se rozvíjí, Božské je od počátku plné a úplné. Vědecké poznání rozvíjíme rozumem a probíhá v čase, zatímco Božské přijímáme srdcem, intuicí a Vědomím, a můžeme to udělat kdykoliv, třeba hned teď…Krásný den, přátelé. Přeju krásné dny předvánoční. A prostě krásný a oduševnělý každý jeden den.
Děkuju, IgorNOVÉ VIDEO - Podivuhodné příběhy na Cestě k Bohu

(12. 11. 2016) Intenzivní setkání, beseda a meditace na téma lidské duchovní cesty.
„Děkuju za pozvání do Plané u Mariánských lázní a za krásné společné dvě hodiny. Povídali jsme si o podivuhodných příbězích i humoru, které zažíváme na duchovní Cestě za poznáním. Tuto Cestu lze připodobnit k oné pohádce o muži, který hledal poklad daleko ve světě, a po všech útrapách zjistil, že ho má doma pod vlastním prahem. Máme od začátku, co jsme hledali. Ale pochopit to a přijmout - tedy vlastní cenu, hodnotu a důležitost před sebou i celým vesmírem - to je ta nejvlastnější duchovní práce... A bohatství i vítězství.“ Igor Chaun
2. 9. 2016

Mé poznání...

Bolest plodí zkušenost.
Zkušenost plodí Moudrost.
Moudrost nezamezí bolesti.
Moudrost umožní bolesti odeznít.
A vytvořit novou zkušenost.
Není Moudrosti bez bolesti,
v lidském světě...

Většina bolesti pochází ze vztahů.
Nejen milostných, všech lidských.
Nejlepším lékem na bolest vztahů
je vystoupit "ze sebe" a podívat se
na CELÝ PŘÍBĚH očima druhého.
A pochopíme jeho Bolest.
A jeho chování vůči nám.

Tím posílíme svou Moudrost.
Díky ti, Otče, za ten věčný koloběh.
Dokud dýchám...
Jednou se tě dotknu...

 


Prosím zasílat informace o Goscha aktivitách:

Získáte včas AKTUÁLNÍ INFORMACE na váš e-mail o plánovaných Goscha akcích, besedách a nových videích.

SMRT JE JEN ILUZE - život pokračuje v jiném paralelním vesmíru! (24. 4. 2016)

Přátelé, rád bych se s vámi podělil o toto NOVÉ video. Protože věřím, že to tak je... Nebojte, není to trudné ani smutné... :-) I když o smrti, je to spíš O ŽIVOTĚ a O NADĚJI! Moc mne těší a baví sledovat, jak se poznatky moderní kvantové fyziky propojují s dávným mystickým poznáním, například indické filozofie. - Příjemné sledování. Igor  
 Na co jsem v životě přišel - IGOR CHAUN (30. října 2015)

NOVÉ VIDEO. - Malé ohlédnutí za tím, co jsem v životě pochopil. O nás, o našem světě, o vztahu člověka a Veškerenstva, včetně jiných civilizací... :-) Lépe to zatím říci neumím… - Děkuju tomu, kdo si z toho načerpá energii, naději nebo poznání. A prosím o SDÍLENÍ, koho to osloví či potěší… - Děkuju, Igor

 (30. 3. 2015) Přátelé, kdo máte rádi má povídání, udělejte si, prosím, chvíli (dvě a půl hodiny :-) ) na toto mé vystoupení v Karviné. Podařilo se tam zvláštním a srozumitelným způsobem pojmenovat mnoho témat a příběhů, se kterými se setkáváme na duchovní cestě. Velké poděkování pořadatelům za pozvání a především všem vám skvělým posluchačům v sále, se kterými jsme vytvořili tuto atmosféru sdílení a inspirace. I to mne vedlo k nebývalé otevřenosti a upřímnosti. DĚKUJU. Hodně síly a naděje na Cestu nám všem... - Igor 

Nové video s Igorem - vystoupení na RELOVE SUMMIT PRAGUE 2013

„Kočár světla táhneme dál. - Jak jsem celý život cítil smutek, až jsem pochopil, že je to hnací šroub mého poznání a touhy po Bohu. A že jsem REŽISÉRA vždy jen hrál." Osobní motivační řeč Igora Chauna.HVĚZDA LIDSKÉHO RODU - Igor Chaun pro Meduňku (20. 3. 2013)

Přátelé, moc zdravím...! :-) S radostí se s vámi dělím o nově nahrané video. Bylo to neobyčejné setkání a mám z něho radost. Děkuju ještě jednou časopisu Meduňka za pozvání (Věře Keilové a Iloně Manolevské) a všem, kteří dorazili a podíleli se na inspirativní báječné atmosféře. ... Nazval bych to asi povídáním o pozoruhodném zázraku lidského života a jeho souvislostech s vesmírnými - přírodními - zákony. Jednalo se o setkání v rámci cyklu časopisu Meduňka v pražském hotelu Ramada, hovořili jsme o duchovní cestě, o strachu, radosti, lásce a naději. Moderovala Mgr. Věra Keilová. Díky moc za váš zájem a společnou inspiraci. Igor

 Velmi vám děkujeme za podporu a za společnou práci.

KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL. 

Igor Chaun na Setkání Gošárníků v Chotěboři, květen 2012, foto Míša JílkováIgor Chaun a GOSCHA také na FACEBOOKU!

 


PŘÁTELÉ, NAŠE ČINNOST JE FINANCOVÁNA VAŠIMI DOBROVOLNÝMI PŘÍSPĚVKY!

Pokud vás naše videa potěšila a oceňujete naši práci, můžete nás podpořit ZDE. - DĚKUJEME!


MOŽNOST BESEDY NEBO SETKÁNÍ S IGOREM CHAUNEM

Přátelé, v případě vašeho zájmu pište na goscha@seznam.cz nebo volejte na +420 602 552 910 Vystoupení vycházejí z mé osobní životní a duchovní zkušenosti a jejich cílem je především vzájemná podpora a sdílení optimismu a naděje. Součástí bývají spontánní meditace. Více informací ZDE.


Stránky přátel:

 


 


Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Šárka Hudečková
Lucie Scantlebury
Veronika Pěkná

NOVINKY GOSCHA

NOVÉ VIDEO - s léčitelem panem Ščučkou

NOVÉ VIDEO - s léčitelem panem Ščučkou

(2. 1. 2018) Přátelé, na doporučení herečky a kamarádky Sandra Buldok jsem se sešel s léčitelem...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igor v Humpolci

NOVÉ VIDEO - Igor v Humpolci

(24. 11. 2017) Emotivní vyprávění Igora o duchovním poznání. Jak uplatnit tyto poznatky v...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - jasnovidný pan Stanley Bradley!

NOVÉ VIDEO - jasnovidný pan Stanley Bradley!

(22. 11. 2017) Přátelé, vzniklo zajímavé a myslím že ne zcela obvyklé povídání s jasnovidným...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Kurz zázraků!

NOVÉ VIDEO - Kurz zázraků!

(19. 11. 2017) Přátelé, velmi pozoruhodné video. Doporučuji! Odehrálo se na říjnové Gošárně. Příběh...

Více

—————

NOVÉ VIDEO S VILIAMEM POLTIK.!

NOVÉ VIDEO S VILIAMEM POLTIK.!

(18. 11. 2017) Přátelé, DOPORUČUJEME! - Mezi novými videi na GoschaTV1 najdete už také povídání z...

Více

—————

Igor v Radiofóru k 17. 11. 1989

Igor v Radiofóru k 17. 11. 1989

(18. 11. 2017) Přátelé, malé ohlédnutí za 17. listopadem. Ukázka z vystoupení v pořadu Radioforum...

Více

—————

NOVÉ VIDEO O LÉČITELI JANU MARUNOVI

NOVÉ VIDEO O LÉČITELI JANU MARUNOVI

(13. 11. 2017) Přátelé, tohle vystoupení pana Maruny nás v sobotu odpoledne na říjnové 17. Gošárně...

Více

—————

O LÁSCE s Monikou Kvasničkovou

O LÁSCE s Monikou Kvasničkovou

(11. 11. 2017) NOVÉ VIDEO! Monika si prošla životem dětské herecké hvězdy i těžkého období...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Jak se správně rozhodovat!

NOVÉ VIDEO - Jak se správně rozhodovat!

(4. 11. 2017) Přátelé, podívejte se na inspirativní video, natočené s Evou Joachymovou o tom, jak...

Více

—————

NOVÉ VIDEO S MARCELKOU Z HOR

NOVÉ VIDEO S MARCELKOU Z HOR

(3. 11. 2017) Přátelé, příjemnou inspiraci. Díky za SDÍLENÍ. :-) Čerstvě natočeno, čerstvě...

Více

—————

TŘI NEPRAVDY O VOLBÁCH!

TŘI NEPRAVDY O VOLBÁCH!

(18. 10. 2017) Přátelé, cítil jsem potřebu vyjádřit se k nadcházejícím volbám. Doporučuji,...

Více

—————

IGOR NA DNECH ZDRAVÍ V ŠUMPERKU

IGOR NA DNECH ZDRAVÍ V ŠUMPERKU

(12. 10. 2017)Přátelé, v sobotu 14. října se od devíti hodin ráno až do neděle otevřou dveře Domu...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - ČLOVĚK a BŮH - prof. Karel Makoň

 NOVÉ VIDEO - ČLOVĚK a BŮH - prof. Karel Makoň

(27. 9. 2017 NOVÉ VIDEO! - Přátelé, rád bych se s vámi podělil o další jedinečnou přednášku....

Více

—————

O LÁSCE S LÉČITELEM KAFKOU

O LÁSCE S LÉČITELEM KAFKOU

(29. 6. 2017) NOVÉ VIDEO - Přátelé, malá ochutnávka z našeho natáčení s léčitelem a malířem...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Hostina V. Kafky a Jardy Duška

NOVÉ VIDEO - Hostina V. Kafky a Jardy Duška

(19. 6. 2017) Přátelé, s radostí zveřejňuji toto nové video, ve kterém Vladimír Kafka a Jarda Dušek...

Více

—————

HLEDÁM MALÝ BYT V PRAZE

HLEDÁM MALÝ BYT V PRAZE

(10. 6. 2017) Přátelé, nevíte o možnosti dlouhodobého pronájmu malého bytu nebo místnosti pro...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - převor karmelitánů o Bohu a Lásce

NOVÉ VIDEO - převor karmelitánů o Bohu a Lásce

(2. 6. 2017) Rozhovor Igora Chauna s převorem Řádu bosých karmelitánů Kláštera Pražského Jezulátka...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017

NOVÉ VIDEO - NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017

(1. 6. 2017) Přátelé, včera jsem zažil u Pražského Jezulátka nečekané setkání, a věřím, že vás...

Více

—————

IGOR BESEDA V HRADCI

IGOR BESEDA V HRADCI

(29. 5. 2017) Přátelé, pokud budete v pátek v Hradci Královém nebo v okolí, zveme vás od 18 hodin...

Více

—————

NOVÉ VIDEO: léčitelka Mirka Resslerová

NOVÉ VIDEO: léčitelka Mirka Resslerová

(26. 5. 2017) Zvláštní mužsko ženské povídání na téma života, naděje a probouzení léčitelských...

Více

—————

Beseda se seniory v Teplicích - o životě, radosti a smrti

Beseda se seniory v Teplicích - o životě, radosti a smrti

(11. 3. 2017) Přátelé, děkuju dnes odpoledne v Teplicích za jedno z možná úplně nejzajímavějších...

Více

—————

Igor v Sokolově a Pardubicích - leden 2017

Igor v Sokolově a Pardubicích - leden 2017

Přátelé, těším se ve středu 11. 1. v 18 hodin na setkání v Městské knihovně v Sokolově na...

Více

—————

Igor hostem pořadu KONFRONTACE

Igor hostem pořadu KONFRONTACE

(15. 12. 2016) NOVÉ VIDEO - Tématem bylo duchovní hledání jako jeden z proudů, který protéká...

Více

—————

Přátelská návštěva v nakladatelství Avatar!

Přátelská návštěva v nakladatelství Avatar!

(6. 12. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelská návštěva v nakladatelství Avatar! IGOR: Přátelé, v mém podání...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Bedřich Kočí - PRAŽSKÝ DIVOTVORCE

NOVÉ VIDEO - Bedřich Kočí - PRAŽSKÝ DIVOTVORCE

(4. 12. 2016) Přátelé, s velkou radostí uvádím tohle malé video, které připomíná...

Více

—————

MEDITACE ZIMNÍHO SLUNOVRATU Karaimi a Maoka

MEDITACE ZIMNÍHO SLUNOVRATU Karaimi a Maoka

(2. 12. 2016) NOVÉ VIDEO. - Přátelé, s radostí zveřejňuji toto očistné meditační video z...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Marcelka z hor

NOVÉ VIDEO - Marcelka z hor

(19. 11. 2016) Marcelka z hor – rozhovor s Igorem v chaloupce (14. 11. 2013) Přátelé, tohle je...

Více

—————

NOVÉ VIDEO IGORA - BŮH JE LÁSKA

NOVÉ VIDEO IGORA - BŮH JE LÁSKA

(12. 11. 2016) Aneb Příběh jednoho dne. Osobní niterné vyprávění Igora o duchovní inspiraci a...

Více

—————

Beseda s Igorem v Plané

Beseda s Igorem v Plané

Přátelé, těším se v pátek 11. 11. 2016 v Plané u Mariánských lázní. Na setkání, besedu, povídání. A...

Více

—————

Krásné nové video MUDr. Rusnáka!

Krásné nové video MUDr. Rusnáka!

MŮJ ŽIVOT A CESTA – MUDr. Ivan Rusnák, CSc.„ "Proč přicházíme na svět a co se máme naučit? Proč...

Více

—————

VE SVĚTLE PRAVDY - Abd-ru-shin na GoschaTV1

VE SVĚTLE PRAVDY - Abd-ru-shin na GoschaTV1

(12. 10. 2016) Přátelé, připravili jsme pro vás sérii čtyř videí, úvodní kapitoly z knihy "Ve jménu...

Více

—————

IGOROVA BESEDA V PARDUBICÍCH

IGOROVA BESEDA V PARDUBICÍCH

(4. 9. 2016) Přátelé, těším se na vás ve čtvrtek 8. září v Pardubicích. :-) Více ZDE. Vstupenky prý...

Více

—————

NOVÉ VIDEO Karaimi a Gabriely

NOVÉ VIDEO Karaimi a Gabriely

(17. 6. 2016) Milí přátelé, natočili jsme pro vás besedu duchovní učitelky Karaimi a Gabriely...

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - Léčba EMOCÍ, RAKOVINY A VZTAHŮ

 NOVÉ VIDEO! - Léčba EMOCÍ, RAKOVINY A VZTAHŮ

(2. 4. 2016) Jak neléčené vztahy a emoce mohou přerůst v nemoci fyzického těla. - Léčba EMOCÍ,...

Více

—————

Nové fotky z Gošárny 16!

Nové fotky z Gošárny 16!

(28. 3. 2016) Prátelé, pár fotografií z právě skončené Velikonoční Gošárny najdete ve Fotogalrii...

Více

—————

PŘEJU KRÁSNÉ JARO…

PŘEJU KRÁSNÉ JARO…

(21. 3. 2016)  Přátelé, chtěl bych se s vámi podělit o RADOST z nadcházejícího jara. Včera, v...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Modlitba sv. Judy Tadeáše

NOVÉ VIDEO - Modlitba sv. Judy Tadeáše

(28. 2. 2016) - SÍLA MODLITBY A SOUVISLOSTI POZEMSKÉHO ŽIVOTA! - Přátelé, s láskou připomínám tuto...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Tajemství paralelních světů

NOVÉ VIDEO - Tajemství paralelních světů

(15. 2. 2016) Naše Duše se učí paralelně v mnoha světech a dimenzích. Igor Chaun v zrcadlovém...

Více

—————

VIDEO Karaimi - ZEMĚ, MÍR, SÍLA

VIDEO Karaimi - ZEMĚ, MÍR, SÍLA

(13. 1. 2016) Přátelé, s radostí zveřejňuji NOVÉ inspirativní povídání Karaimi, která nás s...

Více

—————

STABILITA ŽENY a síla muže - video

STABILITA ŽENY a síla muže - video

(6. 1. 2016) NOVÉ VIDEO! - Všichni potřebujeme lásku. Nejkrásnější povídání Ivy Radulayové. O tom,...

Více

—————

ASTROLOGICKÝ VÝHLED na rok 2016

ASTROLOGICKÝ VÝHLED na rok 2016

(5. 1. 2016) Milí přátelé, s radostí zveřejňuji PRVNÍ VIDEO z prosincové Gošárny. Eva Joachimová...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Marián Kuffa - CO JE SRDCEM VÁNOC?

NOVÉ VIDEO - Marián Kuffa - CO JE SRDCEM VÁNOC?

(24. 12. 2015) Milí přátelé, hezký průběh Štědrého dne a vznešené myšlenky přeje Igor a spolek...

Více

—————

VIVA ZIMNÍ SLUNOVRAT! (text Igora :-)

VIVA ZIMNÍ SLUNOVRAT! (text Igora :-)

(21. 12. 2015) Vítáme prodlužující se den a návrat SVĚTLA ve fyzickém i duchovním smyslu. Slunce...

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - Musela jsem zemřít

NOVÉ VIDEO! - Musela jsem zemřít

(3. 12. 2015) Z tohoto videa mám, přátelé, velkou radost. Pokládám ho za velmi silné a dojemné....

Více

—————

NOVÉ VIDEO Pjér la Šéze - ŽENY A MUŽI

NOVÉ VIDEO Pjér la Šéze - ŽENY A MUŽI

(3. 12. 2015) Téměř dvě hodiny laskavé moudrosti i humoru, na téma muže a ženy... Uf! Tuhle malou...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igorova cesta do Santiaga

NOVÉ VIDEO - Igorova cesta do Santiaga

(3. 12. 2015) Hodinové vyprávění o praktických i duchovních souvislostech Svatojakubské pouti v...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Jak meditovat a dýchat

NOVÉ VIDEO - Jak meditovat a dýchat

(3. 12. 2015) - Gabriela Filippi na Goscha setkání 14, 24. 10. 2015. Jak správným dýcháním...

Více

—————

Nové video! - STRACH Z LÁSKY

Nové video! - STRACH Z LÁSKY

(3. 12. 2015) Není těžké udělat toto video... Je těžké uskutečnit jeho obsah ve svém srdci... Proto...

Více

—————

Prosincové meditace KARAIMI A MAOKA

Prosincové meditace KARAIMI A MAOKA

(3. 12. 2015) Přátelé, srdečně vás zveme na prosincové vánoční koncerty a meditace Karaimi a Maoka....

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - Desatero pro tuto dobu

NOVÉ VIDEO! - Desatero pro tuto dobu

(24. 11. 2015) Desatero pro tuto dobu. - Přátelé, cítil jsem potřebu udělat tento dvouminutový šot....

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Oslava studentů na Albertově 22. 11. 2015

NOVÉ VIDEO - Oslava studentů na Albertově 22. 11. 2015

(23. 11. 2015) Co se dělo v Praze na Albertově 22. 11. 2015, na „náhradní oslavě“ k Mezinárodnímu...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igor a Honza Potměšil o Listopadu 1989

NOVÉ VIDEO - Igor a Honza Potměšil o Listopadu 1989

(18. 11. 2015)  - Zkrácená verze našeho povídání s Honzou v Interview ČT24. ČESKO V PUBERTĚ?...

Více

—————

Nový SEZNAM VIDEÍ ze Setkání Gošárníků 14

Nový SEZNAM VIDEÍ ze Setkání Gošárníků 14

(5. 12. 2015) KE ZHLÉDNUTÍ UŽ 10 VIDEÍ Z SG14. - Přátelé, TADY najdete přehledný seznam...

Více

—————

Zážitky blízké smrti z pohledu buddhismu a vědy

Zážitky blízké smrti z pohledu buddhismu a vědy

(5. 11. 2015) NOVÉ VIDEO - Přátelé, s radostí uveřejňujeme toto video nyní i s českými titulky....

Více

—————

POSELSTVÍ OD JESHUY - Denisa Vaňková

POSELSTVÍ OD JESHUY - Denisa Vaňková

(28. 10. 2015) NOVÉ VIDEO - DOPORUČUJI! - Přátelé, z jakéhosi mně ne zcela známého důvodu jsem...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - JESHUA - Kdo je Jeshua?

NOVÉ VIDEO - JESHUA - Kdo je Jeshua?

(27. 10. 2015))  JESHUA - Kdo je Jeshua? „Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - ODPUSTIT A OPUSTIT!

NOVÉ VIDEO - ODPUSTIT A OPUSTIT!

(27. 10. 2015) V sobotu na Gošárně vystupoval Michal Říha, homeopat a léčitel z jižních Čech. Než...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igor a Gabriela na Lávce

NOVÉ VIDEO - Igor a Gabriela na Lávce

(20. 10. 2015) Přátelé, na GoschaTV1 už je celý záznam ze včerejšího setkání na Lávce, beseda...

Více

—————

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL - nové video!

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL - nové video!

(20. 10. 2015) Přátelé, malé poselství a pohlazení ze včerejší Lávky… Poděkování patří Gabrielce,...

Více

—————

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL...

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL...

(19. 10. 2015) No já vlastně přišel na to, že máme ZA SEBE vůči vesmíru ohromnou odpovědnost. To mi...

Více

—————