TŘI LÉČITELÉ, ANEB UMŘÍT MŮŽEME ZDRAVÍ!

(1. 7. 2017) Přátelé, přeju hezké prázdniny. Máme za sebou polovinu roku 2017 a vstupujeme do času dovolených a odpočinku. Přeji nám všem, abychom odpočali nejen tělem, ale i duší - a nabrali novou sílu žít a učit se. Děti měly včera vysvědčení. Možná na jejich strarosti a strasti, se známkami spojenými, hledíme někdy s jistým nadhledem a úsměvem. Ale i my jsme v jistém ohledu děti, minimálně z perspektivy kosmického vývoje. - I my budeme dostávat svá vysvědčení a známky, za to, jak jsme obstáli ve svých životech, kolik jsme se naučili, a především - jak jsme naučené dokázali POUŽÍVAT. V praxi života...

Chtěl bych vám v té souvislosti něco říci.
Vyšlo to tak, že poslední tři dny června jsem natáčel tři léčitele. Pro náš Goscha kanál, ale zároveň to byla velká škola a čištění i pro mne samotného. Schválně jsem si to tak naordinoval, mezi dokončením filmu o JXD a odjezdem na festival do Varů.
Ve středu malíř a léčitel Vladimír Kafka, ve čtvrtek jsme jeli se Šárkou za paní Danou Prokopovou do Teplic, léčitelkou a autorkou knihy Kam můžeme dojít, a včera za mnou přijel z jižních Čech autor léčivých textů Jan Maruna. Seděli jsme v malebné zahradě kavárny Alchymista na Letné, a povídali si...
Byl to pro mne velký zážitek, tahle po sobě jdoucí triáda, a postupně videa pro vás zveřejním.
Co mne zaujalo, byl v detailech možná odlišný, ale v zásadě zcela totožný pohled na možnosti lidského sebeuzdravení, na sílu víry a modliteb, na důležitost odpuštění a ozdravení v lidských vztazích.
Každý ze jmenovaných vyprávěl množství osobních příkladů z praxe léčitele. Byla v tom radost z úspěchu - s Boží pomocí a z Boží vůle. Ale někdy i smutek, nad lidskou nepoučitelností a omezeností, případně sobectvím.
A také jsme se bavili o lásce. CO JE TO LÁSKA? A především, co Láska není... Že to není Láska, když to bolí. To je pak připoutanost, řekl Vladimír.

Také jsme hovořili o životních peripetiích a často opravdu extrémních zkouškách, kterými musíme projít, abychom došli Poznání. A že to vše jsou lekce života, někdy nezbytné.
A že teprve když život pojmeme vcelku, když se ohlédneme s odstupem, zjistíme, že bez některých "bolestí a pádů" bychom nepostoupili dál...

Chtěl bych vám tedy popřát, milí přátelé, na základě silného impulzu z posledních dnů, opravdu hodně krásy a odpočinku v nadcházejících letních dnech... A abychom je nepromarnili.
Protože, jak řekl Jan Maruna, UMŘÍT MŮŽEME ZDRAVÍ... I když na nemoc. Ale zdraví duší a srdcem, dobrým lidstvím, které jsme se naučili chápat a žít...

Všechny tři léčitelé přijali pozvání na říjnovou Gošárnu.
A téměř deset hodin videa je připraveno k postupnému zveřejnění...  :-)

Tak hezké léto, přátelé.
Děkuju za všechna naše průběžná sdílení a vzájemnou inspiraci.
A přikládám foto se Šárkou, Danou, Vladimírem a Janem. A dělím se tak i obrazově o radost posledních dnů...
S aurtorem léčivé poezie a prózy Janem Marunou

 


Se Šárkou a Danou Prokopovou, léčitelkou a autorkou knihy KAM MŮŽEME DOJÍT


S léčitelem a malířem Vladimírem Kafkou...


POZVÁNÍ NA ŘÍJNOVOU GOŠÁRNU 2017 !!!

(20. 6. 2017) Přátelé, dneska jsem se chvíli procházel v rozpáleném centru Prahy. Telefonoval jsem, zařizoval věci s "mluvícím špuntem" v uchu. Stavil jsem se v sushi baru u Náměstí Republiky. Při pohledu na ceník zvolil jsem malé presso. Ale protože jsem bonviván a milovník života, dal jsem si ho dvakrát. :-) Všiml jsem si, že za pultem, u dřezu na nádobí, se na mě z dálky plaše usmívá mladá tmavovlasá dívka. Hezká. - Ale poznal jsem ten úsměv. Byl to Goscha úsměv. Byla v tom ta laskavost a zvláštní světlo, které znám z pohledu těch z vás, kteří se díváte na videa. - Při placení otočil jsem se od kasy k dívce s rukama ponořenýma do dřezu. Chtěl jsem se ujistit. "Čím jsem si vysloužil tak krásný úsměv?"

"Dívám se na vaše videa," odpověděla. "Vlastně se dívám na hodně vašich videí," říkala, a stále se tak krásně usmívala.
"Kolik vám je let, smím li se zeptat?"
"Je mi 26 let."
"Moc vám děkuju," řekl jsem a podal jí ruku.
"Mám ji mokrou," zastyděla se.
"To nevadí," řekl jsem a s pohledem do očí stiskli jsme si ruce.
 
Tyhle okamžiky, tyhle plaché, šťastné a laskavé úsměvy, které od vás diváků čas od času zažívám při letmých setkáních na ulici, jsou mi velkou odměnou. Děkuju vám.
Věřím, že to je předobraz příštího stavu lidstva. Každý ke každému, každý každému:
 
VNÍMÁM TĚ
MÁM TĚ RÁD
RESPEKTUJI TĚ
JSI KRÁSNÝ, JAKÝ JSI, A JÁ TO VIDÍM
DĚKUJI TI, ŽE JSI BYL TAKTO STVOŘITELEM ZROZEN
A DĚKUJI ZA TO OTCI SAMÉMU...
 
Věřím, že tohle se stane přirozeností...
Vidím to v našich očích...
 
Nezbývá než dodat, že jsem se rozhodl, po konzultaci s přáteli, že poslední víkend v říjnu, 27. až 29. 10., uspořádáme v Brně na Fontáně Gošárnu 17. Nelze jinak. :-) Těšíme se na vás se Šárkou Hudečkovou, Mirkou Hladíkovou, Davidem Borůvkou a mnoha dalšími Gošárníky. Přihláška, program a další podrobnosti už brzy. Ale termín si můžete rezervovat už teď... :-)
Děkuju. Igor Chaun

NA OBRÁZKU: Igor Chaun s Martou Foučkovou na Setkání Gošárníků 3

 


JAK JSEM PŘEŽIL SVÉ DĚTSTVÍ - Igor Chaun, 2. 6. 2017

(20. 6. 2017) Přátelé, takhle natvrdo jsem o tom asi ještě nemluvil. :-) Původně to mělo být beseda o tátovi a jeho tvorbě. Ale nějak se to zvrtlo a já odvyprávěl podivuhodnou atmosféru naší výchovy, jaká byla matka pábitelka, jak "bojovala s komunismem" a tak dál. – Ve druhé části pak vyprávím, co jsem se duchovně naučil, a hlavně, co je podstatou tvorby. Že pochází od Boha a že umění je všechno, včetně schopnosti člověka ŽÍT! :-)
(Beseda s režisérem a zakladatelem spolku Goscha Igorem Chaunem na výstavě obrazů Františka Chauna, Igorova otce, v galerii Stodvacettrojka v Hradci Králové.)NOVÉ VIDEO - Přátelé, s velkou láskou a vroucností vysílám “do světa” tohle video.

(19. 6. 2017) Je to pro mne hodně osobní a citlivá věc, vlastně tak trochu vyrovnávání se s otcem, "který s námi nežil". A budu šťastný, když se rozhodnete se mnou na dálku, prostřednictvím videa, tuhle chvíli sdílet. Ještě dříve, než nás léto rozprostře do různých koutů světa, za zaslouženým odpočinkem. :-) Velké poděkování všem, kteří se o tuto akci přičinili. Děkuju, IgorNOVÉ VIDEO IGORA – CO MNE NAUČILA ZAHRADA

(27. 5. 2017) Přátelé, s radostí zveřejňuji video z první květnové neděle, kde vyprávím, co mne naučila zahrada a co jsem pochopil o životě, o vesmíru i o podstatě Stvořitelova díla. Vyrůstal jsem totiž jako pražské dítě na panelovém sídlišti a teprve v dospělém věku jsem poprvé ponořil ruce do hlíny na Vysočině, na mé milované zahradě… A začal jsem pěstovat, sázet a opečovávat rostliny, které se mi odvěčují krásou, květem a růstem. :-) Vyprávím, co jsem díky tomu pochopil o SÍLE ŽIVOTA, přírody, o přítomnosti duchovních bytostí a o ÚPLNÉ PROPOJENOSTI VŠEHO… Děkuju za pozvání 12. na Bylinkové dny a zdravím do Uherského Ostrohu, jakož i do všech míst otevřených sdcí… :-) Příjemnou inspiraci, přátelé…!NOVÉ VIDEO - ROZHOVOR LORNY A IGORA!

(25. 5. 2017) Přátelé, tak s radostí zveřejňuji tohle osobní povídání s Lornou při její třetí návštěvě Česka a Prahy. Odpovídá na vaše otázky, jak jste mi je poslali, a celé setkání bylo moc silné, plné laskavosti a velmi intenzivní. Jak už jsem psal, myslím, že jsme tam opravdu "nebyli sami", jen my lidé... :-) Věřím, že vás rozhovor potěší a přivede opět alespoň na chvíli k myšlenkám vznešeným a nadosobním, a proto LÉČIVÝM. Děkuju za váš zájem a v tomto případě budu obzvláště VDĚČNÝ ZA VAŠE SDÍLENÍ. Ať se povídání dostane k co nejvíce lidem. Děkuju a hezký den.NATÁČENÍ A SETKÁNÍ S LORNOU BYRNE

 

(24. 5. 2017) Přátelé, rád bych se s vámi podělil o naše nedělní setkání s Lornou Byrne. Byl to náročný den, ale krásný a plný zajímavých informací a situací. Nejprve jsme natočili asi 50 minutové interview s Lornou v šatně, tlumočil jsem téměř všechny vaše otázky, a husí kůže i dojatý pocit nevšednosti byly znamením, že jsme v šatně nebyli při Lorniných odpovědích jen my, lidé. Těším se, až video zveřejním, a děkuju Vám za spolupráci na dálku. :-) A potom jsme natočili v sále velké povídání a opět i otázky z publika. Je dojemné hledět do zaplněného kongresového sálu v bývalém Paláci kultury, jak tam 1600 lidí naslouchá se zatajeným dechem vyprávění irské mystičky a spisovatelky o existenci andělů, a vzpomenout si, jak v tomtéž sále seděli komunisté a milicionáři a se zarputilými výrazy a zavřenými srdci rokovali o tom, jak lépe sevřít a ovládnout společnost. Jsem rád, že jsem živým účastníkem takovýchto změn, a z toho plyne má naděje, že i těžkosti současné pominou. A my se jako jednotlivci i jako národ pozvedneme dále a výše. Naděje, že ideály duchovní a morální stanou se opět nedílnou součástí naší společnosti - i přes bolest a klopýtání, jehož jsme svědky právě teď.
Velké poděkování patří Lorně, Honzovi Mendělovi a všem, kteří se na tomto podivuhodném setkání podíleli.
Honza říkal, že Lorna je ve světě velmi populární, ale její obliba u nás, v České republice, je nesouměřitelná. A mne osobně těší, jak v zemi zdánlivě tak ateistické, jsou duše lidí dychtivé a otevřené touze po Bohu a pomoci jeho nebeských asistentů. A jak moc lidé touží dosáhnout vyšších pater duchovních.
I z toho důvodu pokusím se videa zveřejnit co nejdřív. :-) Je mi radostí to dělat, a jak říkala Lorna, je to společná práce, společná zodpovědnost. Opravdu bylo dojemné pozorovat sál, jak se modlí a vzývá Archanděla Michaela, jak dav třepotá rukama do vzduchu, aby přijal pomyslná Srdíčka, sypoucí se z náruče andělů, prostě tam být.
A věřím, že díky takovýmhle zážitkům si jednou povzdechneme i nad naším vlastním životem: "Bylo krásné tam být."
A když na to přijdeme už tady na Zemi, tím lépe. :-)
Pak jsme se Šárkou, Elenkou a Láďou ještě poseděli na Vyšehradě a krásně popovídali. A to je Příběhu nikoli konec, ale začátek. :-) Hezký večer, hezký den, přátelé. A hlavně nehynoucí naději a otevřená srdce. IgorDOBREM VŠECHNO KONČÍ - I ZAČÍNÁ

(20. 5. 2017) Včera mi do podkroví vlétla vosa. Vždy ji chci zachránit – představím si, že je to poslední zástupce života na Zemi, a tímto mým aktem záchrany zachová se život jako takový. A já pak budu jednou, až se vosy dovyvinou, ctěn a veleben jako Igor Praotec Zachránce.
Jenže vosa byla zblblá a po střešním okně courala se po skle sem a tam. Svobodu cítila, ale nedokázala ji využít. (Jako mnozí z nás.) Navíc jsem na vosu dobře nemohl, skrze žaluzie. Protože jsem žihadlofóbní, prstem jsem ji ku svobodě pošoupnout nechtěl.
A tak jsem levou rukou hrábl do poličky, pravou přidržoval střešní okno a chopil se naslepo první knihy, co mi padla v hmat. Pak jsem skrze žaluzii do vosy hřbetem knihy jemně dloubl - a hle, odfrčela si ku svobodě!
S úlevou jsem střešní okno zavřel. A pak pohlédl na knihu ve své ruce. Jmenovala se DUŠEVNÍ SVĚTLO. S podtitulem "Odpouštím si". Zaujalo mne to.
Když jsem večer uléhal, vzal jsem knihu do ruky, tu vosí pobídku, tu shůry indicii, a chvíli se začetl. Tady jsou tři úryvky:

1) Neexistuje špatný člověk, neexistuje dobrý člověk, existuje člověk a každý má možnost Člověkem se stát. Tuto možnost nám dává poznání. Poznání dává učení. Učení, které vyvolalo v duši odvetné rozechvění, dává moudrost. Avšak moudrost získaná učením nazpaměť ukazuje jen na přítomnost rozumu.

2) Ať cesta pozemská jak chce dlouho dlouho trvá, dobrem všechno končí – i všechno začíná. Že dobra je málo tvrdí jen ten, kdo v životě sám málo se o dobro dělil.

3) Člověk je duch, který prostřednictvím duše ovládá své tělo. Nemoc je možné léčit pouze odstraněním příčiny a příčina se skrývá hluboko ve vás samých. Každý člověk ve svém nitru příčinu zná, ale většina lidí si ji neuvědomuje.

Přátele přeju hezký den a dobrou náladu. S vědomím NADOSOBNÍHO, přesahujícího nás, s vědomím skryté nám DUCHOVNÍ ŘÍŠE, kde zákony nelze obejít, kde Bůh je vnímatelný přímo a Láska je viditelným zákonem i zdrojem...
Užasl jsem pod náporem Lásky a Světla, které tam panují... Lidský smrtelník tam vydrží jen okamžik. Shořel by v troud.
Ale dovyvine se tam.
Je třeba pěstovat lásku, respekt a pozornost vůči všemu živému - už za života tady na Zemi... To nás pozvedne.

A také je dobré si připomínat, že zákony DUCHOVNÍ ŘÍŠE jsou skutečné a trvalé - a nelze je obejít. Na rozdíl od těch našich lidských, pozemských...
Vše je v pořádku, a záleží jen na nás, kam se se svými postoji, názory a činy ZAŘADÍME. Zda budeme bezvládnou slinou na vlně negace, nebo krůpějí rosy na vrcholu posvátné hory...

Hezé dny, přátelé. :-) Igor

 


Lorna Byrne a GoschaTV1

(2. 5. 2017) Přátelé, možná jste už zaznamenali, že Lorna Byrne, irská mystička a autorka knih Andělé v mých vlasech, Schody do nebe, Andělské poselství naděje, Nebeská láska a dalších opět přijede do Čech. V sobotu 20. 5. bude mít autogramiádu a v neděli 21. 5. povídání v Kongresovém centru na Vyšehradě. Je mi radostí, že to budeme pro GoschaTV1 natáčet a bezplatně pro vás zveřejníme. Také jsem se domluvil s Honzou Mendělem, že předtím udělám s Lornou opět osobní rozhovor na kameru. Chtěl bych se jí zeptat, jak vnímá posun ve vnímání lidí ohledně andělských sfér, zda je "snazší" o tom hovořit než dříve, jaká poselství a zprávy jí v současnosti z duchovního světa přicházejí, a tak podobně. :-)
Velký kongresový sál s kapacitou 1600 míst už je vyprodán.
Příležitost je ale stále setkat se osobně s Lornou v sobotu 20.54. na autogramiádě v Luxoru na Václaváku od 14h.
Viz  https://www.facebook.com/events/159803714531796/ 

Více informací o akci najdete tady
http://www.andelevmychvlasech.cz/

 Přátelé, přeju hezké jarní slunečné dny a těším se

na setkání ve středu v Ostrově u Karlových Varů. :-)


CO MÁME V ŽIVOTĚ DĚLAT???
 

(16. 3. 2017) Dobré ráno, přátelé. Chtěl bych se s vámi podělit o krásné ráno na Vysočině. Ptáci zpívají, slunce svítí, příroda se nadechuje k mohutnému jarnímu vzepětí. Vše se probouzí a doslova rezonuje narůstající silou, vibruje a třepe se. Poslechl jsem si a zazpíval píseň z pralesa, o věčné obloze nad námi, o milostivém Otci, o kráse života, ale i o potřebě naší PEVNOSTI. A srdce se mi naplnilo radostí.
A teď to nejdůležitější, najednou mi to totiž došlo. Často se ptáme CO MÁME DĚLAT, čím máme naplnit život, čím nebo kým máme v životě být? Náhle jsem to dnes ráno pocítil: Je úplně jedno, co děláš a na jakém jsi místě, ale dělej to s plným zaujetím, s obrovskou RADOSTÍ a s poděkováním nebeskému Otci. To je recept na štěstí. To je naplnění přirozeného způsobu života, pro jaký nás Stvořitel na tento svět poslal.
A tak vám přeju, přátelé, den plný radosti, klidu a vnitřního míru.
Aby tak vedl naši duši, naše vědomí, vzhůru. Už teď. Abychom pak nebyli tolik překvapení. Tou krásou, co nás doma čeká. Tou krásou, kterou můžeme mít už tady na zemi.
Hezký den, přátelé. IgorSMÍŘENÍ SE S VLASTNÍ SMRTELNOSTÍ - nové video

(15. 3. 2017) Přátelé, rád bych se s vámi podělil o toto video ze setkání v Teplicích. Bylo to jedno z nejzajímavějších a nejvíce inspirativních setkání, která jsem absolvoval. A nehovořil jsem pouze já, ale o zážitky se smrtí a z duchovní oblasti jste se velmi upřímně podělili i vy. Proto si dovolím DOPORUČIT toto video! Vám, kteří se otázkou ŽIVOTA, RADOSTI A SMRTI zabýváte, anebo prostě vám, kteří máte rádi moje povídání. Ze srdce děkuju - i za vaše SDÍLENÍ! Budu rád, když se tohle video dostane k lidem... Díky, IgorVŽDY MÁME NA VÝBĚR - Igor Chaun

(10. 3. 2017) Přátelé, chtěl bych se s vámi podělit o dnešní krásný zážitek. Kamarád mne vysadil na Bílé Hoře, u konečné tramvaje. Jeli jsme z Hostivice. Ocitl jsem se na okraji Prahy, krásný studený slunečný soumrak, a váhal jsem, jak si zpříjemním předjarní podvečer. Nedaleko byl Hornbach. Že bych se zašel poohlédnout po jarních květinách? Co zasadit, jaké plůtky travní a jiné vychytávky ten kutilský megaobchod zjara nabízí? Že bych si zabloumal v chrámu hmoty?
Vedle zastávky se však nalézá krásný bělohorský kostel a klášter Panny Marie Vítězné. A tak jsem namísto do Hornbachu, oslavy hmoty, zamířil ku oslavě ducha. Miluju to tam, už před časem jsem se tam dal do řeči s jeptiškou a poklonil se v místní malé kapli. Dnes dopadaly poslední paprsky slunce, však velmi intenzivní, šikmo na nádvoří. A aby romantika byla úplná, nad kopulí kostela přelétávala obří letadla mířící ku přistání ruzyňskému. Procházel jsem ambity, neboli krásnými malovanými podloubími. Některá náboženská vyobrazení už byla zrenovovaná, a věnovala se posvátným a zázračným MARIÁNSKÝM MÍSTŮM země české. V dojetí procházel jsem, trochu fotil, trochu rozjímal. Náhle se zpoza centrální kaple ozval tichý křesťanský zpěv. Zpozorněl jsem. A váben tou jemnou tklivou krásou – vydal jsem se tam. Malá skupinka křesťanů, starší lidé se zpěvníčky, tiše a pokorně procházeli ambitem – aby vykonali Pobožnost křížové cesty. Znám to, tohle projití křížové cesty se zpěvem a četbou, s pozastavením u každého Ježíšova křížového okamžiku.
Jedna starší paní se na mne ohlédla a s úsměvem mi mlčky nabídla zpěvník.
Ne, pokývl jsem. Ale vyjádřil jsem, jak rád se k nim na chvíli tiše přidám.

Prošel jsem s nimi prvou polovinu zastavení. Hovořili a zpívali o Ježíšově bolesti. O tom, jak i Boží Duch, je-li v lidském těle, zažívá okamžiky slabosti a malomyslnosti. Když Ježíš zakolísal pod křížem, přistoupila žena Veronika a podala mu šátek. Ježíš otřel tvář a v šátku se vyobrazil – na malbě v ambitu – otisk jeho tváře.
Ta malá skupinka křesťanů podloubím pokračovala dál. A říkala a zpívala, jak Ježíšova matka, Panna Marie, stála a dívala se na utrpení milovaného syna. Překvapilo mne, co říkají. Že Panna Marie třicet let žila po jeho boku a nerozuměla mu úplně. Ale věděla či tušila, že v něm sídlí Boží Duch, a věřila mu a přijala jeho úkol.
Popošli jsme dál, opět jsme se sklonili, zazpívali – a já jsem od nich slyšel, že Ježíš klesá pod křížem a padá na dlažbou jeruzalémskou. Vzpomněl jsem si, jak jsem v tom podivuhodném městě procházel kamenitou Via Dolorosa středem města, osobně na křížové cestě. ... Zpěv, ambit na Bílé Hoře, Ježíš padá k zemi. V tu chvíli jsem dostal ránu do úst. Cítil jsem rozseknutí rtu od tohoto pádu, a ucítil jsem horkou krev, jak mi stéká po tváři. Nebylo to jediné, co mi stékalo po tváři. Plakal jsem.

Nebudu hovořit víc. Každý ať si dosadí svůj pocit, svůj výklad, své cítění.
Cítil jsem tu oběť až fyzicky přítomnou. Vnímal jsem ten smysl i důvod, i bolest matky a jeho soukmenovců nad odchodem milovaného syna, učitele a Mistra.
A pomalu jsem vyšel z kláštera a kráčel k tramvaji číslo dvacet pět. Jede mi přímo až na Letnou.
A zase jsem si uvědomil, že v každém okamžiku svého života, v každé vteřině, JSME NADÁNI SVOU SVOBODNOU VŮLI, možností ROZHODNOUT SE!
Kam napřeme svou mysl, čím naplníme své vědomí!

Dnes jsem se rozhodl správně. Místo „chrámu hmoty“ jsem vstoupil do CHRÁMU SRDCE A DUCHA. Kéž si to pamatuji, že tuto možnost provždy mám.
Děkuju, Ježíši.
Děkuju, svrchovaný Otče.
Děkuju, přátelé. Za společnou inspiraci a sílu.
Je toho třeba.
Děkuju, IgorPřátelé, vytvořili jsme pro vás ARCHIV této hlavní strany, řazený podle let, který najdete na horní liště vlevo.

(9. 3. 2017) Na tuto hlavní stranu jsme od roku 2012 průběžně ukládali mnoho informací a načítala se stále pomaleji. Proto jsme přistoupili k jejímu "odlehčení" a zároveň celkové archivaci. Věříme, že vám to pomůže k lepší orientaci na našem webu. :-) Děkujeme.
(7. 3. 2017) Přátelé, těším se v sobotu v Teplicích... :-)
Aneb z Letné na Letnou. Tak už to v životě někdy chodí...!


GOSCHA OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016


Milí přátelé, chtěl bych vám poděkovat za podporu naší práce a zájem, který jste projevili při sledování videí na GoschaTV1 na Youtube. Začátek Nového roku je příležitostí k malému ohlédnutí. Nejprve trochu čísel, a pak vám povím, na co jsem díky videím přišel já sám, co jsem si ujasnil. :-) Loni jsme zveřejnili 150 nových videí, což znamená zhruba každých 58 hodin jedno. :-) Celkově je na kanálu GoschaTV1 přes 950 videí. V uplynulém roce 2016 měla přes 4 miliony vašich zhlédnutí a strávili jste při nich 54 milionů minut. Od založení v roce 2012 celkem 14 milionů zhlédnutí a 183 milionů minut. Videím jste dali na Youtube 60 tisíc „líbí se“ a 5 tisíc „nelíbí se“, a doprovodili jste je 20 tisíci komentáři. Získali jsme na Youtube 5 tisíc nových odběratelů, celkově 23 tisíc. A dalších téměř 20 tisíc jich je na FB, přátel a sledujících. Celkově mají Goscha videa, včetně dřívějšího kanálu Gossscha1, už asi 40 milionů zhlédnutí.

Těší mne to. Ve videích přinášíme širokou škálu duchovního poznání, s respektem k různým cestám a způsobům, ale bez respektu k egoistům, lhářům či egomanům, kteří se někdy za duchovní učitele také vydávají. Alespoň, pokud je rozeznám, rozeznáme. Někdy uveřejňuji videa, se kterými vnitřně ne zcela souhlasím, ale která neškodí a někomu dokonce přinášejí velkou radost – na současné úrovni jeho Cesty. I to je v pořádku.
V poslední době jsem však kritičtější k přetvářce a k egomanii, která využívá naivity a lidské důvěřivosti, při duchovním hledání zesílené. Vlastně mne to svého času trápilo, když jsem viděl na YT desetitisíce zhlédnutí u videí pro mne nepravdivých. Když se kupříkladu jeden muž věnuje opakovaně „meditaci na lásku pro všechny lidi a celou planetu“, a pak v tomtéž videu nazývá své odpůrce hajzlíky a sviněmi. Když paní, která duchovně všechno míchá (patlá) dohromady a dle mého vede lidi spíše k nelásce než k Lásce, se navrch samozve pokračovatelkou velkého českého mystika, nebo když známou „duchovní TV“ vede paní zjevně psychicky nevyrovnaná, skákající lidem do řeči a vůbec nenaslouchající, a tak dále. Ano, vadilo mi to v mé touze po dokonalosti a ve vroucí toužebnosti po co nejčistších závanech Božského v pozemské matérii…
 
Pak mi došlo, že s „duchovními učiteli“ je to jako s obchody na ulici. Prostě kráčíte a můžete vejít do jakéhokoliv obchůdku. Můžete k řezníkovi a sníst mrtvolu. Můžete do zeleniny a ovoce, oblažit se tam, a můžete dokonce i do specializovaného obchůdku na vytříbenou a energeticky čistou ŽIVOU STRAVU. Kolik lidí, tolik potřeb. Nebo lépe řečeno – kolik kvalit postoupení, tolikero nabídky! Každý potřebuje „to své“ – právě „teď“.
A ono to má celé svůj vývoj. On se i masožrout jednou dostane k veganovi… :-)
Jako je v nabídce „jídlo“ a Jídlo, tak jsou v nabídce i „učitelé“ a Učitelé. Ti první navíc prorážejí Cestu těm druhým. Mnozí by Učitele rovnou nepřijali. Nepochopili. I zklamání nebo rozladění může člověka na duchovní Cestě přivést výš – a k sobě.
Ulevilo se mi, když jsem pochopil, že i v tomto případě je na místě opět věta – VŠE JE V POŘÁDKU.
 
Je to prostě jednoduché. Jako je potrava těla, je i potrava duše. Jako je rozmanitá a široká nabídka v krámcích s potravinami, tak je i přirozeně široká a rozmanitá nabídka duchovní. A je na nás, kam zavítáme, do kterého obchodu, co pozřeme, čím si musíme (či nemusíme) projít, abychom (aspoň trochu) POCHOPILI. A čím se případně na cestě přiotrávíme…
 
Musím říci, že postupem času jsem proto s výběrem zveřejňovaných videí stále „přísnější“ a uvědomuji si, kolik je v duchovní nabídce šlendriánu i šarlatánů, a to vědomých i nevědomých. A kolik lidí své skutečné úmysly halí do krásných slov, někdy natolik obratně, že i tomu sami uvěří (aby byli věrohodní). Poznáte je podle toho, že nevedou posluchače k Bohu, ale k sobě. Poznáte je podle toho, že nápadně i nenápadně zdůrazňují svou neopominutelnou a důležitou úlohu NA VAŠÍ Cestě k Bohu. Poznáte je podle toho, že přicházejí obyčejně s nějakou inovací, s nějakým „objevným zjednodušením“, díky němuž vám slibují skok a zrychlení na vaší Cestě. Kterou ve skutečnosti musíme každý jeden ujít NEZKRÁCENOU, po svých a bolestně, a často v slzách, mezi těmi okamžiky radosti a smíchu. Poznáte je podle toho, že jim musíte nemálo platit – některou ze základních forem lidské směnné energie: tedy penězi, obdivem, sexem, odevzdaností nebo poslušností… (Nebo vším dohromady.)
Mám vyzkoušeno, že skutečný Učitel vás nevede k sobě, ale k Bohu. A hovoří jen velmi málo o kráse a dovednosti své, ale vždy a především o kráse Boží…!!! A kráse Božího díla... A tak dále.
Naučte se prostřednictvím slov naslouchat nejen myšlenkám učitele, ale i jeho skutečným pohnutkám, jeho nitru… Budete často překvapeni.
Ale jak již řečeno, leckdy si musíme projít ledasčím, abychom postoupili. I já se na počátku cesty vyznačoval velkou důvěřivostí. A mám ji vlastně doposud. Jen jsem už obezřetnější.
 
A tak mne to vede spíše od kvantity ke kvalitě. Od pestré směsky „učitelů dneška“ k ověřeným hodnotám, Učitelům a Mistrům, jako byl Ježíš, Buddha, a dále třeba Bedřich Kočí, Abd-ru-shin, manželé Tomášovi, Emanuel Swedenborg, Květoslav Minařík, Boženka Cibulková, Rudolf Steiner a další.
Z téhož důvodu jsem už omezil vystupování a videa svá. Co jsem věděl a cítil potřebu sdílet, jsem už řekl, a je to dohledatelné. Teď mám hlubokou vnitřní potřebu to především ŽÍT – a vůbec to není snadné.
Také mne to znovu přivádí k filmařské práci, za což jsem rád. Jako kdyby se můj život odehrával v jistých etapách a jako kdyby se jedna právě měnila…
 
V Goscha práci budeme pokračovat i nadále v roce 2017, především ve zveřejňování dalších videí, a budu vděčný i za vaše nápady a tipy, na zajímavé lidi, životní příběhy, videa…
Těším se na další společnou inspiraci, sdílení a POZNÁNÍ. Na této nikdy nekončící Cestě… Protože k Ježíšovi a Buddhovi je zároveň velmi daleko i velmi blízko…
 
Díky, přátelé, a ještě jednou přeju silný, krásný a podmanivě inspirativní rok 2017, v souznění s oním všemocným STŘÍPKEM BOŽSKÉHO v nás… Igor

 


Krásný Nový rok 2017, přátelé!

Hodně lásky, štěstí, klidu, a taky ať už konečně použijeme, co víme! Věřím, že to bude "rok osobní svobody". Kdy každý budeme konfrontován s tím, co jsme se už naučili a jak to dokážeme použít. Kdy už mnoho z nás nedokáže hrát "hry nechtěného světa", hry falše, nelásky a sobectví. A chtě nechtě se staneme sami sebou, jací opravdu jsme, s chybami i krásou... A se skutečnými našimi talenty a možnostmi. Nehledě na dění ve světě vnějším,
s apelem na svobodu a klid vnitřní. A s dobrým člověkem po boku. :-)
Díky za všechna naše přátelská sdílení a vzájemnou inspiraci. A přikládám pár fotografií z půnoční oslavy se Šárkou na pražské Letné... :-) Igor


Vánoční přání Igora Chauna a spolku Goscha

(21. 12. 2016) Milí přátelé, přijměte přání krásných Vánoc i dnů všedních. Blíží se dny zapálených svící – na Vánočním stromečku. Chtěl bych připomenout nám všem, že budou tato světla k ničemu, když nezapálíme současně a PŘEDEVŠÍM své vlastní osobní svíce radosti a lásky ve svém srdci. Sami v sobě. Četl jsem si teď v díle Emanuela Swedenbora a on říká, že při stvoření člověka byl vložen zápis o Božím řádu do srdce každého z nás. Je to ta nejdůležitější pomůcka pro lidský život na Zemi. A to nejdůležitější poznání. Všichni víme, co je dobré a co máme činit, ba i myslet. Ale klopýtáme. … Nalézáme se ve dnech, které přinášejí nejen zprávy dobré, ale zdánlivě i události hrozivé, důkazy "jakéhosi zla", které jako kdyby získávalo více prostoru a způsobovalo bolest mnoha lidem. Na některé proto padá zmatek, či dokonce tíseň a strach. Jak se vůči tomu postavit??? – Lze se bránit tím, že tomu "nepropadneme", že udržíme svobodnou mysl, povědomí o Božském řádu V NÁS A VE VŠEM, a že se nezapomeneme RADOVAT! Světlo našeho srdce a vědomí pravdy jsou naší nejlepší obranou a zbraní.

Svět je takový, jaký je, tvé učiliště života. Pokud jen na okamžik zapochybuješ o síle Boží, o jeho dobrém plánu s lidstvem – i se vším zrozeným i nezrozeným –, nevědomky posiluješ zlo. Respektive, ředíš dobro. To oni chtějí, útočníci, to je cílem jejich akcí. Četl jsem si teď v díle Abd-ru-shina, Ve světle pravdy, a on tam zdůrazňuje a krásně připomíná, že kdo útočí na víru druhého, a jedno zda slovem, nožem či bombou, skrývá svou vlastní slabost a malou víru. Kdo chce silou přesvědčit druhého, zneužívá motivu víry a prezentuje pusté lidské pudy, touhu ovládat a ničit. I to nám dal Tvůrce do výbavy. I těmi etapami jsme si prošli. Ale je naší volbou, zda těmto pudům dáme průchod i dnes.

Kolikrát jsi se, milý čtenáři, přistihl v těchto dnech při myšlence na Boha?
Kolik minut či alespoň vteřin jsi mu věnoval?
Jak chceš být "šťastný", když to neděláš?


Mně bylo v minulých dnech smutno a vnitřně jsem prožíval konec roku, vítal slunovrat, obnovoval svobodu a radost v sobě. Podařilo se. Světlo. Jsem za to rád – a dělím se s vámi.
Protože každý jeden jsme majákem, loučí Světla, a každé jedno naše pochybení,
malátnost či klopýtnutí jsou součástí celku a promítají se do něj.

Největší prohrou je ztratit naději a víru v dobro!!!
Ať se ve světě, v nás či kolem nás DĚJE COKOLIV, největší prohrou je uvěřit, že svět nemá smysl,
že já spolu s ním se řítím do temného Nic.

Je posvátný čas blížícího se příchodu křesťanského Spasitele, Ježíše Krista. Jedna židovská matka, pocházející z rodu krále Davida, před dvěma tisíci lety nosila plod lásky Boží ve svém těle. Milovala ho. Na úrovni Duší už věděla, jaký je synův úkol, jaká nesmírná bude mateřská bolest, když ho bude muset "odevzdat". Od té doby miliony matek ztratily své syny. A blízcí své drahé, otcové dcery a syny, matky svá dítka nejmilovanější a děti své rodiče. Když je to v přirozeném řádu života, z důvodu věku či nemoci, lépe to chápeme... Když je to rukou jiného člověka,
ze zloby či nenávisti, hůře to chápeme.

A přece vše v tomto světě je v plné rovnováze a spravedlnosti, a vše je dokonce JEDNÍM ŽIVÝM CELKEM. Část událostí a jejich důvodů se dokonce prolíná se světy nám dosud neznámými, neviditelnými, však v náznaku tušenými. Prohrou tedy není "prohrát", ale prohru nepochopit. Nepřijmout. Prohrou je netvořit z každého okamžiku novou šanci a radost – z každého okamžiku TEĎ, v radosti z pouhého nádechu a výdechu.

Jak na to??? – Stačí pomyslet na Boha, na věci nás přesahující a osvobozující, udělat nádech a výdech z hlouby plic, a ten dojatý a užaslý úsměv se už na naši tvář dostaví sám. :-) Tak to mám já…
Nemyslete si, přátelé, že ono „ťukání na nebesa“ je nějaká složitá věc. A že shůry neodpovídají. Budete záhy překvapeni tou záplavou radosti, posily a ODPOVĚDÍ, které vám Shůry budou přicházet! Ono to vlastně už přichází, permanentně, ale ještě to neslyšíme. Protože se příliš zabýváme sebou a Nenasloucháme… Tam Nahoře čekají, jen až si vzpomeneme. Taková je úmluva, Boží řád. Nejsme na to sami, ale musíme si to uvědomit. Tak vnímám Vánoce. Jako velkou šanci. Jako připomínku, že na to nejsme sami…

Jak píše Emanuel Swedenborg, kolik už proseb o milost bylo vloženo do dlaní, které jsme z nenávisti PROBILI HŘEBY KE KŘÍŽI. A přece tady ta milost pro nás stále je! A na Štědrý den budeme slavit příchod JEJÍHO POSVÁTNÉHO POSLA. Posla lásky, odpuštění a míru.
Příchod samotného Božského syna, který přijal tuto úlohu a oběť, aby se vyčlenil z nebeských sfér, prošel trýzní lidství a otevřel lidstvu další a úplnou Cestu k Otci.

Každým dnem přicházejí matky o své děti, a nyní nově při událostech na vánočním trhu v Berlíně. Proto je třeba připomenout, že zloba zlobu nezabije, ale posílí. Že na místě je pevnost a spravedlivá odplata, ale ne náš zmatek a neradost a zkažené Vánoce.

Kolikrát jsi, Bratře či Sestro, v poslední době pomyslel na Boha???
Usmál se vzhůru, odfoukl sis z plných plic, poděkoval či se potutelně usmál Vzhůru, za ten Dar, za tu odvěkou smlouvu života, díky níž ty můžeš číst tyto řádky a já je psát...? A dýchat a radovat se a jíst a milovat??? Poděkoval jsi? Poděkuješ?
Zapálíš krom svíce voskové na tyhle Vánoce i svíci ve svém srdci…?

Já to udělám. Protože je jen na nás, přátelé, čím naplníme svá srdce a mysl – o těchto Svátcích, i po všechny zbývající dny pozemského života...
Je jen na nás, čím naplníme svou hlavu, zda dostojíme smlouvě o radosti z bytí, jíž jsme v pradávných časech prostřednictvím lidských Praotců uzavřeli smlouvu se samotným Bohem, nebo zda její obsah utopíme v malosti, bolesti a strachu. A promarníme tuhle jednu příležitost…

Je to zdánlivě pohodlnější – nevěřit a na všechno se vykašlat. Ale jen dočasně. Z té podivuhodné úrovně bytí jménem „lidský život“ VEDE CESTA OSVOBOZENÍ – k vyšším cílům, úkolům a sférám. A kráčíme po ní všichni, ať si to zrovna uvědomujeme, nebo ne…

Na té Cestě je důležité udržet si vděčnost k Bohu. Slavit tvůrčí princip Stvořitele, uvědomovat si ho co nejčastěji, kořit se před tou velikostí a Milostí, před tou Láskou, a velebit je ve svém srdci.

Děkovat. – Usmívat se. – Plakat. – Sdílet. – Rovnat si tělo i Duši. – A svobodně a šťastně Dýchat.

Děkuju, přátelé, a přeju krásné dny. Ty sváteční, i ty zdánlivě všední. IgorBedřich Kočí - OPTIMISMUS, VÍRA A NADĚJE

(6. 12. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelé, s velkou radostí uvádím tohle malé video, které připomíná vynikající osobnost českého léčitelství, pana Bedřicha Kočího, nazývaného Pražský divotvorce. Byl velmi úspěšným prvorepublikovým nakladatelem, ale objevil v sobě léčivé schopnosti a svýma rukama a vírou v Ježíše Krista docílil množství zaznamenaných a dokázaných vyléčení. Přičemž některá se jevila doslova jako zázrak (hluší, slepí, chromí - vstávali a viděli, slyšeli). Je mi velkou radostí připomenout, jak velcí lidé žili mezi námi, a uvědomit si SPOLU S VÁMI, ŽE ČÁST TÉTO SÍLY V SOBĚ MÁME MY VŠICHNI. Budu vám proto vděčný za pomoc se šířením tohoto videa, za vaše SDÍLENÍ. Děkuju, Igor
O životě, díle a léčení pana Kočího více zde: Bedřich Kočí – PRAŽSKÝ DIVOTVORCE, jeho život a léčení.Splynutí s živou vůlí Stvořitele – ZÁSADY AGAPE!
 

(1. 12. 2016) NOVÉ VIDEO - Přátelé, tímhle videem jsem si udělal radost. A věřím, že snad i vám. Děkuju, přátelé, za společnou inspiraci a za vaše SDÍLENÍ. Jsem hluboce přesvědčen, že Pravda je jen jedna – a že byla v historii LIDSKÉHO RODU už mnohokráte vyjádřena. Zároveň však je zřejmé, že „staré pravdy“ potřebují v každé generaci nové překladatele a tlumočníky. Proto dělám tato videa. Takový je Zákon Lidství. A nových Duší, které stále přicházejí… Do této nádherné školy … stanice jménem Země.
 Děkuju, IgorNÁPOVĚDA BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
(Igor Chaun, 23. 11. 2016)Přátelé, mnozí upadáme do hořkosti a naše mysl má tendenci nám namlouvat, že tento svět je špatný, že zlí lidé vítězí a pravda a morálka prohrávají. A že tedy nemá smysl usilovat o čestný, rovný a pravdivý život. O život v laskavosti vůči svým bližním, a v pokorné úctě vůči přírodním – kosmickým – universálním zákonům. Zákonům Stvořitele. Když se na to ale lépe podíváte, zjistíte, že to není pravda. Že naopak život kolem nás je doslova protkán nádhernými odkazy na moc, vůli a lásku Stvořitele, že z každé kapky rosy, z každého zachvění stébla na louce, ano, z každého jednoho tepu srdce živých bytostí, zaznívá touha po porozumění a Lásce, po pochopení a přijmutí tohoto Stvořitelova vesmírného řádu. … Přiznám se, že čím déle jsem na Cestě, tím spíše mne udivuje, kolik těch odkazů, náznaků a přímých indicií VE VŠEM kolem nás, i v nás – JE. A že to běžně nevidíme. Chápu malomyslného, chápu zahořklého, chápu útočného a nenávistného – ale bolí mne to…
Takový člověk nenaplňuje dar vědomí, jak má. Jak MŮŽE…
 
Převodníkem věčného a nesmrtelného VĚDOMÍ pro život na Zemi je přelétavá, smrtelná a těkavá MYSL. Je to nástroj Vědomí pro pobyt v pozemské tělesnosti a smyslovosti. MYSL je nádoba, kterou nám dal Stvořitel k užívání. A je jen a jen na nás, čím ji naplníme. Neboli – CO MYSLÍME. Někdo má svůj košík naplněný voňavým ovocem a dobrým sběrem ušlechtilého. Jiný chodí po světě a křičí, a pomalu naplňuje svou nádobu záští, hořkostí a jedem. Ukazuje ji rád ostatním a přesvědčuje je, že jsou naivové, hlupáci a snílci, když se snaží svůj košík plnit KRÁSOU BYTÍ. Chtěl by druhým do košíku ušlechtilosti tu a tam vhodit alespoň shnilý pomeranč, zkažené vajíčko, či svůj malý kakánek. Nedejme se. Pevnost v laskavosti, laskavost v pevnosti. Máme pro vidění Božského kolem sebe obrovské množství pomůcek. Jak přímo od Veškerenstva, tak v Moudrosti a Sděleních, které už protekly historií lidstva díky výjimečným jedincům. Říkáme takovým lidem duchovní učitelé, velikáni, Mistři, Géniové... A sami sebe umenšujeme. Ale každý VELKÝ byl nejprve MALÝ! I on rostl, v úžasu a pokoře – a někdy i v zoufalství – nad tajemnými zákony Boží tvorby a života. Nad lekcemi, které získával – a později i předával dál. Každý jeden z nás má v sobě kousek takového velikána, dokonce i Ježíše Krista, Buddhy, ba i Boha samého.
Dojímá mne to. Hluboce mne to dojímá.
 
A taky mi to rovná páteř a naplňuje plíce novým čistým nádechem, sotva na to pomyslím. Sotva si to připustím – do mysli, k sobě, do sebe. Je to NEJVĚTŠÍ LÉČBA VŠECH VĚKŮ. Je to technika všech technik – pustit Boha do sebe. Přiznat si ho v sobě. Svobodnou vůlí, jíž nás nadal, pro Jeho nalezení…
 
Ano, mysl nás šidí a svádí k lenosti. Proč usilovat? Když je snadnější uvěřit, že Bůh není, že PLÁN není, že vše je špatné…? Protože to není pravda. Ale abychom to pochopili, je třeba otevřít, přátelé, svá srdce. Zbavit se strachu ŽÍT. Zbavme se nejistoty, zda Bůh existuje a skutečně otevřenýma očima pohleďme na vše, co stvořil, co třpytí se a vyzařuje Jeho všudypřítomnou láskou a dokonalostí –
– všude kolem nás, a dokonce … i když pohlédneme do zrcadla…
 
Čerpejme inspiraci z učení moudrých. Velkého učitele nepoznáme podle zástupu nadšených žáků, kteří ho adorují a brání sotva se o něj někdo otře, ale podle bolestné pravdy, kterou nám sděluje o životě, o nás… A o možnostech mysli, těla a světa, ve kterých se nyní nalézáme. A o naději, kterou při tom všem stále máme!
 
Hodně štěstí na Cestě, přátelé. Ta Cesta nezačne „jednou“, až si splníme své povinnosti, až se rozhodneme, že se staneme „duchovními“. Ta cesta už dávno začala. Byli jsme přítomni už za “pradávných časů“ a už jsme zažili mnoho „prvních nádechů“ našich novorozeneckých plic. A nejen na této planetě. Tak jako se dorůstající člověk chodí učit na různé vysoké školy, někdo techniku, někdo filosofii a někdo umění, tak i duše přicházejí na různé planety a do různých civilizací, aby se učily různé formy bytí – s všudypřítomným zákonem Lásky.
 
Máme za sebou už mnoho příchodů na planetu Zemi, mnoho lekcí i „odchodů“. Z moudré vůle Stvořitele si všechny nepamatujeme, protože bychom je nemuseli UNÉST, v jejich tíze a síle. Vždy znovu přicházíme zdánlivě „noví“ a jakoby od začátku se učíme, a přece to tak není. Dávná moudrost a získané poznání vydávají své plody. Někdy nenápadně: hlásí se jako tušení, vjem, nejasná vzpomínka či morální imperativ.
 
Netrápily se naše Duše zbytečně a nezapadlo, „na co jsme už přišli“. Životy, postoji, činy a myšlenkami MINULÝMI jsme ovlivnili život současný, to už mnozí tušíme. Ale uvědomujeme si důležitost života současného? Že to V NĚM buď rozmnožíme své učení a moudrost, nebo naopak PROHOSPODAŘÍME? Že to TEĎ určujeme podobu našich příštích životů a příběhů, a sumu bolesti nebo radosti, kterou v nich zažijeme? Někteří si to již uvědomujeme. Vidím to na své Cestě, na Cestě přátel a mnoha lidí kolem sebe. A pomáhají nám v tom i velikáni a Učitelé, kterým s láskou nasloucháme.
 
Nazval bych to permanentní nápovědou Boží přítomnosti. Jako kdysi divadelní nápověda z budky ukryté v pódiu, tak se šíří BOŽSKÉ VE VŠEM KOLEM NÁS, když se opravdu rozhlédneme. Nejsme na to sami. To si namlouváme, abychom si odůvodnili, že přešlapujeme na místě. Božské k nám hovoří řečí srdce, ne řečí rozumu.
I když to rozum leckdy musí „přeložit“.

Různé překlady daly vzniknout různým náboženstvím. A bitvám a milionům padlých v nich… Kvůli různým překladům jedné původní a všudypřítomné Pravdy. S touto Pravdou můžeme pracovat každý osobně. Napojovat se na ni. Komunikovat s ní. Objevit tuto možnost a používat ji, i když nám to v materiálním světě nikdo neprozradil… Že nevíme jak?!? Stačí OTEVŘÍT OČI a zmlknout! A v myriádách paprsků spatříme Božské, jak k nám míří, jak prostupuje vše a vším, i námi, v trvalé Boží Přítomnosti.
 
Jako kdyby průrvy reality skýtaly stále větší záblesky Světla. Vidíte? Cítíte to?
 
Jsem z toho zmatený i nadšený. Někdy stále ještě ohýbám hřbet pod tíhou bytí, a přece už o naději vím. O Něm už vím. O té jedinečné síle, moudrosti, inteligenci a Lásce, která spojuje vše a vším je. O tkáni všeho živého, která tepe a pulzuje Vesmíry… Už nepochybuju o Bohu. Už pochybuju pouze o sobě. Zda dostojím té kráse, kterou spatřuju v každém pozemském člověku, a kterou nevěřícně tuším a vnímám - i v sobě. Uf, pláču, přátelé.

Protože pochopení a přijetí Boha znamená přijmout od něj vše. I války, bolest, utrpení. Nejen lásku a radost. Přijmout vlastní ošklivost, pokaženost, a proměnit ji v pravdu a krásu – pramenem Jeho Věčného světla. Jde to, přísahám. Svět je spravedlivý a Boží dílo tuto možnost skýtá… Jinak by to celé nedávalo smysl. A ono to smysl dává… Protože jinak si to genialita Jeho díla nemůže dovolit. Může.
Ale z lásky ke všemu stvořenému to neudělala a SMYSL tomu dala.
 
A tak máme NEUSTÁLE šanci každý jeden z nás… Nestyďte se za Boha… A vnímejte Lásku a Moudrost Veškerenstva jako vyšší přírodní zákony. Budou možná v budoucnosti objeveny a pojmenovány i lidskými vědci. Vždyť ani o silách dnes uznaných dříve nic nevěděli, ale geniální z nich je tušili. Zatímco lidská věda se rozvíjí, Božské je od počátku plné a úplné. Vědecké poznání rozvíjíme rozumem a probíhá v čase, zatímco Božské přijímáme srdcem, intuicí a Vědomím, a můžeme to udělat kdykoliv, třeba hned teď…Krásný den, přátelé. Přeju krásné dny předvánoční. A prostě krásný a oduševnělý každý jeden den.
Děkuju, IgorNOVÉ VIDEO - Podivuhodné příběhy na Cestě k Bohu

(12. 11. 2016) Intenzivní setkání, beseda a meditace na téma lidské duchovní cesty.
„Děkuju za pozvání do Plané u Mariánských lázní a za krásné společné dvě hodiny. Povídali jsme si o podivuhodných příbězích i humoru, které zažíváme na duchovní Cestě za poznáním. Tuto Cestu lze připodobnit k oné pohádce o muži, který hledal poklad daleko ve světě, a po všech útrapách zjistil, že ho má doma pod vlastním prahem. Máme od začátku, co jsme hledali. Ale pochopit to a přijmout - tedy vlastní cenu, hodnotu a důležitost před sebou i celým vesmírem - to je ta nejvlastnější duchovní práce... A bohatství i vítězství.“ Igor Chaun
2. 9. 2016

Mé poznání...

Bolest plodí zkušenost.
Zkušenost plodí Moudrost.
Moudrost nezamezí bolesti.
Moudrost umožní bolesti odeznít.
A vytvořit novou zkušenost.
Není Moudrosti bez bolesti,
v lidském světě...

Většina bolesti pochází ze vztahů.
Nejen milostných, všech lidských.
Nejlepším lékem na bolest vztahů
je vystoupit "ze sebe" a podívat se
na CELÝ PŘÍBĚH očima druhého.
A pochopíme jeho Bolest.
A jeho chování vůči nám.

Tím posílíme svou Moudrost.
Díky ti, Otče, za ten věčný koloběh.
Dokud dýchám...
Jednou se tě dotknu...

 


Prosím zasílat informace o Goscha aktivitách:

Získáte včas AKTUÁLNÍ INFORMACE na váš e-mail o plánovaných Goscha akcích, besedách a nových videích.

SMRT JE JEN ILUZE - život pokračuje v jiném paralelním vesmíru! (24. 4. 2016)

Přátelé, rád bych se s vámi podělil o toto NOVÉ video. Protože věřím, že to tak je... Nebojte, není to trudné ani smutné... :-) I když o smrti, je to spíš O ŽIVOTĚ a O NADĚJI! Moc mne těší a baví sledovat, jak se poznatky moderní kvantové fyziky propojují s dávným mystickým poznáním, například indické filozofie. - Příjemné sledování. Igor  
 Na co jsem v životě přišel - IGOR CHAUN (30. října 2015)

NOVÉ VIDEO. - Malé ohlédnutí za tím, co jsem v životě pochopil. O nás, o našem světě, o vztahu člověka a Veškerenstva, včetně jiných civilizací... :-) Lépe to zatím říci neumím… - Děkuju tomu, kdo si z toho načerpá energii, naději nebo poznání. A prosím o SDÍLENÍ, koho to osloví či potěší… - Děkuju, Igor

 (30. 3. 2015) Přátelé, kdo máte rádi má povídání, udělejte si, prosím, chvíli (dvě a půl hodiny :-) ) na toto mé vystoupení v Karviné. Podařilo se tam zvláštním a srozumitelným způsobem pojmenovat mnoho témat a příběhů, se kterými se setkáváme na duchovní cestě. Velké poděkování pořadatelům za pozvání a především všem vám skvělým posluchačům v sále, se kterými jsme vytvořili tuto atmosféru sdílení a inspirace. I to mne vedlo k nebývalé otevřenosti a upřímnosti. DĚKUJU. Hodně síly a naděje na Cestu nám všem... - Igor 

Nové video s Igorem - vystoupení na RELOVE SUMMIT PRAGUE 2013

„Kočár světla táhneme dál. - Jak jsem celý život cítil smutek, až jsem pochopil, že je to hnací šroub mého poznání a touhy po Bohu. A že jsem REŽISÉRA vždy jen hrál." Osobní motivační řeč Igora Chauna.HVĚZDA LIDSKÉHO RODU - Igor Chaun pro Meduňku (20. 3. 2013)

Přátelé, moc zdravím...! :-) S radostí se s vámi dělím o nově nahrané video. Bylo to neobyčejné setkání a mám z něho radost. Děkuju ještě jednou časopisu Meduňka za pozvání (Věře Keilové a Iloně Manolevské) a všem, kteří dorazili a podíleli se na inspirativní báječné atmosféře. ... Nazval bych to asi povídáním o pozoruhodném zázraku lidského života a jeho souvislostech s vesmírnými - přírodními - zákony. Jednalo se o setkání v rámci cyklu časopisu Meduňka v pražském hotelu Ramada, hovořili jsme o duchovní cestě, o strachu, radosti, lásce a naději. Moderovala Mgr. Věra Keilová. Díky moc za váš zájem a společnou inspiraci. Igor

 Velmi vám děkujeme za podporu a za společnou práci.

KOČÁR SVĚTLA TÁHNEME DÁL. 

Igor Chaun na Setkání Gošárníků v Chotěboři, květen 2012, foto Míša Jílková


Igor Chaun a GOSCHA také na FACEBOOKU!

 


PŘÁTELÉ, NAŠE ČINNOST JE FINANCOVÁNA VAŠIMI DOBROVOLNÝMI PŘÍSPĚVKY!

Pokud vás naše videa potěšila a oceňujete naši práci, můžete nás podpořit ZDE. - DĚKUJEME!


MOŽNOST BESEDY NEBO OSOBNÍ KONZULTACE S IGOREM CHAUNEM

Přátelé, v případě zájmu o besedu kontaktujte Šárku Hudečkovou, mobil +420 602 376 031, sarka.hudeckova@seznam.cz Vystoupení vycházejí z mé osobní životní a duchovní zkušenosti a jejich cílem je především vzájemná podpora a sdílení optimismu a naděje. Součástí bývají spontánní meditace. Více informací ZDE.
Zároveň jsem se rozhodl znovu otevřít a nabídnout možnost osobní KONZULTACE ŽIVOTNÍ SITUACE, kterou vedu formou intuitivního rozhovoru, jak věřím, s Boží pomocí. Řešíme složité životní události a etapy, případně s využitím léčivé meditace. Na KONZULTACE mne kontaktujte prostřednictvím SMS na můj mobil +420 603 552 910. Děkuji.


Stránky přátel:

 


 


Kontakt

GOSCHA spolek

Pukšice 16
Uhelná Příbram
582 82 Golčův Jeníkov
IČO: 22769056
DIČ: CZ22769056


Igor Chaun
Šárka Hudečková
Lucie Scantlebury
Veronika Pěkná

NOVINKY GOSCHA

O LÁSCE S LÉČITELEM KAFKOU

O LÁSCE S LÉČITELEM KAFKOU

(29. 6. 2017) NOVÉ VIDEO - Přátelé, malá ochutnávka z našeho natáčení s léčitelem a malířem...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Hostina V. Kafky a Jardy Duška

NOVÉ VIDEO - Hostina V. Kafky a Jardy Duška

(19. 6. 2017) Přátelé, s radostí zveřejňuji toto nové video, ve kterém Vladimír Kafka a Jarda Dušek...

Více

—————

HLEDÁM MALÝ BYT V PRAZE

HLEDÁM MALÝ BYT V PRAZE

(10. 6. 2017) Přátelé, nevíte o možnosti dlouhodobého pronájmu malého bytu nebo místnosti pro...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - převor karmelitánů o Bohu a Lásce

NOVÉ VIDEO - převor karmelitánů o Bohu a Lásce

(2. 6. 2017) Rozhovor Igora Chauna s převorem Řádu bosých karmelitánů Kláštera Pražského Jezulátka...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017

NOVÉ VIDEO - NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017

(1. 6. 2017) Přátelé, včera jsem zažil u Pražského Jezulátka nečekané setkání, a věřím, že vás...

Více

—————

IGOR BESEDA V HRADCI

IGOR BESEDA V HRADCI

(29. 5. 2017) Přátelé, pokud budete v pátek v Hradci Královém nebo v okolí, zveme vás od 18 hodin...

Více

—————

NOVÉ VIDEO: léčitelka Mirka Resslerová

NOVÉ VIDEO: léčitelka Mirka Resslerová

(26. 5. 2017) Zvláštní mužsko ženské povídání na téma života, naděje a probouzení léčitelských...

Více

—————

Beseda se seniory v Teplicích - o životě, radosti a smrti

Beseda se seniory v Teplicích - o životě, radosti a smrti

(11. 3. 2017) Přátelé, děkuju dnes odpoledne v Teplicích za jedno z možná úplně nejzajímavějších...

Více

—————

Igor v Sokolově a Pardubicích - leden 2017

Igor v Sokolově a Pardubicích - leden 2017

Přátelé, těším se ve středu 11. 1. v 18 hodin na setkání v Městské knihovně v Sokolově na...

Více

—————

Igor hostem pořadu KONFRONTACE

Igor hostem pořadu KONFRONTACE

(15. 12. 2016) NOVÉ VIDEO - Tématem bylo duchovní hledání jako jeden z proudů, který protéká...

Více

—————

Přátelská návštěva v nakladatelství Avatar!

Přátelská návštěva v nakladatelství Avatar!

(6. 12. 2016) NOVÉ VIDEO! - Přátelská návštěva v nakladatelství Avatar! IGOR: Přátelé, v mém podání...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Bedřich Kočí - PRAŽSKÝ DIVOTVORCE

NOVÉ VIDEO - Bedřich Kočí - PRAŽSKÝ DIVOTVORCE

(4. 12. 2016) Přátelé, s velkou radostí uvádím tohle malé video, které připomíná...

Více

—————

MEDITACE ZIMNÍHO SLUNOVRATU Karaimi a Maoka

MEDITACE ZIMNÍHO SLUNOVRATU Karaimi a Maoka

(2. 12. 2016) NOVÉ VIDEO. - Přátelé, s radostí zveřejňuji toto očistné meditační video z...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Marcelka z hor

NOVÉ VIDEO - Marcelka z hor

(19. 11. 2016) Marcelka z hor – rozhovor s Igorem v chaloupce (14. 11. 2013) Přátelé, tohle je...

Více

—————

NOVÉ VIDEO IGORA - BŮH JE LÁSKA

NOVÉ VIDEO IGORA - BŮH JE LÁSKA

(12. 11. 2016) Aneb Příběh jednoho dne. Osobní niterné vyprávění Igora o duchovní inspiraci a...

Více

—————

Beseda s Igorem v Plané

Beseda s Igorem v Plané

Přátelé, těším se v pátek 11. 11. 2016 v Plané u Mariánských lázní. Na setkání, besedu, povídání. A...

Více

—————

Krásné nové video MUDr. Rusnáka!

Krásné nové video MUDr. Rusnáka!

MŮJ ŽIVOT A CESTA – MUDr. Ivan Rusnák, CSc.„ "Proč přicházíme na svět a co se máme naučit? Proč...

Více

—————

VE SVĚTLE PRAVDY - Abd-ru-shin na GoschaTV1

VE SVĚTLE PRAVDY - Abd-ru-shin na GoschaTV1

(12. 10. 2016) Přátelé, připravili jsme pro vás sérii čtyř videí, úvodní kapitoly z knihy "Ve jménu...

Více

—————

IGOROVA BESEDA V PARDUBICÍCH

IGOROVA BESEDA V PARDUBICÍCH

(4. 9. 2016) Přátelé, těším se na vás ve čtvrtek 8. září v Pardubicích. :-) Více ZDE. Vstupenky prý...

Více

—————

NOVÉ VIDEO Karaimi a Gabriely

NOVÉ VIDEO Karaimi a Gabriely

(17. 6. 2016) Milí přátelé, natočili jsme pro vás besedu duchovní učitelky Karaimi a Gabriely...

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - Léčba EMOCÍ, RAKOVINY A VZTAHŮ

 NOVÉ VIDEO! - Léčba EMOCÍ, RAKOVINY A VZTAHŮ

(2. 4. 2016) Jak neléčené vztahy a emoce mohou přerůst v nemoci fyzického těla. - Léčba EMOCÍ,...

Více

—————

Nové fotky z Gošárny 16!

Nové fotky z Gošárny 16!

(28. 3. 2016) Prátelé, pár fotografií z právě skončené Velikonoční Gošárny najdete ve Fotogalrii...

Více

—————

PŘEJU KRÁSNÉ JARO…

PŘEJU KRÁSNÉ JARO…

(21. 3. 2016)  Přátelé, chtěl bych se s vámi podělit o RADOST z nadcházejícího jara. Včera, v...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Modlitba sv. Judy Tadeáše

NOVÉ VIDEO - Modlitba sv. Judy Tadeáše

(28. 2. 2016) - SÍLA MODLITBY A SOUVISLOSTI POZEMSKÉHO ŽIVOTA! - Přátelé, s láskou připomínám tuto...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Tajemství paralelních světů

NOVÉ VIDEO - Tajemství paralelních světů

(15. 2. 2016) Naše Duše se učí paralelně v mnoha světech a dimenzích. Igor Chaun v zrcadlovém...

Více

—————

VIDEO Karaimi - ZEMĚ, MÍR, SÍLA

VIDEO Karaimi - ZEMĚ, MÍR, SÍLA

(13. 1. 2016) Přátelé, s radostí zveřejňuji NOVÉ inspirativní povídání Karaimi, která nás s...

Více

—————

STABILITA ŽENY a síla muže - video

STABILITA ŽENY a síla muže - video

(6. 1. 2016) NOVÉ VIDEO! - Všichni potřebujeme lásku. Nejkrásnější povídání Ivy Radulayové. O tom,...

Více

—————

ASTROLOGICKÝ VÝHLED na rok 2016

ASTROLOGICKÝ VÝHLED na rok 2016

(5. 1. 2016) Milí přátelé, s radostí zveřejňuji PRVNÍ VIDEO z prosincové Gošárny. Eva Joachimová...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Marián Kuffa - CO JE SRDCEM VÁNOC?

NOVÉ VIDEO - Marián Kuffa - CO JE SRDCEM VÁNOC?

(24. 12. 2015) Milí přátelé, hezký průběh Štědrého dne a vznešené myšlenky přeje Igor a spolek...

Více

—————

VIVA ZIMNÍ SLUNOVRAT! (text Igora :-)

VIVA ZIMNÍ SLUNOVRAT! (text Igora :-)

(21. 12. 2015) Vítáme prodlužující se den a návrat SVĚTLA ve fyzickém i duchovním smyslu. Slunce...

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - Musela jsem zemřít

NOVÉ VIDEO! - Musela jsem zemřít

(3. 12. 2015) Z tohoto videa mám, přátelé, velkou radost. Pokládám ho za velmi silné a dojemné....

Více

—————

NOVÉ VIDEO Pjér la Šéze - ŽENY A MUŽI

NOVÉ VIDEO Pjér la Šéze - ŽENY A MUŽI

(3. 12. 2015) Téměř dvě hodiny laskavé moudrosti i humoru, na téma muže a ženy... Uf! Tuhle malou...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igorova cesta do Santiaga

NOVÉ VIDEO - Igorova cesta do Santiaga

(3. 12. 2015) Hodinové vyprávění o praktických i duchovních souvislostech Svatojakubské pouti v...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Jak meditovat a dýchat

NOVÉ VIDEO - Jak meditovat a dýchat

(3. 12. 2015) - Gabriela Filippi na Goscha setkání 14, 24. 10. 2015. Jak správným dýcháním...

Více

—————

Nové video! - STRACH Z LÁSKY

Nové video! - STRACH Z LÁSKY

(3. 12. 2015) Není těžké udělat toto video... Je těžké uskutečnit jeho obsah ve svém srdci... Proto...

Více

—————

Prosincové meditace KARAIMI A MAOKA

Prosincové meditace KARAIMI A MAOKA

(3. 12. 2015) Přátelé, srdečně vás zveme na prosincové vánoční koncerty a meditace Karaimi a Maoka....

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - Desatero pro tuto dobu

NOVÉ VIDEO! - Desatero pro tuto dobu

(24. 11. 2015) Desatero pro tuto dobu. - Přátelé, cítil jsem potřebu udělat tento dvouminutový šot....

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Oslava studentů na Albertově 22. 11. 2015

NOVÉ VIDEO - Oslava studentů na Albertově 22. 11. 2015

(23. 11. 2015) Co se dělo v Praze na Albertově 22. 11. 2015, na „náhradní oslavě“ k Mezinárodnímu...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igor a Honza Potměšil o Listopadu 1989

NOVÉ VIDEO - Igor a Honza Potměšil o Listopadu 1989

(18. 11. 2015)  - Zkrácená verze našeho povídání s Honzou v Interview ČT24. ČESKO V PUBERTĚ?...

Více

—————

Nový SEZNAM VIDEÍ ze Setkání Gošárníků 14

Nový SEZNAM VIDEÍ ze Setkání Gošárníků 14

(5. 12. 2015) KE ZHLÉDNUTÍ UŽ 10 VIDEÍ Z SG14. - Přátelé, TADY najdete přehledný seznam...

Více

—————

Zážitky blízké smrti z pohledu buddhismu a vědy

Zážitky blízké smrti z pohledu buddhismu a vědy

(5. 11. 2015) NOVÉ VIDEO - Přátelé, s radostí uveřejňujeme toto video nyní i s českými titulky....

Více

—————

POSELSTVÍ OD JESHUY - Denisa Vaňková

POSELSTVÍ OD JESHUY - Denisa Vaňková

(28. 10. 2015) NOVÉ VIDEO - DOPORUČUJI! - Přátelé, z jakéhosi mně ne zcela známého důvodu jsem...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - JESHUA - Kdo je Jeshua?

NOVÉ VIDEO - JESHUA - Kdo je Jeshua?

(27. 10. 2015))  JESHUA - Kdo je Jeshua? „Jsem ten, který byl mezi vámi a kterého jste znali...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - ODPUSTIT A OPUSTIT!

NOVÉ VIDEO - ODPUSTIT A OPUSTIT!

(27. 10. 2015) V sobotu na Gošárně vystupoval Michal Říha, homeopat a léčitel z jižních Čech. Než...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - Igor a Gabriela na Lávce

NOVÉ VIDEO - Igor a Gabriela na Lávce

(20. 10. 2015) Přátelé, na GoschaTV1 už je celý záznam ze včerejšího setkání na Lávce, beseda...

Více

—————

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL - nové video!

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL - nové video!

(20. 10. 2015) Přátelé, malé poselství a pohlazení ze včerejší Lávky… Poděkování patří Gabrielce,...

Více

—————

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL...

NA CO JSEM V ŽIVOTĚ PŘIŠEL...

(19. 10. 2015) No já vlastně přišel na to, že máme ZA SEBE vůči vesmíru ohromnou odpovědnost. To mi...

Více

—————

Nové video - píseň HOLOUBEK!

Nové video - píseň HOLOUBEK!

(17. 10. 2015) Hezkou sobotu, přátelé, ve vzájemné inspiraci s Ladislava Písnička Svobodová​... :-)...

Více

—————

PROCHÁZKA MLÝNEM - Eva Joachimová 2/2

PROCHÁZKA MLÝNEM - Eva Joachimová 2/2

(9. 10. 2015) Přátelé, tady je druhá část videa s Evou Joachimovou, prohlídka jejího Mlýna a...

Více

—————

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT - Eva Joachimová a Igor Chaun 1/2

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT - Eva Joachimová a Igor Chaun 1/2

(9. 10. 2015) Přátelé, na zveřejnění tohoto videa jsem se velmi těšil. V srpnu jsme navštívili...

Více

—————

LUCIE IOANNAH A EZY hosty Léčivého divadla

LUCIE IOANNAH A EZY hosty Léčivého divadla

(7. 10. 2015) NOVÉ VIDEO - Přátelé,   tady   je záznam z minulého týdne na...

Více

—————

MUSÍME TRPĚT, ABY PŘIŠLO ŠTĚSTÍ?

 MUSÍME TRPĚT, ABY PŘIŠLO ŠTĚSTÍ?

(5. 10. 2015) NOVÉ VIDEO! - Velmi dobré vysvětlení, a moudré. Ukázka z přednášky psychoterapeuta...

Více

—————

GOSCHA KAMERA vyjela za uprchlíky - NOVÁ VIDEA!

GOSCHA KAMERA vyjela za uprchlíky - NOVÁ VIDEA!

(4. 10. 2015) Přátelé, na Gošárně i já osobně jsme se velmi věnovali uprchlické krizi. Vyjeli jsme...

Více

—————

NOVĚ VIDEO - VESMÍRNÁ EKONOMIKA

NOVĚ VIDEO - VESMÍRNÁ EKONOMIKA

(16. 9. 2015) Vynikající přednáška Petra Velechovského o karmických zákonech, vesmírné ekonomice a...

Více

—————

NOVÉ VIDEO! - CO NÁS VE ŠKOLE NEUČILI - Helena Pejšová

NOVÉ VIDEO! - CO NÁS VE ŠKOLE NEUČILI - Helena Pejšová

(14. 9. 2015) Přátelé,  tento záznam  je už "tři roky starý", a přesto velmi aktuální....

Více

—————

11. září 2001 - 14 let poté - NOVÝ IGORŮV DOKUMENT

11. září 2001 - 14 let poté - NOVÝ IGORŮV DOKUMENT

Přátelé, cítil jsem potřebu se vyjádřit k výročí 11. září 2001. Kdo se zajímáte o věci veřejné,...

Více

—————

Možnost domluvy BESEDY s Igorem Chaunem

Možnost domluvy BESEDY s Igorem Chaunem

(10. 9. 2015) Přátelé, v případě zájmu o vystoupení a besedu s Igorem kontaktujte: Šárka Hudečková,...

Více

—————

NOVÝ ROZHOVOR S MUDr. JANEM HNÍZDILEM

NOVÝ ROZHOVOR S MUDr. JANEM HNÍZDILEM

(8. 9. 2015) NOVÉ HNÍZDO MUDr. HNÍZDILA - rozhovor s Igorem Chaunem. - Přátelé, tady je naše...

Více

—————

NOVÉ VIDEO - povídka Igora cestou do Santiaga

NOVÉ VIDEO - povídka Igora cestou do Santiaga

(7. 9. 2015) ZA EÓN VĚKŮ - přátelé, malá drobná humorná povídka o MIMOZEMŠŤANECH,, jak mne...

Více

—————

Near Death Experiences and BUDDHISM

 Near Death Experiences and BUDDHISM

(5. 9. 2015) NOVĚ NA GOSCHATV1. - Přátelé, velmi zajímavé video o povaze a významu Zážitků blízkých...

Více

—————